Anda di halaman 1dari 163

Penyelidikan Piring Terbang Melalui Mistik oleh: Mpu Wesi Geni

Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Yang pertama-tama tentu timbul pertanyaan: Apakah pantas penyelidikan tentang piring terbang dilakukan dengan cara mistik? Adakah gunanya mempergunakan cara yang tidak selogis ilmu pengetahuan untuk menyelidiki UFO yang menghebohkan sejak ribuan tahun yang lalu itu? Dapatkah apa yang dibentangkan berita-berita yang dijangkau alam mistik melengkapi penyelidikan ilmiah teknologi dewasa ini? Buku-buku sejarah resmi yang diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi, tidak memuat hal-hal mistik yang pernah terjadi pada diri pahlawan negara manapun. Karena buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah harus bersifat logis. Sungguhpun kejadian-kejadian mistik tidak dapat dibantah dan sering terjadi pada diri beberapa orang atau kelompok orang yang sedang berjuang membela kemerdaekaan bangsanya. buktinya di dalam sejarah-sejarah perjuangan, sering terdengar ada yang kebal, tak mempan oleh senjata yang terbuat dari logam. Apakah itu akan dibantah oleh tehnologi modern? Apakah juga akan dibantah oleh sejarah-sejarah resmi? Apakah kesenian Aceh bernama DABUS yang memperlihatkan kekebalan manusia kepada senjata terbuat dari logam, dan kesenian lain seperti itu yang telah berumur ribuan tahun, dapat dibantah secara tehnologi modern? Salah seorang ilmuwan yang rendah hati pernah mengungkapkan penyelidikan dengan jalan lain itu sebagai berikut: Maafkan aku jika pada suatu ketika aku menangguk ilmu dari alam mistik yang ada pada diriku. Alam mistik bukanlah alam akal, bukanlah alam ilmiah, tetapi tidak pula berarti alam khayal. Kadang-kadang mistik itu setaraf dengan ilham atau setaraf dengan ilmu murni, jika dapat diberikan argumentasinya. Demikian ucapan Prof. Dr. Hazairin SH almarhum dalam suatu tulisannya mengenai Ilmu Jagat Raya dalam bukunya Ajjamui Quran. Ucapan tersebut hampir tidak berbeda dengan pendapat Einstein: Sebahagian besar ilmu pengetahuan itu adalah kesan-kesan dari alam sekeliling yang dihayati oleh indera manusia, yang kemudian dicernakan oleh akal pikiran. Tetapi ada lagi ilmu pengetahuan yang datang dengan jalan lain. Yaitu langsung dari suatu petunjuk tertentu. Sebagai misal yang tak dapat dibantah:a. Banyak orang yang sakit keras memperoleh petunjuk obat dari dalam mimpi.b. Banyak pula yang karena keputus-asaan hidupnya, bersunyi diri dengan suatu cara tersendiri untuk memperoleh petunjuk yang datang dengan jalan berbagai rupa guna mengatasi keputus-asaan itu.c. Ada lagi dengan menempuh suatu cara peribadatan dalam agama, yang dianutnya ataupun melakukan jalan lain untuk memperoleh petunjuk Tuhan, akan memperoleh suatu jalan keluar dari kesulitan. Dalam buku Menyingkap Rahasia Piring Terbang oleh J. Salatun, disinggung bahagian khusus mengenai tanggapan paranormal yang diterimanya dari Agusnain. Agusnain tidak menjawab segala pertanyaan dengan secara langsung. Tetapi ia terlebih dahulu membuat suatu hubungn dengan sinar alam malakut yang memenuhi jagat raya. Malahan dalam salah satu pertanyaan

Agusnain menyatakan belum masanya menjawab, karena jawaban yang diperolehnya dari alam malakut itu belum jelas. Antara lain jawaban Agusnain:a. Piring Terbang itu memang ada. Dan merupakan buatan makhluk dari alam yang ada di jagat raya.b. Ketika ditanyakan dari mana asal makhluk piring terbang itu, Agusnain mengatakan belum boleh dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi beberapa hari kemudian, ia mengatakan bahwa piring terbang itu datangnya dari salah satu tatasurya yang berada dalam Galaxy bumi ini sendiri. Dan menurut Agusnain bintang asal dari makhluk piring terbang itu mempunyai beberapa nama dari ilmu Astronomi: Antara lain YC 5473, dengan arti Yale Catalogue. Bintang YC 5473 mempunyai spektrum dari golongan A5, yang berarti suhunya lebih tinggi (yaitu 11.000 derajat Celcius) dari matahari kita (5.000 derajat Celcius). Jauh bintang itu dari tata surya kita adalah 203,7 tahun cahaya. Demikian antara lain jawaban Agusnain sebagai seorang paranormal. Yang melaukan suatu cara tertentu, untuk melepaskan kekuatan rohaniahnya ke jagat raya, dan menemukan jawaban yang sesuai dengan keizinan Yang Maha Kuasa. c. Seterusnya Agusnain menjawab, planet piring terbang mempunyai matahari sendiri. Planitnya lebih kecil dari bumi ini. Dan matahari mereka juga tampak lebih kecil. Warna langit di sana kehitam-hitaman agak lembayung.Bentuk awan tak ada yang bergumpal-gumpal. Hanya ada garis-garis tipis seperti serat-serat. Anehnya, walau siang hari bintang-bintang kelihatan dengan jelas. Tak ada lautan, hanya danau-danau dan sungai kecil. Hujan, sedikit. d. Tentang makhluk piring terbang, Agusnain mengatakan mereka jangkung (10' = 3 meter). Berlengan panjang hampir sampai ke lutut. Tangan mereka juga mempunyai lima buah jari. Perawakannya agak serba kurus. Agusnain melihat suatu dump yang terdiri dari tumpukan piring terbang yang sudah dibuang. Tulisan ini timbul bukan karena kelatahan demam piring terbang yang pada saat ini melanda seluruh dunia. Tetapi merupakan hasil penyelidikan penulis selama 12 tahun lebih. Dari mencoba gerakan cakram aluminium yang digasingkan dengan tali. Sampai kepada menimbang bobot cakram itu sendiri dalam keadaan bergasing. Kemudian memikirkan, bagaimana menimbulkan sumber listrik yang maha kuat untuk menggasingkan cakram itu dari dalam bangun bentuk pesawat piring terbang mini. Dan untuk itu penulis juga berdialog dengan beberapa ahli elektro dan mesin. Yang terakhir, penulis juga pernah mengunjungi LIPI bahagian Physika di Bangdung, juga ke ITB Bandung. Selain berdialog dengan J. Salatun sendiri di LAPAN Jl. Pemuda persil I Jakarta. Untuk melatar belakangi tulisan ini, sebagai suatu tulisan manusia berakal sehat yang sederhana, penulis telah menulis ratusan judul tulisan misteri di majalah-majalah terkenal di Jakarta. Dan menulis alam makrokosmos dan piring terbang di beberapa majalah dengan cara beberapa kali sambung. Dan sebahagian dari tulisan itu telah dibukukan oleh beberapa penerbit. Adakalanya terdapat ruang kejenuhan untuk melanjutkan penyelidikan. Terlebih lagi, karena penulis bukanlah mempunyai laboratorium teknologi yang dapat dijadikan tempat riset. Dan penulis sendiri, ketika itu masih tinggal di Medan (Sumatera Utara).

Oleh karena itulah penulis terkadang berusaha juga mencari jalan lain yang dapat menambah pengetahuan tentang data-data piring terbang. Seperti setiap orang yang merasakan kegagalan, akhirnya lari kepada salah satu jalan lain untuk akhirnya lari kepada salah satu jalan lain untuk meminta tuntunan meneruskan kegagalan itu. Penulis juga pernah berusaha berbuat seperti Agusnain sebagai paranormal. Tetapi dengan cara yang berlainan. Sungguhpun arahnya juga merupakan penyelidikan secara mistik terhadap kegiatan piring terbang. Penyelidikan ini bukan pula karena adanya pengaruh dari luar, atau dibiayai oleh pihak tertentu, tetapi oleh karena kesadaran sendiri sebagai makhluk Tuhan yang ingin menambah ilmu tentang makhlukmakhlukNya yang bertebar di seluruh bumi dan langit. Sehingga berapa besar tenaga pikiran dan waktu, tidak diperhitungkan lagi. Seolah-olah rumit dan peliknya penyelidikan itu sudah menjadi racun yang membawa nikmat. Pada tahun 1970 saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Gerard Umar Sitompul, tinggal di Jalan Sriwijaya, Medan. Perkenalan yang sangat menarik, karena beliau termasuk salah seorang ahli metaphisis yang sesuai dengan kegairahan saya untuk mengenalnya lebih dekat. Antara kami terdapat beberapa kecanduan tentang alam mistik, sehingga apabila kami berbicara, legih syahdu dari pada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang dimabuk cinta. Yang mungkin sampai membuat para isteri kami menjadi cemburu kepada keasyikan percakapan yang menyita sebahagian besar waktu kehidupan alam nyata. Bahkan menyita waktu yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan kesempurnaan rumah tangga. Saya juga mengetahui Gerard Umar Sitompul mempunyai seperti keris zaman kuno, yang masing-masing mempunyai nama-nama tertentu dengan kodrat tertentu. Di tengah rumah terdapat sebuah stoples kaca yang berisi tujuh jeruk purut bercampur adukan air tertentu. Air itu bagai mendidih sebagai tanda ada sesuatu yang akan datang. Gerard Umar Sitompul mengatakan kepada saya, ia pernah mendengar ada orang tua hebat tinggal di Tg. Morawa. Dia mengatakan juga bahwa rumah orang tua itu sering dikunjungi orang-orang yang penting untuk memperoleh sesuatu secara gaib. Dan Gerard Umar Sitompul menyatakan juga kepada saya, bahwa ia ingin mengunjungi orang tua itu bersama dengan saya, Orang tua itu bernama Datuk Tuah, tinggal di Tg. Morawa Kanan. Pada suatu hari Kamis sore aku berangkat bersama Gerard Umar sitompul membawa 21 batang lilin panjang, tiga bungkus rokok tanpa filter dan kemenyan putih.

*** Di sekeliling ruangan menyala 21 batang liling yang kami bawa tadi. Datuk Tuah mulai membereskan sebuah bangku panjang, dan mengalasnya dengan sebuah permadani yang bagus warnanya. Kemudian menaburkan kemenyan di atas bara dupa. Ia pergi sesaat ke kamar tersendiri untuk melakukan ibadat.

Kemudian keluar membawa sebuah Al Quran. Kemudian Dt. Tuah memiringkan kepalanya ke arah bangku panjang, bagai mendengar ucapan gaib yang tidak terdengar oleh kami berdua. Hanya terdengar ucapan Dt. Tuah sendiri, antara lain,Alaikum salam... dan terima kasih atas kedatangan Nenek Baju Berenda dan Bergelang kaki, bersama dengan seluruh pengiring yang tujuh orang. Kemudian, janganlah nenek kesal karena himbauan ini. Karena bertahun-tahun yang lalu hamba malah menolak pekerjaan ini. Terutama karena hamba menganggap akan mengganggu kepada cara hamba mencari rezeki. Tetapi karena nenek katakan, bahwa pekerjaan seperti ini juga termasuk ibadat menolong sesama manusia, makanya hamba lakukan juga. Hanya permintaan hamba, janganlah nenek memberikan jawaban dari pertanyaan yang tak terjawab. Lebih baiklah nenek katakan saja tak mengetahuinya. Janganlah nenek terlibat dengan kata dusta, karena hamba yang nyata di mata orang banyak yang akan merasakan malunya. Sedangkan nenek dapat menghindar karena tak nampak oleh mata kasar manusia. Demikianlah antara lain ucapan Dt. Tuah kepada Nenek Baju Berenda dan Bergelang kaki. Sejenak kami berhenti, karena waktu telah masuk magrib. Dt. Tuah menerangkan bahwa si Nenek sedang pergi ke belakang melakukan ibadat, dan meninggalkan pesalinan yang dipakainya di atas tempat ia duduk. Sungguhpun segalanya tidak terlihat oleh kami, peristiwa gaib itu bagai benar-benar sedang terjadi di dalam rumah. Terasa sekali bukan kami bertiga saja berada di dalam ruangan itu. Setelah lewat magrib barulah hubungan dengan Nenek Baju berenda diteruskan. Kelihatan Dt. Tuah sangat hati-hati menyimak suara dari arah bangku berlapis permadani lebar. Sejenak Dt. Tuah mengangguk-angguk kecil bagai memahami sesuatu yang tidak terdengar oleh saya dan Gerard Umar Sitompul. Setiap selesai mendengar ia berpaling kepada kami dan berkata,Nenek mengatakan bahwa anak yang berperawakan kecil, sebagai orang berketopong besi. Sampai beberapakali saya bertanya kepada nenek, takut dugaan nenek salah bunyinya. Karena anak datang kemari tidak memakai apapun di atas kepala, ujar Dt. Tuah. Sedangkan kami berdua jadi berpandangan mendengar ucapan nenek baju berenda yang menggelari diriku sebagai orang berketopong besi tembaga. Kemudian Dt. Tuah bagai mendengarkan lagi ucapan nenek baju berenda dengan penuh perhatian dengan kesopanan gerak gerik, yang kemudian diiringkan Dt. Tuah dengan ucapan perlahan, Apakah tidak salah yang nenek katakan....... Karena hampir tak ada hubungan apapun antara anak yang berperawakan kecil ini dengan apa yang nenek tuduhkan kepadanya. Jadi...... harus hamba katakan juga? Tidakkah terdapat dusta didalamnya? Atau sekedar menyenangkan perasaan hati anak-anak yang datang ini? Tersentak sesaat Dt. Tuah bagai menerima kepastian kata yang keras. Kemudian Dt. Tuah mengangguk dan berkata,Baiklah kalau begitu, akan hamba katakan juga, karena hamba hanya meneruskan apa yang nenek tinjau ditengah alam gaib. Dt. Tuah memalingkan mukanya kearahku dan matanya bagai menebak-nebak bagaimana penerimaanku terhadap ucapan yang akan disampaikannya, Apakah anak sedang memikirkan sejenis kendaraan besi? Pertanyaan itu segera mengejutkan aku. Gerard Umar Sitompul juga terperangah karena tebakan yang begitu tepat dari nenek baju berenda kepada diriku. Saya termangu sesaat. Kemudian menjawab, bahwa saya hanya pernah dan sampai saat ini masih memikirkan tentang piring terbang. Kembali Dt. Tuah menyampaikan saya kepada nenek baju berenda. Yang kemudian dikembalikan pula oleh nenek itu dengan perkataan, Yang anak pikirkan adalah sejenis pesawat terbuat dari besi dan tembaga. Gerard Umar Sitompul tiba-tiba

menyambung pertanyaan dengan tenangnya, Bagaimana ada pesawat yang terbuat dari besi dan tembaga akan dapat terbang? Sedangkan pesawat terbang sekarang yang terbuat dari aluminium ringan saja, menemui banyak kesulitan untuk mencapai kecepatan. Perkataan Gerard Umar Sitompul yang menyudutkan itu diteruskan oleh Dt. Tuah kepada nenek baju berenda. Sesaat pula lamanya Dt. Tuah menyimak jawaban halus yang sampai ke telinga batinnya. Kemudian Dt. Tuah terlebih dahulu menyampaikan bahwa nenek baju berenda sedang pergi kebelakang rumah mensucikan diri, karena soal jawab ini banyak menguras tenaganya untuk mencapai alam tingkat tinggi. Aduh, keluh Dt. Tuah,baru kali ini hamba kedatangan tamu yang seperti ini. Biasanya orang hanya meminta petunjuk tentang barang-barang yang hilang, ataupun obat untuk tangkal penyakit. Hamba sendiri tak pernah keluar dari rumah, jangankan akan bepergian sampai ke Medan. Dan hamba sedikitpun tak mengerti apa yang anak-anak pikirkan mengenai pesawat yang hamba sendiri belum pernah melihatnya, selain dari pesawat terbang biasa yang terkadang menderu tinggi dari tempat tinggal kami ini. Dt. Tuah kelihatan membalik-balik tujuh lembar kitab suci sebanyak tiga kali, dan memperhatikan aksara pertama dari setiap lembarnya. Kalau dilihat disini, didalam perkataan nenek tadi tidak terdapat dusta ataupun khayal. Tetapi seperti pertanyaan anak yang besar (maksudnya Gerard Umar sitompul) bagaimana besi dan tembaga dapat terbang, sungguh harus dipikirkan juga. Dt. Tuah menggeleng-geleng karena takjub. Kami mendapat aba-aba, bahwa Nenek baju berenda telah duduk kembali, dengan wajah dan anggota badannya masih basah, menurut pandangan Dt. Tuah. Baiklah di bawah ini diturunkan saja soal jawab singkat dengan nenek baju berenda, agar lebih terarah kepada yang dimaksud. Pertanyaan:Kekuatan apakah yang menerbangkan pesawat besi tembaga itu? Jawab:Dengan kekuatan yang terkandung didalam besi dan tembaga itu sendiri.Pertanyaan:Bagaimanakah sebenarnya bentuk piring terbang itu? Jawab:Sebenarnya ada dua macam saja, yang pipih seperti piring penadah gelas kopi dan bulat panjang seperti labu. Tanya:Bagaimanakah bentuk dan gerakan piring terbang itu? Jawab:Ia berputar seperti gerak putaran Al-Arsyh (tapak istana kerajaan Tuhan) yang arahnya seperti gerak orang naik haji thawaf mengelilingi Kabah. Dalam kesempatan sebentar kami membicarakan gerak bergasing dari pesawat piring terbang itu. Diikuti juga oleh Dt. Tuah yang kelihatannya mulai berperhatian besar terhadap soal jawab kami dengan nenek baju berenda. Tanya:Makhluk apakah yang mengendalikan piring terbang itu? Jawab:Mereka makhluk kasar biasa. Tetapi bukan manusia yang hidup di muka bumi. Mereka dari salah satu bintang lain. Tetapi tempat mereka menetap ada di atas bumi ini.

Tanya:Di mana mereka tinggal berkumpul? Jawab:Di bawah air. Akhirnya barulah Dt. Tuah mendapat penjelasan, bahwa makhluk piring terbang itu membuat tempat tinggalnya jauh di dasar laut. Tanya:Laut di arah mana? Jawab:Arah Maghrib.......yang terdalam, yang ada jurang di dasarnya. Sayangnya ketika soal jawab ini terjadi, tidak ada atlas dunia yang dapat disodorkan kepada Dt. Tuah, agar ia dapat menerima penjelasan yang pasti dari Nenek Baju berenda. Dan ketika soal jawab ini terjadi, saya sendiri belum mengetahui legenda tentang segitiga Bermuda. Hanya dongeng tentang Benua Atlantis yang hilang, yang pernah saya baca dari beberapa risalah. Sekitar awal tahun 1975 ketika berada di Jakarta, barulah perihal Segitiga Bermuda itu saya dengar dan baca dari beberapa buah buku. Dan tentang pesawat satu bacaan DABUS Iqra-timah, Amri-tembaga, Hammarullah-besi, Shod-nyawamu besi. Maka karena itu menyusul pertanyaan lain kepada Nenek Baju berenda: Tanya: Apakah ada bahan cair lain yang digunakan Piring Terbang? Jawab: Tidak ada bahan cair, hanya timah sebagai kekuatan ke tiga. Mendengar jawaban itu tiba-tiba pikiran saya teringat kepada soal jawab yang tertulis di dalam buku Menyingkap Rahasia Piring Terbang oleh J. Salatun, yang diantaranya berisi soal jawab antara J. Salatun dengan Agusnain secara paranormal. Ketika diajukan pertanyaan kepada Agusnain dari bahan apa dan bagaimana piring terbang itu dibuat, dijawab oleh Agusnain: Piring terbang itu dibuat dari suatu paduan logam yang belum dikenal dibumi, dan dibuat dengan cara mengecor. Paduan logam piring terbang itu mempunyai sifat-sifat tertentu tetapi hanya untuk suatu jangka tertentu. Sesudah jangka itu, paduan tadi kehilangan sifat-sifatnya sehingga piring terbang tidak dapat dipakai lagi dan dibuang di sebelah dunia , itulah jawaban Agusnain. Jawaban itu nampak hampir tidak berarti apa-apa jika dilihat sepintas lalu. Tetapi jika dihubungkan dengan tinjauan Dt. Tuah dengan perantaraan Nenek Baju berenda, jawaban itu bagai saling menunjang.a. Bukan tidak mungkin salah satu paduan itu terdiri dari besi magnit yang telah kehilangan kekuatan kutub magnit, seperti keadaan besi magnit di dalam sebuah dinamo sepeda, atau dinamo sebuah mobil model lama. Besi magnit yang aus itu, tidak lagi mengelarkan imbas sekuat yang diperlukan untuk menggerakkan suatu dinamo listrik.b. Tembaga yang kehilangan sifatnya. Misalnya kawat tembaga yang terlalu kuat menerima aliran listrik, akan berubah menjadi keristal tembaga, yang tidak mampu lagi dengan sempurna mengalirkan arus listrik.c. Timah yang kehilangan sifatnya, hampir tak obahnya sebagai lempeng timah di dalam baterai basah. Pada baterai tua, lempeng lempeng timah itu rusak menjadi pecahan-pecahan seperti loyang (yang ada juga hubungannya dengan bertambahnya kadar loyang di udara, bila piring terang baru saja meninggalkan suatu tempat dengan kecepatan tinggi).

Di dalam mengutarakan seluruh kesan teknologi di dalam tulisan ini terus terang saya akui saya sendiri tidaklah menguasai ilmu teknologi elektro yang mendetail. Kecuali sekedar sedikit pentertian sambil lalu tentang pengetahuan seperti itu. Dengan harapan, semoga ilmuwan yang lebih ahli akan menanggapi hal ini lebih mendalam melalui suatu riset di masa yang akan datang. PERTANYAAN-PERTANYAAN berikutnya diajukan lagi kepada Nenek Baju Berenda. Tanya: Apakah yang menarik makhluk piring terbang untuk mendatangi tempat-tempat tertentu? Jawab: Entah dengan cara bagaimana, mereka dapat mengetahui dengan tepat daerah-daerah atau kota yang sedang mengerjakan besi besar-besaran. Saya memang tidak menanyakan lagi, apakah kegiatan pekerjaan besi dimaksud adalah pabrikpabrik baja dan senjata, termasuk pabrik mobil atau juga daerah-daerah pasir besi dimuka bumi. Tetapi kalau diambil satu grafik kunjungan piring terbang di seantero kota dan pedesaan. Karena piring terbang juga pernah muncul di pantai selatan Jawa (Nusakambangan), yang diabadikan oleh Ir. Hartono dengan tustel photo. Yang salah satu duplikat photo itu pernah diberikan oleh J. Salatun kepada penulis. Sedang aslinya dikirimkan ke NASA. Daerah pantai selatan Jawa, memang salah satu daerah pasir besi baja, yang pada saat ini sebagai salah satu proyek sumber biji besi, selain titanium yang terkandung didalamnya. Ucapan:entah dengan cara bagaimana yang diteruskan Dt. Tuah dari Nenek Baju Berenda itu mengingatkan penulis kepada suatu bentuk radar terhadap metal. Atau dengan perkataan lain, pesawat piring terbang mempunyai detektor yang sangat sensitif untuk mengikuti kegiatan yang ada hubungannya dngan besi di dunia. Sekaligus tercakup di dalamnya, industri senjata, kumpulan persenjataan yang terbuat dari besi, daerah pasir besi, kawasan industri dan kota-kota yang sebagai sumber listrik perindustrian. Mungkin inilah yang menjadi sebab mengapa piring terbang selalu muncul di daerah-daerah yang telah maju perindustriannya, disamping dugaan bahwa Negara-Negara terkebelakang sangat sedikit sekali mengindahkan pesawat aneh yang muncul di atmosfer mereka. Sebahagian alasan makhluk piring terbang itu mungkin berdasarkan kecemburuan mereka karena makhluk bumi sangat berambisi untuk mencontoh pesawat mereka. Diliputi perasaan iri hati dan disaingi, mereka selalu mengintip kegiatan industri besi manusia di bumi. Malahan terkadang mereka seperti mengetahui gedung atau bangunan yang menjadi pusat pengendalian politik suatu negara di dunia. Seperti yang disebut sebagai Washington Invasion (Penyerbuan atas Washington) pada tanggal 19 dan 26 Juli 1952 pukul 22.00 penduduk Washington menyaksikan lima buah cahaya yang mengambang di atas Gedung Putih, meliputi bangunan di sekitarnya. Seminggu kemudian kejadian itu terulang kembali dengan jumlah sampai 15 buah cahaya yang bergerak sangat cepat melebihi kecepatan pesawat bumi. Sehingga ketika angkatan udara mengirimkan dua pesawat pencegat F94 untuk mengadakan penyelidikan, ternyata tidak membawa hasil. Malah ketika kedua pesawat pencegat itu akan pulang ke landasan, ke lima belas buah cahaya itu mengelilingi mereka dalam jarak tertentu, dan seperti mengantarkan atau mengawal kedua pesawat itu. akhirnya lima belas detik kemudian, cahaya-cahaya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan.

Demikian juga yang pernah terjadi pada tahun 1978 sekitar bulan Maret. sejumlah piring terbang mengitari kaisar Jepang Hirohito, selama delapan kali. Seolah-olah mengetahui peranan Gedung Putih di Washington bagi Amerika Serikat, dan apa peranan kaisar Hirohito bagi Jepang. Bertambahlah pengetahuan kita bahwa makhluk piring terbang mempunyai cara dan kecerdasan tersendiri untuk melihat kegiatan manusia di dunia. Dua hari kemudian, kami datang kembali menemui Dt. Tuah. Karena hari itu tepat ketika malam Jumat Kliwon (Manis). Menurut Dt. Tuah pada malam seperti itu, Nenek Baju berenda lebih banyak mempunyai kekuatan menerima berita alam gaib dari pada malam-malam biasa. Dan penulis sendiri sekedar mengetahui bahwa hari Jumat adalah sebagai: Dibentuknya Adam dari tanahSelesainya Adam dijadikan.Terusirnya Adam dari sorga.Berjumpanya Adam dan Hawa dimuka bumi.Banjir Nuh.Tenggelamnya Firaun dijaman Musa as.Didekatkannya roh dengan kuburnya.Kiamatnya dunia dengan seluruh galaxinya. Banyak lagi kejadian yang penting, yang terjadi pada hari tersebut, yang merubah permukaan bumi dan sejarah kehidupan manusia. Sekali ini Dt. Tuah meminta kepada penulis dan Gerard Usman Sitompul untuk mensucikan diri dengan air, seluruh anggota badan, sebelum soal jawab diteruskan dengan Nenek Baju berenda. Tanya: Pernahkah nenek berusaha mendekati piring terbang itu? Jawab: Banyak dari beberapa golongan jin dan makhluk halus lain ingin masuk ke dalamnya. Tetapi tak berhasil. (Sejenak Dt. Tuah bagai mendengar perkataan yang meragukan atau terputus-putus dari Nenek Baju berenda). Tanya: Apakah nenek diserang mereka? Jawab: Tidak, mereka tak pernah mengganggu makhluk lain. Hanya membuat rintangan, sekiranya mereka dalam keadaan terpaksa. Piring terbang itu sendiri, lebih panas dari kawah gunung berapi. Itulah halangan pertama dari makhluk-makhluk halus dan kasar untuk mendekatinya. Mendengar api yang dikatakan nenek baju berenda, penulis teringat kepada kekuatan arus listrik kuat yang terpancang dari sebuah piring terbang. Tanya: Bukankah bangsa jin dijadikan dari api. Tak dapatkah mereka menyatukan diri dengan panas itu? Jawab: Pertanyaan itu telah menggugah kekuasaan Tuhan. Tetapi biarlah nenek jawab juga sekedarnya. Dalam keadaan biasa, piring terbang tetap dapat mengeluarkan kekuatan api dengan tiba-tiba. Belum ada ijin Tuhan, agar jenis kami dapat masuk kedalamnya, sejak ribuan tahun yang lalu. Alangkah dasyatnya jarak waktu yang disebutkan Nenek Baju berenda, yang mengatakan piring terbang belum berhasil dimasuki makhluk halus bangsa jin atau roh biasa. Yang kemudian mengingatkan penulis kepada wahyu Tuhan yang berbunyi: Dan apabila perkataan telah jatuh kepada manusia (janji Tuhan) kami keluarkan sejenis makhluk dari dalam bumi yang akan menemplak manusia, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami.

Kalau diikuti perkembangan usaha-usaha mistik dilapangan kehidupan manusia termasuk diantaranya pengobatan dari jarak jauh, atau menentukan daerah atau benda yang hilang, juga termasuk menentukan benda terpendam dengan petunjuk gaib dan mistik. Yang belum pernah didengar ialah adanya golongan makhluk halus yang berhasil memasuki dan mengerti tentang keadaan piring terbang. Belum pernah penulis mendengar penganut-penganut kebatinan atau agama yang menjalankan suatu cara mistik yang dapat mengetahui bagaimana ruangan di dalam dan peralatan piring terbang itu sesungguhnya. Jika mengenai keadaan dan planet-planet dan bulan menurut tinjauan ahli mistik, telah sering penulis jumpai. Di dalam lembaran sobekan surat papyrus kuno yang berasal dari jaman raja Thuthmosis III (1505 - 1450) sebewlum masehi, dengan ejaan aslinya berasal dari tulisan hearatic (ejaan tulisan bangsa Mesir kuno) yang demikian jelas isi keseluruhannya, ada juga diungkapkan soal piring terbang. lembaran papyrus berukuran 20 x 18 cm lebih dikenal dengan nama Tulli Papyrus, yang diambil dari namanya Prof. Aleberto Tulli yang pernah menjabat direktur Museum Vatikan bagian peninggalan bangsa Mesir kuno. Di jaman pemerintahan Firaun Thuthmosis III sekitar tahun ke 22 (1525 SM), bulan ke tiga musim dingin (Pebruari) pukul ke enam pada hari itu (pukul 23.00) para juru tulis rumah kehidupan (seperti bentuk sekretariat negara atau perpustakaan) melihat sebuah lingkaran api bercahaya sangat terang turun dari langit. Sekalipun tidak mempunyai kepala, lingkaran itu mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulutnya, yang berbentuk memanjang dan melebar dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. mereka sangat ketakutan, sehingga hanya berbaring di tanah. Dan ketika Firaun diberitahukan tentang kejadian itu, langsung diperintahkannya untuk meyelidiki dengan memperbandingkan apa yang tertulis masa Firaun Thuthmosis III. Firaun berusaha menafsirkan semua kejadian itu. Selang beberapa hari kemudian muncul lagi nyala api yang terang dengan jumlah banyak berkilauan, mengalahkan putihnya cahaya matahari. Dibagian bawah benda itu kelihatan pancaran api yang bercahaya sangat terang. Firaun menyaksikan sendiri dari tengah-tengah para tentara yang menjaganya. kemudian benda itu meluncur semakin meninggi ke arah selatan, disusul dengan jatuhnya ikan dan burung-burung dari langit. Firaun sangat takjub menyaksikan apa yang belum terjadi selama masa pemerintahannya. Ia memerintahkan agar seluruh peristiwa itu oleh rumah kehidupan sebagai peringatan yang abadi. Memang, menurut dugaan, kunjungan UFO sejak jaman dahulu adalah membawa tujuan untuk membantu perkembangan manusia dengan mengajarkan kepandaian yang mereka miliki. Tetapi itu baru merupakan sebuah teori dan dugaan. Sehubungan dengan teori itu kemunculan UFO ke muka bumi yang semakin kurun tahun, semakin bertambah banyak, dianggap sebagai salah satu pertanda bahwa kehidupan bumi telah semakin tua. Mereka beramai-ramai dari tempat asal mereka, datang ke atmosfir bumi. Memang diakui meledaknya bom atom I di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 merupakan peristiwa pertama radioaktif naik ke udara melewati atmosfer bumi. Mungkin saat itu makhluk UFO merasakan sebagian dari keseimbangan alam jagat raya mulai terganggu. Mungkin bumi sendiri di masa yang akan datang akan mengalami kegoncangan hebat yang merusak kestabilannya melalui orbitnya mengelilingi matahari. Misalnya dengan bergesernya sedikit kutub magnit bumi dalam suatu getaran kuat pada kulit bumi. Sedang kutub itu sendiri sangat bergantung dengan letak gundukan es kutub utara dan selatan. Kalau gugusan es kutub rusak, maka tekanan dan arus pada permukaaan laut juga akan berubah sekaligus mengubah keadaan musim dimuka bumi.

