Anda di halaman 1dari 11

Cara penyediaan RPS

(Tutorial & Amali Minggu 5)


Ahli kumpulan:
Nor Rohaizah bt Ahmad
Fatin Adila bt Jamil
Syaza Yasmin bt Ismail
Objektif
• perancangan lebih terperinci
• mengenalpasti kaedah pengajaran
(sumbangsaran, inkuiri dsb)
• mengenalpasti bahan pengajaran
• menentukan aktiviti
• menentukan tahap pembelajaran
A)Persediaan
• (1)Maklumat am
• (2)Pengetahuan sedia ada
• (3)Objektif
• (4)Isi pelajaran ; konsep, prinsip, teori
• (5)nilai murni
B) Penyampaian
• (1) Induksi
• (2) Perkembangan-langkah pengajaran

C)Penutup
• (1)kesimpulan
• (2) penilaian
• (3) tugasan.
Fungsi
• Beri keyakinan kepada guru untuk
mengajar
• Dpt jangka hasil dan masalah sewaktu
pembelajaran
• Rancang media untuk bbm
• Maklumat pembelajaran x cicir
• Langkah dpt disusun; mudah/susah
• Menyimpan rekod pengajaran untuk
memudahkan penambahbaikan
Menarik perhatian
• Gerak geri, menggunakan suara, konteks
mata
• Menggunakan media pandang dengar
• Dengan mengubah corak interaksi guru
dan murid. (tidak berada pada kedudukan
yg statik)
Mewujudkan motivasi
• Menunjukkan kemesraan dan penuh
semangat
- pilih alternatif mengikut kesesuaian
• Melalui ransangan ingin tahu
• Dengan menggunakan unsur-unsur yang
menghairankan. ( KBKK)
• Melalui cerita
• Mengadakan aktiviti
Menstruktur
• Dengan menghadkan tugasan
- tak semestinya perlu selesai
• Dengan menyatakan tujuan tugasan
• Mencadangkan cara-cara menjalankan
tugas
• Menggunakan soalan-soalan yang
berkaitan
Membuat perkaitan
• Membanding dan membezakan dengan
perkara-perkara biasa
• Mencungkil pengetahuan sedia ada
• Peristiwa-peristiwa semasa yang diminati
kanak-kanak
- jangan ada pelajar yang tersisih
- bertanya tentang kesukaan murid-murid
kepentingan
• Susun isi pelajaran secara teratur
• Dpt angar masa setiap tajuk
• Buat perancangan awal bahan mengajar
• Ada rekod topik yg telah diajar
• Gambaran keseluruhan matapelajaran.
• Pengajaran menjadi sistematik
Rujukan
• http://www.scribd.com/doc/4853650/Rancanga

• http://members.tripod.com/~MUJAHID/math1.
• http://www.tutor.com.my/tutor/contentrm.asp?e