Anda di halaman 1dari 3

No Borang : QSF21-254-01

BORANG PENILAIAN KURSUS

No Isu : 1 Rev. 0 Mukasurat 1 dari 3

Terima kasih kerana menghadiri kursus ini. Untuk meningkatkan lagi usaha kami dalam
menganjurkan kursus-kursus di masa hadapan. Tuan/Puan adalah diminta untuk meluangkan sedikit masa dengan menjawab soalan-soalan di bawah.

Kursus Yang Dihadiri Nama Pengajar Tarikh Kursus Tempat Kursus Nama Peserta Syarikat/Jabatan No. Telefon Email

: : : : : : : :

Kursus Pengendalian Mesin-Mesin Tenun Shaifull Azhar Othman & Haji Ibrahim 18.8.2011 Yayasan Tuanku Nur Zahirah Kuala Terengganu

Sila tandakan di ruang yang berkenaan untuk menyatakan reaksi anda terhadap kursus ini mengikut skala di bawah. Terima kasih.

1 Amat Tidak Memuaskan

2 Kurang Memuaskan

3 Memuaskan

4 Baik

5 Amat Baik

A. Kandungan Kursus 1 2 3 4 5 6 7 Menepati objektif kursus Kualiti informasi di dalam kursus ini Isi kandungan kursus menepati kehendak saya Isi kandungan kursus membantu meningkatkan kualiti kerja saya Kursus ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan saya Latihan yang diberikan adalah mencukupi Jangkamasa latihan mencukupi

No Borang : QSF21-254-01

BORANG PENILAIAN KURSUS

No Isu : 1 Rev. 0 Mukasurat 2 dari 3

8 9 10

Manual/nota disediakan jelas dan mudah difahami Kelajuan Kursus ini Ketepatan masa

B. Keberkesanan Penceramah 11 12 13 14 15 16 18 Persedian yang rapi Penyampaian yang teratur dan berkesan Bahasa yang digunakan mudah difahami Pengetahuan yang baik mengenai tajuk kursus Kebolehan menjawab soalan Keupayaan menarik minat peserta Keseluruhan penyampaian

C. Kemudahan /Persekitaran 19 20 21 22 23 Aturcara/susunan kursus Kesesuaian dan keselesaan bilik latihan Kemudahan penginapan peserta Kemudahan pengangkutan ke tempat kursus Makanan dan minuman (tempat kursus)

No Borang : QSF21-254-01

BORANG PENILAIAN KURSUS

No Isu : 1 Rev. 0 Mukasurat 3 dari 3

24 25

Makanan dan minuman (tempat penginapan) Pentadbiran dan kemudahan lain

Apakah kursus-kursus yang tuan/puan ingin hadir di masa akan datang? Sila nyatakan : _________________________________________________________________ Adakah tuan/puan ingin kawan-kawan tuan/puan juga hadir ke kursus seumpama ini ? YA (Sila syorkan nama mereka.) 1.Nama :________________________________________ 2.Nama :________________________________________ 3.Nama:________________________________________ TIDAK Cadangan/komen : _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ No Tel :__________________ No Tei :__________________ No Tel :__________________