Pertanyaan berikutnya yang sedikit agak menjurus kepada peralatan UFO diajukan seprti dibawah ini kepada nenek baju berenda. Pertanyaan itu sengaja disusun demikian rupa sehingga tanpa sadar Nenek Baju Berenda telah menyinggung dugaan keadaan bagian dalam dari piring terbang. Tanya: Apakah makhluk pembawa piring terbang itu ikut juga berpusing bersama pesawat mereka? Jawab: Tidak. Sebab mereka berada di dalam ruangan berbentuk sebuah bola besi yang amat bulat tak ikut berputar dengan bagian lainnnya. Soal jawab ini kelihatannya memakan tenaga Dt. Tuah juga. Bintik-bintik keringat di wajahnya mulai berkilat dibawah cahaya lilin yang terpasang. Tanya: Dimanakah letak bola besi penumpang itu? Jawab: Pada bagian pusar piringnya. Tanya: Apakah kelihatan dari luar? Jawab: Seperlima bulatan pada bagian atas, dan seperlima lagi dari bulatan sebelah bawah, tampak menonjol dari keseluruhan bentuk piring. Dari jawaban Nenek Baju Berenda ini, penulis teringat kepada soal jawab J.Salatun dengan Agusnain dengan pandangan paranormal yang mengatakan: adanya sebuah turbin yang berputar sangat cepat, yang ujung porosnya tidak menyinggung tempat duduknya. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menggunakan minyak pelumas. Entah bagaimana kedua bagian itu dapat dibuat, sehingga tidak saling menyentuh. Saya tidak mengerti, tetapi demikianlah keadaannya. Itulah salah satu hasil tinjauan paranormal Agusnain. Nenek Baju Berenda, sendiri tidak menyinggung-nyinggung soal turbin yang disebut Agusnain. Ia hanya mengatakan tempat awak piring terbang itu di dalam ruangan sebuah bola besi yang terletak pada bagian pusar piring terbang. Oleh karena itu penulis menyusun pertanyaan baru. Tanya: Apakah bola ruangan penumpang itu terletak rapat dengan rongga badan piring terbang? Jawab: Tidak. Sekeliling bola itu mempunyai jarak tertentu dengan rongga pesawat. Entah apa gunanya. Tanya: Tak sedikitpun bahagian yang bersinggung? Jawab: Tidak. Jawaban ini agak berbeda dari tinjauan para normal Agusnain. Agusnain menengatakan tentang poros turbin yang berputar cepat, sedangkan Nenek Baju Berenda mengatakan ruangan bola penumpang itu mengambang di tengah rongga piring.

Tanya: Kekuatan apakah yang membuat bola penumpang itu menjadi mengambang seperti itu? Bukankah itu berarti ada tenaga yang sama pada keliling bola membuat ia mengambang ditengah ruangan piring? Jawab: Anak yang berketopong besi-tembaga mengetahuinya. Penulis jadi tersentak mendengar jawaban Nenek Baju Berenda, dan Datuk Tuah memandang penulis dengan keheranan. Sedangkan Gerard Usman Sitompul mengangguk-angguk kecil seperti ada sesuatu yang dimakluminya didalam hati. Penulis sendiri cenderung untuk memegang motif: Iqra namamu timah Amri namamu tembaga, Hamarullah namamu Besi, dan Shod nyawamu besi. Sama dengan Magnit rohmu besi. Kesimpulan penulis: Bola ruangan penumpang bisa mengambang seperti itu karena bagian luar besi bola penumpang bermuatan kutub magnit yang sama dengan rongga poros cakram. Dan setelah penulis menyatakan hal ini kepada Gerard Usman Sitompul ia juga dapat menerimanya, dengan mengingat hukum tolak. Dan teori ini juga pernah penulis nyatakan kepada beberapa orang insinyur elektro, yang juga menerimanya sebagai logika teknologi, walaupun belum ada peralatan teknologi zaman ini yang mempergunakan cara itu. Dan penulis sendiri belum lagi menghitung secara teliti, berapa tenaga tolak menolak besi magnit sekutub pada setiap 1 cm2. Kalau mengingat bahwa piring terbang ukuran besar diduga mempunyai garis tengah 90 m, dan bola penumpang yang terletak di bagian pusarnya berdiagonal 10 m, bayangkan betapa besarnya besi magnit yang harus digunakan untuk sebuah piring terbang! Dengan sendirinya berat bola penumpang harus pula diperhitungkan agar bola itu tetap mengambang pada rongga duduknya. Tapi bagaimana pula caranya agar penumpang tidak terikut dengan perubahan kedudukan bentuk cakram disaat ia terbang dengan segala gaya? Menurut pendapat penulis sendiri, bola penumpang itu mempunyai suatu alat pemberat dibagian bawahnya. Sehingga ia lebih mirip dengan patung campak golek, yang bagian bawahnya diberi timah pemberi pemberat. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun, bagian yang berat itu tetap berada dibagian bawah. Kini timnul pertanyaan: Dapatkah perputaran rongga besi cakram dengan dinding bola penumpang menghasilkan arus listrik walaupun keduanya terdiri dari magnit sekutub? Jika tidak, darimana datangnya sumber listrik berkekuatan tinggi yang terpancar dari sebuah piring tebang? Jika menurut tinjauan para normal Agusnain, turbin itu pertama-tama berfungsi sebagai stabiliteit kepada piring terbang. Dan yang kedua untuk mengatur efflux. Dari Nenek Baju Berenda penulis tidak menemukan jawaban mengenai turbin itu. Mungkin karena ia menggantinya dengan istilah bola penumpang yang terletak ditengah rongga cakram. Tetapi sekiranya memang sebagai sumber listrik, turbin elektromagnit itu sepantasnya terletak di antara kedua belahan cakram. Dan dari persaingan yang berlawanan arah akan terjadi imbas magnit yang cukup besar untuk sumber arus listrik yang kuat. Bola penompang dan rongga cakram yang mengandung magnit yang sekutub, hanya sekedar menjaga stabiliteit kedudukan bola penumpang. Teori ini mungkin dapat diterima akal. Karena beberapa saksi mengatakan melihat bagian tengah piring terbang itu kelihatan lebih kabur, daripada bagian keliling cakram yang lebih bercahaya menyilaukan.

Pandangan seperti itu dapat terjadi, jika bagian tengah (bola penumpang) piring terbang itu tidak bergasing sama sekali. Hanya kelihatan bercahaya, karena kena bias cahaya keliling cakram yang bergasing (membuat batas menjadi tidak menjadi kelihatan). Kalau teori diatas mempunyai dasar kebenaran untuk dijadikan bahan dalam riset piring terbang, berarti sebagian dari rahasia stabiliteit ruangan penumpang dan sumber arus listriknya sudah dapat direka darimana datangnya. Tinggal lagi mengungkap bagaimana caranya mereka memperkuat sumber listrik itu, dan menghubungkannya dengan seluruh badan cakram yang pijar oleh arus listrik. Setidaknya penulis telah mencoba menyodorkan salah satu ranting kecil dari estimat teknologi yang terkandung didalam kekuatan piring terbang. Yang mungkin akan dapat digunakan untuk menyambung suatu kesimpulan lain yang selama ini terputus. Penulis sendiri telah berhubungan dengan puluhan para medium, atau melakukan pembicaraan dibwah pengaruh hipnotys. Dan penulis juga pernah berdialog dengan roh-roh yang berada di tingkat atas, tetapi soal jawab dengan Nenek Berbaju Renda dengan perantaraan Datuk Tuah, adalah yang paling mengagumkan, sebab mempunyai argumentasi untuk dipertahankan. Penulis bertambah yakin setelah mendengar bahwa Datuk Tuah sendiri oleh salah satu kegiatan di bawah perdatam (perindustrian dan pertambangan) di zaman menteri-menteri Chairul Saleh. Datuk Tuah pernah dibawa oleh salah satu kelompok staf ke beberapa gunung didaerah Sumatera Utara dan Aceh, untuk mencari logan-logam yang ada setiap kaki pegunungan. Dan sebagian besar dari petunjuk pak Datuk Tuah tentang sumber-sumber metal yang bermacam-macam itu diterakan didalam sebuah peta khusus pertambangan di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Tidak diketahui bagaimana pelaksanaanya, tetapi yang jelas rombongan itu pernah berjanji akan membangun rumah Datuk Tuah bila pelaksaan rencana penggalian metal-metal berharga itu telah dimulai. Yang pasti lagi, sampai Datuk Tuah meninggal dunia pada Tanggal 16 Maret 1978, ia masih berharapa agar rencana pertambangan metal-metal berharga itu terlaksana. Ketika ke Medan pada bulan Juli 1978, penulis hanya sempat melihat pusarannya di Tg. Morawa dengan istri dan lima orang anak yang ditinggalkannya. Dan kepada penulis para ahli warisnya menyerahkan dua ujud yang tidak nampak, selain beberapa wasiat yang disampaikan dengan tulisan, sebelum beliau wafat. Sumber: Majalah Senang edisi No. 00408 Link terkait:http://gusmaulana.angelfire.com/penyelidikan.html Yang pertama-tama tentu timbul pertanyaan: Apakah pantas penyelidikan tentang piring terbang dilakukan dengan cara mistik? Adakah gunanya mempergunakan cara yang tidak selogis ilmu pengetahuan untuk menyelidiki UFO yang menghebohkan sejak ribuan tahun yang lalu itu? Dapatkah apa yang dibentangkan berita-berita yang dijangkau alam mistik melengkapi penyelidikan ilmiah teknologi dewasa ini? Buku-buku sejarah resmi yang diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi, tidak memuat hal-hal mistik yang pernah terjadi pada diri pahlawan negara manapun. Karena buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah harus bersifat logis. Sungguhpun kejadian-kejadian mistik tidak dapat dibantah dan sering terjadi pada diri beberapa orang atau kelompok orang yang sedang berjuang membela kemerdaekaan bangsanya. buktinya di dalam sejarah-sejarah perjuangan, sering terdengar ada yang kebal, tak mempan oleh senjata

yang terbuat dari logam. Apakah itu akan dibantah oleh tehnologi modern? Apakah juga akan dibantah oleh sejarah-sejarah resmi? Apakah kesenian Aceh bernama DABUS yang memperlihatkan kekebalan manusia kepada senjata terbuat dari logam, dan kesenian lain seperti itu yang telah berumur ribuan tahun, dapat dibantah secara tehnologi modern? Salah seorang ilmuwan yang rendah hati pernah mengungkapkan penyelidikan dengan jalan lain itu sebagai berikut: Maafkan aku jika pada suatu ketika aku menangguk ilmu dari alam mistik yang ada pada diriku. Alam mistik bukanlah alam akal, bukanlah alam ilmiah, tetapi tidak pula berarti alam khayal. Kadang-kadang mistik itu setaraf dengan ilham atau setaraf dengan ilmu murni, jika dapat diberikan argumentasinya. Demikian ucapan Prof. Dr. Hazairin SH almarhum dalam suatu tulisannya mengenai Ilmu Jagat Raya dalam bukunya Ajjamui Quran. Ucapan tersebut hampir tidak berbeda dengan pendapat Einstein: Sebahagian besar ilmu pengetahuan itu adalah kesan-kesan dari alam sekeliling yang dihayati oleh indera manusia, yang kemudian dicernakan oleh akal pikiran. Tetapi ada lagi ilmu pengetahuan yang datang dengan jalan lain. Yaitu langsung dari suatu petunjuk tertentu. Sebagai misal yang tak dapat dibantah:a. Banyak orang yang sakit keras memperoleh petunjuk obat dari dalam mimpi.b. Banyak pula yang karena keputus-asaan hidupnya, bersunyi diri dengan suatu cara tersendiri untuk memperoleh petunjuk yang datang dengan jalan berbagai rupa guna mengatasi keputus-asaan itu.c. Ada lagi dengan menempuh suatu cara peribadatan dalam agama, yang dianutnya ataupun melakukan jalan lain untuk memperoleh petunjuk Tuhan, akan memperoleh suatu jalan keluar dari kesulitan. Dalam buku Menyingkap Rahasia Piring Terbang oleh J. Salatun, disinggung bahagian khusus mengenai tanggapan paranormal yang diterimanya dari Agusnain. Agusnain tidak menjawab segala pertanyaan dengan secara langsung. Tetapi ia terlebih dahulu membuat suatu hubungn dengan sinar alam malakut yang memenuhi jagat raya. Malahan dalam salah satu pertanyaan Agusnain menyatakan belum masanya menjawab, karena jawaban yang diperolehnya dari alam malakut itu belum jelas. Antara lain jawaban Agusnain:a. Piring Terbang itu memang ada. Dan merupakan buatan makhluk dari alam yang ada di jagat raya.b. Ketika ditanyakan dari mana asal makhluk piring terbang itu, Agusnain mengatakan belum boleh dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi beberapa hari kemudian, ia mengatakan bahwa piring terbang itu datangnya dari salah satu tatasurya yang berada dalam Galaxy bumi ini sendiri. Dan menurut Agusnain bintang asal dari makhluk piring terbang itu mempunyai beberapa nama dari ilmu Astronomi: Antara lain YC 5473, dengan arti Yale Catalogue. Bintang YC 5473 mempunyai spektrum dari golongan A5, yang berarti suhunya lebih tinggi (yaitu 11.000 derajat Celcius) dari matahari kita (5.000 derajat Celcius). Jauh bintang itu dari tata surya kita adalah 203,7 tahun cahaya. Demikian antara lain jawaban Agusnain sebagai seorang paranormal. Yang melaukan suatu cara tertentu, untuk melepaskan kekuatan rohaniahnya ke jagat raya, dan menemukan jawaban yang sesuai dengan keizinan Yang Maha Kuasa.

c. Seterusnya Agusnain menjawab, planet piring terbang mempunyai matahari sendiri. Planitnya lebih kecil dari bumi ini. Dan matahari mereka juga tampak lebih kecil. Warna langit di sana kehitam-hitaman agak lembayung.Bentuk awan tak ada yang bergumpal-gumpal. Hanya ada garis-garis tipis seperti serat-serat. Anehnya, walau siang hari bintang-bintang kelihatan dengan jelas. Tak ada lautan, hanya danau-danau dan sungai kecil. Hujan, sedikit. d. Tentang makhluk piring terbang, Agusnain mengatakan mereka jangkung (10' = 3 meter). Berlengan panjang hampir sampai ke lutut. Tangan mereka juga mempunyai lima buah jari. Perawakannya agak serba kurus. Agusnain melihat suatu dump yang terdiri dari tumpukan piring terbang yang sudah dibuang. Tulisan ini timbul bukan karena kelatahan demam piring terbang yang pada saat ini melanda seluruh dunia. Tetapi merupakan hasil penyelidikan penulis selama 12 tahun lebih. Dari mencoba gerakan cakram aluminium yang digasingkan dengan tali. Sampai kepada menimbang bobot cakram itu sendiri dalam keadaan bergasing. Kemudian memikirkan, bagaimana menimbulkan sumber listrik yang maha kuat untuk menggasingkan cakram itu dari dalam bangun bentuk pesawat piring terbang mini. Dan untuk itu penulis juga berdialog dengan beberapa ahli elektro dan mesin. Yang terakhir, penulis juga pernah mengunjungi LIPI bahagian Physika di Bangdung, juga ke ITB Bandung. Selain berdialog dengan J. Salatun sendiri di LAPAN Jl. Pemuda persil I Jakarta. Untuk melatar belakangi tulisan ini, sebagai suatu tulisan manusia berakal sehat yang sederhana, penulis telah menulis ratusan judul tulisan misteri di majalah-majalah terkenal di Jakarta. Dan menulis alam makrokosmos dan piring terbang di beberapa majalah dengan cara beberapa kali sambung. Dan sebahagian dari tulisan itu telah dibukukan oleh beberapa penerbit. Adakalanya terdapat ruang kejenuhan untuk melanjutkan penyelidikan. Terlebih lagi, karena penulis bukanlah mempunyai laboratorium teknologi yang dapat dijadikan tempat riset. Dan penulis sendiri, ketika itu masih tinggal di Medan (Sumatera Utara). Oleh karena itulah penulis terkadang berusaha juga mencari jalan lain yang dapat menambah pengetahuan tentang data-data piring terbang. Seperti setiap orang yang merasakan kegagalan, akhirnya lari kepada salah satu jalan lain untuk akhirnya lari kepada salah satu jalan lain untuk meminta tuntunan meneruskan kegagalan itu. Penulis juga pernah berusaha berbuat seperti Agusnain sebagai paranormal. Tetapi dengan cara yang berlainan. Sungguhpun arahnya juga merupakan penyelidikan secara mistik terhadap kegiatan piring terbang. Penyelidikan ini bukan pula karena adanya pengaruh dari luar, atau dibiayai oleh pihak tertentu, tetapi oleh karena kesadaran sendiri sebagai makhluk Tuhan yang ingin menambah ilmu tentang makhlukmakhlukNya yang bertebar di seluruh bumi dan langit. Sehingga berapa besar tenaga pikiran dan waktu, tidak diperhitungkan lagi. Seolah-olah rumit dan peliknya penyelidikan itu sudah menjadi racun yang membawa nikmat. Pada tahun 1970 saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Gerard Umar Sitompul, tinggal di Jalan Sriwijaya, Medan. Perkenalan yang sangat menarik, karena beliau termasuk salah seorang ahli metaphisis yang sesuai dengan kegairahan saya untuk mengenalnya lebih dekat. Antara kami terdapat beberapa kecanduan tentang alam mistik, sehingga apabila kami berbicara, legih syahdu dari pada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang dimabuk

cinta. Yang mungkin sampai membuat para isteri kami menjadi cemburu kepada keasyikan percakapan yang menyita sebahagian besar waktu kehidupan alam nyata. Bahkan menyita waktu yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan kesempurnaan rumah tangga. Saya juga mengetahui Gerard Umar Sitompul mempunyai seperti keris zaman kuno, yang masing-masing mempunyai nama-nama tertentu dengan kodrat tertentu. Di tengah rumah terdapat sebuah stoples kaca yang berisi tujuh jeruk purut bercampur adukan air tertentu. Air itu bagai mendidih sebagai tanda ada sesuatu yang akan datang. Gerard Umar Sitompul mengatakan kepada saya, ia pernah mendengar ada orang tua hebat tinggal di Tg. Morawa. Dia mengatakan juga bahwa rumah orang tua itu sering dikunjungi orang-orang yang penting untuk memperoleh sesuatu secara gaib. Dan Gerard Umar Sitompul menyatakan juga kepada saya, bahwa ia ingin mengunjungi orang tua itu bersama dengan saya, Orang tua itu bernama Datuk Tuah, tinggal di Tg. Morawa Kanan. Pada suatu hari Kamis sore aku berangkat bersama Gerard Umar sitompul membawa 21 batang lilin panjang, tiga bungkus rokok tanpa filter dan kemenyan putih.

*** Di sekeliling ruangan menyala 21 batang liling yang kami bawa tadi. Datuk Tuah mulai membereskan sebuah bangku panjang, dan mengalasnya dengan sebuah permadani yang bagus warnanya. Kemudian menaburkan kemenyan di atas bara dupa. Ia pergi sesaat ke kamar tersendiri untuk melakukan ibadat. Kemudian keluar membawa sebuah Al Quran. Kemudian Dt. Tuah memiringkan kepalanya ke arah bangku panjang, bagai mendengar ucapan gaib yang tidak terdengar oleh kami berdua. Hanya terdengar ucapan Dt. Tuah sendiri, antara lain,Alaikum salam... dan terima kasih atas kedatangan Nenek Baju Berenda dan Bergelang kaki, bersama dengan seluruh pengiring yang tujuh orang. Kemudian, janganlah nenek kesal karena himbauan ini. Karena bertahun-tahun yang lalu hamba malah menolak pekerjaan ini. Terutama karena hamba menganggap akan mengganggu kepada cara hamba mencari rezeki. Tetapi karena nenek katakan, bahwa pekerjaan seperti ini juga termasuk ibadat menolong sesama manusia, makanya hamba lakukan juga. Hanya permintaan hamba, janganlah nenek memberikan jawaban dari pertanyaan yang tak terjawab. Lebih baiklah nenek katakan saja tak mengetahuinya. Janganlah nenek terlibat dengan kata dusta, karena hamba yang nyata di mata orang banyak yang akan merasakan malunya. Sedangkan nenek dapat menghindar karena tak nampak oleh mata kasar manusia. Demikianlah antara lain ucapan Dt. Tuah kepada Nenek Baju Berenda dan Bergelang kaki. Sejenak kami berhenti, karena waktu telah masuk magrib. Dt. Tuah menerangkan bahwa si Nenek sedang pergi ke belakang melakukan ibadat, dan meninggalkan pesalinan yang dipakainya di atas tempat ia duduk. Sungguhpun segalanya tidak terlihat oleh kami, peristiwa gaib itu bagai benar-benar sedang terjadi di dalam rumah. Terasa sekali bukan kami bertiga saja berada di dalam ruangan itu. Setelah lewat magrib barulah hubungan dengan Nenek Baju

berenda diteruskan. Kelihatan Dt. Tuah sangat hati-hati menyimak suara dari arah bangku berlapis permadani lebar. Sejenak Dt. Tuah mengangguk-angguk kecil bagai memahami sesuatu yang tidak terdengar oleh saya dan Gerard Umar Sitompul. Setiap selesai mendengar ia berpaling kepada kami dan berkata,Nenek mengatakan bahwa anak yang berperawakan kecil, sebagai orang berketopong besi. Sampai beberapakali saya bertanya kepada nenek, takut dugaan nenek salah bunyinya. Karena anak datang kemari tidak memakai apapun di atas kepala, ujar Dt. Tuah. Sedangkan kami berdua jadi berpandangan mendengar ucapan nenek baju berenda yang menggelari diriku sebagai orang berketopong besi tembaga. Kemudian Dt. Tuah bagai mendengarkan lagi ucapan nenek baju berenda dengan penuh perhatian dengan kesopanan gerak gerik, yang kemudian diiringkan Dt. Tuah dengan ucapan perlahan, Apakah tidak salah yang nenek katakan....... Karena hampir tak ada hubungan apapun antara anak yang berperawakan kecil ini dengan apa yang nenek tuduhkan kepadanya. Jadi...... harus hamba katakan juga? Tidakkah terdapat dusta didalamnya? Atau sekedar menyenangkan perasaan hati anak-anak yang datang ini? Tersentak sesaat Dt. Tuah bagai menerima kepastian kata yang keras. Kemudian Dt. Tuah mengangguk dan berkata,Baiklah kalau begitu, akan hamba katakan juga, karena hamba hanya meneruskan apa yang nenek tinjau ditengah alam gaib. Dt. Tuah memalingkan mukanya kearahku dan matanya bagai menebak-nebak bagaimana penerimaanku terhadap ucapan yang akan disampaikannya, Apakah anak sedang memikirkan sejenis kendaraan besi? Pertanyaan itu segera mengejutkan aku. Gerard Umar Sitompul juga terperangah karena tebakan yang begitu tepat dari nenek baju berenda kepada diriku. Saya termangu sesaat. Kemudian menjawab, bahwa saya hanya pernah dan sampai saat ini masih memikirkan tentang piring terbang. Kembali Dt. Tuah menyampaikan saya kepada nenek baju berenda. Yang kemudian dikembalikan pula oleh nenek itu dengan perkataan, Yang anak pikirkan adalah sejenis pesawat terbuat dari besi dan tembaga. Gerard Umar Sitompul tiba-tiba menyambung pertanyaan dengan tenangnya, Bagaimana ada pesawat yang terbuat dari besi dan tembaga akan dapat terbang? Sedangkan pesawat terbang sekarang yang terbuat dari aluminium ringan saja, menemui banyak kesulitan untuk mencapai kecepatan. Perkataan Gerard Umar Sitompul yang menyudutkan itu diteruskan oleh Dt. Tuah kepada nenek baju berenda. Sesaat pula lamanya Dt. Tuah menyimak jawaban halus yang sampai ke telinga batinnya. Kemudian Dt. Tuah terlebih dahulu menyampaikan bahwa nenek baju berenda sedang pergi kebelakang rumah mensucikan diri, karena soal jawab ini banyak menguras tenaganya untuk mencapai alam tingkat tinggi. Aduh, keluh Dt. Tuah,baru kali ini hamba kedatangan tamu yang seperti ini. Biasanya orang hanya meminta petunjuk tentang barang-barang yang hilang, ataupun obat untuk tangkal penyakit. Hamba sendiri tak pernah keluar dari rumah, jangankan akan bepergian sampai ke Medan. Dan hamba sedikitpun tak mengerti apa yang anak-anak pikirkan mengenai pesawat yang hamba sendiri belum pernah melihatnya, selain dari pesawat terbang biasa yang terkadang menderu tinggi dari tempat tinggal kami ini. Dt. Tuah kelihatan membalik-balik tujuh lembar kitab suci sebanyak tiga kali, dan memperhatikan aksara pertama dari setiap lembarnya. Kalau dilihat disini, didalam perkataan nenek tadi tidak terdapat dusta ataupun khayal. Tetapi seperti pertanyaan anak yang besar (maksudnya Gerard Umar sitompul) bagaimana besi dan

tembaga dapat terbang, sungguh harus dipikirkan juga. Dt. Tuah menggeleng-geleng karena takjub. Kami mendapat aba-aba, bahwa Nenek baju berenda telah duduk kembali, dengan wajah dan anggota badannya masih basah, menurut pandangan Dt. Tuah. Baiklah di bawah ini diturunkan saja soal jawab singkat dengan nenek baju berenda, agar lebih terarah kepada yang dimaksud. Pertanyaan:Kekuatan apakah yang menerbangkan pesawat besi tembaga itu? Jawab:Dengan kekuatan yang terkandung didalam besi dan tembaga itu sendiri.Pertanyaan:Bagaimanakah sebenarnya bentuk piring terbang itu? Jawab:Sebenarnya ada dua macam saja, yang pipih seperti piring penadah gelas kopi dan bulat panjang seperti labu. Tanya:Bagaimanakah bentuk dan gerakan piring terbang itu? Jawab:Ia berputar seperti gerak putaran Al-Arsyh (tapak istana kerajaan Tuhan) yang arahnya seperti gerak orang naik haji thawaf mengelilingi Kabah. Dalam kesempatan sebentar kami membicarakan gerak bergasing dari pesawat piring terbang itu. Diikuti juga oleh Dt. Tuah yang kelihatannya mulai berperhatian besar terhadap soal jawab kami dengan nenek baju berenda. Tanya:Makhluk apakah yang mengendalikan piring terbang itu? Jawab:Mereka makhluk kasar biasa. Tetapi bukan manusia yang hidup di muka bumi. Mereka dari salah satu bintang lain. Tetapi tempat mereka menetap ada di atas bumi ini. Tanya:Di mana mereka tinggal berkumpul? Jawab:Di bawah air. Akhirnya barulah Dt. Tuah mendapat penjelasan, bahwa makhluk piring terbang itu membuat tempat tinggalnya jauh di dasar laut. Tanya:Laut di arah mana? Jawab:Arah Maghrib.......yang terdalam, yang ada jurang di dasarnya. Sayangnya ketika soal jawab ini terjadi, tidak ada atlas dunia yang dapat disodorkan kepada Dt. Tuah, agar ia dapat menerima penjelasan yang pasti dari Nenek Baju berenda. Dan ketika soal jawab ini terjadi, saya sendiri belum mengetahui legenda tentang segitiga Bermuda. Hanya dongeng tentang Benua Atlantis yang hilang, yang pernah saya baca dari beberapa risalah. Sekitar awal tahun 1975 ketika berada di Jakarta, barulah perihal Segitiga Bermuda itu saya dengar dan baca dari beberapa buah buku. Dan tentang pesawat satu bacaan DABUS Iqra-timah,

