Anda di halaman 1dari 1

Di tanah gembur pohon beka , Tempat mainnan burung kedidi ; Sungguh subur tanah pusaka , Hasil pertanian semua

menjadi.

Bunga melati bunga lenggundi , Di tepi huma tumbuh merata ; Petani berbakti bersawah padi , Makanan utama negeri kita .

Cari lala di Batu Pahat , Tangkap juga si ikan bayam ; Ternakan gembara semuanya sihat, Rajin berkerja pendapatan lumayam.

Pisang raja pisang kaki , Tolong letakkan di atas para; Nelayang bekerja mencari rezeki , Hasil perikanan untuk negara .