Anda di halaman 1dari 7

MI SI

Memperkembangkan potensi dan kreativiti diri individu dari segi nilai astetika muzik dan seni visual serta etika melalui pengalaman am muzik dan seni visual ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup dalam konteks budaya dan aspirasi negara.

VI SI
Pendidikan Muzik SKTP Gemilang dan Cemerlang.

A AMAT

M TL

Pendidikan Muzik bertujuan untuk memperkembangkan potensi dan Kreativiti diri individu dari segi nilai estetika muzik dan etika melalui pengalaman muzik ke arah

meningkatkan kesejahteraan hidup dalaM konteks budaya dan aspirasi negara.

RASIONAL
Pendidikan Muzik pada peringkat sekolah rendah meliputi kegiatan muzik seperti nyanyian, muzik dan gerakan serta permainan alat muzik. Disamping itu, dapat menyemai sikap mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF
1. melibatkan diri secara aktif dan gembira dalam nyanyian, muzik dan gerakan serta permainan alat muzik. 2. merasai konsep muzik seperti detik lagu, irama asas, melodi, warna ton, rentak mac, masri, waltz, asli dan inang serta ekspresi melalui kegiatan muzik. 3. membuat improvisasi mudah secara penerokaan bunyi alam sekitar melalui nyanyian dan permainan alat muzik. 4. mengenal aspek budaya berhubung dengan kehidupan harian melalui lirik lagu.

5. berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli keluarga melalui kegiatan amali.

PERLAKSANAAN
1. Sambutan Hari Guru 2. Hari Anugerah Cemerlang 3. Folio Muzik (tahun 4,5,6) 4. Sambutan Hari Kanak-Kanak 5. Kompang 6. Pertandingan Nyanyian Lagu-Lagu Patriotik

CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2012

PENASIHAT GURU BESAR SKTP ( PN HJH ROKIAH BT BAKAR )

PENGERUSI ( PN. ENMOLI A/P PARIMAL )

SETIAUSAHA (PN JUNAIDAH BT ABDULLAH MAWLANA )

AHLI JAWATAN KUASA


PN. MASITAH BT MOHAMMAD YULAN

JADUAL PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN 2012

BI AKTIVITI L 1. Latihan persembahan bagi Hari Guru. 2. 3. 4. 5. 6. Latihan Kompang Folio Muzik (tahap 2) Latihan Persembahan Bagi Hari Anugerah Cemerlang. Latihan Persembahan Bagi Hari KanakKanak. Pertandingan Nyanyian Lagu-Lagu Patriotik

JA N

FE B

MA C

AP R

M EI

JU N

JU L

OG O

SE OK P T

NO V

AKTIVITI DAN PELAKSANAAN PROGRAM.


BI L 1. AKTIVITI Latihan bagi persembahan Hari Guru. Pertandingan Kompang Berformasi. Folio Muzik (tahap 2) CARA PERLAKSANAAN Melatih murid-murid yang berbakat. TARIKH Sepanjang bulan April & Mei. Sepanjang bulan Januari Oktober. Sepanjang bulan Jun hingga Ogos. Sepanjang bulan Julai hingga Ogos. TINDAKAN Guru-guru Panitia Muzik. Pn. Enmoli. RM BAHAN Mengikut kesesuaia n. Kompang 12 & 8 sebanyak 16 buah. CATATA N

2.

Melatih 16 orang murid dari tahun 46 bagi pasukan kompang sekolah. Aktiviti bersama Pusat Sumber Sekolah bagi murid tahun 4 6. Mencari bakat pelajar dalam nyanyian dan persembahan.

3.

Guru muzik tahap 2 dan penyelaras PSS Guru-guru Muzik Mengikut Kesesuaia n.

4.

Pertandingan Nyanyian Lagu-Lagu Patriotik

5.

Latihan Persembahan Hari Anugerah Cemerlang.

Melatih murid-murid yang berbakat.

Sepanjang bulan Oktober hingga November.

Semua guru muzik.

Mengikut kesesuaia n.

6.

Latihan Persembahan Bagi Hari Kanak-Kanak.

Melatih murid-murid yang berbakat.

Sepanjang bulan Oktober hingga November.

Semua guru muzik

Mengikut kesesuaia n.