Amri-tembaga, Hammarullah-besi, Shod-nyawamu besi. Maka karena itu menyusul pertanyaan lain kepada Nenek Baju berenda: Tanya: Apakah ada bahan cair lain yang digunakan Piring Terbang? Jawab: Tidak ada bahan cair, hanya timah sebagai kekuatan ke tiga. Mendengar jawaban itu tiba-tiba pikiran saya teringat kepada soal jawab yang tertulis di dalam buku Menyingkap Rahasia Piring Terbang oleh J. Salatun, yang diantaranya berisi soal jawab antara J. Salatun dengan Agusnain secara paranormal. Ketika diajukan pertanyaan kepada Agusnain dari bahan apa dan bagaimana piring terbang itu dibuat, dijawab oleh Agusnain: Piring terbang itu dibuat dari suatu paduan logam yang belum dikenal dibumi, dan dibuat dengan cara mengecor. Paduan logam piring terbang itu mempunyai sifat-sifat tertentu tetapi hanya untuk suatu jangka tertentu. Sesudah jangka itu, paduan tadi kehilangan sifat-sifatnya sehingga piring terbang tidak dapat dipakai lagi dan dibuang di sebelah dunia , itulah jawaban Agusnain. Jawaban itu nampak hampir tidak berarti apa-apa jika dilihat sepintas lalu. Tetapi jika dihubungkan dengan tinjauan Dt. Tuah dengan perantaraan Nenek Baju berenda, jawaban itu bagai saling menunjang.a. Bukan tidak mungkin salah satu paduan itu terdiri dari besi magnit yang telah kehilangan kekuatan kutub magnit, seperti keadaan besi magnit di dalam sebuah dinamo sepeda, atau dinamo sebuah mobil model lama. Besi magnit yang aus itu, tidak lagi mengelarkan imbas sekuat yang diperlukan untuk menggerakkan suatu dinamo listrik.b. Tembaga yang kehilangan sifatnya. Misalnya kawat tembaga yang terlalu kuat menerima aliran listrik, akan berubah menjadi keristal tembaga, yang tidak mampu lagi dengan sempurna mengalirkan arus listrik.c. Timah yang kehilangan sifatnya, hampir tak obahnya sebagai lempeng timah di dalam baterai basah. Pada baterai tua, lempeng lempeng timah itu rusak menjadi pecahan-pecahan seperti loyang (yang ada juga hubungannya dengan bertambahnya kadar loyang di udara, bila piring terang baru saja meninggalkan suatu tempat dengan kecepatan tinggi). Di dalam mengutarakan seluruh kesan teknologi di dalam tulisan ini terus terang saya akui saya sendiri tidaklah menguasai ilmu teknologi elektro yang mendetail. Kecuali sekedar sedikit pentertian sambil lalu tentang pengetahuan seperti itu. Dengan harapan, semoga ilmuwan yang lebih ahli akan menanggapi hal ini lebih mendalam melalui suatu riset di masa yang akan datang. PERTANYAAN-PERTANYAAN berikutnya diajukan lagi kepada Nenek Baju Berenda. Tanya: Apakah yang menarik makhluk piring terbang untuk mendatangi tempat-tempat tertentu? Jawab: Entah dengan cara bagaimana, mereka dapat mengetahui dengan tepat daerah-daerah atau kota yang sedang mengerjakan besi besar-besaran. Saya memang tidak menanyakan lagi, apakah kegiatan pekerjaan besi dimaksud adalah pabrikpabrik baja dan senjata, termasuk pabrik mobil atau juga daerah-daerah pasir besi dimuka bumi. Tetapi kalau diambil satu grafik kunjungan piring terbang di seantero kota dan pedesaan. Karena piring terbang juga pernah muncul di pantai selatan Jawa (Nusakambangan), yang diabadikan

oleh Ir. Hartono dengan tustel photo. Yang salah satu duplikat photo itu pernah diberikan oleh J. Salatun kepada penulis. Sedang aslinya dikirimkan ke NASA. Daerah pantai selatan Jawa, memang salah satu daerah pasir besi baja, yang pada saat ini sebagai salah satu proyek sumber biji besi, selain titanium yang terkandung didalamnya. Ucapan:entah dengan cara bagaimana yang diteruskan Dt. Tuah dari Nenek Baju Berenda itu mengingatkan penulis kepada suatu bentuk radar terhadap metal. Atau dengan perkataan lain, pesawat piring terbang mempunyai detektor yang sangat sensitif untuk mengikuti kegiatan yang ada hubungannya dngan besi di dunia. Sekaligus tercakup di dalamnya, industri senjata, kumpulan persenjataan yang terbuat dari besi, daerah pasir besi, kawasan industri dan kota-kota yang sebagai sumber listrik perindustrian. Mungkin inilah yang menjadi sebab mengapa piring terbang selalu muncul di daerah-daerah yang telah maju perindustriannya, disamping dugaan bahwa Negara-Negara terkebelakang sangat sedikit sekali mengindahkan pesawat aneh yang muncul di atmosfer mereka. Sebahagian alasan makhluk piring terbang itu mungkin berdasarkan kecemburuan mereka karena makhluk bumi sangat berambisi untuk mencontoh pesawat mereka. Diliputi perasaan iri hati dan disaingi, mereka selalu mengintip kegiatan industri besi manusia di bumi. Malahan terkadang mereka seperti mengetahui gedung atau bangunan yang menjadi pusat pengendalian politik suatu negara di dunia. Seperti yang disebut sebagai Washington Invasion (Penyerbuan atas Washington) pada tanggal 19 dan 26 Juli 1952 pukul 22.00 penduduk Washington menyaksikan lima buah cahaya yang mengambang di atas Gedung Putih, meliputi bangunan di sekitarnya. Seminggu kemudian kejadian itu terulang kembali dengan jumlah sampai 15 buah cahaya yang bergerak sangat cepat melebihi kecepatan pesawat bumi. Sehingga ketika angkatan udara mengirimkan dua pesawat pencegat F94 untuk mengadakan penyelidikan, ternyata tidak membawa hasil. Malah ketika kedua pesawat pencegat itu akan pulang ke landasan, ke lima belas buah cahaya itu mengelilingi mereka dalam jarak tertentu, dan seperti mengantarkan atau mengawal kedua pesawat itu. akhirnya lima belas detik kemudian, cahaya-cahaya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Demikian juga yang pernah terjadi pada tahun 1978 sekitar bulan Maret. sejumlah piring terbang mengitari kaisar Jepang Hirohito, selama delapan kali. Seolah-olah mengetahui peranan Gedung Putih di Washington bagi Amerika Serikat, dan apa peranan kaisar Hirohito bagi Jepang. Bertambahlah pengetahuan kita bahwa makhluk piring terbang mempunyai cara dan kecerdasan tersendiri untuk melihat kegiatan manusia di dunia. Dua hari kemudian, kami datang kembali menemui Dt. Tuah. Karena hari itu tepat ketika malam Jumat Kliwon (Manis). Menurut Dt. Tuah pada malam seperti itu, Nenek Baju berenda lebih banyak mempunyai kekuatan menerima berita alam gaib dari pada malam-malam biasa. Dan penulis sendiri sekedar mengetahui bahwa hari Jumat adalah sebagai: Dibentuknya Adam dari tanahSelesainya Adam dijadikan.Terusirnya Adam dari sorga.Berjumpanya Adam dan Hawa dimuka bumi.Banjir Nuh.Tenggelamnya Firaun dijaman Musa as.Didekatkannya roh dengan kuburnya.Kiamatnya dunia dengan seluruh galaxinya. Banyak lagi kejadian yang penting, yang terjadi pada hari tersebut, yang merubah permukaan bumi dan sejarah kehidupan manusia. Sekali ini Dt. Tuah meminta kepada penulis dan Gerard

Usman Sitompul untuk mensucikan diri dengan air, seluruh anggota badan, sebelum soal jawab diteruskan dengan Nenek Baju berenda. Tanya: Pernahkah nenek berusaha mendekati piring terbang itu? Jawab: Banyak dari beberapa golongan jin dan makhluk halus lain ingin masuk ke dalamnya. Tetapi tak berhasil. (Sejenak Dt. Tuah bagai mendengar perkataan yang meragukan atau terputus-putus dari Nenek Baju berenda). Tanya: Apakah nenek diserang mereka? Jawab: Tidak, mereka tak pernah mengganggu makhluk lain. Hanya membuat rintangan, sekiranya mereka dalam keadaan terpaksa. Piring terbang itu sendiri, lebih panas dari kawah gunung berapi. Itulah halangan pertama dari makhluk-makhluk halus dan kasar untuk mendekatinya. Mendengar api yang dikatakan nenek baju berenda, penulis teringat kepada kekuatan arus listrik kuat yang terpancang dari sebuah piring terbang. Tanya: Bukankah bangsa jin dijadikan dari api. Tak dapatkah mereka menyatukan diri dengan panas itu? Jawab: Pertanyaan itu telah menggugah kekuasaan Tuhan. Tetapi biarlah nenek jawab juga sekedarnya. Dalam keadaan biasa, piring terbang tetap dapat mengeluarkan kekuatan api dengan tiba-tiba. Belum ada ijin Tuhan, agar jenis kami dapat masuk kedalamnya, sejak ribuan tahun yang lalu. Alangkah dasyatnya jarak waktu yang disebutkan Nenek Baju berenda, yang mengatakan piring terbang belum berhasil dimasuki makhluk halus bangsa jin atau roh biasa. Yang kemudian mengingatkan penulis kepada wahyu Tuhan yang berbunyi: Dan apabila perkataan telah jatuh kepada manusia (janji Tuhan) kami keluarkan sejenis makhluk dari dalam bumi yang akan menemplak manusia, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kalau diikuti perkembangan usaha-usaha mistik dilapangan kehidupan manusia termasuk diantaranya pengobatan dari jarak jauh, atau menentukan daerah atau benda yang hilang, juga termasuk menentukan benda terpendam dengan petunjuk gaib dan mistik. Yang belum pernah didengar ialah adanya golongan makhluk halus yang berhasil memasuki dan mengerti tentang keadaan piring terbang. Belum pernah penulis mendengar penganut-penganut kebatinan atau agama yang menjalankan suatu cara mistik yang dapat mengetahui bagaimana ruangan di dalam dan peralatan piring terbang itu sesungguhnya. Jika mengenai keadaan dan planet-planet dan bulan menurut tinjauan ahli mistik, telah sering penulis jumpai. Di dalam lembaran sobekan surat papyrus kuno yang berasal dari jaman raja Thuthmosis III (1505 - 1450) sebewlum masehi, dengan ejaan aslinya berasal dari tulisan hearatic (ejaan tulisan bangsa Mesir kuno) yang demikian jelas isi keseluruhannya, ada juga diungkapkan soal piring terbang. lembaran papyrus berukuran 20 x 18 cm lebih dikenal dengan nama Tulli Papyrus, yang diambil dari namanya Prof. Aleberto Tulli yang pernah menjabat direktur Museum Vatikan bagian peninggalan bangsa Mesir kuno. Di jaman pemerintahan Firaun Thuthmosis III sekitar

tahun ke 22 (1525 SM), bulan ke tiga musim dingin (Pebruari) pukul ke enam pada hari itu (pukul 23.00) para juru tulis rumah kehidupan (seperti bentuk sekretariat negara atau perpustakaan) melihat sebuah lingkaran api bercahaya sangat terang turun dari langit. Sekalipun tidak mempunyai kepala, lingkaran itu mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulutnya, yang berbentuk memanjang dan melebar dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. mereka sangat ketakutan, sehingga hanya berbaring di tanah. Dan ketika Firaun diberitahukan tentang kejadian itu, langsung diperintahkannya untuk meyelidiki dengan memperbandingkan apa yang tertulis masa Firaun Thuthmosis III. Firaun berusaha menafsirkan semua kejadian itu. Selang beberapa hari kemudian muncul lagi nyala api yang terang dengan jumlah banyak berkilauan, mengalahkan putihnya cahaya matahari. Dibagian bawah benda itu kelihatan pancaran api yang bercahaya sangat terang. Firaun menyaksikan sendiri dari tengah-tengah para tentara yang menjaganya. kemudian benda itu meluncur semakin meninggi ke arah selatan, disusul dengan jatuhnya ikan dan burung-burung dari langit. Firaun sangat takjub menyaksikan apa yang belum terjadi selama masa pemerintahannya. Ia memerintahkan agar seluruh peristiwa itu oleh rumah kehidupan sebagai peringatan yang abadi. Memang, menurut dugaan, kunjungan UFO sejak jaman dahulu adalah membawa tujuan untuk membantu perkembangan manusia dengan mengajarkan kepandaian yang mereka miliki. Tetapi itu baru merupakan sebuah teori dan dugaan. Sehubungan dengan teori itu kemunculan UFO ke muka bumi yang semakin kurun tahun, semakin bertambah banyak, dianggap sebagai salah satu pertanda bahwa kehidupan bumi telah semakin tua. Mereka beramai-ramai dari tempat asal mereka, datang ke atmosfir bumi. Memang diakui meledaknya bom atom I di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 merupakan peristiwa pertama radioaktif naik ke udara melewati atmosfer bumi. Mungkin saat itu makhluk UFO merasakan sebagian dari keseimbangan alam jagat raya mulai terganggu. Mungkin bumi sendiri di masa yang akan datang akan mengalami kegoncangan hebat yang merusak kestabilannya melalui orbitnya mengelilingi matahari. Misalnya dengan bergesernya sedikit kutub magnit bumi dalam suatu getaran kuat pada kulit bumi. Sedang kutub itu sendiri sangat bergantung dengan letak gundukan es kutub utara dan selatan. Kalau gugusan es kutub rusak, maka tekanan dan arus pada permukaaan laut juga akan berubah sekaligus mengubah keadaan musim dimuka bumi. Pertanyaan berikutnya yang sedikit agak menjurus kepada peralatan UFO diajukan seprti dibawah ini kepada nenek baju berenda. Pertanyaan itu sengaja disusun demikian rupa sehingga tanpa sadar Nenek Baju Berenda telah menyinggung dugaan keadaan bagian dalam dari piring terbang. Tanya: Apakah makhluk pembawa piring terbang itu ikut juga berpusing bersama pesawat mereka? Jawab: Tidak. Sebab mereka berada di dalam ruangan berbentuk sebuah bola besi yang amat bulat tak ikut berputar dengan bagian lainnnya. Soal jawab ini kelihatannya memakan tenaga Dt. Tuah juga. Bintik-bintik keringat di wajahnya mulai berkilat dibawah cahaya lilin yang terpasang. Tanya: Dimanakah letak bola besi penumpang itu?

Jawab: Pada bagian pusar piringnya. Tanya: Apakah kelihatan dari luar? Jawab: Seperlima bulatan pada bagian atas, dan seperlima lagi dari bulatan sebelah bawah, tampak menonjol dari keseluruhan bentuk piring. Dari jawaban Nenek Baju Berenda ini, penulis teringat kepada soal jawab J.Salatun dengan Agusnain dengan pandangan paranormal yang mengatakan: adanya sebuah turbin yang berputar sangat cepat, yang ujung porosnya tidak menyinggung tempat duduknya. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menggunakan minyak pelumas. Entah bagaimana kedua bagian itu dapat dibuat, sehingga tidak saling menyentuh. Saya tidak mengerti, tetapi demikianlah keadaannya. Itulah salah satu hasil tinjauan paranormal Agusnain. Nenek Baju Berenda, sendiri tidak menyinggung-nyinggung soal turbin yang disebut Agusnain. Ia hanya mengatakan tempat awak piring terbang itu di dalam ruangan sebuah bola besi yang terletak pada bagian pusar piring terbang. Oleh karena itu penulis menyusun pertanyaan baru. Tanya: Apakah bola ruangan penumpang itu terletak rapat dengan rongga badan piring terbang? Jawab: Tidak. Sekeliling bola itu mempunyai jarak tertentu dengan rongga pesawat. Entah apa gunanya. Tanya: Tak sedikitpun bahagian yang bersinggung? Jawab: Tidak. Jawaban ini agak berbeda dari tinjauan para normal Agusnain. Agusnain menengatakan tentang poros turbin yang berputar cepat, sedangkan Nenek Baju Berenda mengatakan ruangan bola penumpang itu mengambang di tengah rongga piring. Tanya: Kekuatan apakah yang membuat bola penumpang itu menjadi mengambang seperti itu? Bukankah itu berarti ada tenaga yang sama pada keliling bola membuat ia mengambang ditengah ruangan piring? Jawab: Anak yang berketopong besi-tembaga mengetahuinya. Penulis jadi tersentak mendengar jawaban Nenek Baju Berenda, dan Datuk Tuah memandang penulis dengan keheranan. Sedangkan Gerard Usman Sitompul mengangguk-angguk kecil seperti ada sesuatu yang dimakluminya didalam hati. Penulis sendiri cenderung untuk memegang motif: Iqra namamu timah Amri namamu tembaga, Hamarullah namamu Besi, dan Shod nyawamu besi. Sama dengan Magnit rohmu besi. Kesimpulan penulis: Bola ruangan penumpang bisa mengambang seperti itu karena bagian luar besi bola penumpang bermuatan kutub magnit yang sama dengan rongga poros cakram. Dan setelah penulis menyatakan hal ini kepada Gerard Usman Sitompul ia juga dapat menerimanya, dengan mengingat hukum tolak.

Dan teori ini juga pernah penulis nyatakan kepada beberapa orang insinyur elektro, yang juga menerimanya sebagai logika teknologi, walaupun belum ada peralatan teknologi zaman ini yang mempergunakan cara itu. Dan penulis sendiri belum lagi menghitung secara teliti, berapa tenaga tolak menolak besi magnit sekutub pada setiap 1 cm2. Kalau mengingat bahwa piring terbang ukuran besar diduga mempunyai garis tengah 90 m, dan bola penumpang yang terletak di bagian pusarnya berdiagonal 10 m, bayangkan betapa besarnya besi magnit yang harus digunakan untuk sebuah piring terbang! Dengan sendirinya berat bola penumpang harus pula diperhitungkan agar bola itu tetap mengambang pada rongga duduknya. Tapi bagaimana pula caranya agar penumpang tidak terikut dengan perubahan kedudukan bentuk cakram disaat ia terbang dengan segala gaya? Menurut pendapat penulis sendiri, bola penumpang itu mempunyai suatu alat pemberat dibagian bawahnya. Sehingga ia lebih mirip dengan patung campak golek, yang bagian bawahnya diberi timah pemberi pemberat. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun, bagian yang berat itu tetap berada dibagian bawah. Kini timnul pertanyaan: Dapatkah perputaran rongga besi cakram dengan dinding bola penumpang menghasilkan arus listrik walaupun keduanya terdiri dari magnit sekutub? Jika tidak, darimana datangnya sumber listrik berkekuatan tinggi yang terpancar dari sebuah piring tebang? Jika menurut tinjauan para normal Agusnain, turbin itu pertama-tama berfungsi sebagai stabiliteit kepada piring terbang. Dan yang kedua untuk mengatur efflux. Dari Nenek Baju Berenda penulis tidak menemukan jawaban mengenai turbin itu. Mungkin karena ia menggantinya dengan istilah bola penumpang yang terletak ditengah rongga cakram. Tetapi sekiranya memang sebagai sumber listrik, turbin elektromagnit itu sepantasnya terletak di antara kedua belahan cakram. Dan dari persaingan yang berlawanan arah akan terjadi imbas magnit yang cukup besar untuk sumber arus listrik yang kuat. Bola penompang dan rongga cakram yang mengandung magnit yang sekutub, hanya sekedar menjaga stabiliteit kedudukan bola penumpang. Teori ini mungkin dapat diterima akal. Karena beberapa saksi mengatakan melihat bagian tengah piring terbang itu kelihatan lebih kabur, daripada bagian keliling cakram yang lebih bercahaya menyilaukan. Pandangan seperti itu dapat terjadi, jika bagian tengah (bola penumpang) piring terbang itu tidak bergasing sama sekali. Hanya kelihatan bercahaya, karena kena bias cahaya keliling cakram yang bergasing (membuat batas menjadi tidak menjadi kelihatan). Kalau teori diatas mempunyai dasar kebenaran untuk dijadikan bahan dalam riset piring terbang, berarti sebagian dari rahasia stabiliteit ruangan penumpang dan sumber arus listriknya sudah dapat direka darimana datangnya. Tinggal lagi mengungkap bagaimana caranya mereka memperkuat sumber listrik itu, dan menghubungkannya dengan seluruh badan cakram yang pijar oleh arus listrik. Setidaknya penulis telah mencoba menyodorkan salah satu ranting kecil dari estimat teknologi yang terkandung didalam kekuatan piring terbang. Yang mungkin akan dapat digunakan untuk menyambung suatu kesimpulan lain yang selama ini terputus. Penulis sendiri telah berhubungan dengan puluhan para medium, atau melakukan pembicaraan dibwah pengaruh hipnotys. Dan penulis juga pernah berdialog dengan roh-roh yang berada di tingkat atas, tetapi soal jawab dengan Nenek Berbaju Renda dengan perantaraan Datuk Tuah, adalah yang paling mengagumkan, sebab mempunyai argumentasi untuk dipertahankan. Penulis bertambah yakin setelah mendengar bahwa Datuk Tuah sendiri oleh salah satu kegiatan di bawah

perdatam (perindustrian dan pertambangan) di zaman menteri-menteri Chairul Saleh. Datuk Tuah pernah dibawa oleh salah satu kelompok staf ke beberapa gunung didaerah Sumatera Utara dan Aceh, untuk mencari logan-logam yang ada setiap kaki pegunungan. Dan sebagian besar dari petunjuk pak Datuk Tuah tentang sumber-sumber metal yang bermacam-macam itu diterakan didalam sebuah peta khusus pertambangan di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Tidak diketahui bagaimana pelaksanaanya, tetapi yang jelas rombongan itu pernah berjanji akan membangun rumah Datuk Tuah bila pelaksaan rencana penggalian metal-metal berharga itu telah dimulai. Yang pasti lagi, sampai Datuk Tuah meninggal dunia pada Tanggal 16 Maret 1978, ia masih berharapa agar rencana pertambangan metal-metal berharga itu terlaksana. Ketika ke Medan pada bulan Juli 1978, penulis hanya sempat melihat pusarannya di Tg. Morawa dengan istri dan lima orang anak yang ditinggalkannya. Dan kepada penulis para ahli warisnya menyerahkan dua ujud yang tidak nampak, selain beberapa wasiat yang disampaikan dengan tulisan, sebelum beliau wafat.Sumber: Majalah Senang edisi No. 00408Tambahan: a. Bukan tidak mungkin salah satu paduan itu terdiri dari besi magnit yang telah kehilangan kekuatan kutub magnit, seperti keadaan besi magnit di dalam sebuah dinamo sepeda, atau dinamo sebuah mobil model lama. Besi magnit yang aus itu, tidak lagi mengelarkan imbas sekuat yang diperlukan untuk menggerakkan suatu dinamo listrik. b. Tembaga yang kehilangan sifatnya. Misalnya kawat tembaga yang terlalu kuat menerima aliran listrik, akan berubah menjadi keristal tembaga, yang tidak mampu lagi dengan sempurna mengalirkan arus listrik. c. Timah yang kehilangan sifatnya, hampir tak obahnya sebagai lempeng timah di dalam baterai basah. Pada baterai tua, lempeng lempeng timah itu rusak menjadi pecahan-pecahan seperti loyang (yang ada juga hubungannya dengan bertambahnya kadar loyang di udara, bila piring terang baru saja meninggalkan suatu tempat dengan kecepatan tinggi).

Nabi Sulaiman dan Kubah Ajaib


Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen

Kisah Nabi Sulaiman dari berbagai situs. Sudah saya tuliskan beserta link yang relavan agar dinikmati.

Kisah I: Suatu hari, Nabi Sulaiman menerima wahyu dari Allah agar pergi ke tepian sebuah pantai untuk menyaksikan keajaiban yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Beliau pun segera pergi ke pantai tersebut dengan diiringi para pengikutnya.

Setibanya di pantai, Nabi Sulaiman terus mengintai-ngintai untuk mencari sesuatu, seperti yang dikatakan oleh Allah. Setelah lama mencari, dia tidak menjumpai apa pun selain desiran ombak dan butir-butir pasir yang terhampar luas.

Perdana menterinya yang bernama Asif bin Barkhiya meminta izin untuk menyelam ke dalam samudra. Setelah mendapat izin, dia membaca sesuatu dan terus menyelam ke dalam laut. Tidak lama kemudian, Asif menjumpai sebuah kubah yang sangat indah.

Kubah tersebut mempunyai empat penjuru, setiap penjuru mempunyai pintu. Pintu pertama terbuat dari mutiara, pintu kedua terbuat dari zamrud berwarna merah, pintu ketiga terbuat dari jauhar, sedangkan pintu keempat terbuat dari zabarjad. Pintu-pintu tersebut terbuka luas, tetapi sangat aneh, air tidak masuk ke dalamnya.

Dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, Asif dapat membawa kubah tersebut naik ke darat dan diletakkan di hadapan Nabi Sulaiman. Putra Nabi Daud ini sangat takjub melihat keindahan kubah tersebut. dia segera masuk dan mendapati seorang pemuda berada di dalamnya.

Pemuda tersebut tidak sadar kalau kubahnya telah diangkat ke daratan. Dia tengah sibuk bermunajat kepada Allah. Nabi Sulaiman memberi salam. Pemuda itu menyambut salam dengan perasaan terkejut. Nabi Sulaiman memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu, yaitu bahwa dia adalah seorang nabi yang diperintahkan Allah untuk melihat keajaiban yang dikaruniakan kepadanya.

Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut, bagai-mana dia bisa berada di dalam kubah yang terletak di dasar laut. Pemuda tersebut menceritakan bahwa dia telah berkhidmat kepada orang tuanya selama tujuh puluh tahun. Ayahnya adalah seorang yang lumpuh, sedangkan ibunya seorang yang buta.

Suatu hari, ketika ibunya hendak meninggal dunia, dia memanggil si Pemuda dan memaklumkan bahwa ibunya telah rela atas pengkhidmatan yang diberikan olehnya. Ibunya berdoa kepada Allah agar anaknya dipanjangkan umur dan senantiasa taat kepada Allah.

Setelah ibunya meninggal dunia, tidak lama kemudian, ayahnya pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia juga telah ridha terhadap pengkhidmatan yang diberikan olehnya. Dia pun berdoa agar anaknya diletakkan di suatu tempat yang tidak dapat diganggu oleh setan.

Doa kedua orang tuanya itu diijabah oleh Allah 'Azza wa Jalla. Suatu hari, ketika pemuda itu berjalan-jalan di tepian pantai, dia melihat sebuah kubah yang sedang terapung di tepian pantai. Ketika dia menghampiri kubah tersebut, ada suara yang menyeru agar dia masuk ke dalamnya.

Ketika sudah berada di dalam, tiba-tiba saja kubah tersebut bergerak dan masuk ke dasar lautan. Tidak lama kemudian, datanglah seseorang yang memperkenalkan diri sebagai malaikat utusan Allah. Dia mengatakan, bahwa kubah itu adalah anugerah Allah kepadanya sebagai balasan atas pengabdiannya kepada kedua orang tuanya.

Dia pun boleh tinggal sesukanya di sana tanpa perlu mengkhawatirkan segala kebutuhan hidupnya. Malaikat itu mengatakan bahwa dia diperintahkah Allah untuk membawa kubah tersebut ke dasar laut. Sejak itulah, sang Pemuda terus bermunajat kepada Allah sampai Allah berkenan mengangkatnya ke darat.

"Berapa lama engkau telah berada di dalam kubah ini?" tanya Nabi Sulaiman.

Pemuda itu menjawab, "Saya tidak menghitungnya, tetapi saya memasukinya pada masa Nabi Ibrahim."

Nabi Sulaiman terdiam lalu berkata, "Itu artinya, engkau telah berada di dalam kubah ini selama dua ribu empat ratus tahun." Nabi Sulaiman melanjutkan, "Wajahmu tidak berubah, malah tetap muda walaupun sudah dua ribu empat ratus tahun lamanya. Bagaimana engkau bisa hidup di dalam kubah di dasar lautan itu?" tanya Nabi Sulaiman.

"Di dalam kubah itu sendiri, aku tidak tahu di mana berada. Di langitkah atau di udara, tetapi Allah tetap memberikan rezeki kepadaku ketika aku tinggal di dalam kubah ini."

"Bagaimana Allah memberi makan kepadamu?"

"Jika aku merasa lapar, Allah menciptakan pohon di dalam kubah lalu buahnya aku makan. Jika aku merasa haus, keluarlah air yang teramat bersih, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu."

"Bagaimana engkau mengetahui perbedaan siang dan malam?" tanya Sulaiman semakin heran.

"Apabila telah terbit fajar, kubah ini menjadi putih, dari situ aku mengetahui kalau hari itu sudah siang. Apabila matahari terbenam, kubah akan menjadi gelap dan aku mengetahui hari sudah malam," tuturnya.

Nabi Sulaiman pun bertanya apakah sang Pemuda mau ikut bersamanya atau tetap tinggal di dalam kubah.

"Nikmat apa lagi yang harus aku minta selain dari nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku ini," jawabnya.

"Adakah engkau ingin pulang ke tempat asalmu."

"Ya, antarkanlah aku ke tempat asalku."

Setelah kubah tersebut kembali ke tempat asalnya, Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, "Kalian telah melihat keajaiban yang dikaruniakan oleh Allah. Lihatlah betapa besar balasan yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada orang tuanya dan betapa besar siksaannya kepada orang yang durhaka kepada kedua ibu-bapaknya."

Beliau pun beranjak meninggalkan tempat tersebut dan bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kesempatan untuk menyaksikan salah satu kekuasaan-Nya.

Aku telah mempelajari apa yang telah dipelajari manusia dan juga yang tidak mereka pelajari. Sungguh, aku tidak menemukan sesuatu yang lebih indah seindah takwa kepada Allah. (Nabi Sulaiman) Sumber:http://ceritainspirasimuslim.blogspot.com/2011/07/kubah-ajaib.html

Kisah II: Pada suatu hari Nabi Allah Sulaiman telah menerima wahyu daripada Allah supaya pergi ke tepi pantai untuk menyaksikan suatu benda yang ajaib yang akan ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Setelah bersiap sedia, Nabi Sulaiman berangkat ke tepi pantai yang di nyatakan di dalam wahyu. Baginda diiringi oleh kaum jin, manusia dan binatang.

Setibanya di pantai, Nabi Sulaiman terus melihat-lihat untuk mencari sesuatu seperti yang dikatakan oleh Allah. Setelah lama mencari, baginda belum menemukan apa-apa. Kata salah seorang diantara mereka "Mungkin kita mencari di tempat yg salah". Tetapi baginda menjawab "Tidak, di sinilah tempatnya". Nabi Sulaiman mengarahkan Jin Ifrit supaya menyelam kedalam laut untuk melihat apa-apa yang ajaib. Jin Ifrit menyelam agak lama juga barulah ia kembali kepada Nabi Sulaiman dan memberitahukan bahwa dia tidak melihat apa-apa yang ajaib. Tanya Nabi Sulaiman "Apakah kamu menyelam hingga dasar laut" Jawab Jin Ifrit "Tidak". Nabi Sulaiman pun memerintahkan Jin Ifrit yang kedua kalinya supaya menyelam hingga ke dasar laut. Setelah puas menyelam dan mencari benda-benda yang di katakan oleh Nabi Sulaiman, Jin

Ifrit yang kedua kalinya juga tidak menjumpai apa-apa yang ajaib dan ia melaporkan kepada Nabi Sulaiman.

Perdana Menterinya yang bernama Asif bin Barkhiya kemudian berbisik ke telinga Nabi Sulaiman dan memohon kesediaannya agar memberikan izin padanya untuk menolongnya. Setelah mendapat izin Nabi Sulaiman, dia membaca sesuatu dan terus menyelam ke dalam laut. Tidak lama kemudian Asif menjumpai sebuah kubah yang sangant indah. Kubah tersebut mempunyai empat penjuru, setiap penjuru mempunyai pintu. Pintu pertama terbuat dari mutiara, pintu kedua terbuat dari zamrud berwarna merah, pintu ketiga terbuat dari jauhar dan pintu keempat terbuat dari zabarjad. Pintu-pintu tersebut terbuka lebar, tetapi hebatnya, air tidak ada sedikitpun yang masuk kedalam kubah tersebut walaupun pintunya terbuka lebar.

Dengan kuasa Allah, Asif dapat membawa kubah tersebut naik ke darat dan diletakkan di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat kubah tersebut dengan penuh takjub di atas kebesaran Allah. Baginda menghampiri untuk melihat kubah tersebut dari dekat, setelah melihat ke dalam, di dapatinya ada seorang pemuda di dalamnya. Pemuda tersebut masih belum sadar walaupun kubahnya telah diangkat ke darat karena asyiknya bermunajah kepada Allah. Nabi Sulaiman memberi salam kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut menyambut salam dengan perasaan terkejut karena melihat orang ramai sedang berada disitu. Nabi Sulaiman memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu bahawa beliau adalah Nabi Allah Sulaiman. Pemuda itu bertanya "Dari manakah mereka ini dan bagaimana mereka datang?". Pemuda itu merasa heran dan setelah menjenguk keluar, barulah dia sadar bahwa kubahnya telah berada di darat. Nabi Sulaiman memberitahu pemuda itu bahawa mereka datang karena diperintahkan oleh Allah untuk melihat keajaiban yang dikurniakan Allah kepadanya.

