Anda di halaman 1dari 13

NAMA MURID KELAS

Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 1.1.2 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D1 Kepentingan keperluan asas kepada manusia

B3D1E1 Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia

Kepentingan keperluan asas kepada manusia. Warnakan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

1. Makanan

Kesihatan dan Tumbesaran

Majlis kenduri

2. Air

menghilangkan dahaga

membasuh kereta

3. Udara

Untuk meniup belon

Untuk bernafas

4. Tempat

Perlindungan

Berlindung dari bahaya

kecantikan dan perhiasan

MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 1.1.2 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D1 Kepentingan keperluan asas kepada manusia

B3D1E1 Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia

Kepentingan Keperluan Asas Kepada Manusia Soalan: Isikan ruang kosong dengan menyatakan sebab mengapa pentingnya keperluan asas berkenaan kepada manusia?

1.Air untuk:

2.Makanan untuk:

Manusia perlukan?

3.Udara untuk:

4.Tempat Perlindungan untuk:

NAMA MURID

MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

KELAS
Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 1.1.2 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D1 Kepentingan keperluan asas kepada manusia

B3D1E1 Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia

Kepentingan Keperluan Asas Kepada Manusia Nyatakan kepentingan keperluan asas kepada manusia.

NAMA MURID KELAS

MENGUASAI / BELUM MENGUASAI TARIKH

Tema

Band

Pernyataan Standard

Standard Pembelajaran 1.3.2

Deskriptor

Evidens

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D2 Perbandingan tumbesaran manusia

B3D2E1 Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat

Tumbesaran Manusia Cari seorang rakan untuk membanding dan membezakan tumbesaran diri dan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat. Isikan jadual di bawah. Nama murid Saiz badan Berat (kg) Tinggi (cm)

Berdasarkan maklumat yang di atas, jawab soalan di bawah:

1. Siapakah yang paling tinggi? __________________________________ 2. Siapakah yang paling berat? ___________________________________ 3. Siapakah yang berbadan kecil? _________________________________

MENGUASAI / BELUM MENGUASAI

NAMA MURID

KELAS
Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 1.3.2 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D2 Perbandingan tumbesaran manusia

B3D2E1 Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat

Tumbesaran Manusia 1. 2. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang murid. Membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi saiz.

Aktiviti 1:

Lakarkan saiz tangan anda di dalam jadual berikut: Nama Murid

Lakaran Tangan

Aktiviti 2 : Membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi tinggi. Bahan yang diperlukan : Langkah-langkah : 1. Reben berwarna, gunting 5

Ukur ketinggian rakan anda dengan reben berwarna.

2. 3. 4.

Guntingkan reben berwarna mengikut ketinggian rakan anda. Ulangi aktiviti 1 dan 2 untuk diri anda dengan bantuan rakan. Bandingkan panjang kedua-dua reben.

Aktiviti 3 : Membanding dan membezakan tumbesaran diri dengan rakan dari segi berat. Bahan yang diperlukan : Penimbang berat digital

Catatkan berat anda di dalam jadual berikut:

Nama Murid

Berat Badan (Kg)

Bahagian yang ini boleh di buat dengan menggunakan kad imbasan

MENGUASAI / BELUM MENGUASAI NAMA MURID KELAS TARIKH

Tema

Band

Pernyataan Standard

Standard Pembelajaran 2.1.3

Deskriptor

Evidens

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D3 Haiwan dan makanannya

B3D3E1 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan

Haiwan dan makanannya Tuliskan makanan haiwan-haiwan berikut.

1.

i. ____________________________ ii. ____________________________

2. i. ____________________________ ii. ____________________________ 3. i. ____________________________ ii. ____________________________ 4. i. ____________________________ ii. ____________________________ 5.

i. ____________________________ ii. ____________________________

6.

i. ____________________________ ii. ____________________________


NAMA MURID KELAS MENGUASAI / BELUM MENGUASAI
Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 2.1.5 Deskriptor Evidens B3D4E1 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti 7 sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua, di dalam air, di dalam tanah, di celah batu atau kayu

Tempat Perlindungan Haiwan Tema Band

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D4 Mengenal tempat perlindungan haiwan

Padankan gambar haiwan-haiwan berikut dengan tempat perlindungannya.

1. Dalam tanah 2. Reban 3. Atas pokok 4. Sarang 5. Kandang 6. Lubang 7. Di celah batu 8. Di celah kayu 9. Di dalam air 10. Gua
NAMA MURID KELAS
Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 2.3.2 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D5 Cara pembiakan haiwan

B3D5E1 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan

Arahan: 8

Gunting dan lekatkan gambar mengikut cara haiwan membiak.

MENGUASAI / BELUM MENGUASAI NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 2.3.2 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D5 Cara pembiakan haiwan

B3D5E1 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan

Pengelasan Haiwan Mengikut Cara Pembiakan. Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut cara pembiakannya.

10

Cara Pembiakan Haiwan

Beranak ____________________

Bertelur ____________________

____________________

____________________

itik

ikan paus

kura-kura cicak

tikus kucing

monyet rama-rama

____________________

beruang

buaya

____________________

____________________ NAMA MURID ____________________ KELAS


Tema Band

____________________

Cara Pembiakan Haiwan


Pernyataan Standard

____________________ TARIKH
Standard Pembelajaran 2.3.2 Deskriptor Evidens

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan ____________________ teknologi

Sains hayat

Beranak
3

B3D5 B3D5E1 Cara Mengelas haiwan pembiakan berdasarkan cara ____________________ haiwan pembiakan

Bertelur

____________________ ____________________ ____________________

Pengelasan Haiwan Mengikut Cara Pembiakan. ____________________ Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut cara pembiakannya.

____________________ ____________________
11

____________________

NAMA MURID KELAS


Tema Band Pernyataan Standard

TARIKH
Standard Pembelajaran 4.1.2 Deskriptor Evidens

Sains hayat

Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi

B3D6 Perubahan keadaan terang dan gelap

B3D6E1 Menjalankan penyiasatan untuk membezakan keadaan terang dan gelap

Terang dan gelap Tandakan () bagi situasi yang terang dan (X) bagi situasi yang gelap. Situasi 1. Murid memasuki makmal tanpa memasang lampu 12 Terang Gelap

2. Murid masuk ke dalam

rumah pada waktu malam semasa bekalan elektrik terputus


3. Murid berada di dalam kelas

pada waktu tengahari


4. Murid masuk bilik tayangan

dengan lampu terpasang


5. Murid masuk ke dalam gua 6. Murid menutup mata

dengan kain hitam 7. Murid berkumpul di tapak perhimpunan pada waktu pagi 8. Murid makan di kantin pada waktu rehat

13