Setelah mendapat izin dari pemuda tsb Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah-nya untuk melihat keajaiban serta perhiasan yg ada di dalamnya. Keindahan yang terdapat di dalam kubah itu sungguh menakjubkan. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut bagaimana dia bisa berada di dalam kubah ini yang terletak di dasar laut. Pemuda tersebut menceritakan bahawa dia telah berkhidmat kepada kedua ibu bapaknya selama 70 tahun. Bapaknya seorang yang lumpuh manakala ibunya pula seorang yang buta. Suatu hari ketika ibunya hendak meninggal dunia, ibunya memanggilnya dan berwasiat bahwa ibunya telah rela atas khidmat yang diberikan olehnya. Ibunya berdoa kepada Allah supaya anaknya dipanjangkan umurnya dan senantiasa taat kepada Allah. Setelah ibunya meninggal dunia, tidak lama kemudian bapaknya pula meninggal dunia. Sebelum bapaknya meninggal dunia, bapaknya juga telah memanggilnya dan berwasiat bahwa dia juga telah rela atas khidmat/bakti yang diberikan olehnya. Bapaknya pun berdoa sebelum meninggal dunia supaya anaknya di letakkan di suatu tempat yang tidak dapat diganggu oleh syaitan.

Doa kedua dua orang tuanya telah dikabulkan oleh Allah SWT. Pada suatu hari ketika pemuda tersebut berjalan-jalan di tepi pantai ia melihat sebuah kubah yang sedang terapung-apung di tepi pantai. Ketika pemuda tadi menghampiri kubah tersebut . Ada suara menyeru supaya pemuda itu masuk ke dalam kubah tersebut. Lalu ia masuk ke kubah tsb dan melihat-lihat ke dalamnya tibatiba ia kubah tsb bergerak dan tenggelam ke dasar laut. Tidak lama kemudian muncul sosok seraya memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah malaikat yang di utus oleh Allah. Malaikat itu mengatakan bahwa kubah itu adalah kurnia Allah karena khidmat/bakti-nya kepada orang tuannya dan beliau boleh tinggal di dalamnya selama masa yg dia suka, segala makan dan minum akan dihidangkan pada saat kapanpun ia memerlukannya. Malaikat itu mengatakan bahwa dia diperintahkah Allah untuk membawa kubah tersebut ke dasar laut. Semenjak saat itu pemuda tersebut terus bermunajah kepada Allah hingga hari ini.

Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu "Berapa lamakah kamu berada di dalam kubah ini" Pemuda itu menjawab "Saya tidak menghitungnya tetapi ia pertama kali masuk ke kubah tsb semasa pemerintahan Nabi Allah Ibrahim a.s". Lalu Nabi Sulaiman menghitung ". Ini berarti kamu telah berada didalam kubah ini selama dua ribu empat ratus tahun". Nabi Sulaiman berkata "Wajahmu tidak berubah malah sentiasa muda walaupun sudah dua ribu empat ratus tahun lamanya". Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tsb apakah dia ingin pulang bersamanya". Pemuda itu menjawab "Nikmat apa lagi yang harus aku pinta selain daripada nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadaku ini". Nabi Sulaiman bertanya "Apakah kamu ingin pulang ke tempat asalmu?" Jawab pemuda itu "Ya, mohon antarkan aku ke tempat asalku semula". Nabi Sulaiman pun memerintahkan Perdana Menterinya membawa kubah tersebut ketempat asalnya.

Setelah kubah tersebut diletakkan ketempat asal, Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya "Kamu semua telah melihat keajaiban yang dikurniakan oleh Allah. Lihatlah betapa besar balasan yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada orang tuanya dan betapa siksanya orang yang mendurhakai kedua ibu bapaknya". Nabi Sulaiman pun berangkat pulang ketempatnya dan bersyukur kepada Allah Ta'ala karena telah memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan mukjizatNya. Sumber:http://kisahhikmahislami.blogspot.com/2011/02/nabi-sulaiman-as-dengan-kubahajaib.html

Kisah III: Selain seorang nabi, Sulaiman a.s. juga seorang raja terkenal. Atas izin Allah ia berhasil menundukkan Ratu Balqis dengan jin ifrit-Nya. Dia dikenal sebagai manusia boleh berdialog dengan segala binatang. Dikisahkan, Nabi Sulaiman sedang berkelana antara langit dan bumi hingga tiba di satu samudera yang bergelombang besar.

Untuk mencegah gelombang, ia cukup memerintahkan angin agar tenang, dan tenang pula samudera itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit menyelam ke samudera itu sampai ke dasarnya. DI sana jin Ifrit melihat sebuah kubah dari permata putih yang tanpa lubang, kubah itu diangkatnya ke atas samudera dan ditunjukkannya kepada Nabi Sulaiman. Melihat kubah tanpa lubang penuh permata dari dasar laut itu Nabi Sulaiman menjadi terlalu heran, Kubah apakah gerangan ini? fikirnya. Dengan minta pertolongan Allah, Nabi Sulaiman membuka tutup kubah. Betapa terkejutnya dia begitu melihat seorang pemuda tinggal di dalamnya. Sipakah engkau ini? Kelompok jin atau manusia? tanya Nabi Sulaiman keheranan. Aku adalah manusia, jawab pemuda itu perlahan. Bagaimana engkau boleh memperolehi karomah semacam ini? tanya Nabi Sulaiman lagi. Kemudian pemuda itu menceritakan riwayatnya sampai kemudian memperolehi karomah dari Allah boleh tinggal di dalam kubah dan berada di dasar lautan. Diceritakan, ibunya dulu sudah tua dan tidak berdaya sehingga dialah yang memapah dan menggendongnya ke mana jua dia pergi. Si anak selalu berbakti kepada orang tuanya, dan ibunya selalu mendoakan anaknya. Salah satu doanya itu, ibunya selalu mendoakan anaknya diberi rezeki dan perasaan puas diri. Semoga anaknya ditempatkan di suatu tempat yang tidak di dunia dan tidak pula di langit. Setelah ibuku wafat aku berkeliling di atas pantai. Dalam perjalanan aku melihat sebuah terbuat dari permata. Aku mendekatinya dan terbukalah pintu kubah itu sehingga aku masuk ke dalamnya. Tutur pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang dikenali boleh berjalan di antara bumi dan langit itu menjadi kagum terhadap pemuda itu. Bagaimana engkau boleh hidup di dalam kubah di dasar lautan itu? tanya Nabi Sulaiman ingin mengetahui lebih lanjut. Di dalam kubah itu sendiri, aku tidak tahu di mana berada. Di langitkah atau di udara, tetapi Allah tetap memberi rezeki kepadaku ketika aku tinggal di dalam kubah. Bagaimana Allah memberi makan kepadamu? Jika aku merasa lapar, Allah menciptakan pohon di dalam kubah, dan buahnya yang aku makan.

Jika aku merasa haus maka keluarlah air yang teramat bersih, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Bagaimana engkau mengetahui perbedaan siang dan malam? tanya Nabi Sulaiman a.s yang merasa semakin heran. Bila telah terbit fajar, maka kubah itu menjadi putih, dari situ aku mengetahui kalau hari itu sudah siang. Bila matahari terbenam kubah akan menjadi gelap dan aku mengetahui hari sudah malam. Tuturnya. Selesai menceritakan kisahnya, pemuda itu lalu berdoa kepada Allah, maka pintu kubah itu tertutup kembali, dan pemuda itu tetap tinggal di dalamnya. Itulah keromah bagi seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sumber:http://syadiashare.com/hikmah-berbakti-pada-ibu-bapak.html

Kisah IV:

Pada suatu hari Nabi Allah Sulaiman menerima wahyu dari Allah agar pergi ke tepi pantai guna menyaksikan suatu benda yang ajaib yang akan ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Setelah segala sesuatunya siap, Nabi Sulaiman berangkat ke tepi pantai yang di nyatakan di dalam wahyu. Baginda diiringi oleh kaum jin, manusia dan binatang. Setibanya di pantai, Nabi Sulaiman terus mencari-cari sesuatu seperti yang dikatakan di dalam wahyu Allah. Setelah lama mencari, baginda belum juga menjumpai apa yang dicarinya. Kata salah seorang daripada mereka "Mungkin salah lokasi". Kemudian baginda menjawab "Tidak, di sinilah tempatnya". Nabi Sulaiman kemudian mengarahkan Jin Ifrit menyelam kedalam laut untuk melihat kalau-kalau ditemukan sesuatu yang ajaib. Jin Ifrit kemudian menyelam agak lama juga barulah ia muncul dari laut dan kembali kepada Nabi Sulaiman dan memberitahukan bahwa dia tidak menjumpai apa-apa, apalagi benda yang ajaib. Tanya Nabi Sulaiman "Apakah kamu menyelam sehingga dasar laut" Jawab Jin Ifrit "Tidak". Nabi Sulaiman pun mengarahkan Jin Ifrit yang kedua supaya menyelam sehingga ke dasar laut. Setelah puas menyelam dan mencari benda yang di katakan oleh Nabi Sulaiman, Jin Ifrit yang kedua juga tidak menjumpai apa-apa yang ajaib dan ia kemudian melaporkan nya kepada Nabi Sulaiman. Perdana Menterinya yang bernama Asif bin Barkhiya berbisik ke telinga Nabi Sulaiman dan memohon agar diizinkan untuk menolongnya. Setelah mendapat izin Nabi Sulaiman, dia kemudian membaca sesuatu dan setelah itu menyelam ke dalam laut. Tidak lama kemudian Asif menjumpai sebuah kubah yang sangat cantik. Kubah tersebut mempunyai empat penjuru, setiap penjuru mempunyai pintu. Pintu pertama diperbuat daripada mutiara, pintu kedua diperbuat daripada zamrud berwarna merah, pintu ketiga diperbuat daripada jauhar dan pintu keempat diperbuat daripada zabarjad. Pintu-pintu tersebut terbuka lebar, tetapi anehnya air tidak masuk kedalam kubah tersebut walaupun pintunya terbuka lebar-lebar. Dengan kuasa yang diberikah oleh Allah, Asif dapat membawa kubah tersebut naik ke darat dan diletakkan di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat kubah tersebut dengan penuh takjub atas kebesaran Allah itu. Baginda Sulaiman kemudian melihat kedalam kubah tersebut, setelah melihat ke dalam kubah, di dapatinya ada seorang pemuda berada di dalamnya. Pemuda tersebut masih belum sadar walaupun kubahnya telah diangkat ke darat kerana asyik bermunajah kepada Allah. Nabi Sulaiman memberi salam kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut menyambut salam dengan perasaan terkejut, dilihatnya orang pada ramai sedang berada disitu. Nabi Sulaiman memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu bahwa beliau adalah Nabi Allah Sulaiman. Pemuda itu bertanya "Dari manakan mereka ini dan bagaimana mereka datang?". Pemuda itu merasa heran. Setelah melihat keluar dia mendapati bahwa kubahnya telah berada di darat. Nabi Sulaiman memberitahukan kepada pemuda terebut bahwa mereka datang karena diperintahkan oleh Allah untuk melihat keajaiban yang dikurniakan Allah kepadanya. Setelah mendapat izin dari pemuda itu Nabi Sulaiman lalu melihat ke dalam kubah untuk melihat lebih jauh tentang benda yang ajaib itu. Di dalamnya ternyata juga dihias dengan segala maca perhiasan yang indah-indah. Keindahan yang terdapat di dalam kubah itu sungguh menakjubkan. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut bagaimana dia bisa berada di dalam kubah ini. padahal kubah tersebut terletak di dasar laut. Pemuda itu lalu bercerita bahwa dia telah berkhidmat guna merawat kedua ibu bapanya selama 70 tahun. Bapanya seorang yang lumpuh dan ibunya seorang yang buta. Suatu hari ketika ibunya hendak meninggal dunia, ibunya

memanggilnya dan memberitahukannya bahwa ibunya telah rela diatas segala perawatan yang diberikan olehnya. Ibunya berdoa kepada Allah supaya anaknya dipanjangkan umur dan senantiasa taat kepada Allah. Setelah ibunya meninggal dunia, tidak lama kemudian bapanya pula meninggal dunia. Sebelum bapanya meninggal dunia, bapanya juga memanggilnya dan memberi tahukan bahwa dia juga merasa senang dan puas atas segala perhatian dan rawatan yang diberkan olehnya. Bapanya juga berdoa sebelum meninggal dunia supaya anaknya di letakkan di suatu tempat yang tidak dapat diganggu oleh syaitan. Doa kedua dua orang tuanya lalu diijabah oleh Alllah. Pada sutau hari ketika pemuda tersebut berjalan-jalan di tepi pantai ia terlihat sebuah kubah terapung-apung di tepi pantai. Ketika pemuda tadi menghampiri kubah tersebut. Terdengar olehnya suara menyeru kepadanya supaya pemuda itu masuk ke dalam kubah tersebut. Kemudian ia masuk kubah dan melihat di dalamnya, dan tiba-tiba saja kubah itu bergerak dan tenggelam ke dasar laut. Tidak lama kemudian muncul satu makhluk seraya memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah malaikat yang di utus Allah. Malaikat itu memberitahukan bahwa kubah itu adalah karunia dari Allah, karena ia berkhidmat kepada orang tuanya dan beliau boleh tinggal di dalam kubah selama dia suka, segala makan dan minum dihidangkan pada saat-saat ia memerlukannya. Malaikat itu memberitahukan bahwa dia diperintahkah Allah untuk membawa kubah tersebut ke dasar laut. Sejak itu pemuda tersebut terus bermunajah kepada Allah hingga hari ini. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu "Berapa lamakah kamu berada di dalam kubah ini" Pemuda itu menjawab "Saya tidak menghitungnya tetapi ia mula memasukinya semasa pemerintahan Nabi Allah Ibrahim a.s ". Nabi Sulaiman menghitung ". Ini berarti kamu telah berada didalam kubah ini selama dua ribu empat ratus tahun". Nabi Sulaiman berkata "Rupa mu tidak berubah malah senantiasa tetap muda walaupun sudah dua ribu empat ratus tahun lamanya". Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu apakah ia mau ikut pulang bersamanya". Jawab pemuda tadi "Nikmat apa lagi yang harus aku pinta selain daripada nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada ku ini". Nabi Sulaiman bertanya "Adakah kamu ingin pulang ke tempat asal mu" Jawab pemuda itu "Ya, silakan hantar aku ke tempat asalku". Nasi Sulaiman pun memerintahkan Perdana Menterinya membawa kubah tersebut ketempat asalnya. Setelah kubah tersebut diletakkan ketempat asal, Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya "Kamu semua telah melihat keajaiban yang dikurniakan oleh Allah. Lihatlah betapa besar balasan yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada orang tuanya dan betapa siksanya orang yang mendurhaka kepada kedua ibu bapanya". Nabi Sulaiman pun berangkat pulang ketempatnya dan bersyukur kepada Allah Taala kerana telah memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan perkara yang ajaib. Sumber:http://titaocta.multiply.com/journal/item/5

Kisah V:

Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud A.S. Sejak kecil lagi Nabi Sulaiman sudah pandai memberi pendapat yang adil dalam satu-satu hal. Setelah wafatnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman membesarkan kerajaan di bawah pimpinannya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bersama rombongannya yang terdiri daripada manusia dan jin. Tujuannya adalah untuk melihat kebesaran Allah S.W.T. Perjalanan mereka pun tiba di tepi laut, tiba-tiba Nabi Sulaiman terpandang suatu benda yang menakjubkan di dalam laut. Dia memerintahkan pada jin Ifrit, Wahai Ifrit, cuba kamu lihat ke dalam laut, ada suatu benda yang menakjubkan aku, oleh itu kamu bawakan ia kemari. Jin Ifrit yang sememangnya gagah tak banyak bercakap kerana takut akan murka Nabi Sulaiman dan terus menyelam ke dasar laut, namun dia tidak berjumpa apa-apa.Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh jin yang lain menyelam untuk mendapatkan benda terbabit, namun malangnya jin tersebut pun gagal berbuat demikian. Akhirnya Nabi Sulaiman pun berkata kepada Ashif bin Barkhiya, yakni orang yang mendapat ilmu terus dari Allah, Sekarang aku perintahkan kepadamu agar pergi ke laut dan dapatkan benda ajaib yang aku maksudkan. Ashif bin Barkhiya pun menyelam dan terlihat suatu benda yang menyerupai kubah yang diperbuat dari kapur putih. Dengan kekuatan yang luar biasa, Ashif bin Barkhiya membawa naik kubah ajaib tersebut dari dasar laut dan mempersembahkan kepada Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman melihat kubah itu dan berkata, Wah, alangkah indahnya benda ini, tapi mengapakah aku tidak dapat melihat isi kandungan dalam benda ini padahal Allah telah memberikan mukjizat yang mana penglihatanku dapat menembusi segala sesuatu. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah supaya dia dapat melihat isi di dalam kubah berkenaan dan Allah memperkenankan doanya. Sejurus selepas berdoa, maka terbukalah kubah tersebut dan Nabi Sulaiman melihat ada seorang pemuda yang sedang sujud dan bertasbih memuji Allah. Nabi Sulaiman lalu berkata, Maha suci Allah lagi Maha Besar. Mendengar seruan Nabi Sulaiman, maka pemuda itu pun bangun dari sujud lalu memberi salam. Nabi Sulaiman menjawab salam dan memulakan pertanyaan, Siapakah kamu wahai pemuda! Adakah kamu malaikat, jin atau pu manusia? Jawab pemuda itu, Aku hanyalah seorang manusia biasa. Nabi Sulaiman bertanya lagi, Apakah yang membuat kamu memperolehi kemuliaan sedemikian rupa? Apakah amal yang pernah engkau kamu lakukan sehingga Allah menurunkan rahmat dan berkah yang tidak ternilai ini kepada kamu? Pemuda itu berkata, Saya berbakti kepada kedua ayah dan ibuku. Nabi Sulaiman bertanya lagi, Bagaimanakah kamu berbakti kepada orang tuamu? Jawab pemuda itu, Saya memelihara mereka berdua sehingga mereka lanjut usia. Kedua ayah dan ibuku adalah orang yang soleh, mereka sangat takut dan taat kepada Allah. Sejak saya kecil hingga dewasa, mereka memelihara saya dengan baik sekali, mereka juga selalu mendoakan saya agar saya menjadi seorang yang soleh. Bapa saya meninggal dunia dalam usia lanjut dalam pemeliharaan saya dan yang tinggal hanya ibu saya yang sudah tua, lemah dan sakit serta matanya buta dan kakinya lumpuh.

Sambung pemuda itu lagi, Saya satu-satunya orang yang merawat dan menguruskan keperluannya. Saya selalu mengangkatnya untuk mandi dan saya memandikannya. Segala urusan makan dan minum saya uruskan dan sayalah yang menyuap makanan padanya. Ibu saya selalu mendoakan supaya saya dikurniakan ketenangan dan kepuasan dalam hidup serta memberikan saya setelah wafatnya sebuah tempat yang bukan di dunia atau pun di langit. Setelah ibu saya wafat, saya berjalan-jalan di tepi laut dan saya lihat ada suatu kubah dari mutiara. Saya mendekati kubat tersebut dan pintu kubah terbuka. Apabila saya masuk ke dalam, pintu kubah ini tertutup, maka tidaklah saya ketahui sama ada saya berada di bumi atau langit. Nabi Sulaiman bertanya, Kamu hidup di zaman mana? Pemuda itu menjawab, Saya hidup di zaman Nabi Ibrahim A.S. Nabi Sulaiman mengirakan umur pemuda tersebut dan dalam kiraannya umur pemuda itu telah mencapai 14,000 tahun, tetapi tiada satu uban pun pada rambutnya. Nabi Sulaiman lalu bertanya, Apakah tuan merasakan nikmat Allah? Bagaimana Allah memberikan rezeki padamu dalam kubah ini? Pemuda itu berkata, Setelah saya berada di dalam kubah ini, maka tahulah saya bahawa Allah telah menciptakan syurga khusus buat saya. Nabi Sulaiman teringin sangat melihat syurga yang pemuda itu katakan. Kemudian pemuda itu pun berdoa kepada Allah lalu susana di dalam kubah yang gelap tiba-tiba bertukar menjadi terang-benderang. Terkejut Nabi Sulaiman sambil berkata, Maha suci Allah seru sekian alam. Satu pemandangan yang tak ada di dunia ini terpampang di hadapan Nabi Sulaiman dan rombongannya di mana terdapat pokok-pokok, kebun yang indah, kolam air susu dan madu serta suara-suara yang merdu di dalamnya. Pemuda itu berkata, Jika saya lapar, saya makan bermacam-macam buah-buahan yang pelbagai macam cita rasa, semua makanan yang saya ingin akan tersedia dan kalau saya haus, akan tersedia pula bermacam-macam jenis minuman yang paling lazat. Nabi Sulaiman bertanya lagi, bagaimana kamu dapat mengetahui siang atau malam? Jawab pemuda itu, Apabila terbit fajar maka kubah ini akan menjadi putih dan apabila matahi terbenam kubah ini akan menjadi gelap. Kata pemuda itu lagi, Cukuplah, sebab saat ini saya harus menghadap kembali pada Allah untuk solat dan zikir, bertasbih dan mengsucikan serta memuji kebesaranNya. Nabi Sulaiman dan rombongannya segera keluar dari kubah tersebut dan pemuda itu berdoa kepada Allah, lalu tertutuplah kembali kubah itu. Nabi Sulaiman termenung sejenak memikirkan peristiwa yang dilihatnya sebentar tadi dan mengarahkan Ashif bin Barkhiya untuk membawa kubah tersebut kembali ke dalam laut di tempat asalnya.

Setelah itu Nabi Sulaiman berkata kepada rombongannya, Untuk pertama kali aku menjumpai tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, aku bersyukur kepada Allah dan semoga bertambah iman dalam sanubariku. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan aku bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar dan tiada daya dan kekuatan apa pun di dunia ini melainkan dengan kehendak Allah S.W.T.

Isra Mi'raj (bukan untuk mnjemput perintah sholat)

Oleh Munawir Gadzali di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Di dunia masa kini, ada dua macam kendaraan yang pada umumnya dipakai manusia dalam sejarah hidupnya, yaitu yang memakai tenaga tolak untuk maju contohnya hewan, mobil, kapal laut atau kapal udara. Yang lainnya memakai gaya centrifugal (melanting [dari titik tolak] ) seperti pesawat UFO yang populer disebut piring terbang. Kedua macam kendaraan ini oleh Al-Quran surat An-Nahl ayat 8 disebutkan sebagai benda terapung dan ternak. Yang dimaksud dengan ternak yaitu kuda, unta, keledai, dls. Dan benda terapung maksudnya yaitu segala macam kendaraan yang diwujudkan oleh teknologi manusia termasuk di dalamnya piring terbang. Khusus mengenai piring terbang, oleh surat An-Nahl ayat 8 adalah kendaraan yang tidak diketahui manusia dalam waktu ribuan tahun dan oleh surat Az-Zukhruf ayat 12 menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan semua yang berpasangan-pasangan. Maksudnya, ada bagian positif dan bagian negatif dari piring terbang itu (positif dan negatif=pasangan). Karena surat Az-Zukhruf ayat 12 ini membicarakan tentang alat transportasi maka tentunya istilah berpasangan-pasangan itu adalah kendaraan. Dan kendaraan itu tak lain mungkin adalah piring terbang yang memiliki bagian positif dan bagian negatifnya.

1. Berdasarkan Ayat 33/40, ternyata Muhammad ditentukan ALLAH sebagai Nabi terakhir, penutup para Nabi. Jika benar beliau menemui Nabi Musa di langit begitupun Nabi lainnya, maka kelirulah Ayat 33/40 tadi padahal berulang kali dinyatakan dalam Alquran bahwa Ayatayat Suci itu tidak pernah mengandung keraguan, kekeliruan, dan pertantangan. Pengalaman dan pemikiran membuktikan bahwa Ayat 33/40 adalah benar, tiada Nabi lain sewaktu Muhammad hidup dan pada waktu sesudahnya. Beliau tidak pernah bertemu dengan seorang Nabi manapun di dunia ini. Sebab itu jelaslah bahwa keterangan tadi palsu, salah, atau dongeng yang dipalsukan.

2. Keterangan itu menyatakan Muhammad bertemu dengan Nabi Musa dan beberapa Nabi lain yang dulunya bertugas di Bumi dan telah mati sekira ratusan atau ribuan tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa para Nabi tersebut hidup kembali lalu berjumpa dengan Muhammad. Keterangan ini pun berlawanan dengan pengalaman dan pemikiran wajar, apalagi dengan ketentuan ALLAH pada beberapa Ayat Suci seperti misalnya Ayat 40/11, bahwa manusia hanyalah hidup dua kali dan mati dua kali. Mati pertama ialah sebelum manusia dilahirkan ibunya, mati kedua yaitu kematian yang setiap diri harus mengalaminya di dunia kini. Sementara itu hidup pertama ialah hidup di dunia kini, dan hidup kedua yaitu kebangkitan semua diri di Akhirat nanti. Itulah dua kali mati dan dua kali hidup yang pasti terlaksana, maka tiada hidup dan tiada mati selain dari itu. Karena itu teranglah keterangan tadi suatu kepalsuan yang sengaja diada-adakan.

3. Dikatakan Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di langit begitupun dengan beberapa Nabi lain. Istilah langit sudah lama menjadi sebutan, tetapi dalam Alquran dipakai dengan istilah "samawaat." Menurut Ayat 65/12, ternyata samawaat itu planet-planet yang wujud dan keadaannya sama dengan Bumi. Memang ada tujuh planet mengorbit di atas Bumi mengelilingi Surya, planet-planet itu ialah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Muntaha. Menurut pemikiran wajar, tidak mungkin para Nabi tersebut akan dijumpai Muhammad di planet lain karena Musa misalnya sudah lama meninggal dunia dan berkubur di Bumi. Kalau akan ditemui juga, tentulah yang mungkin ditemui adalah tulang belulangnya di Bumi, bukan di planet lain apalagi dalam keadaan hidup segar. Keadaan inipun membuktikan bahwa keterangan tadi hanyalah isapan jempol dengan maksud tertentu.

4. Dikatakan bahwa Nabi Musa telah mengusulkan kepada Muhammad agar naik kembali menemui ALLAH untuk memohon perintah Shalat dikurangi dari 50 kali menjadi 5 kali sehari. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah Nabi Musa lebih cerdas daripada Muhammad? Apakah dengan itu orang-orang Yahudi bermaksud meninggikan Nabi pembawa Taurat daripada Nabi pembawa Alquran? Sebaiknya orang-orang Islam mempertimbangkan masak-masak sebelum membenarkan dongeng tak teranalisakan itu.

5. Dikatakan Muhammad naik kembali menemui ALLAH untuk memohon agar perintah Shalat 50 kali sehari dikurangi dan dikurangi hingga menjadi 5 kali sehari, yaitu sepuluh persen dari jumlah yang ditetapkan bermula. Semisalnya seorang pedagang menyatakan harga barangnya 50 rupiah kemudian sesudah tawarmenawar, barang itu dijualnya 5 rupiah, maka pada otak si pembeli akan timbul suatu anggapan bahwa pedagang itu sangat kejam atau kurang waras. Sebaliknya pedagang waras yang menghadapi penawar barangnya sepuluh persen dari harga yang ditetapkannya, tentu tidak akan meladeni penawar itu karena dianggapnya kurang waras. Dalam pada itu Ayat 6/115, 10/64, menyatakan tiada perubahan bagi Kalimat ALLAH, dan Ayat 33/62, 35/43, menyatakan tiada perubahan bagi Ketentuan ALLAH dan Ayat 30/30 menyatakan tiada perubahan bagi Ciptaan ALLAH. Jika masih berlaku tawar-menawar antara Muhammad dan ALLAH mengenai jumlah Shalat setiap hari, tentulah pernyataan ALLAH pada beberapa Ayat Suci tersebut tidak benar. Namun menurut pemikiran wajar, tidaklah mungkin berlaku tawar-menawar antara Khaliq dan makhIuk-NYA.

6. Dikatakan bahwa sewaktu Mi'raj, Nabi menjemput atau menerima perintah Shalat dari ALLAH, kemudian sesudah berjumpa dengan Musa, beliau naik kembali berulang kali menemui ALLAH untuk memohon keringanan. Hal ini menyimpulkan bahwa ALLAH tidak ada di Bumi atau di langit tempat Nabi Musa itu berada. Sungguh keadaan demikian sangat bertantangan dengan Firman ALLAH yang banyak tercantum dalam Alquran, terutama Ayat 50/16, dan 7/3, di mana dinyatakan bahwa ALLAH ada di mana saja bersama setiap diri, malah DIA lebih dekat kepada seseorang daripada urat leher orang itu sendiri. Sebab itu, nyata sekali keterangan tadi batal atau sengaja dimasukkan ke dalam masyarakat Islam oleh penganut agama lain.

7. Dalam Alquran dinyatakan bahwa para Nabi serta pengikutnya sudah melakukan Shalat sebagaimana mestinya sebelum Muhammad lahir di Makkah, begitupun Nabi ini sendiri sebelum dimi'rajkan selama 11 tahun masa kenabiannya. Hal ini telah dibicarakan. Bahkan Muhammad diperintah ALLAH untuk melaksanakan ajaran Ibrahim begitu juga kita semua seperti tersebut pada Ayat 3/95, 6/161, 16/123, dan 22/78, maka keterangan yang menyatakan Muhammad menjemput perintah Shalat sewaktu Mi'rajnya menyimpulkan bahwa Nabi ini tidak pernah Shalat selama 11 tahun kenabiannya, juga menyimpulkan bahwa doktrin Ibrahim belum sempurna dan semua Rasul selama jutaan tahun sebelum Muhammad tidak pernah melakukan Shalat. Hal ini bertantangan dengan pemikiran wajar dan berlawanan dengan Ayat 42/13 yang maksudnya:

42/13. DIA syariatkan bagimu dari agama itu apa yang DIA wasiatkan pada Nuh dan yang KAMI wahyukan kepadamu serta apa yang KAMI wasiatkan pada Ibrahim dan Musa dan Isa agar kamu mendirikan agama itu dan jangan berpecah-pecah padanya. Sangat besar atas orang-orang musyrik apa yang engkau seru mereka kepadanya. ALLAH memilih kepada-NYA siapa yang DIA kehendaki serta menunjuki kepada-NYA siapa yang kembali.

Jadi, pendapat yang menyatakan Muhammad menjemput perintah Shalat sewaktu Mi'rajnya sebagai memperlihatkan bahwa Muhammad menganut agama baru, bukan agama Ibrahim dan para Nabi lainnya. Hal ini menantang pada beberapa Ayat Suci terutama Ayat 3/19 dan 3/83.

Alquran selaku Kitab Suci Islam sudah komplit, sempurna, dan selesai untuk dijadikan pedoman dan dasar hukum tentang tiap sesuatu, terutama sekali dinyatakan pada Ayat 5/3, 6/115 dan 16/89. Namun dalam Alquran tidak pernah dinyatakan bahwa Nabi Muhammad menjemput atau menerima perintah Shalat swaktu Mi'rajnya. Beliau dimi'rajkan ALLAH dengan maksud yang utamanya untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran ALLAH tentang Tatasurya dan semesta raya sebagai termuat pada Ayat 17/1, 53/18, 81/23, dan untuk mendahului tingkat peradaban seluruh manusia yang paling tinggi hanyalah penerbangan antar planet dalam daerah Tatasurya ini, dinyatakan pada Ayat 53/17 dan 81/27.

Ayat Suci yang sehubungan dengan Mi'raj Nabi pada garis besarnya terdiri pada empat kelompok, terjemahannya sebagai berikut:

Nabi Ibrahim:

6/75. Seperti itulah KAMI perlihatkan pada Ibrahim kerajaan-kerajaan planet-planet dan Bumi agar dia termasuk orang-orang yakin.

21/68. Mereka berkata: "Bakarlah dia dan tolonglah tuhan-tuhanmu jika kamu akan melakukan."

21/69. KAMI katakan:?Hai api, jadilah dingin dan keselamatan atas Ibrahim.?

29/24. Maka tiada jawaban kaumnya kecuali mengatakan: "Bunuhlah dia atau bakarlah dia. ?Lalu ALLAH menyelamatkannya dari api (dengan memi'rajkan). Bahwa pada yang demikian ada Ayat-ayat bagi kaum beriman.

29/26. Maka Luth percaya padanya yang mengatakanya ?Aku hijrah kepada (planet-planet) Tuhanku, bahwa DIA mulia bijaksana.

37/97. Mereka berkata: "Dirikanlah untuknya bangunan, lalu tempatkan dia dalam api siksaan.?

37/98. Mereka menginginkan tipu daya padanya, lalu KAMI jadikan mereka orang-orang rendah.

37/99. Dan dia katakan: "Aku pergi kepada (planet-planet) TUHAN-ku. DIA akan menunjuki aku."

Nabi Muhammad:

17/1. Mahasuci DIA yang memperjalankan (memi'rajkan) hamba-NYA suatu malam dari Masjidil Haraam ke Masjidil Aqsha (di planet Muntaha) yang KAMI berkahi kelilingnya (Muhammad) agar KAMI perlihatkan padanya dari Ayat-ayat KAMI. Bahwa DIA mendengar lagi melihat.

17/90. Mereka katakan: "Kami tidak akan percaya padamu hingga ENGKAU pancarkan untuk kami berupa mata air dari Bumi. "

17/93. "Atau ada bagimu rumah dari kemewahan, atau engkau melayang di angkasa. Dan tidaklah kami akan percaya pada layangmu hingga engkau turunkan atas kami kitab yang kami baca. "Katakanlah:"Mahasuci Tuhanku, adakah aku ini selain seorang Rasul?"

15/87. Sesungguhnya telah KAMI datangkan padamu tujuh (planet) yang berulang-ulang dan Alquran yang besar.

53/1. Demi bintang (Surya) ketika dia jatuh (di barat).

53/2. Temanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru.

53/3. Dan dia tidak bicara tentang kejatuhan.

53/4. Bahwa dia melainkan wahyu yang diwahyukan.

53/5. Dia ditunjuki oleh Yang Sangat Kuat.

53/6. Pemilik pusat orbit, lalu dia sempurna.

53/7. Dan dia ada di ufuk (planet) yang lebih tinggi.

53/8. Kemudian dia merendah lalu jadi jelas.

53/9. Maka dia berjarak dua penembakan atau lebih rendah.

53/10. Lalu DIA wahyukan kepada Hamba-NYA apa yang DIA wahyukan.

53/11. Tidaklah mental mendustakan yang dia lihat.

53/12. Apakah kamu ingkari dia akan apa yang dia lihat?

53/13. Sesungguhnya dia (Ibrahim) telah melihatnya pada kesempatan yang lain. `

53/14. Pada planet Muntaha.

53/15. Padanya ada kebun tempat tinggal.

53/16. Ketika planet itu ditutupi oleh (banjir) yang menutupi.

53/17. Tidaklah menyimpang pemandangan (peradaban) dan tidak melampaui.

53/18. Sungguh dia melihat di antara Ayat-ayat terbesar dari Tuhannya.

81/23. Sungguh dia telah melihatnya di planet nyata.

81/24. Bukanlah dia pendongeng atas keghaiban.

81/25. Juga dia bukan dengan perkataan setan yang diancam.

81/26. Kemanapun kamu pergi (antarplanet).

81/27. Bahwa dia melainkan pemikiran untuk seluruh manusia. Pada semua Ayat Suci yang menyangkut dengan Mi'raj, tiada satu pun yang menyatakan Muhammad menjemput atau menerima perintah Shalat, begitupun Ibrahim sewaktu Mi'rajnya. Mungkin orang mendasarkan pendapatnya pada Ayat 53/10 di mana dinyatakan bahwa ALLAH mewahyukan sesuatu kepada Muhammad, tetapi wahyu itu mungkin mengenai persoalan lain, mungkin juga wahyu yang terkandung pada Ayat 15/87, namun yang jelas bahwa tidak seorang pun yang tahu pasti tentang wahyu tersebut. Jika wahyu itu misalnya berisikan perintah Shalat, maka hal ini bahkan lebih praktis dan lebih utama disampaikan ALLAH pada Ibrahim sewaktu Mi'rajnya karena memangnya Ibrahim itu adalah IMAM bagi manusia sesudah topan di zaman Nuh, bahkan juga Muhammad dan kita semua diperintah mengikuti doktrin Ibrahim.

Dengan begitu dapatlah dijawab pertanyaan tadi, bahwa Nabi Muhammad bukanlah menjemput perintan Shalat sewaktu Mi'rajnya tetapi untuk diperlihatkan kepadanya susunan Tatasurya ini dan bintang-bintang lain di angkasa raya yang semuanya tampak jelas atau lebih meyakinkan bila dipandang dari luar lapisan ionosfir. Maka para Nabi serta pengikutnya semenjak dulu kala, begitupun Muhammad sendiri telah lebih dulu melakukan Shalat sebelum kenaikannya ke angkasa itu. Tentang keterangan palsu mengenai Mi'raj, hendaklah orang-orang Islam lebih waspada terhadap siapa pun, karena persoalan Mi'raj adalah persoalan penting terutama dalam abad penerbangan antar planet tentang mana Muhammad sudah lebih dulu mengalaminya selaku Teladan yang baik.

84/19. Pastilah akan kamu naiki (planet-planet itu) dari tingkat ke tingkat.

84/20. Apakah bagi mereka untuk tidak beriman? Ibadah Shalat telah berlangsung semenjak bermulanya masyarakat manusia ada di dunia ini, karena memang untuk itulah mereka diciptakan ALLAH. Walaupun sesudah kematian seseorang Nabi, para pengikutnya meninggalkan Shalat lalu mengikuti kehendak syahwat seperti dinyatakan pada Ayat 19/59, tetapi di antara masyarakat manusia itu masih ada yang beriman atau yang kemudian bertobat lalu beriman dan beramal shaleh, dijelaskan pada Ayat 19/60.

Kita sudah mengetahui bahwa syarat utama untuk menjadi penduduk Surga di Akhirat nanti ialah melakukan Shalat sewaktu hidup di dunia ini, sebagaimana tampak jelas pada maksud Ayat Suci berikut ini tentang ucapan penyesalan penduduk Neraka:

74/43. Mereka berkata "Kami tidak termasuk orang-orang yang Shalat."

Maka alangkah banyaknya manusia semenjak jutaan tahun yang nantinya akan jadi penduduk Neraka jika Shalat itu baru dilaksanakan orang sesudah Muhammad Mi'raj sekira 15 abad yang lalu. Sementara itu beberapa Ayat Alquran menyatakan adanya masyarakat manusia di planet lain, di antaranya dibuktikan oleh Ayat 3/83 dan 42/29, tetapi sampai pada akhir abad 14 Hijriah, Alquran yang disampaikan Muhammad belum dibawa orang ke planet-planet itu dengan arti bahwa manusia di sana belum Shalat jika Shalat itu baru berlaku menurut ajaran Muhammad. Jika keadaannya benar demikian, tentulah semua penduduk planet lain nantinya akan jadi penduduk neraka. Hal ini berlawanan dengan maksud Ayat 3/83 sendiri, juga dengan maksud Ayat 56/13 yang menyatakan orang-orang dulu lebih banyak menjadi penduduk Surga.

Mungkin penduduk Makkah sewaktu kenabian Muhammad sudah mencampurkan syirik ke dalam ibadah Shalat, terbukti dengan Ka'bah masih dianggap tempat paling mulia di Bumi sementara bapak Nabi bernama Abdullah berarti Hamba ALLAH dan ibunya bernama Aminah berarti Yang Beriman, namun keadaan sebenarnya dari penduduk Makkah waktu itu masih sangat kabur dan belum kita dapatkan yang pasti tentangnya, maka menghabiskan syirik itulah salah satu dari tugas Nabi. Kemudian itu berlakulah Shalat menurut yang diredhai tanpa syirik, dan ibadah ini akan tetap berlaku sampai ke akhir zaman, sementara penduduk planet lain dalam Tatasurya ini akan beriman menurut Alquran yang akan mereka terima sesudah berlakunya penerbangan antar planet, dinyatakan pada Ayat 15/15, 43/14, walaupun di antara mereka masih juga terdapat yang kafir menurut Ayat 14/4 dan 43/15.

Kini ditanyakan dapatkah persoalan Mi'raj dianalisa secara ilmiah, bisakah hal itu dicapai oleh pemikiran manusia? Secara tegas kita jawab: "dapat", malah bukan saja dapat dianalisakan tetapi juga akan terlaksana di antara manusia ramai pada tahun-tahun mendatang, sesuai dengan maksud ayat 55/33, 15/14, 65/12 dan ayat 84/19. Untuk manusia sebelum Noah dimana diterangkan bahwa mereka telah melakukan penerbangan antar planet berdasarkan ayat 71/25.

Yang menjadi pokok dasar tentang Mi'raj Muhammad sebagai yang terkandung dalam Alquran ialah ayat 17/1; Untuk memahami maksud ayat ini hendaklah dihubungkan dengan maksud ayatayat lain. Jarang sekali Alquran memberikan keterangan tentang sesuatu cukup dalam satu baris ayat suci saja, karenanya timbullah pendapat pada para ahli tafsir bahwa suatu ayat haruslah ditafsir dengan ayat lain. Ayat 17/1 ini dapat dihubungkan dengan ayat 17/60, 15/87, 10/39, 53/1 s/d 53/18, 81/23 dan beberapa ayat lainnya. Walaupun maksud ayat 17/1 itu telah kita muat sebelumnya tetapi agar lebih terang, baiklah kita ulangi sekali lagi:

17/1. Mahasuci DIA (Tuhan) yang memperjalankan hambaNYA suatu malam dari Masjidul Haraam (di Makkah) ke Masjidul Aqsha (di Muntaha) yang kami berkahi sekelilingnya (hamba itu) agar Kami perlihatkan kepadanya dari pertanda-pertanda Kami. Bahwa DIA mendengar dan Melihat.

Pada ayat suci ini terdapat beberapa istilah yang harus difahami dengan sesungguhnya tak mungkin diartikan sambil lalu saja. Istilah-istilah itu ialah :

a. DIA yang memperjalankan. DIA dalam hal ini adalah ALLAH yang menentukan dan yang memperjalankan dengan maksud memi'rajkan atau memberangkatkan Muhammad dari Bumi ini. Dengan itu jelaslah Mi'raj itu bukan kehendak Muhammad sendiri dan bukanlah dengan kepintaran yang ada pada Muhammad, malah dengan keilmuan dan kekuasaan Allah yang memperjalankan.

b. MEMPERJALANKAN istilah aslinya yaitu ASRAA BI. Dalam ayat 8/70 dan 8/67 terdapat pula istilah "Asraa" yang artinya "tawanan", berupa kata-benda, noun atau isim. Dengan berbaik sangka kita mengartikan "asraabi" pada ayat 17/1 itu dengan "memperjalankan dalam penjagaan" sebagai kata-kerja, verb atau fi'il. Hal ini dapat dibanding pada maksud ayat 26/52 dimana terdapat istilah yang sama tetapi fi'il amar untuk memperjalankan Bani Israel dengan penjagaan untuk menyeberangi Laut Merah.

Jadi ASRAA dalam ayat 17/1 bukanlah berarti perjalanan antara Makkah dan Palestina, sebagai dikatakan orang, dan dari Palestina dikatakan MI'RAJ sampai ke planet Muntaha, padahal ayat 17/1 tidak menyebut istilah Mi'raj itu. Orang harus mengingat bahwa jarak antara Makkah dan Palestina hanyalah sekira 1.000 mil dan jarak antara Makkah dan Muntaha lebih dari pada 4.000 juta mil. Jika ayat 17/1 menyebut perjalanan yang 1.000 mil saja maka itu berarti perjalanan yang 4.000 juta mil tidak berarti, tetapi hal itu tidak mungkin jadi.

Jadi bagaimana persoalan ini sebenarnya? Dalam menceritakan kejadian yang telah berlaku, Muhammad memakai istilah MI'RAJ, artinya NAIK, dari Makkah ke planet Muntaha. Hal ini wajar sekali karena beliau memang telah terbang dari Bumi sebagai planet yang mengorbit di bahagian bawah dalam daerah tatasurya kepada planet yang paling tinggi. Tetapi istilah Mi'raj berarti Naik, hanya sekadar naik, dan istilah itu kurang lengkap karena jarak antara Bumi dan Muntaha sangat jauh di mana terdapat kehampaan yang menyebabkan kematian sebab ketiadaan udara untuk bernafas atau dibentur oleh meteorites yang melayang. Karena itulah ayat 17/1 memakai istilah ASRAA yang artinya "Memperjalankan Dalam Penjagaan". Dengan memakai istilah itu dapat diyakinkan secara ilmiah bahwa Nabi dalam penerbangannya itu berada dalam keadaan aman, tidak terancam oleh kekurangan udara karena dia dilingkupi oleh suatu berkah yang sekaligus menyelamatkan dia dari benturan meteorites.

Jadi, dalam menerangkan penerbangan antar planet itu Nabi memakai istilah Mi'raj sekadar dapat dimengerti oleh masyarakat umum di zaman hidupnya, tetapi ayat 17/1 memakai istilah Asraa yang mengandung pengertian ilmiah yang cocok untuk dipakaikan di segala zaman di mana berlaku peradaban yang semakin tinggi.

c. HAMBANYA adalah istilah yang mengandung pengertian HAMBA dari DIA. Tentang DIA telah diterangkan pada sub a di atas tadi yang maksudnya ialah ALLAH yang menguasai semesta raya ini. DIA mempunyai wewenang penuh dan mutlak untuk memperlakukan sesuatu menurut kehendakNYA tanpa rintangan, maka dalam ayat 17/1. DIA itu telah memperjalankan Muhammad dalam penjagaan, secara patuh atau tidak, tetapi kejadian telah terlaksana menurut kehendakNYA.

Istilah HAMBA dalam ayat 17/1 mengandung pengertian berlakunya hukum ALLAH atas seseorang yang tidak memiliki daya untuk membantah kehendakNYA. Di sini tidak disebutkan nama seseorang itu, tetapi setelah kita meneliti ayat 17/1 sepenuhnya maka didapatlah ketentuan bahwa seseorang itu ialah Muhammad selaku Hamba yang diperjalankan dalam penjagaan. Kenapa kita memahami istilah Hamba di sini dengan Muhammad ? Alquran disampaikan oleh Muhammad yang bertempat tinggal di sekitar Masjidul Haraam, sedangkan keterangan mengenai berlakunya Asraa itu disebutkan dalam Alquran yang disampaikan Nabi itu. Di samping tiada

pribadi lain yang mungkin dimaksudkan oleh ayat 17/1 maka hanya Muhammadlah yang memulai kenabiannya di Makkah, dialah yang menerangkan bahwa Asraa itu telah berlaku atas dirinya, maka nyatalah yang dimaksud dengan hamba itu ialah Muhammad sendiri.

d. SUATU MALAM berarti penerbangan antar planet yang dialami Muhammad itu telah terlaksana dalam masa satu malam saja, berangkat dari Bumi ke planet Muntaha dan kembali lagi ke Bumi sebelum Surya terbit di timur jika dilihat dari Makkah. Istilah Satu Malam ini menggambarkan betapa cepatnya penerbangan itu telah berlaku, bukanlah kecepatan itu terkandung Dalam istilah Asraa karena Asraa ini berarti memperjalankan dalam Penjagaan. Jarak sejauh minimal 2 x 45 AU telah dilalui Muhammad dalam satu malam maka kecepatan yang dipakainya tentu melebihi kecepatan gerak sinar karena jarak sejauh itu mungkin dicapai sinar dalam 12 jam, sedangkan Muhammad mencapainya satu malam kurang dari 12 jam. Persoalan kecepatan ini kita berikut.

Kenapa Asraa itu malam hari, kenapa berlakunya tidak siang hari? Kita harus menginsyafi bahwa jika orang berangkat meninggalkan Bumi pada siang hari maka dia akan menjurus ke arah Surya yang menjadi pusat orbit planet-planet. Hal itu berarti turun bukan naik, karena semakin dekat kepada pusat orbit atau ke pusat rotasi maka itu berarti turun, sedangkan Muhammad menyatakan beliau telah naik waktu mengalami Asraa itu. Ayat 17/1 menyatakannya dari Masjidul Haraam di Bumi menuju Masjidul Aqsha di Muntaha, yaitu semakin jauh dari Surya maka Asraa itu nyatalah naik. Kalau orang naik dari Bumi menuju Muntaha hendaklah dia berangkat waktu malam yaitu bergerak dengan menjauhi Surya selaku titik yang paling bawah dalam tatasurya, karena itu juga ayat 17/1 memakai istilah Suatu Malam dalam hal Asraa atas diri Muhammad.

Kesimpulannya, istilah Suatu Malam itu mengandung dua maksud: pertama, kecepatan terbang yang berlaku pada Asraa Muhammad melebihi kecepatan sinar; kedua, gerak Asraa itu naik meninggalkan Bumi semakin menjauhi Surya dan ini membenarkan keterangan Nabi mengenai Mi'raj yang berarti Naik.

e. MASJIDUL HARAAM adalah di Makkah. Tidak ada suatu tempat di Bumi ini yang bernama Masjidul Haraam, atau yang pantas dinamakan, kecuali yang ada di Makkah itu. Kenapa

Muhammad diberangkatkan dari tempat itu bukan dari tempat lain saja misalnya? Masjidul Haraam mengandung arti yang sangat luas terutama di bidang astronomi dan geologi.

Tempat itu adalah kutub utara Bumi dulunya sebelum topan Noah. Di sana ada Ka'bah selaku pertanda kutub putaran utara Bumi dulunya, didirikan oleh Ibrahim dan anaknya Ismael. Di sekitar tempat itulah dulunya masyarakat manusia Bumi bertempat tinggal. Itulah tempat terpenting di muka Bumi dan yang termulia, baik ditinjau dari segi ilmiah maupun ditilik dari tuntunan agama Islam yang juga sebenarnya ilmiah. Dan Makkah itulah yang oleh Alquran dinamakan ibu Kota di Bumi ini yang secara historis dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah Masjidul Haraam dari mana Allah memulai Asraa atas diri Muhammad menuju planet terjauh dalam daerah tatasurya kita.

f. MASJIDUL AQSHA tempatnya di Muntaha, derajatnya sama dengan Masjidul Haraam di Bumi. Di tempat itulah dulunya kutub utara planet Muntaha sebelum topan di zaman Noah, di sanalah tempat yang paling utama di Muntaha sebagai tempat asal usul sejarah manusia yang kini telah berkembang mendiami seluruh planet, di sanalah Ibu Kota masyarakat manusia planet itu yang kini telah berbenua dan berpulau seperti keadaan permukaan Bumi. Planet itu telah diubah bentuk permukaannya sejalan dengan topan besar yang beriaku di Bumi waktu mana kutub-kutub planet berpindah tempat, sebagai termuat pada ayat 2/148, 53/16 jo.S3/54.

Jadi bukanlah Masjidul Aqsha itu terletak di Palestina sebagai dugaan penduduk Makkah sewaktu peristiwa Mi'raj disampaikan Nabi kepada mereka.

g. BARKAH DI SEKELILINGNYA. Istilah "di sekelilingnya" yang termaktub dalam ayat 17/1 berarti di sekeliling Muhammad. Hal ini dibuktikan oleh istilah lain berikutnya "untuk diperlihatkan kepadanya". Jadi Baikah telah diadakan Allah di sekeliling Muhammad dalam peristiwa Asraa itu. Apakah Barkah itu ?

BARKAH adalah penjagaan yaitu penjagaan yang melingkupi keluarga Ibrahim tersebut pada ayat 11/73, atau yang menjaga Noah bersama pengikutnya dalam perahu hingga topan besar tidak membahayakan atas mereka sedikit juga, tersebut pada ayat 11/48, atau penjagaan atas Makkah seperti yang dimaksud oleh ayat 21/71 dan 21/81. Malah penjagaan atau Barkah yang

melingkupi Bumi ini seperti tercantum pada ayat 7/96 dan 7/137. Barkah itu berupakan Mar`a yang melingkupi diri Muhammad hingga beliau tidak terbentur pada meteroities yang berlayangan di angkasa bebas serta memliki udara cukup untuk pernafasan selama berada di ruang angkasa bebas.

Barkah itu tentunya berupa ionosfir yang melingkupi planet, atau yang pernah bergabung menjadi Nebula dan Comet dengan gerak layang lebih cepat daripada sinar. Karenanya Barkah mengandung dua fungsi pada ayat 17/1; pertama, menjaga Muhammad agar tidak cidera di angkasa bebas; kedua, untuk gerak cepat hingga Nabi telah mengarungi angkasa luas sejauh minimal 45 AU dalam satu malam saja.

Jadi bukanlah Barkah itu ditentukan untuk Palestina sebagai pernah di anggap oleh sementara orang, dan bukanlah Barkah itu sebagai hewan yang dikendarai Nabi dalam Asraa itu. Boraq berarti kilat; Jika Nabi bergerak dengan kecepatan sinar atau kilat, beliau akan kesiangan sampai di Bumi menyalahi ketentuan satu malam sebagai dimaksudkan oleh 17/1, Jika Nabi memakai hewan yang bernama Boraq maka ini akan lebih tidak mungkin, karena Nabi dan hewan yang dikendarainya itu akan binasa di angkasa bebas atau sebaliknya tak mungkin keluar dari daerah atmosfir Bumi.

h. DIPERLIHATKAN kepadanya berarti Muhammad melihat dengan mata sendiri yaitu mata konkrit bukan dalam mimpi, begitu pula diperlihatkan kepada Ibrahim yang mengalami Mi'raj tersebut pada ayat 6/75. Karena Muhammad Mi'raj dengan tubuh kasarnya untuk itu diperlukan adanya Barkah, maka Barkah ini juga membuktikan bahwa Nabi dalam Mi'raj itu telah berangkat dari Bumi dengan tubuh kasarnya, karena itu pantaslah dia dapat melakukan penglihatan dengan kedua matanya yang konkrit. Jadi Mi'raj itu telah berlaku dengan tubuh konkrit, baik yang berlaku pada Ibrahim maupun yang berlaku pada Muhammad, bukanlah mimpi dan bukanlah rohnya saja yang tidak mungkin melakukan penglihatan.

i. PERTANDA-PERTANDA KAMI yaitu pertanda-pertanda kebesaran Allah, istilah aslinya AAYAAT, jamak dari Aayah. Banyak sekali Aayat Allah seperti hujan yang turun membasahi Bumi, kapal yang berlayar di lautan adalah Aayat termuat pada ayat 2/164. Keberangkatan Isa Almasih bersama ibunya dari Bumi juga Aayah seperti pada 23/50, dan penciptaan planet-planet dan Bumi serta pergantian siang dan malam juga Aayah tersebut pada 3/190.

Maka kepada Muhammad, juga kepada Ibrahim pada ayat 6/75, diperlihatkan berbagai tanda kebesaran Allah, bukan semuanya tetapi baru sebahagian. Kepada Nabi diperlihatkan sebahagian dari tanda kebesaran Tuhannya yang memperjalankannya dalam penjagaan. Semakin jelaslah bagi Nabi betapa susunan tatasurya kita dimana 10 planet beredar keliling Surya selaku titik pusat dan yang paling bawah; Bahwa semua planet itu sengaja diciptakan Allah untuk tempat kehidupan manusia ramai yang berasal dari satu diri, sebagai yang dimaksud oleh ayat 20/6, 65/12, 42/29 dan 7/189; Bahwa manusia pertama itu dulunya hidup di sekitar Masjidul Aqsha di Muntaha sebagai dimaksud oleh ayat 53/15 dan 3/96; Bahwa anak cucu dari manusia Muntaha itu ada yang dipindahkan ke Bumi untuk jadi nenek moyang manusia Bumi seperti dimaksudkan oleh ayat 2/38, 6/133 yaitu Adam bersama isterinya.

Diperlihatkan kepada Nabi betapa tatasurya ini bagaikan satu noktah kecil di antara jutaan milyar tatasurya lainnya yang dikatakan sebagai 'ARSY Tuhan; Nyatalah bagi Nabi bahwa dulunya di zaman Noah telah berlaku topan besar yang merobah bentuk permukaan setiap planet, memindahkan kutub-kutubnya ke tempat baru sebagai keadaannya kini, menimbulkan pergantian musim yang semakin pendek dan daerah kutub semakin meluas sebagai yang dimaksud oleh ayat 54/15 dan 13/41.

Dan akhirnya, semua pertanda kebesaran Allah itu tidak mungkin diperlihatkan hanya dengan mimpi tetapi diperlihatkan kepada mata konkrit dan ini menentukan bahwa Nabi dalam Mi'raj itu pergi dengan tubuh kasarnya, rohnya dan kesadarannya.

Istilah KAMI di ujung Pertanda-pertanda itu membuktikan daerah kekuasaan Allah yang tersusun rapi di mana segala sesuatu berlaku menurut Kekuasaan Allah yang tersusun rapi di mana segala sesuatu berlaku menurut ketentuanNYA. Itulah daerah hukum yang amat luas hingga jutaan milyar benda angkasa bertindak tanpa robah menuruti hukum yang ditentukan pada masing-masingnya. Keadaan itulah yang menjadi alasan kenapa Allah memakai istilah KAMI pada beberapa ayat, bukanlah hal itu menandakan penguasa itu banyak. Jadi istilah KAMI dipakai dalam ayat 17/1 memberikan bukti kebesaran dan keluasan daerah kekuasaan Allah.

j. DIA MENDENGAR DAN MELIHAT, bahwa Allah, selaku pencipta ESA sebagai dibicarakan mengenai istilah KAMI di atas, senantiasa melihat, mendengar, memperhatikan dan menentukan setiap gerak tindak zahir bathin dari seluruh wujud di semesta raya. Semua itu senantiasa berjalan dengan cara yang wajar melalui garis kasaulita. Tidak satupun yang terlepas dari

ketentuan Allah walaupun gerak hati dalam dada setiap diri, dan dengan itu pula DIA dapat menentukan dengan ramalan pasti atas apa-apa yang akan berlaku nantinya di dunia fana sampai ke akhir masa wujud semesta raya. Tentang ini banyak terdapat ayat suci yang menentukan, utamanya ayat 22/5,54/49, 18/84, 57/22 dan 76/30.

Mi'raj Nabi Muhammad & Posisi Planet-Planet

15/87. Dan sungguh telah Kami datangkan padamu tujuh (planet) dari yang berulang-ulang dan Alquran yang besar. Ayat 15/87 menjelaskan bahwa kepada Muhammad telah didatangkan Tujuh Yang Berulang-ulang serta Alquran Yang Besar. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud Tujuh Yang Berulang itu adalah tujuh ayat termuat dalam surah Fatihah. Ketujuh ayat itu senantiasa dibaca pada setiap raka'at Shalat berulang 17 kali dalam sehari. Tetapi mereka lupa bahwa surah Fatihah itu sendiri berada dalam Alquran. Jika mereka beranggapan Tujuh Yang Berulang itu ialah surah Fatihah maka ini berarti bahwa surah tersebut tidak Alquran atau tidak termasuk dalam Alquran yang sebenarnya tersusun dari 114 Surah, 6.326 ayat. Atas dasar ini kita berpendirian bahwa pendapat demikian adalah keliru.

Jadi maksud yang sebenarnya dari ayat 15/87 ialah bahwa kepada Nabi telah didatangkan tujuh planet yang berulang-ulang melakukan transit di atas orbit Bumi transit mana disebut Yaumuz Zullah pada ayat 26/189. Setiap planet senantiasa bergerak mengitari Surya, sewaktu Nabi Mi'raj posisi tujuh planet yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptune, Pluto dan Muntaha yang mengorbit di atas Bumi dalam keadaan sejajar. Maka posisi dan gerak ketujuh planet demikian berlaku pada waktu tertentu yang oleh ayat 15/81 disebutkan "didatangkan" oleh Allah kepada Muhammad. Karenanya kita berkesimpulan bahwa Nabi sewaktu dalam dalam Mi'rajnya memang singgah di permukaan tujuh planet tersebut dan tidaklah beliau datang ke planet Venus dan Mercury yang mengorbit di bawah Bumi. Dengan menggunakan website di bawah, mengisi kolom UTC dengan angka 628-04-12, angka ini dicari dengan coba-coba, tahun sekitar Nabi Muhamad Mi'raj. Karena tidak ada yang tahu tepat kapan Nabi Mi'raj

http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Solar

(Maaf walau artikel ini tdk secara spesifik membahas kendaraan UFO, namun dapat mmberikan sdikit pngetahuan mngenai agama islam dan alam semesta kita ini).

Intervensi Makhluk ET di Planet Bumi (1)


Oleh Munawir Gadzali di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Warning: This article is pseudoscience. Pseudoscience is a methodology, belief, or practice that is claimed to be scientific, or that is made to appear to be scientific, but which does not adhere to an appropriate scientific methodology, lacks supporting evidence or plausibility, or otherwise lacks scientific status. But if you like the topic - no matter people say it is right or wrong - let you decide what is the truth and what is not. Do not expect this article to give you any sudden enlightenment.

Oleh: Nur Agustinus(BETA-UFO) hak cipta

Jend. Douglas MacArthur diyakini ikut dalam mendirikan IPU (Interplanetary Phenomenon Unit) yang dibentuk untuk menyelidiki jatuhnya UFO. Ada sebuah pernyataan dari MacArthur yang menarik pada tanggal 8 Oktober 1955, yakni: "You now face a new world, a world of change. We speak in strange terms, of harnessing the cosmic energy, of ultimate conflict between a united human race and the sinister forces of some other planetary galaxy." MacArthur juga mengatakan, "The nations of the world will have to unite, for the next war will be an interplanetary war. The nations of the earth must someday make a common front against attack by people from other planets."

Tiga puluh tahun kemudian, seakan membahas ancaman yang sama, Ronald Reagan yang waktu itu menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, berpidato di hadapan siswa Fallston High School tanggal 4 Maret 1985, mengatakan bahwa ada ancaman alien ( 'alien threat'). Pesan serupa diulang lagi dua tahun kemudian, yakni di pada tanggal 21 September 1987 di hadapan Sidang Umum PBB dengan menyatakan, "In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside, universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think, how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask is not an alien force ALREADY among us?" ditambahkan lagi bahwa "There are only a handful of people who know the truth about this."

Pernyataan Ronald Reagan tersebut mungkin aneh bagi seorang presiden negara besar. Apakah dia hanya memberi ilustrasi hiperbola agar umat manusia bersatu? Ataukah ada pesan yang

sangat serius di dalamnya? Sebab jika kita kaitkan dengan pernyataan mantan presiden Uni Soviet, Mikhael Gorbachev pada tanggal 4 Mei 1990, akan nampak bahwa ada sebuah intervensi alien yang serius di planet bumi ini. Saat itu Gorbachev mengatakan, "The phenomenon of UFOs does exist, and it must be treated seriously."

Kini menjadi pertanyaan, sejak kapan intervensi UFO atau makhluk ET (Extraterrestrial) di planet bumi ini? Apa agenda mereka dan apa saja yang telah terjadi selama ini? Kita mendengar kabar bahwa ada UFO yang jatuh di kawasan Roswell, New Mexico. Namun jika kita telusuri lebih lanjut, jatuhnya UFO tidak hanya di sana. Ada banyak kasus UFO jatuh dan sejumlah alien, baik yang masih hidup atau tewas, telah diamankan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Kita tahu juga bahwa pemerintah Amerika Serikat menyangkal keberadaan UFO ini dan terkesan melakukan upaya menutupi fakta yang ada. Akan tetapi, ada satu pernyataan dari presiden AS waktu itu, yakni Harry S. Truman saat konferensi pers tanggal 4 April 1950, yang mengatakan, "I can assure you the flying saucers, given that they exist, are not constructed by any power on earth." Truman menjelaskan bahwa piring terbang itu ada dan bukan buatan manusia bumi. Saat itu belum ada istilah UFO dan masih digunakan kata 'piring terbang' untuk menyebut pesawat yang diduga dari luar angkasa.

Jelas ini bukan main-main. Keberadaan UFO dan makhluk ET sebenarnya tidak diragukan lagi. Pernyataan yang dibuat oleh para pejabat tinggi negara seperti Amerika Serikat, saat dilihat dengan konteks jamannya, jelas bukan untuk cari sensasi atau mengada-ada. Jelas mereka berkata bukan tanpa dasar. Ini bukan kisah fiksi atau cerita fantasi yang dibuat-buat. Ada sesuatu yang serius di sini, yang anehnya, saat ini justru fenomena UFO dianggap angin lalu, bahkan terkesan tak begitu ada yang peduli. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka merasa ada ancaman intervensi makhluk ET?

(bersambung)

Catatan: Pernyataan-pernyataan di atas sengaja tidak saya terjemahkan agar bisa dibaca dan dipahami sesuai kalimat aslinya.

Referensi:

http://www.ufologie.net/htm/quotes.htm http://www.ufocasebook.com/ufoquotes1.html

Intervensi Makhluk ET di Planet Bumi (2)


Oleh Munawir Gadzali di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Penulis: Nur Agustinus (BETA-UFO)

Sulit untuk menentukan dengan tepat kapan makhluk ET datang di planet bumi ini. Pada tanggal 2 Januari 1878, seorang petani asal Denison, Texas, melaporkan ada obyek yang melintas di tanah pertaniannya. Saat ini dia sudah menggunakan istilah flying saucer. Petani yang bernama John Martin itu melihat objek gelap berada tinggi di langit Selatan. Dia pertama kali melihat itu seukuran jeruk, yang kemudian mendekat sehingga makin besar. Ketika obyek itu berada di atasnya, nampak seukuran sebuah piring besar di ketinggian. Pengalamannya yang tidak biasa ini dipublikasikan di Denison Daily News pada tanggal 25 Januari 1878 dengan judul "A Strange Phenomenon." (1)

Menurut sumber dari Dulce, The Covert Take Over of Planet Earth yang dikompilasi oleh "TEC", "TAL" dan "Ann West", antara tahun 1874 hingga 1887 sejumlah "Disc-shaped Craft" sering diamati berada di angkasa Amerika Serikat. Hal ini membuat presiden Grover Cleveland, di tahun 1887 membentuk sebuah "secret committee" untuk menyelidiki obyek misterius itu. Ia diam-diam mendanai The five member group. John G.Carlisle, Speaker of the House (posisi yang sangat berkuasa di DPR), mengepalai penyelidikan pertama dari "Aerial Craft".

Sejumlah saksi mata diperiksa oleh tim yang disebut "The Suits", dan mereka memakai pakaian serba hitam. Akan tetapi, tidak ada data diberikan kepada anggota pemerintah. Anggota "pers" dihubungi dan diminta untuk tidak mempublikasikan berita penampakan ini kepada masyarakat. Carlisle menyarankan Presiden untuk tidak mengeluarkan informasi sampai semua fakta dipahami. Semakin mereka mengumpulkan informasi, semakin mereka menyadari bahwa ini terlalu besar pekerjaan untuk sebuah "panitia" kecil.

Pada 1889, Benjamin Harrison menjadi Presiden AS yang ke-23, dan Carlisle pensiun dari jabatannya sebagai Speaker of the House, dan mencurahkan lebih banyak waktu untuk menyelidiki "Strange Craft". Komite rahasia menjadi sepenuhnya sebagai divisi pemerintah yang bergerak "di bawah tanah". Komite ini kemudian memiliki lebih dari tiga puluh anggota dan disebut "Central Group". (2)

Jauh sebelum peristiwa jatuhnya ufo di Roswell, di tanggal 13 Juni 1891 sebuah benda terbang aneh jatuh di Dublin, Texas. Bentuknya bulat dengan lubang di tengah (oblong), bercahaya sangat terang, jatuh dan meledak. (3) Enam tahun kemudian, tepatnya tanggal 17 April 1897, sebuah ufo jatuh di Aurora, Texas. Insiden dilaporkan mengakibatkan kematian dari awak pesawat misterius tersebut. Mayat alien itu dilaporkan dikuburkan di sebuah makam tak bertanda di tempat pemakaman setempat. (4)

Di tahun 1899, menurut apa yang diungkapkan dari The Lost Journals of Nikola Tesla. Selagi berada di Colorado Springs, Tesla menangkap komunikasi dari makhluk luar angkasa yang diam-diam berusaha mengontrol umat manusia. Tesla menulis tentang penelitiannya untuk menginterpretasikan sinyal radio yang aneh ini, dan berupaya untuk memberitahu pemerintah dan militer tentang apa yang telah dipelajarinya, tetapi surat-suratnya ternyata tidak mendapat tanggapan. Tesla kemudian berbicara kepada beberapa pendukung dananya, termasuk Kolonel John Jacob Astor, yang memiliki hotel Waldorf Astoria. Astor mendengarkan Tesla dan diamdiam mendanai apa yang menjadi awal perlawanan pertama umat manusia untuk mendapatkan kembali kendali atas nasib sendiri. (5)

Apa yang terjadi sesungguhnya saat itu? Apakah gelombang kedatangan makhluk ET dimulai sejak tahun 1870an? Apa yang diketahui oleh Tesla? Apakah komite rahasia dan agen yang melakukan interogasi para saksi mata pesawat aneh di masa itu adalah cikal bakal dari Men in Black? Bagaimana Tesla bisa sampai pada kesimpulan bahwa makhluk ET ini punya agenda untuk menguasai dan mendominasi planet bumi? Mengapa sedikit sekali tulisan tentang keyakinan Tesla bahwa ia telah mendengarkan pada sinyal radio asing? Apakah ini hanya merupakan sebuah informasi palsu? Atau barangkali kebenaran telah dirahasiakan sejak dari awal.

(bersambung)

Sumber: (1) http://ufos.about.com/od/ufohistory/a/saucer.htm (2) http://www.subversiveelement.com/DulceTakeOver.html (3) http://www.beyondboundaries.org/MMurphy_NTorres_1891.htm

(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora,_Texas_UFO_Incident (5) http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/lostjournals/lostjournals01.htm

Intervensi Makhluk ET di Planet Bumi (3)


Oleh Munawir Gadzali di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Penulis: Nur Agustinus (BETA-UFO) Tahun 1908 ada peristiwa yang luar biasa. Sebuah ledakan dengan kekuatan seribu kali lebih dahsyat dari bom atom Hiroshima menghancurkan hutan di kawasan Tunguska, Siberia. Penjelasan yang paling diterima oleh ilmuwan adalah disebabkan karena ada sebuah komet yang jatuh. Namun ada pendapat lain yaitu kemungkinan ada UFO yang meledak di sana, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa ledakan itu adalah hasil percobaan ahli fisika Nikola Tesla yang gagal. Ada teori yang mengatakan bahwa ada UFO yang berusaha menyelamatkan bumi dari kehancuran dengan menembak komet atau meteorit besar yang sedang meluncur ke bumi. (6) Terlepas dari apa penyebabnya, kejadian di tahun 1908 ini luar biasa dan bisa jadi ada intervensi makhluk ET yang sudah datang di bumi beberapa puluh tahun sebelumnya.

Menurut Alex Collier dalam The Greys Agenda di era itu ufo yang muncul atau terlihat adalah milik Draconian. Alex Collier adalah orang yang berhubungan dengan makhluk luar angkasa asal gugusan bintang Andromeda. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Alex Collier, pada tahun 1783 dan 1787, sebuah sinar terang besar dilaporkan nampak di bulan. Awalnya dikira itu adalah gunung berapi di bulan, namun anehnya, obyek besar bersinar terang itu kemudian pindah dan menerangi sisi gelap bulan yang menyebabkan terlihat cahaya di sekitar bagian atas bulan. Pada bulan Februari tahun 1894, ketika memotret sebuah komet terlihat sebuah obyek gelap besar di tata surya kita. Benda itu terlihat memiliki sayap dan menurut Andromedans, itu adalah kapal induk milik Draconian. Fenomena yang sama terjadi pada tanggak 4 April 1892 dan berukuran sekitar sepertiga ukuran bulan, enam sampai tujuh ratus mil diameternya. Ini juga kapal induk Draconian. Hal yang sama diamati lagi pada tanggal 27 Januari 1912. Sebuah pesawat luar angkasa dengan ukuran panjang dua ratus lima puluh mil, lima puluh mil lebar, menyerupai buruk gagak, sedang berada di bulan. Menurut Andromedans, ini lagi adalah pesawat dari reptilan asal Alpha Draconis. (7)

Bagaimana kita melakukan verifikasi bahwa peristiwa itu adalah benar? Bagaimana kita bisa yakin bahwa jika itu memang pesawat makhluk ET, maka itu adalah milik Draconian?

Sebuah peristiwa yang juga penting untuk diperhatikan dalam merunut aktivitas makhluk ET ini adalah apa yang disebut sebagai penampakan Fatima. Peristiwa ini dianggap sebagai sebuah peristiwa religius oleh penganut agama Katolik. Penampakan Fatima atau Fatima Sightings diyakini oleh umat Katolik sebagai penampakan Bunda Maria yang memberi pesan kepada tiga orang anak di Fatima, Portugal, pada tanggal 13 Oktober 1917. Penampakan itu berupa ada bola sinar terang di langit (disebut sebagai "Keajaiban dari Matahari") yang berputar-putar dan ada sosok makhluk yang cantik yang muncul. Jacquess Vallee, peneliti UFO asal Perancis, menyebutkan bahwa peristiwa di Fatima ini adalah penampakan UFO. (8)

Jika kita telusuri lebih jauh, sebenarnya ada sebuah kejadian yang menarik di tahun 1900 yang tidak begitu banyak diketahui orang. Pada tahun 1900, selama pemberontakan Boxer, ada sekitar 10.000 pasukan yang akan menyerang pedesaan Dong Lu, China. (9) Para pemberontak yang sudah siap-siap untuk mulai melontarkan senjata-senjata mereka ke angkasa, tiba-tiba saja seluruh pasukan tersebut berbalik arah dan melarikan diri dari wilayah perkampungan itu. Menurut cerita, warga kampung menyaksikan seorang wanita yang sangat cantik yang dikelilingi oleh cahaya aneh muncul di atas langit. Saat itu juga dilaporkan terlihat ada penunggang kuda berapi yang mengejar para pemberontak itu. Kejadian tahun 1900 ini, jika dianalisis dengan pemikiran di masa kini, sangat mungkin akan dianggap sebagai fenomena ufo. (10)

(bersambung)

Sumber: (6) http://www.rense.com/general56/tungg.htm (7) http://www.burlingtonnews.net/greysagenda.html (8) http://www.ufoseek.org/fatimajv.htm (9) http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_Boxer (10) http://www.miraclehunter.com/marian_apparitions/approved_apparitions/donglu/index.html

KONSPIRASI BBM dengan Tragedi Titanic dan Hindenburg


Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Keterangan gambar: ribuan trem-trem listrik yang masih

baik dibesituakan bagitu saja di Amerika karena ulah kejahatan konspirasi

Apa kelebihan mobil listrik modern dibandingkan mobil berbahan bakar minyak? Segalanya. Mobil listrik bisa berlari lebih cepat (370 km/jam oleh mobil Eliica buatan Jepang), lebih jauh daya jelajahnya (483 km sekali charge oleh mobil Tesla Model S), lebih kuat akselerasinya (0100 km/jam kurang dari 4 detik oleh mobil Tesla Roadster), lebih nyaman (tidak bising), dan sudah pasti lebih ramah lingkungan. Kekurangan mobil listrik mungkin hanyalah dalam hal waktu pengisian tenaga listrik (recharge) dibandingkan pengisian BBM. Tapi itu sama sekali tidak signifikan karena proses recharge mobil listrik modern hanya membutuhkan waktu menitan, hampir sama dengan pengisian BBM. Lagipula recharge bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih praktis dibandingkan mengisi BBM, cukup memasukkan chop ke dalam titik api listrik.

Bagaimana dengan kondisi awal mobil listrik? Berikut adalah penjelasan dari wikipedia:

"Before the pre-eminence of internal combustion engines, electric automobiles held many speed and distance records. Among the most notable of these records was the breaking of the 100 km/h (62 mph) speed barrier, by Camille Jenatzy on April 29, 1899 in his 'rocket-shaped' vehicle Jamais Contente, which reached a top speed of 105.88 km/h (65.79 mph). Before the 1920s, electric automobiles were competing with petroleum-fueled cars for urban use of a quality service car.[19]

Thomas Edison and an electric car in 1913 (courtesy of the National Museum of American History)In 1897, electric vehicles found their first commercial application in the U.S. as a fleet of electrical New York City taxis, built by the Electric Carriage and Wagon Company of Philadelphia. Electric cars were produced in the US by Anthony Electric, Baker, Columbia, Anderson, Edison [disambiguation needed], Studebaker, Riker, Milburn, and others during the early 20th century.

The low range of electric cars meant they could not make use of the new highways to travel between citiesDespite their relatively slow speed, electric vehicles had a number of advantages over their early-1900s competitors. They did not have the vibration, smell, and noise associated with gasoline cars. They did not require gear changes, which for gasoline cars was the most difficult part of driving. Electric cars found popularity among well-heeled customers who used them as city cars, where their limited range proved to be even less of a disadvantage. The cars were also preferred because they did not require a manual effort to start, as did gasoline cars which featured a hand crank to start the engine. Electric cars were often marketed as suitable vehicles for women drivers due to this ease of operation."

Singkat saja, mobil listrik sudah ada jauh sebelum mobil berbahan bakar minyak dibuat. Pada tahun 1899 sebuah mobil listrik bahkan berhasil memecahkan rekor kecepatan kendaraan darat dengan menembus angka kecepatan 100 km/jam. Mobil tersebut dibuat oleh Camille Jenatzy. Pada tahun 1897 kota New York bahkan sudah dipenuhi dengan mobil taxi berbahan bakar baterai, di luar mobil-mobil pribadi yang semuanya berbahan bakar batere. Saat itu belum ada satupun mobil BBM tampak di muka umum. Ditambah trem-trem listrik di kota-kota dan kereta api listrik antar kota yang pada tahun 1930-an sudah bisa mencapai kecepatan 200 km/jam, rasanya tidak ada tempat sedikit pun bagi mobil BBM untuk dilirik orang.

Bagaimana dengan mobil BBM generasi awal? Sampai pada tahun 1930-an orang masih harus berkeringat, mengengkol tuas untuk bisa menghidupkan mobil BBM, sementara mobil listrik (batere) cukup menekan tombol. Ditambah asap yang tebal dan suara bising, sekali lagi tidak ada tempat bagi mobil BBM untuk dilirik orang.

Lalu bagaimana bisa mobil BBM yang jorok dan dan serba menyusahkan itu bisa menyingkirkan mobil listrik? Bagini ceritanya:

Sebagaimana telah disebutkan pada awal abad 20 kendaraan listrik merupakan kendaraan umum di mana-mana. Kakek nenek kita yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan mungkin masih ingat bagaimana bentuk trem listrik yang menjadi moda angkutan massal saat itu, yang serba nyaman dan sama sekali tidak mengeluarkan polusi. Di San Francisco masih terdapat trem yang tetap beroperasi dengan baik selama lebih dari 100 tahun, hal yang tidak mungkin dilakukan oleh kendaraan berbahan bakar BBM yang sistem pembakarannya menghancurkan konstruksi kendaraan dalam waktu 20 tahun.

Kondisi mulai berubah sejak raja minyak berdarah yahudi Rockefeller (tangan kanan Rothschild di Amerika) memasuki bisnis transportasi. Ia melakukan dua langkah strategis untuk menghancurkan moda transporatasi listrik. Pertama dengan menggunakan perusahaan bentukannya, National City Lines, Rockefeller menganeksasi hampir seluruh perusahaan operator transportasi massal di seluruh kota besar Amerika. Antara tahun 1936 dan 1950 National City Lines menganeksasi lebih dari 100 operator trem di 45 kota besar di Amerika termasuk Detroit, Cleveland, New York City, Oakland, Philadelphia, Phoenix, St. Louis, Salt Lake City, Tulsa, Baltimore, dan Los Angeles. Selanjutnya National City Lines, tanpa ba bi bu menggantikan trem-trem yang seperti sudah saya sebutkan sangat nyaman dan ramah lingkungan itu, dengan bus-bus peminum BBM yang jorok dan serba menyusahkan. Saat itu ribuan tremtrem yang masih dalam kondisi sangat baik tiba-tiba ditarik dari peredaran dan dibesituakan begitu saja.

Langkah kedua adalah membiayai perusahaan mobil Ford Motor Company dan General Motors untuk memproduksi secara besar-besaran mobil-mobil BBM dan menjualnya dengan harga murah (karena skala produksi yang besar sehingga bisa lebih hemat biaya produksinya). Dengan dukungan sistem penjualan leasing dan kredit bank serta promosi massif via media massa (semuanya dimiliki Rockefeller), plus aksi-aksi mafia yang dikoordinir oleh teman yahudi Rockefeller, Meyer Lansky, untuk melibas fihak-fihak yang menentang langkah-langkah konspiratif Rockefeller. Keberhasilan konspirasi Rockefeller semakin sempurna karena para politisi (yang kampanyenya membutuhkan sumbangan sponsor) pun berada di bawah kendalinya, mengkampanyekan pembangunan jalan bebas hambatan ke seluruh pelosok negeri untuk digunakan oleh mobil-mobil BBM buatan Rockefeller.

Langkah-langkah Rockefeller tersebut seperti peribahasa "sekali kayuh dua pulau terlampaui". Dengan menyingkirkan mobil-mobil dan trem-trem listrik dan menggantikannya dengan kendaraan BBM buatannya, ia tidak saja mengeruk keuntungan dari bisnis mobil, tapi juga dari bisnis minyak miliknya. Silahkan menghitung keuntungan bisnis minyak secara global. Produksi minyak dunia sekitar 100 juta barrel per-hari. Dengan biaya produksi, katakanlah $20 per-barrel dan harga pasaran minyak dunia $60 dollar, keuntungan bisnis minyak global adalah ($60$20)x100 juta=$4 miliar atau sekitar Rp 40triliun sehari. Berapa kekayaan yang telah ditumpuk selama bertahun-tahun oleh para raja minyak?

Banyak orang yang mengira sebagian besar keuntungan bisnis minyak dinikmati oleh negaranegara penghasil minyak seperti Arab Saudi dan Indonesia. Mereka tidak mengetahui bahwa meski diproduksi di Arab Saudi dan Indonesia, sebagian besar minyak itu dimiliki oleh perusahaan minyak asing milik Rockefeller dan kroni-kroninya. Di Indonesia sendiri sekitar 90% minyak produksinya dimiliki perusahaan minyak asing.

Tragedi tenggelamnya kapal super mewah yang "tidak mungkin tenggelam", Titanic, pada pelayaran perdananya tahun 1912 serta kebakaran hebat balon udara zeppelin "Hindenburg" tahun 1937, keduanya menjadi batu penanda (milestone) berakhirnya era transportasi lintas atlantik oleh kapal penumpang berbahan bakar batubara dan balon udara berpenggerak gas hidrogen, untuk digantikan dengan moda transportasi baru berupa pesawat terbang berbahan bakar fosil. Apakah keduanya memiliki kaitan?

Pada bulan Agustus 2005, dua penyelam swasta berkendaraan kapal selam mini buatan Rusia, menemukan dua bagian besar dari bangkai kapal Titanic yang terpisah jauh dari bagian utamanya. Dengan kata lain, Titanic ternyata pecah menjadi empat bagian, bukan dua bagian sebagaimana perkiraan sebelumnya. Penemuan ini membuat teori tenggelamnya kapal Titanic oleh benturan dengan gunung es menjadi lemah. Sebaliknya teori "konspirasi" semakin valid untuk dikaji. Dan salah satu teori "konspirasi" ini adalah "konspirasi BBM", yaitu konspirasi yang dilakukan oleh industrialis minyak untuk menguasai moda transportasi massal yang berbahan bakar minyak.

Sebagai pengantar, semua mesin sejak dimulainya era revolusi industri hingga akhir abad 19 adalah berpenggerak tenaga uap yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Pada akhir abad 19, setelah ditemukannya listrik oleh Thomas Alfa Edison, listrik (batere) menjadi energi alternatif yang digunakan di dunia otomotif. Pada saat itulah mulai ditemukan sumur-sumur minyak di Amerika yang setelah melalui proses yang keras dan rumit seperti dalam cerita fiksi, hampir semua sumur minyak itu dikuasai oleh segelintir raja minyak seperti keluarga Rockefeller. Para industrialis minyak itu melihat peluang sangat besar untuk mengeruk uang dengan satu syarat, semua moda transportasi harus menggunakan minyak mereka.

Maka kita akan melihat titik-titik terhubung. Perusahaan pembuat mobil seperti Ford Motor Company, General Motors dan Crysler ternyata milik para industrialis minyak Amerika. Demikian juga halnya perusahaan-perusahaan pembuat kapal terbang, kereta api, dan moda transportasi massal lainnya. Pada saat yang sama moda-moda transportasi itu mulai menggantikan moda transportasi berbahan bakar batubara dan batere.

Di era transformasi moda tranportasi massal ini, selain fenomena menghilangnya ribuan trem listrik di kota-kota besar Amerika dan kota-kota besar dunia lainnya, dunia juga menyaksikan

dua kejadian besar lainnya, yaitu tenggelamnya dan Titanic dan terbakar hebatnya Hindenburg. Era itu, kita namakan saja, era "Titanburg".

Setelah tenggelamnya Titanic hingga Perang Dunia I berakhir, investasi besar-besaran dilakukan para industrialis minyak untuk membangun industri pesawat terbang berbahan bakar minyak. Berbagai event lomba terbang lintas atlantik pun digelar oleh mereka yang akhirnya, dengan susah payah, rekor terbang lintas atlantik dengan pesawat berbahan bakar minyak berhasil dipecahkan oleh Charles Lindberg tahun 1927. Namun saat itu masih ada satu hambatan, pesawat zeppelin berbahan bakar gas hidrogen sebagai pengganti era kapal laut sebagai moda transportasi lintas atlantik. Setahun sebelum Lindhberg bisa melihtasi Atlantik, sebuah zeppelin berhasil melintasi kutub utara. Pada tahun 1929 bahkan Graff Zeppelin berhasil mengelilingi dunia, meski ironisnya tidak mendapat sambutan media massa sebagaimana sambutan terhadap Lindhberg. Maka "pukulan akhir" harus dilakukan.

Kontradiksi Titanic

Kesaksian-kesaksian yang didapat paska tenggelamnya Titanic menyebutkan bahwa setelah menabrak gunungan es, Titanic masih tetap melaju dan melewati gunungan es yang ditabraknya. Kemudian para awak kapal mendapatkan lima kompartemen kedap air telah bocor akibat benturan itu. Selanjutnya, dua jam dan 40 menit setelah benturan, Titanic menungging hingga tegak lurus sebelum akhirnya meluncur ke dasar Samudra Atlantik. Tidak ada benturan frontal.

Semua itu tentu saja tidak bisa menjelaskan dampak hebat yang terjadi pada Titanic, dengan terbelahnya kapal itu menjadi empat bagian. Semua kesaksian, baik yang dilakukan dalam penyidikan di Amerika maupun di Inggris bahkan mengungkapkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di dalam kapal yang merasakan adanya tabrakan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi?

Sekarang ini kita telah memiliki keuntungan dari berbagai informasi yang terkumpul sejak terjadinya tragedi Titanic. Pada tahun 1985 lokasi lokasi tenggelamnya kapal Titanic berhasil ditemukan dan difilmkan. Dua bagian kapal terlihat di lokasi itu. Namun pada tahun 2005, sebuah ekspedisi yang dilakukan dua penyelam Amerika, Chatterton and Kohler, menemukan dua bagian besar kapal Titanic lainnya yang pada tahun 1985 tidak terlihat. Dua bagian itu terletak sejauh satu mil dari lokasi pertama.

Setiap bagian itu berukuran sekitar panjang 30 kaki dan lebar 90 kaki dengan berat mencapai ratusan ton. Berdasarkan perhitungan dampak benturan kapal dengan dasar samudra, kedua bagian itu tidak mungkin terpisah dari badan utama kapal karena benturan tersebut dengan jarak yang sangat jauh. Dan berdasarkan kesaksian para korban bahwa mereka tidak merasakan adanya benturan, kemungkinan penyebabnya adalah ledakan bawah air dari bom yang telah ditanamkan di badan kapal.

Tragedi Hindenberg

Ada tak kurang dari 17 fotografer dan 5 kameramen menyambut kedatangan Hindenberg, moda transportasi udara berpenggerak gas hidrogen milik Jerman, saat mendarat di bandara New Jersey tgl 6 Mei 1937. Fakta ini saja sangatlah aneh mengingat Hindenberg sudah bolak-balik terbang antara Amerika dan Jerman. Di bandara New Jersey saja selama tahun 1936 Hindenberg sudah 20 kali mendarat tanpa satu pun insiden terjadi. Lalu mengapa sedemikian besar perhatian media massa kali ini?

Hindenberg sebenarnya terlambat 12 jam dari jadwal pendaratan. Kapten kapal dan perwira pertamanya mengakui keterlambatan itu disebabkan adanya pemeriksaan yang ekstra ketat karena kekhawatiran adanya sabotase mengingat saat itu situasi politik internasional sangat panas menjelang perang dunia II. Ironisnya hal ini tidak pernah disinggung oleh media massa yang mengabadikan tragedi kebakaran Hindenberg.

Semua orang mengetahui kejadian kebakaran Hindenberg yang spektakulter itu, namun tidak ada satupun media massa yang berhasil "menangkap" jilatan api pertama yang menjadi penyebab bencana. Ada ratusan gambar yang mengabadikan peristiwa itu, termasuk gambar para korban sekarat yang mencoba menyelamatkan diri dari bencana. Namun tak satupun mengabadikan percikan pertama. Bisa dikata inilah blunder fotografer media massa terbesar sepanjang sejarah.

Hidrogen Tidak Terbakar

Tanyakan kepada semua orang, terutama yang pernah menyaksikan gambar kebakaran Hindenberg, bagaimana sifat gas hidrogen. Mereka pasti akan serempak menjawab: mudah terbakar. Faktanya adalah, tanpa melalui proses kimiawi yang rumit, gas hidrogen di dalam sel khusus yang sama sekali tidak mengandung oksigen, tidak mungkin terbakar. Jika pemantik api diarahkan ke semburan gas hidrogen yang bocor, api akan membakar semburan itu tanpa menembus ke dalam sel penyimpan gas hidrogen yang tidak mengandung oksigen. Ingat, kebakaran mutlak membutuhkan oksigen.

Hindenberg memiliki perlengkapan yang bisa mendeteksi sekecil apapun kebocoran gas. Pilot akan segera menjauhkan kapal dari semua bangunan untuk mengatasi kebocoran. Dan jika secara tidak sengaja, dengan probabilitas yang sangat kecil, terjadi percikan api yang mengarah pada semburan gas, akan terjadi semburan api dari lubang kebocoran seperti api las. Namun api tidak akan pernah memasuki sel gas dan tidak ada kebakaran hebat.

Ada sebuah cerita menarik. Komisi penyidik Tragedi WTC menyewa beberapa tim ahli sekaligus untuk membuktikan statemen pemerintah bahwa tanki bahan bakar pesawat TWA nomor pengerbangan 800 meledak di udara selama aksi terorisme, yang mengakibatkan tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat mengenai keberadaan pesawat tersebut. Namun tak satupun ahli yang bisa membuktikan tangki bahan bakar yang sengaja dibuat sangat solid itu bisa meledak.

Rekor Keselamatan Terbang

Satu hal lainnya yang "mengganggu" dalam tragedi kebakaran Hindenberg adalah rekor keselamatan terbang Graff Zeppelin, saudara tua Hindenberg. Selama tujuh tahun penerbangannya, zeppelin tidak pernah mengalami insiden serius. Salah satu prestasi besarnya adalah penerbangan non-stop keliling dunia dengan 20 penumpang tahun 1929. Penerbangan pesawat penumpang berbahan bakar minyak lintas Atlantik bahkan memerlukan waktu hingga tahun 1939 untuk bisa terwujud.

Selama tujuh tahun pelayanannya, Graff Zeppelin telah terbang sejauh 1 juta mil dengan membawa 18.000 penumpang dalam 144 penerbangan melintasi Atlantik secara nyaman dan

aman. Balon terbang adalah alat terbang paling mudah dan sederhana. Mereka lebih efisien mengangkut penumpang dan barang daripada pesawat terbang berbahan bakar minyak yang memerlukan ratusan kilogram bahan bakar, selain berat juga mahal, untuk terbang.

Pada tahun 1948 kepala Gestapo Nazi Heinrich Muller, mengatakan kepada penyidik CIA James Kronthal bahwa Hindenberg telah disabotase. Namun pernyataan Muller hanya dianggap angin lalu.

note: Meskipun tidak berkaitan dengan UFO tapi saya ini kaitkan dengan energi bersih. Di mana energi bersih akan menjadi salah satu energi yang ada di masa depan karena semua orang mendambakan energi bersih sehingga aman dan tidak perlu khawatir akan polusi serta murah. Apalagi energi bersih itu mudah didapatkan bila dibandingkan dengan minyak bumi yang harus melalui proses yang rumit...Terima kasih.Sumber: http://cahyono-adi.blogspot.com/2010/06/konspirasi-bbm-1.html http://cahyono-adi.blogspot.com/2010/08/konspirasi-bbm-2-tragedi-titanic-dan.html

Intervensi Makhluk ET di Planet Bumi (4)


Oleh Munawir Gadzali di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Penulis: Nur Agustinus (BETA UFO) Di masa itu, di awal tahun 1900, planet bumi mengalami peperangan yang luar biasa. Antara tahun 1914 hingga 1918 terjadi perang dunia pertama yang menyebabkan tewasnya jutaan manusia. Tentu sulit menghubungkan terjadinya perang dunia pertama ini dengan kehadiran makhluk ET di planet bumi. Namun ada satu kejadian yang perlu mendapat perhatian, yakni terjadinya pandemi influensa di tahun 1918, setahun setelah peristiwa penampakan di Fatima, Portugal. Pandemi influensi dikenal sebagai flu Spanyol ini berlangsung mulai Maret 1918 hingga Juni 1920 yang mengakibatkan kematian sangat besar, jauh lebih banyak dari korban perang dunia pertama. Sekitar 50 hingga 100 juta orang meninggal karena virus ini dan 500 juta tertular. Angka ini sama dengan sepertiga penduduk bumi waktu itu, yakni 1,6 juta jiwa. (11)

Apakah kehadiran makhluk ET membawa virus yang mematikan bagi manusia? Tidak ada bukti mengenai hal itu kecuali peristiwa wabah itu terjadi setelah peristiwa di Fatima, Portugal.

Spanyol dan Portugal adalah negara tetangga. Sebenarnya wabah flu Spanyol ini diketahui menyebar pertama kali di Kansas, Amerika Serikat, berawal dari sebuah kamp militer. Namun korban terbanyak ada di Spanyol. Pada bulan Juli 1918, tercatat 8 juta orang tewas di Spanyol karena wabah flu. Penyakit ini menyebar ke seluruh dunia.

Banyak ilmuwan menduga bahwa wabah influensa ini berkaitan dengan buruknya kondisi yang diakibatkan oleh perang dunia pertama. Akan tetapi ada spekulasi bahwa penyakit ini bisa saja berasal dari luar bumi, yang terbawa oleh makhluk ET, yang bagi mereka tidak berbahaya, namun bagi manusia bisa mematikan. Kemungkinan ini bisa saja mengingat tidak adanya sistem karantina yang mencegah tersebarnya virus yang berbahaya bagi manusia.

Selama perang dunia pertama, ada satu kejadian yang misterius. Di bulan Agustus 1915, sebuah resimen Angkatan Darat Inggris hilang dalam usaha merebut Bukit 60 di Sulva Bay dekat Gallipoli. Dihadapan 22 orang saksi, resimen tersebut -sekitar 800 orang- bergerak ke dalam awan pekat yang menyelimuti Bukit 60 dan semenjak itu tidak pernah nampak lagi. Mereka lenyap tak berbekas. (12)

Selain Tesla, Guglielmo Marconi juga pernah menangkap signal dari luar angkasa di bulan Januari 1920. Marconi dikabarkan menerima signal kode yang bukan dari statiun lain, melainkan diyakini dari luar bumi. Mereka percaya bahwa signal itu berasal dari planet lain atau pesawat milik makhluk luar angkasa. Hal ini diberitakan di sebuah surat kabar Italia tanggal 19 Januari 1920, yang mengabarkan alat komunikasi Guglielmo Marconimenerima signal dari luar bumi. (13)

Informasi dari Dulce, The Covert Take Over of Planet Earth menyebutkan bahwa pada tahun 1929 telah terjadi komunikasi dua arah, ada kontak radio dengan aliens. (14) Beberapa tahun setelah itu, mulai ada beberapa peristiwa manusia yang bertemu dengan makhluk ET. Leo Dworshak dengan saudaranya Michael (yang meninggal di perang Korea), menyatakan bahwa telah menaiki UFO di North Dakota pada tahun 1932. Dworshak saat itu masih berusia 12 tahun, menceritakan pengalamannya dalam bukunya yang berjudul "UFOs Are Among Us n Take My Word." (15) Di tahun 1932 itu juga, Howard Menger bertemu dengan perempuan dari Venus untuk pertama kali. Saat itu Menger masih berusia 10 tahun. (16)

Yang menarik dari pertemuan makhluk ET ini dengan manusia adalah nampaknya memilih anakanak untuk ditemui oleh mereka. Kasus di Fatima, Portugal, di tahun 1917 menampakkan diri kepada tiga orang anak gembala. Mereka adalah Lucia dos Santos berumur 10 tahun, sepupunya

bernama Fransisco Marto berumur 9 tahun dan Jacinta Marto berumur 7 tahun. Fransisco Marto meninggal dunia setahun kemudian karena sakit. (17) Makhluk ET juga melakukan kontak dengan Dworshak dan Menger yang masih tergolong kanak-kanak. Billy Meier sendiri mengaku pertama kali kontak dengan makhluk ET yang mengaku dari Pleiadians/Plejaren, di tahun 1942, saat dia berusia 5 tahun. (18)

(bersambung)

(11) http://en.wikipedia.org/wiki/1918_flu_pandemic (12) http://socyberty.com/paranormal/the-army-that-vanished/ (13) http://www.abovetopsecret.com/forum/thread538891/pg1 (14) http://prosites-wonesac.homestead.com/DulceTakeOver.html (15) http://ufocasebook.com/helenaman.html (16) http://gratisenergi.se/bridge.htm (17) http://23okt57.wordpress.com/tag/fatimah/ (18) http://www25.brinkster.com/chancede/Cnotes.html

Kerabat Manusia Bumi dari Luar Bumi.


Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Lyran: Ras yang pertama kali berkembang dalam galaksi kita ada di sistem Lyran. Merupakan ras yang paling tertua di antar ras lain dan juga merupakan ras pertama. Sebagian besar berada di dimensi ke-7 dan beberapa bahkan di dimensi ke-9. Fisik: Dikatakan memiliki tinggi 9-12 kaki(6 meter). Ukuran membedakan dari ras lain. Asal: Bintang Lyra berjarak 32,900 tahun cahaya dari bumi kita.

Vegan: Dikatakan berasal dari bintang Vega dan merupakan keturunan pertama dari ras Lyran. Fisik: Bangsa Vega berkulit lebih gelap daripada bangsa Lyra, dan kelihatan sedikit seperti Hottentots kecuali tulang pipinya yang lebih tinggi dan wajah yang lebih berbentuk segitiga. Asal: Bintang Vega berjarak 25 tahun cahaya dari Bumi.

Pleidian: Makhluk luar angkasa yang mengaku bahwa mereka datang dari gugusan bintang Plejares. Bangsa Pleiades adalah manusia dan hidup seperti kita hanya saja mereka jauh lebih tua dan lebih maju secara teknis daripada kita. Mereka hidup mengandalkan sebuah planet air seperti kita juga. Lama hidup di sana dari 700-1.000 tahun sebagai hasil pencapaian kemajuan spiritual dan pengobatan yang hebat. Mereka mengandung, mempunyai anak-anak, mendirikan keluarga, dan bersumbangsih kepada komunitas . Fisik:Bangsa Pleiades yang standar adalah suatu campuran dari berbagai genotip yang berbedabeda yang telah kita bicarakan. Umumnya, seorang Pleiades akan berkisar dengan jelas antara berambut pirang bahkan sampai hitam, atau berambut coklat tua. Mata mereka umumnya berwarna biru muda sampai coklat muda bangsa kulit putih. Biasanya, mereka berkulit putih. Perawakan mereka berkisar dari sangat mungil (dengan tinggi lima kaki) sampai sangat besar (kadang-kadang bertinggi badan tujuh kaki jarang, tetapi mungkin). Anda dapat melihat bagaimana beberapa gen yang tersembunyi yang mereka bawa sebagai warisan dari bangsa Lyra (misalnya, raksasa) mungkin terlihat dengan jelas dalam suatu tubuh. Maka kelompok bangsa Pleiades, sehubungan dengan tipe bangsa kulit putih, sangat bermacam-macam. Salah satu ciri khas bangsa Pleiades adalah telinga meruncing ke atas. Asal : Bintang Pleiades berjarak 440 tahun cahaya dari bumi kita.

Procyon: Sebagian besar Rigelians yang melarikan diri planet mereka bepergian ke sistem bintang Procyon untuk memulai kembali peradaban mereka. Procyon adalah sistem bintang biner sekitar 11,4 tahun cahaya dari Bumi, dan itu tampaknya merupakan planet keempat dalam sistem ini

bahwa Rigelians mendirikan koloni baru mereka. Menurut Andrews, koloni Procyon berkembang sampai menjadi terlibat dalam upaya sinis oleh Grays yang sekarang dihuni Rigel untuk menumbangkan Procyon.

Khyla menggambarkan proses yang diadopsi oleh Grays di subversi mereka Procyon:

Para Grays mulai mengunjungi kita, pertama sedikit sebagai duta, maka sebagai spesialis dalam berbagai domain di mana keahlian mereka bisa berguna bagi kita, sebagai peserta dalam program yang berbeda bahwa kolaborasi saling terlibat, dan akhirnya sebagai turis. Apa yang dimulai sebagai tetesan menjadi banjir, karena mereka datang terus meningkat angka, perlahan tapi pasti menyusup masyarakat kita di semua tingkat, menembus bahkan yang paling rahasia dari kelompok elit kekuasaan kita ....

Sama seperti di planet Anda, mereka mulai dengan diam-diam mendapatkan kontrol atas anggota kunci CIA dan KGB melalui teknik yang tidak diketahui mereka, seperti hipnosis telepati yang memanipulasi tingkat reptil otak, jadi pada Procyon melalui teknik yang sama ... mereka mendirikan sejenis kontrol hipnosis telepati atas pemimpin-pemimpin kita. Selama para pemimpin kita dan lebih dari hampir semua dari kita, karena seolah-olah kita berada di bawah mantra yang memimpin kita untuk kehancuran kita, seolah-olah kita sedang diprogram oleh jenis ritual sihir hitam yang kita tidakmenyadari ada.

Khyla melanjutkan untuk menggambarkan akhirnya mengambil alih Procyon oleh Grays dan perbudakan Procyons kebanyakan yang tidak lolos.

Menggunakan waktu perjalanan teknologi canggih yang terlibat 'kesadaran multidimensi', sesuatu yang tampaknya Grays tidak bisa menduplikasi karena tubuh mereka mengalami degradasi genetik, sejumlah besar Procyons mampu melarikan diri dan mulai perang pembebasan dari 'koridor terpencil waktu'.

Secara signifikan, Procyons menggambarkan bagaimana beberapa teknik perlawanan mereka akan menjadi relevan dengan situasi di Bumi:

... Itu akan bunuh diri untuk mencoba untuk melawan Grays langsung dengan senjata sekarang yang Anda inginkan. Orang harus rasional dalam mencoba untuk melawan, dan memahami cara yang tepat untuk melanjutkan. Kesadaran Anda sendiri adalah senjata paling kuat yang tersedia bagi Anda pada saat ini.

Cara yang paling efektif untuk melawan Grays adalah untuk mengubah tingkat kesadaran anda dari berpikir linear untuk multi-dimensi kesadaran .... Mereka memiliki teknologi untuk membuang planet Anda keluar dari orbit, tapi ada satu kemampuan kunci yang Anda miliki dan mereka tidak memiliki: kemampuan untuk terus dalam citra diingat bahwa mengilhami individu untuk mewujudkan koneksi pribadinya langsung ke sumber semua yang ... Itu adalah kunci kemenangan.

Menurut Alex Collier, yang baru-baru ini dibebaskan Procyons dunia mereka dari pengaruh Gray dan ia menggambarkan Procyons seperti saat "gung ho" ketika datang untuk berurusan dengan Grays.

Kesimpulannya, kegiatan utama Procyons adalah,

* Efektif melawan subversi luar angkasa dengan mengembangkan 'kesadaran multidimensi' * Menggunakan citra pikiran untuk melindungi diri dari kontrol pikiran luar angkasa * Pemantauan aktivitas luar angkasa tidak bersahabat

Solusi-solusi global yang Procyons dapat membantu dalam mencakup,

* Mengekspos subversi luar angkasa * Membantu kerahasiaan akhir global kehadiran luar angkasa * Memajukan kesadaran multidimensi * Deprogramming kontrol pikiran

* Mempromosikan hak asasi manusia universal * Mengembangkan internet dan komunikasi global

Fisik: Procyon seperti manusia ,tapi hal yang berbeda adalah matanya besar berguna melihat di kegelapan. Asal: Procyon sekitar 11,4 tahun cahaya dari Bumi,

Ummites: Ras manusia yang pernah menyambangi bumi kita berasal dari bintang Wolf 424 sejauh 14,6 tahun cahaya untuk melakukan penelitian. Fisik: Seperti manusia biasa. Tapi, hal yang membedakan adalah tangannya peka terhadap suhu. Seorang Ummites tidak dapat memegang gelas yang panas atau gelas yang sangat dingin. Karena mempunyai jaringan syaraf yang halus. Asal: Bintang Wolf 424 sejauh 14,6 tahun dari bumi kita.

Tau Ceti: Terlihat seperti sebuah ras manusia Mediterranean atau Amerika Selatan, memiliki kulit berwarna coklat. Sangat mirip dengan manusia caucasian (bangsa eropa) yang ada di Terra kecuali ada sedikit perbedaan (telinga yang agak lancip, kepadatan tubuh yang lebih tinggi bagi ukuran mereka, hidung yang agak besar, rata-rata tingginya 55 kaki , dan sering memakai celana pendek Roman atau bergaya rambut yang sangat pendek sekali). Tau Ceti dan Epsilon Eridani dikatakan menjadi sebuah pemusatan aktivitas manusia exterran, dan diduga menjadi beraliansi dengan Pleiadeans ( yang disisi lain, menurut beberapa orang yang pernah melakukan kontak, mereka mempunyai federasi aliansi dengan Vegans dan Ummites, dll). Cetian diduga bekerja dengan Pleiadeans dan masyarakat lainnya yang menjadi korban dari Predator Grey . Fisik:telinga yang agak lancip, kepadatan tubuh yang lebih tinggi bagi ukuran mereka, hidung yang agak besar, rata-rata tingginya 55 kaki. Sering memakai baju dengan warna biru. Asal:Tau Ceti berada bawah 12 tahun cahaya dari Tata Surya kita.

Alpha Centauri: Ini adalah jenis nordic pirang yang berasal dari Alpha Centauri. Mereka seperti Pleiadian berusaha untuk membantu kita bertumbuh secara rohani, tetapi mereka tidak mengambil sebagai aktif peran sebagai ras-ras lain, meskipun mereka dan telah membuat kontak dengan orang-orang pilih di Bumi. Fisik: Nordik dengan rambut pirang. Asal: Alpha Centauri berjarak 4,24 tahun cahaya dari Matahari kita.

Sirian A: Ini adalah jenis manusia yang adalah keturunan dari Lyrans, dan sifat kebajikan maju. Mereka tidak dikaitkan dengan bumi selain eksplorasi atau observasi dalam sejarah kuno. Mereka prihatin di skenario Grey dan semua kegiatan rahasia pemerintah yang terjadi di sini, dan ingin menjadi bantuan bagi manusia bumi. Mereka sering kecokelatan berkulit warna gelap, dengan eyeliner hitam alami seperti orang Mesir kuno, 7-8 kaki tingginya, beberapa ras Sirian memiliki rambut, beberapa secara alami tebal. Ini sistem bintang, seperti Sirius B, dihuni oleh ras lainnya. Fisik: Mereka sering kecokelatan berkulit warna gelap, dengan mata hitam alami seperti orang Mesir kuno, 7-8 kaki (3 meter) tingginya. Asal: Bintan Sirius berjarak 8,6 tahun dari bumi kita.

Venusian: Alien dari Planet Venus. Jenis ini lebih maju daripada manusia di bumi. Hal ini dilihat dari kemampuan bertahan di tempat ekstrem yakni planet Venus. Bisa jadi dengan mengabungkan antara kemampuan metafisika dengan teknologi tinggi dan mudah menjadikan tempat tinggal yang ekstrem menjadi tempat tinggal. Juga didukung mental yang tinggi. Diperkirakan menggunakan dimensi ke -3 dan dimensi ke -4. Hal dapat dilihat penggunaan pesawat dan tempat tinggal sulit diketahui. Ada yang bilang bahwa Venusian tinggal dibawah permukaan planet Venus. Fisik: Tidak jauh berbeda dengan manusia. Tipe berambut pirang. Tingginya mungkin 1,8 meter.

Asal Planet Venus.

Proxima Centauri: Manusia berasal dari Planet Baavi (Baavian) di gugus bintang Proxima Centauri dengan tinggi 1,7 meter lebih. Fisik: Tinggi 1,7 meter. Asal: Bintang Proxima Centauri.

Penduduk langit: Seperti Al Uwais Qorni (Uwais Al Qorni) penduduk langit memiliki hubungan kuat dengan manusia bumi. Diduga hidup dari dimensi ke-3 sampai dimensi ke-7 bahkan ke-9. Sangat patuh kepada Allah SWT. Fisik: Ada seperti nordik(manusia biasa) dan untuk dimensi lebih tinggi kemungkinan eterik. Ciri lain adalah berpakaian putih dan memiliki sifat tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Asal: Diduga tinggal di planet berwarna putih dan diduga tinggal di planet yang keberadaan kosong tapi dipastikan berada di dimensi lebih tinggi.

Tambahan: Ada beberapa hal yang saya tambahkan: Warna Kulit: -Manusia berkulit Putih. -Manusia berkulit Pucat. -Manusia berkulit hijau.

-Manusia berkulit merah. -Manusia berkulit gelap. -Manusia berkulit Hijau. -Manusia berkulit Biru.

Warna rambut: -Putih keperakan -Hitam -Merah -Pirang -Coklat

Warna mata: -Hitam -Biru -dll.

Tambahan:Home system humans: Taygeta Pleades, Vega Lyra, Sol, Sirius, Arcturus, Tau Ceti, Wolf 424, Procylon, Alpha Centauri,Proxima Centauri.

Di atas ini saya dapat informasi dari internet. Baru sebatas informasi tentang penampakan alien berwujud manusia atau penampakan di zaman dulu. Contoh ras yang kutambahkan: 1. Ras Annunaki dengan kulit pucat karena jauh dari matahari dengan rentang 3.630 tahun. 2.Insiden pulau Alor. Manusia berkulit kemerah-merahan dengan rambut putih keperakan serta baju berwarna biru. 3.Pengakuan Alex Collier , melakukan kontak dengan Andromedan dengan ciri fisik berkulit biru dan yang satu berkulit putih. Orang yang tinggi adalah Moraney, dengan warna kulit biru terang. Yang pendek bernama Vasais, seorang yang jauh lebih tua, dan warna kulitnya keputihputihan, karena kehilangan sebagian besar pigmen birunya. 4. Manusia dari Orion dengan kulit kehijauan (dugaan sementara). 5. Beberapa pengakuan orang pernah menyaksikan alien seperti manusia tapi berukuran raksasa dalam ukuran 3 meter. Bahkan ada yang menyebutkan berkulit pucat dan gerakan begitu kaku. 6. Pengakuan Rasulullah semasa hidup. Ada orang bernama Al Quwais Qorni. Rasulullah menyebutnya sebagai penduduk langit. Masih banyak pengakuan orang yang pernah bertemu dengan alien berwujud manusia. Beberapa hal yang tidak perlu saya tuliskan karena tulisan di atas sudah cukup memuat informasi. Mengingat jumlah manusia tidak terbatas di alam semesta. Tidak berlebihan kalau di alam semesta informasi yang saya berikan itu hanyalah fenomena gunung es. Jumlahnya dipastikan tidak terbatas. Karena itu saya bangga dan senang bisa mempersembahkan tulisan sebagai informasi untuk membuktikan bahwa manusia tidak sendiri dan mempunyai hubungan kekerabatan. Terima kasih.

Dibawa UFO ke Planetnya


Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Informasi ini diperoleh dari situs www.nursyifa.net Dibawa UFO ke Planetnya

Kejadian ini dialami oleh HM Bambang Irawan S (lahir 9 Februari 1952) bersama isterinya, Hj Retno Dewi. Berikut penuturan peristiwa yang dialaminya yang dituliskan di situs http://www.nursyifa.net/kisah_gaib/ufo.html: Sebetulnya aku ini orang teknik yang kurang meyakini hal-hal yang berbau gaib, malah bisnisku di bidang Elektronika dan komunikasi menyebabkan cara berfikirku selalu berdasarkan logika, fisika dan teknik. Akan tetapi aku ingin tahu mungkinkah menyatukan antara gaib dan nyata ataupun men-jembatani diantaranya, sehingga kupelajari ilmu gaib untuk mewujudkan niatku itu. Malam itu udara cerah, bulan terlihat terang menyinari pepohonan yang melambai tertiup angin, aku dan isteriku masuk kedalam goa dengan membawa senter yang setelah tiba didalam lalu dimatikan. Aku duduk bersila dan Isteriku bersimpuh disisi kiriku dan kami memejamkan mata bermeditasi mengheningkan cipta di dalam gelap. DIDEREK MASUK KEPESAWAT UFO Dalam gua yang gelap, selama beberapa waktu tidak terjadi apa-apa, hening dan sangat tenang, hingga tiba-tiba menyorot sinar terang dari atas kearah kami, dan sinar tersebut ternyata menderek dan menarik kami keatas, bergoyang-goyang tubuh kami karena ditarik ke atas yang menyebabkan kepala agak pusing karenanya. Setelah kami merasa telah duduk enak, maka kamipun membuka mata dan terkejutlah kami karena ternyata telah berpindah kesuatu ruangan besar. Panel kontrol berwarna warni terlihat berkelap-kelip, dikontrol oleh dua robot kecil yang melayang. Selain kami terlihat beberapa orang yang sedang duduk mengelilingi sebuah bola kaca besar yang menyala terang, termasuk kami. Bola kaca memperlihatkan gambaran pesawat melayang naik meninggalkan permukaan Bumi dan terlihat di-bola kaca besar, planet Bumi perlahan-lahan menjauh menjadi kecil, kami yakin kami berada didalam pesawat ruang angkasa itu dan sedang meninggalkan orbit Bumi, kemudian byaaarr, bintang-bintang seakan menghambur kearah kami, terkejut kami semua yang berada dipesawat itu, ternyata kami semua sedang bergerak menembus bintang-bintang dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke galaksi yang jauh, Aku yakin bahwa saat itu pesawat bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Kami semua terpana menyaksikannya karena semua ini sulit untuk diterima oleh akal...... PLANET TERA DI GALAKSI LAIN

Tiba tiba terlihat planet kuning kehijauan di depan kami yang perlahan-lahan membesar dan mendekat, entah bagaimana, muncul penjelasan langsung kekepala kami, dan kemudian kami mengerti bahwa planet ini bernama planet Tera, jauhnya beberapa ribu tahun cahaya dari bumi di- galaksi ( gugus bintang ) lain, dan dengan teknologi yang jauh lebih maju dari bumi. Melayang diatas planet Tera membuat kami kagum karena peradabannya yang tinggi dengan gedung-gedung pencakar langitnya dari kaca tembus pandang dan terlihat matahari yang bersinar merah karena telah tua. Itu pula sebabnya semua gedung-gedungnya dari kaca agar bisa menyerap enersi matahari sebanyak-banyaknya, terlihat lautnya merah ke-emasan tidak biru seperti dibumi. Tera mempunyai tiga bulan yang menyala dan berbeda terangnya saat malam tiba. Banyak terlihat kendaraan terbang bersliweran, beterbangan dari satu tempat ketempat lainnya kadangkala malah masuk kedalam gedung-gedung kaca. Penduduknya terlihat sama seperti manusia dibumi hanya terlihat kecil-kecil, mungkin karena dilihat dari atas dan jauh. MESIN PESAWAT ANTI GRAVITASI YANG UNIK Mataku menatap kebawah kearah mesin pesawat yang berdengung aneh saat memasuki planet Tera, dan muncul informasi sistim kerja dan material yang digunakan seperti diterangkan pada poin 3 diatas, meskipun data informasinya jelas tapi sulit untuk menerangkannya dengan katakata, tapi dimengerti dengan jelas olehku. Tergambar di bola kaca gambaran mesin yang berputar dan menimbulkan gaya sentripetal, gaya yang timbul kemudian dipantulkan oleh material khusus yang bergelombang, kearah yang diinginkan, misalnya kebawah agar pesawat terangkat dan membuka disatu sisi agar pesawat bergerak ke sisi lainnya, sangat sederhana. Mesin ditahan oleh medan magnit buatan dan melayang dipesawat bagian bawah. Tapi teknologi semacam itu yaitu memantulkan gaya putaran, untuk bergerak sangat sulit untuk dicerna oleh daya fikirku dengan teknologi Bumi saat ini yang masih menggunakan daya dorong udara untuk bergerak didalam atmosfir, dan daya dorong roket untuk bergerak didalam dan diluar atmosfir. Dan bagaimana caranya agar kita yang berada didalam pesawat tidak terpengaruh oleh gravitasi, karena selama penerbangan kita tetap mendapatkan gravitasi yang konstan tidak berubah-ubah. Sedangkan pesawat kadang menukik tajam atau berubah haluan dengan cepatnya, ternyata penjelasannya sederhana, ialah bahwa kita berada didalam gaya gravitasi buatan dari gaya sentrifugal yang dikeluarkan oleh perputaran mesin, dan disebarkan secara merata dalam pesawat, sedangkan selubung anti materi melindungi siapapun yang berada didalamnya dari benda-benda langit seperti partikel-partikel, meteor, bahkan benda besar seperti planet, dll. saat bergerak di atas kecepatan cahaya. ALAT DETEKTOR UFO Akhirnya munculah dikepalaku pertanyaan bagaimana membuat alat untuk mendeteksi pesawat seperti ini, yang kemudian bermunculanlah bermacam alat dan sistim kerjanya. Kemunculan bermacam alat tersebut sangatlah cepat bergantian membuat kepalaku pusing, dan aku meminta

yang sederhana dengan komponen yang bisa didapat dibumi. Beberapa peralatan dan komponen muncul, yang dengan cepat bisa kupahami karena memang mainanku sehari-hari adalah komponen elektronika, apa lagi dijelaskan sistim kerjanya terpampang sangatlah jelas. Aku yakin bisa membuatnya sekembalinya nanti dirumahku. Teringat mengenai rumah kemudian menyebabkan pesawat menjauh dari planet Tera dan kembali ke Bumi. Muncul pemberitahuan kepadaku mengenai tanggal dan waktu kemunculan pesawat (UFO) untuk mencoba peralatan sensorku itu. Kemudian kembali sinar derek yang mengirimkan aku dan isteriku turun kembali kedalam goa, bergoyang-goyang membuat aku sangat pusing dan memejamkan mata. KEMBALI KE BUMI Ketika terasa tidak bergoyang lagi ternyata telah kembali berada dalam goa, lampu senter kunyalakan dan kulihat isteriku memandangku dengan pandangan bertanya apakah sudah bisa meningglkan goa. Kuanggukan kepala dan kemudian berjalan keluar, baru saja kami tiba diluar, tiba-tiba terdengar suara ledakan petir yang sangat keras akan tetapi tidak terlihat kilatan petir dilangit. Kami sangat terkejut dan lemas karenanya, apalagi isteriku sampai terlonjak saking kagetnya. Belakangan baru kuketahui bahwa suara ledakan itu adalah karena perpindahan enersi yang mengalir dari pesawat ke Bumi karena pesawat melayang dekat dengan tanah. Setelah pamit kepada pemilik rumah kamipun naik kemobil menuju kehotel tempat kami bermalam. Dalam perjalanan menuju hotel aku bertanya kepada isteriku menanyakan apakah yang kulihat sama dengan yang dilihatnya, ternyata sama. Isteriku juga tahu bahwa aku telah bertanya macam-macam kepada pesawat itu. Ini meyakinkanku bahwa kejadian itu adalah nyata... PETUALANG LANGIT ANTAR GALAKSI Para petualang langit yang datang dari galaksi-galaksi nan jauh dengan mengendarai pesawat UFO, banyak yang telah menjalin hubungan yang akrab dengan beberapa manusia-manusia Bumi yang sekiranya bisa menerima kehadiran mereka di Bumi tanpa akan berakibat menimbulkan kegemparan / kekacauan, seperti kepada Orang Pintar dari Kebumen ini. Mereka telah memperkenalkan diri, mengajak bersahabat dan menjalin komunikasi secara kontinyu, dengan mendatangi, serta mengajak pergi jalan-jalan ketempat asal mereka dan sebagainya. Bagi para ahli teknik penjelasan yang kupaparkan diatas tadi pasti bisa diterima logika, seperti cara pembuatan sensor UFO, sistim kerja mesin anti gravitasi dan sifat-sifat dari materi yang digunakan, dimana dibumi tidak ada atau belum bisa dibuat. Diharapkan dengan berkembangnya teknologi dimasa datang, kita yakin suatu saat pesawat seperti itu bisa dibuat oleh ilmuwan kita, dan bisa terbang kelangit, kegugus-bintang nan jauh dan bertemu dengan mahluk-mahluk pandai lainnya dari galaksi lain seperti penduduk Tera dan para ilmuwannya... Alamat:

HM Bambang Irawan S. d/a. Yayasan NurSyifa' Jl. Gg. Tembok 26 - Menteng Raya Jakarta Pusat 10340 Telpon : 62-21 314 7850 Sumber:http://www.betaufo.org/abduction/nursyifa.html

Ada UFO
Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Berita-berita semacam ini pada akhirnya menyisakan sejumlah pertanyaan:

Apakah eksistensi UFO itu sah? Siapakah mereka sebenarnya? Dari manakah mereka berasal? Apa sesungguhnya misi mereka?

Inilah di antara pertanyaan-pertanyaan yang terus menggelayuti benak banyak manusia, yang tak mampu dijawab secara tuntas oleh akal-akal manusia sekular. Maka posting kali ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas secara tuntas, insya Allah.

Riwayat Penampakan dan Hakekat UFO

Kami terjemahkan dari Wikipedia:

Walaupun penampakan UFO telah terjadi sepanjang sejarah, ketertarikan dunia modern terhadapnya bermula dari Perang Dunia II, sejak ketika sejumlah pemerintahan telah memeriksa

laporan-laporan (penampakan) UFO, seringkali dari sudut pandang militer, dan para peneliti UFO telah memeriksa, menulis mengenainya dan membentuk organisasi-organisasi khusus untuk subyek tersebut.

Studi-studi yang dilakukan telah mengukuhkan bahwa mayoritas (penampakan) UFO adalah pengamatan atas benda-benda nyata tetapi sebenarnya biasa saja kebanyakan pesawat terbang, balon, awan-awan noktilusen dan nakrius, atau benda-benda astronomis seperti meteor atau planet-planet yang terang benderang yang telah disalahidentifikasi oleh pengamat sebagai ketidaklaziman, sementara dalam prosentase yang kecil UFO yang dilaporkan ternyata tipuan. Namun demikian, setelah mengesampingkan laporan-laporan yang tidak akurat tersebut, antara 5% dan 20% dari total sisanya tetap tidak dapat dijelaskan, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai tidak teridentifikasi dalam batasan yang ketat. Banyak dari laporan-laporan tersebut dibuat oleh pengamat yang terlatih seperti pilot, polisi dan petugas militer; sebagiannya melibatkan jejak radar, jadi tidak semuanya merupakan laporan visual. Pendukung dari hipotesis makhluk angkasa luar percaya bahwa laporan-laporan yang tidak teridentifikadi ini adalah pesawat ruang angkasa dari makhluk luar angkasa, walaupun berbagai hipotesis lainnya juga telah diusulkan.

Sementara UFO telah menjadi subyek penyelidikan yang luas oleh berbagai pemerintahan, serta sebagian ilmuwan yang mendukung hipotesis makhluk luar angkasa, hanya sedikit makalah ilmiah mengenai UFO yang telah dipublikasikan untuk mendapat telaah dari sejawat peneliti. Telah terjadi perdebatan di dalam komunitas ilmiah mengenai apakah bisa dilakukan penyelidikan ilmiah pada penampakan UFO.

UFO telah menjadi tema yang terkenal di dalam budaya modern, dan fenomena budaya ini telah menjadi subyek penelitian akademis.

Kesimpulannya, sekaligus menjawab pertanyaan pertama, eksistensi UFO itu adalah sah. Akan tetapi metoda ilmiah tidak mampu untuk menjelaskan siapakah sebenarnya mereka itu. Persoalan ini coba dipecahkan oleh ilmuwan sekular dengan mencari jawaban atas pertanyaan berikutnya: dari manakah mereka berasal?

Upaya Mencari Asal-usul UFO

Bukankah cukup logis untuk berspekulasi bahwa di antara puluhan milyar bintang-bintang yang tersebar di galaksi Bima Sakti, tentu ada satu atau beberapa tempat (planet) yang menyediakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya makhluk cerdas? Demikianlah sebagian ilmuwan Barat itu berspekulasi, yang dengan mudah dikopi oleh orang-orang awam maupun para ilmuwan di Indonesia.

Guna mencari tanda-tanda kehidupan di jagad raya ini, sejumlah ilmuwan Barat menyusun program-program dengan memanfaatkan segenap fasilitas tercanggih yang mereka miliki. Di antaranya adalah Project Phoenix oleh SETI Institute dengan memanfaatkan teleskop radio raksasa Arecibo di Puerto Rico. Ini adalah teleskop radio terbesar di dunia, dengan diameter piringan antenanya 305 m. Melalui teleskop radio ini dikirim pesan-pesan melalui gelombang radio ke tempat-tempat terpilih, yang kondisinya diperkirakan mirip dengan planet bumi, sehingga patut diduga mempunyai potensi kehidupan. Proyek ini dimulai pada 1995, dan ketika berakhir pada Maret 2004, pimpinan proyek terpaksa menyimpulkan, Rupanya kita hidup tanpa tetangga.

Tema cerita makhluk angkasa luar bukan saja menarik buat para ilmuwan, melainkan juga bagi para petualang semacam Erich von Daniken. Ia banyak melakukan perjalanan, mempelajari situs-situs kuno guna mengenali jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para pilot UFO. Ia banyak menulis dan menerbitkan buku dalam tema ini (dalam orde jutaan kopi), bahkan telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Akan tetapi segenap tulisannya itu tidak diakui sebagai tulisan ilmiah oleh para ilmuwan, sementara ia sendiri mempunyai persoalan pada sisi integritasnya.

Akhirnya persolan ini tetap menjadi misteri bagi dunia Barat, dan tentu juga bagi ilmuwan Indonesia yang mengikuti metoda penelitian Barat.

Islam Menjawab Pertanyaan Yang tak Terjawab

Sesungguhnya bagi kaum Muslimin, persoalan UFO ini sangatlah sederhana.

Kita mulai pembahasan ini dengan mematahkan spekulasi semacam, Masak dari sekian ratus milyar bintang gak ada planet yang punya kehidupan? Malah sangat mungkin tingkat

kecanggihan teknologi mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Buktinya, mereka bisa mengintipintip kita sesuka mereka!

Orang-orang yang suka mengusung ungkapan-ungkapan seperti ini seakan-akan lupa dengan asal-usul mereka sendiri. Cobalah direnungkan: hanya ada satu sel sperma, dari ratusan juta sel sperma yang ada bersamanya, yang boleh membuahi sel telur. Sel-sel sperma lainnya, dalam orde ratusan juta, disisihkan dan akhirnya mati untuk memberi jalan kepada satu-satunya sel sperma yang telah ditandai untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Ini adalah suatu keistimewaan yang luar biasa. Jika keistimewaan ini terjadi pada manusia, maka ia menjadi hal yang lumrah saja jika terjadi di alam semesta ini; dari sekian bola-bola yang ada di alam semesta ini, hanya bumi yang bisa dihuni. Pola-pola istimewa seperti ini menjadi lumrah karena penciptanya adalah Dzat yang sama: Allah Yang Maha Pencipta.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman (artinya),

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (QS. Fushshilat: 53)

Selanjutnya, kami akan menguatkan pandangan kami di atas berdasarkan dalil-dalil di dalam agama Islam, bahwa tidak ada kehidupan cerdas di bola-bola lainnya. Caranya adalah dengan membuat asumsi, bahwa seandainya ada kehidupan cerdas di luar sana, tentu komunitas mereka juga mempunyai pembimbing, para nabi dan rasul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman (artinya),

Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu," (QS. An-Nahl: 36)

Maka ketika Hari Kiamat tiba, ketika Allah menggulung langit dan menciptakan bumi baru untuk berkumpulnya semua makhluk, tentu akan bertemu semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Para nabi-nabi dan rasul-rasul dari bumi yang lain itu tentu akan berinteraksi dengan para rasul bumi kita ini. Adakah momen seperti ini?

Marilah kita mulai dengan memeriksa apakah yang akan menimpa alam semesta ini, pada bumi dan langit, ketika terjadinya Hari Kiamat.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman (artinya),

(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kami-lah yang akan melaksanakannya. (QS. Al-Anbiyaa: 124)

(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di Padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka, (QS. Ibrahim: 48-50)

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah Hari Kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. (QS. Al-Haqqah: 13-16)

Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, (QS. Al-Qiyamaah: 7-9)

Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, (QS. At-Tawiir: 1-2)

Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, (QS. Al-Infithar: 1-2)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa pada Hari Kiamat langit akan digulung kembali, setiap bola-bola akan dikumpulkan kembali, dengan konsekuensi akan mengakhiri segenap kehidupan yang ada di sana, jika ada. Setelah itu akan dibentuk bumi dan

langit baru. Bumi baru itu adalah tempat di mana segenap makhluk hidup, baik mereka yang tinggal di bumi maupun yang tinggal di tempat-tempa lainnya, jika ada, akan dihidupkan kembali untuk diminta pertanggungajawabannya atas usia yang telah mereka habiskan.

Lalu apa yang akan terjadi di antara mereka, khususnya di antara para pemimpin mereka, para rasul?

Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah besabda (artinya),

Hari Kiamat akan terasa sangat panjang bagi manusia. Oleh karena itu sebagian mereka berkata kepada yang lain, Marilah kita pergi menemui Adam, nenek moyang manusia, supaya dia memberi syafaat (memohonkan) untuk kita kepada Tuhan kita, agar Dia memberi keputusan kepada kita. Maka datanglah mereka kepada Adam lalu berkata, Mohonlah untuk kami kepada Tuhan-mu supaya Dia memberi keputusan kepada kami. Jawab Adam, Sungguh aku tak sanggup menolong kalian, tapi pergilah kalian kepada Nuh, pemimpin para nabi itu. Maka mereka pun pergi menemui Nuh, lalu berkata, Hai Nuh, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu, supaya Dia memberi keputusan kepada kami. Ternyata Nuh pun menjawab, Sungguh aku tak sanggup menolong kalian, tapi datanglah kalian kepada Ibrahim, Nabi dan Khalilullah itu. Mereka pun pergi menemui Ibrahim, lalu berkata, Hai Ibrahim, mohonlah untuk kami kepada Tuhan-mu supaya Dia memberi keputusan kepada kami. Ternyata jawab Ibrahim pun, Sungguh aku tak sanggup menolong kalian, tapi datanglah kalian kepada Musa, Kalimullah yang telah dipilih oleh-Nya untuk menyampaikan risalah-risalah dan firman-firman-Nya. Kemudian mereka pun pergi menemui Musa, lalu berkata, Hai Musa, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu, supaya Dia memberi keputusan kepada kami. Dan ternyata jawaban dia pun, Sungguh aku tak sanggup menolong kalian, tapi datanglah kalian kepada Isa Ruh dan Kalimat Allah itu. Maka mereka pun pergi menemui Isa dan berkata, Hai Isa, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu, supaya Dia memberi keputusan kepada kami. Dan ternyata jawaban dia pun sama, Sungguh aku tak sanggup menolong kalian, tapi datanglah kalian kepada Muhammad. Sesungguhnya dia adalah penutup para Nabi dan telah diampuni dosa-dosanya yang dahulu maupun yang berlakangan. Isa mengatakan pula, Tahukah kalian, kalau suatu barang dimasukkan ke dalam suatu bejana tertutup, dapatkah seseorang mengambil barang yang ada di dalam bejana itu sebelum membuka tutupnya? Tidak, jawab mereka. Isa alu berkata, Sesungguhnya Muhammad adalah pentup para Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, Maka mereka pun datang menemui aku lalu berkata, Hai Muhammad. Mohonlah untuk kami kepada Tuhan-mu, supaya Dia memberi keputusan kepada kami. Ya, kataku, lalu aku pergi ke pintu surga. Gelang-gelang pintunya aku pegang seraya meminta dibukakan. Maka terdengarlah pertanyaan, Siapakah kamu? Aku menjawab, Muhammad. Maka pintu surga pun dibuka dan aku bersujud memuji Tuhanku dengan pujian yang tidak pernah dipanjatkan oleh siapa pun semisalnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Maka Allah berfirman, Angkatlah kepalamu! Katakanlah, niscaya (perkataan) kamu didengar. Mintalah,

niscaya kamu diberi. Sampaikan syafaatmu, niscaya syafaatmu diterima! Aku berkata, Umatku, umatku. Maka Allah berfirman, Keluarkan (dari neraka) siapa pun yang dalam hatinya ada keimanan walau hanya sebesar zarrah sekalipun. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maka aku pun mengeluarkan mereka, kemudian merebahkan diriku bersujud. (HR Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu)

Jelas sekali, berdasarkan hadits di atas, makhluk hidup ketika itu hanya mengenal Nabi Adam Alaihissalam sebagai nabi pertama dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Tidak ada nabi-nabi lain dari planet lain yang diharapkan untuk memohon kepada Allah bagi umatnya. Hal ini merupakan petunjuk yang sangat jelas, bahwa kehidupan itu hanya ada di bumi; di planet lain tidak ada kehidupan cerdas seperti manusia.

Jika di luar bumi tidak ada kehidupan semisal kehidupan di bumi, lalu siapakah para pengendara UFO tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita patut merenungkan kembali bahwa jenis-jenis kehidupan itu meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, jin dan malaikat. Tidak ada jenis kehidupan di luar kelima kategori ini.

Berdasarkan kemampuan terbang dan rekayasanya, maka boleh jadi ia adalah jin berdasarkan dalil-dalil berikut ini (artinya),

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman (artinya),

Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benarbenar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. (QS. An-Naml: 39)

Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). (QS. Saba: 13)

Kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Tetapi sekarang barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). (QS. Al-Jinn: 8-9)

Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda (artinya),

Ketika Allah memutuskan sesuatu di langit, para malaikat mengepakkan sayap mereka sebagai sikap patuh terhadap firman-Nya, bagaikan suara rantai besi membentur batu besar. Ketika ketakutan telah lenyap dari hati mereka, sesama mereka saling bertanya, Apa yang telah difirmankan Tuhan kalian? Mereka berkata, Kebenaran. Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Setan-setan yang mencuri pendengaran mendengarkan berita langit dari para malaikat. Seperti inilah perawi meregangkan jari-jari tangannya dalam memperagakan apa yang disampaikannya setan yang satu berdiri di atas setan lainnya. Setan yang paling atas yang bisa mendengar berita langit kadang-kadang tersambar oleh lemparan api sebelum dia sempat menyampaikan berita tersebut kepada setan di bawahnya. Kadang-kadang dia selamat dari lemparan api tersebut sehingga dia bisa menyampaikan berita itu kepada setan di bawahnya, disampaikannya lagi kepada setan di bawahnya dan seterusnya sehingga akhirnya mereka menyampaikannya ke bumi, kemudia berita itu dibisikkan kepada tukang sihir/para peramal dengan disertai seratus kebohongan. Ketika sebagian dari ramalan tersebut terbukti benar, orangorang akan mengatakan, Bukankah kita sudah diberitahu oleh dia (tukang sihir/juru ramal) pada hari begini dan begini bahwa akan terjadi begini dan begini, lalu ternyata benar? Ucapan tukang sihir yang benar tersebut hanyalah yang bersumber dari berita langit (melalui setan yang mencuri pendengaran dari malaikat). (HR. Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu )

Akan tetapi, malaikat juga bergerak turun naik antara bumi dan langit.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman (artinya),

Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun. (QS. Al-Maaarij: 4)

Demi (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat, (QS. An-Naaziaat: 3)

Lalu juga ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan adanya malaikat yang tanda-tandanya dapat dilihat oleh manusia, di antaranya di dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam (artinya),

Pernah ada seorang laki-laki yang sedang membaca Surah Al-Kahfi, sementara di sampingnya ada seekor kuda yang diikat dengan dua tali. Tak lama kemudian ada awan yang menutupinya. Lalu awan tersebut berputar dan mendekatinya, hingga kuda tersebut berusaha lari dan menghindar.

Keesokan harinya laki-laki tersebut datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan semua peristiwa itu kepada beliau. Setelah mendengar cerita itu Rasulullah pun bersabda, Itu adalah malaikat pembawa kedamaian yang turun karena bacaan Al-Quran. (HR. Muslim dari Al Barra radhiyallahu anhu)

Pada suatu malam Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu sedang membaca Al-Quran di dekat penambatan kudanya. Tiba-tiba kudanya itu berputar-putar. Lalu ia membaca Al-Quran lagi, maka tiba-tiba kudanya itu berputar-putar lagi. Kemudian ia membaca Al-Quran lagi, tiba-tiba kudanya berputar-putar lagi.

Usaid berkata, Karena aku khawatir kalau-kalau kuda itu menginjak Yahya, maka ia pun mendekatinya. Namun tanpa aku sadari sebelumnya, tiba-tiba di atas kepalaku ada awan yang berisi semacam lampu yang bersinar yang naik ke atas hingga akhirnya aku pun tidak dapat melihatnya.

Usaid berkata, Esok harinya aku pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, Ya Rasulullah, tadi malam saya sedang membaca Al-Quran di dekat penambatan kudaku, tiba-tiba kuda tersebut terus berputar-putar. Ada apakah sebenarnya ya Rasulullah?

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Teruskanlah ceritamu itu hai putera Khudair!

Usaid bin Khudair berkata, Saya pun akhirnya membaca Al-Quran lagi, tetapi tiba-tiba kuda saya terus berputar-putar lagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Teruskanlah ceritamu itu hai putera Khudair!

Usaid bin Khudair berkata, Saya pun akhirnya membaca Al-Quran lagi, tetapi tiba-tiba kuda saya terus berputar-putar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Teruskanlah ceritamu itu hai putera Khudair!

Usaid bin Khudair berkata, Kemudian saya berpaling di mana pada saat itu Yahya ada di dekat kuda tersebut sehingga saya khawatir kalau-kalau kuda itu menginjaknya. Tiba-tiba saya melihat semacam awan yanag berisi cahaya yang naik ke atas hingga akhirnya saya tak dapat melihatnya lagi.

Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Itu adalah para malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Quranmu. Seandainya engkau terus membacanya, niscaya orang lain pasti akan dapat melihat para malaikat sebagaimana yang kamu lihat itu. (HR. Muslim dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu)

Di dalam kedua hadits di atas, awan-awan yang sebagiannya terlihat bercahaya dan dapat dilihat oleh manusia, boleh jadi akan ditafsirkan oleh orang-orang pada masa sekarang ini sebagai UFO. Maka bagaimanakah kita dapat membedakan bahwa UFO itu adalah jin atau malaikat?

Perbedaannya akan jelas terlihat dalam misi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan misi jin kafir di dunia ini di dalam firman-Nya (artinya),

Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. (QS. Shaad: 82-83)

Sedangkan malaikat, mereka adalah penolong dan pendorong manusia dalam ketaatan kepada Allah. Perhatikanlah berdasarkan hadits di atas, kehadiran malaikat adalah ketika para Sahabat Nabi tengah membaca Al-Quran.

Berdasarkan kenyataan bahwa penampakan UFO itu telah hadir sepanjang usia peradaban manusia dalam situasi yang tidak ada hubungannya dengan ketaatan kepada Allah, maka dapatlah disimpulkan bahwa UFO itu adalah jin kafir dalam misi mereka guna menyesatkan manusia. Mereka akan senantiasa mengarahkan manusia agar memiliki keyakinan tentang adanya makhluk lain di bumi lain, menimbulkan angan-angan serta melakukan upaya-upaya untuk bertemu mereka, yang pada dasarnya adalah kemubaziran dan kesesatan yang sangat besar, lalu diikuti dengan sejumlah kesesatan lainnya di dalam aqidah/keyakinan.

Wallahualam Sumber:http://abulailaabdurrahman.blogspot.com/

Peradaban di Planet Venus


Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Pengantar

Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 1998-2002, saya mempekerjakan beberapa orang lewat internet (jarak jauh) untuk menterjemahkan beberapa artikel yang ada di internet tentang UFO dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dulu BETA-UFO juga pernah secara bersama-sama menterjemahkan "The Secret of Mojave" namun tidak sampai tuntas karena beberapa kawan tidak menyelesaikannya sesuai janjinya. Artikel-artikel yang saya pilih untuk diterjemahkan memang terkadang kontroversial. Namun, tak ada salahnya untuk berpikiran terbuka. Percaya atau tidak, itu tergantung dari pengetahuan dan sikap kita sendiri serta apa yang kita ingin yakini.

Artikel ini merupakan terjemahan dari gabungan beberapa artikel yang ada di internet, antara lain berjudul "Evidence Civilization on Venus". Saya tidak ingat satu persatu link urlnya, bahkan sebagian ketika saya periksa telah tidak ada. Saya tertarik dengan artikel tentang Venusian ini karena nampaknya ada nama-nama pejabat penting negara kita yang disebut-sebut, yaitu Bapak Adam Malik (alm). Bagaimana cerita tentang peradaban di planet Venus ini?

Saya lupa kapan saya pertama kali membaca situs yang berjudul "Evidence Civilization on Venus" ini. Mungkin di tahun 2000. Tentu saja di kalangan ilmuwan, khususnya para ahli astronomi termasuk eksobiologi, sangat tidak yakin bahwa planet Venus bisa menunjang kehidupan. Kondisi iklim, suhu yang ada di planet itu, ibarat berada dalam rumah kaca, sangat panas, sehingga mustahil terbentuk kehidupan di sana. Itu juga yang menyebabkan orang menjadi skeptik ketika di tahun 1950-an banyak orang yang berjumpa dengan makhluk UFO yang mengaku dari Venus, menganggap mereka adalah pembohong.

Belakangan, para ahli meyakini bahwa dengan membuat bangunan khusus, kita bisa tinggal di planet yang kondisinya ekstrim. Tak terkecuali di planet Venus. Jadi, tidak mustahil akhirnya kalau koloni yang ada di planet Venus bisa saja berasal dari tempat lain, atau mereka yang dulu berada di sana dan kemudian telah berhasil menyelamatkan diri dengan membangun tempattempat yang aman bagi kelangsungan peradaban mereka.

Venus adalah planet yang menarik dalam sejarah manusia. Dewa Quetzalcoatl "Feathered Serpent" yang dikenal di amerika tengah, baik bangsa Maya, Toltec maupun Aztec, konon dihubungkan dengan planet Venus. Di kebudayaan Hindu, Sanat Kumara dihubungkan dengan planet Venus juga. Salah satu sumber menyebutkan bahwa Sanat Kumara membuat komitmen dengan membawa 144.000 jiwa yang bersamanya secara sukarela dari planet Venus datang ke bumi untuk menunjang misinya.

Informasi yang ada di artikel yang berjudul "Evidence of Civilization on Venus" ini dikumpulkan oleh seseorang yang bernama atau menyebut dirinya S.E. MAR, direktur dari Departemen Urusan Antar Planet (Departement of Interplanetary Affairs) yang ada di Hawaii. Kumpulan informasi ini semula merupakan dokumen yang sangat rahasia namun telah dibuka pada tanggal 1 Januari 1989. Tak banyak respon dari pengguna internet lain saat informasi ini mulai beredar. Mungkin saat itu orang lebih suka mengumpulkan berbagai informasi ketimbang memperdebatkannya seperti sekarang, termasuk meragukan kebenarannya. Berikut adalah terjemahan dari dokumen tersebut.

BUKTI MENGENAI PERADABAN DI VENUS

Secara ilmiah adalah mungkin bagi entitas fisik untuk hidup dalam lapisan udara planet lain, yang dianggap terlalu panas atau secara kimia bersifat fatal bagi manusia Bumi. Misalnya dengan membangun basis-basis bawah tanah yang diberi sirkulasi udara atau kota-kota yang terlindungi dari elemen-elemen di permukaan. Mungkin juga membangun kubah-kubah bersirkulasi udara di permukaan planet-planet lain yang memiliki lapisan udara buatan yang persis seperti di Bumi, dan para ilmuwan Amerika mengakui bahwa mereka sudah memiliki teknologi dan rencana untuk meciptakan basis-basis ini di planet Mars dan di Bulan kita. Oleh karena itu makhluk-makhluk luar angkasa dengan teknologi superior untuk menciptakaan UFO berbentuk cakram, yang terlihat dalam lusinan foto dan dokumen dalam dokumen-dokumen Proyek Bluebook Angkatan Udara Amerika Serikat, mungkin saja memiliki ilmu yang canggih untuk membangun basis-basis seperti itu di permukaan planet Venus.

Ahli fisika William Plummer dan John Strong menyatakan bahwa Venus mungkin memiliki daerah luas dengan temperatur yang sesuai. Daerah-daerah di dekat kutub utara dan selatan Venus bisa jauh lebih dingin daripada daerah-daerah yang dilaporkan diamati oleh satelit-satelit ruang angkasa. Lebih jauh lagi, menurut Professor Alexander Lebedinsky, di Uni Soviet, dalam data yang dirahasiakan oleh Pentagon Amerika Serikat, temperator permukaan Venus yang normal pasti kurang lebih 110 derajat Fahrenheit, meskipun pengukuran radio-elektrik menunjukkan 700 derajat atau lebih. Pengamatan yang serupa dapat dilakukan pada permukaanpermukaan yang relatif DINGIN dengan tabung-tabung gas yang digunakan dalam lampu neon, karena radio-elektrik yang equivalen dengan tabung-tabung tersebut juga bertemperatur beberapa ribu derajat!

Selain itu, lumba-lumba dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, dengan kapasitas otak yang lebih besar daripada manusia, apabila berada di dalam air berada dalam suatu lingkungan yang dapat membunuh kita manusia tanpa pakaian selam dan persediaan oksigen dengan sangat cepat. Lumba-lumba ini juga bisa mati dalam waktu setengah jam dalam lapisan udara kita, yang mematikan bagi mereka! Hal ini membuktikan bahwa makhluk-makhluk berintelijensia tinggi dapat hidup dalam suatu lingkungan yang dapat membunuh kita dan sebaliknya! Jadi bagaimana orang-orang yang disebut para pakar tersebut dapat menyatakan bahwa kehidupan lain yang cerdas sama sekali tidak dapat hidup dalam lapisan udara lain di planet yang berbeda? Sebagai tambahan, di kedalaman 7.000 kaki di dalam laut dengan tekanan yang dapat dengan segera menghancurkan kita manusia tanpa pakaian selam lengkap, para ahli biologi telah menemukan kepiting, udang, siput, dan cacing yang hidup dalam suhu udara 530 derajat Fahrenheit, dan cacing-cacing besar yang hidup dalam zat-zat kimia beracun yang berasal semburan di lubanglubang di dasar laut. Makhluk-makhluk ini hidup dengan memakan zat-zat yang mematikan

tersebut! (Honolulu surat kabar Advertiser, Juni 1990). Penemuan ini membuktikan bahwa panas dan tekanan serta zat-zat kimia yang dapat membunuh kita dapat saja dapat saja menjadi kondisi hidup yang sempurna bagi makhluk hidup jenis lain. Jadi mengapa tidak mungkin ada makhluk hidup di permukaan Venus, di mana program ruang angkasa NASA telah menyesatkan masyarakat umum mengenai dari pesawat ruang angkasa inter planet yang mengatakan bahwa permukaan Venus terlalu panas bagi kehidupan fisik dengan atmosfer yang terlalu berat dan gasgas beracun?

Mengapa sejumlah pesawat ruang angkasa Amerika yang mengorbit mengirimkan data bahwa Bumi sendiri terlalu panas bagi kehidupan manusia dengan lapisan atmosfer yang mematikan, tidak cukupnya oksigen, dan elemen-elemen yang berbahaya, dan kemudian mereka mengharapkan kita untuk mempercayai bahwa data satelit Venus mereka adalah akurat? Temperatur sampai 1800F telah tercacat dalam lapisan ionosfer 180 mil di atas sana. Mungkinkah hasil bacaan resmi NASA mengenai temperatur Venus berasal dari lapisan ionosfer Venus?

Pengukuran suhu yang diberikan kepada masyarat dari wahana Amerika dan Uni Soviet berselisih ratusan derajat, dan temperatur yang diberikan roket-roket Venus Amerika yang berbeda juga saling bertentangan, membuktikan bahwa semua data ini tidak dapat diandalkan (tidak reliabel). Apabila sebuah satelit yang mengorbit mengelilingi Bumi dikirimkan pulang dengan bacaan temperatur Alaska yang sama kacaunya dengan data Venus, kita bisa saja diberitahu bahwa es di sana bersuhu 200 derajat!

Kita diberitahu bahwa lapisan atmosfer di Venus 100 kali lebih padat daripada Bumi, jadi bagaimana mungkin sebuah parasut digunakan untuk pendaratan pesawat Venus secara perlahan, apabila dalam tekanan sebesar itu roket ruang angkasa akan mengapung dengan perlahan ke permukaan tanpa adanya parasut seperti perahu tenggelam di lautan? Tekanan seperti itu seperti mencoba memberikan parasut pada pesawat yang berada di kedalaman laut 2.000 kaki! Jadi mengapa NASA mengkontradiksikan pengumuman ini dengan menyatakan bahwa parasut tidak berfungsi di bulan Titan, karena lapisan atmosfer di sana (yang mirip dengan Venus) terlalu padat (mirip seperti Venus). Data ini adalah pengumuman kepada media pada tanggal 12 Desember 1980, oleh pakar ruang angkasa James Murphy.

Pada waktu Soviet mendaratkan pesawat ruang angkasa mereka Venera di permukaan Venus, pesawat tersebut mengirimkan foto-foto yang luar biasa yang memperlihatkan daratan luas dengan bukit-bukit dan batu-batu karang, sangat mirip dengan padang gurun kita di Bumi tetapi dengan lapisan atmosfer yang begitu padat seharusnya dihasilkan foto-foto yang sama sekali

gelap. Bagaimana Venus dengan lapisan atmosfer yang begitu pada dapat tertangkap oleh radar, sama seperti penggunaan radar di dasar lautan kita dengan kedalaman yang tidak mungkin?

PARA ILMUWAN KANADA MENGHUBUNGI VENUS

Proyek Pemerintah

Di bulan Januari 1972, dibentuklah Departemen Urusan Antar Planet (Department of Interplanetary Affairs ), untuk melakukan penelitian mengenai penyelidikan ilmiah UFO dan usaha untuk menghubungi awak UFO apabila mungkin. Dokumen-dokumen mengenai laporanlaporan pendaratan, penglihatan, dan kontak UFO di Hawaii terkumpul dengan cepat, dan disadari bahwa banyak peneliti UFO menginginkan laporan-laporan kami. Kami mulai tukar menukar data, dan terkejut ketika para mantan pejabat pemerintahan rahasia dan intelijen militer datang ke kantor kami, dan menawarkan untuk menukar apa yang mereka ketahui dengan apa yang kami ketahui. Informasi tersebut sering kali digolongkan ke dalam sangat rahasia dan lebih jauh lagi, mereka mengakui kerahasiaan UFO oleh pemerintah dan militer, dan pada waktu itu banyak dari informasi tersebut yang mengejutkan kami! Tidak peduli apakah mereka datang dari NASA, ilmuwan sipil yang diupah pemerintah, pilot militer dari agen-agen intelijen, atau dari PBB, mereka semua menceritakan detail-detail yang mengejutkan. Tidak ada kontradiksi dalam laporan-laporan mengenai basis-basis alien di Bumi, planet-planet lain, piring-piring terbang jatuh yang ditemukan dengan tubuh-tubuh, dan hubungan rahasia pemerintahan alien ini. Dan sebagian besar pemberi informasi, yang ingin tetap tidak dikenal karena ancaman pembunuhan, denda, pengadilan, atau lenyap secara misterius, memperingati bahwa kami akan terlibat dalam masalah besar apabila memberitakan secara umum apa yang mereka katakan kepada kami!

Di awal tahun 1950an, Pemerintah Kanada membentuk PROYEK MAGNET untuk menyelidiki UFO. Direktur proyek tersebut, Wilburt B. Smith, secara umum menulis bahwa pejabat tingkat tinggi Pentagon Amerika Serikat mengatakan bahwa UFO adalah rahasia terbesar yang mereka punya, bahkan lebih besar daripada Bom Hidrogen (senjata paling hebat pada saat itu). Kami berhasil mendapatkan sebuah salinan mengenai penelitian Wilburt B. Smith atas Proyek Magnet. Penelitian ini begitu mengejutkan sehingga ia mungkin akan dibunuh karena membeberkannya, sehingga informasi ini tidak tersedia bagi kami sampai ia meninggal. Proyek Magnet berhasil bekerja sama dengan para ilmuwan Kanada yang melanjutkan penelitian atas temuan Nikola Tesla, salah satu ilmuwan yang paling terkenal dalam sejarah. Tesla, yang menemukan arus listrik AC/DC, membantu menciptakan radar dan banyak teknologi militer, merupakan pemegang paten ratusan buah ciptaan yang sukses. Ia mengatakan kepada sejumlah rekan dan

temannya bahwa ia telah menemukan peralatan komunikasi antar planet dengan gagasan-gagasan yang diberikan kepadanya oleh Venusian.

Proyek Magnet sangat serius menanggapi Tesla. Laporan ini menceritakan secara terperinci sebuah bekas lokasi pendaratan UFO percobaan rahasia yang dibangun oleh pemerintah Kanada sebagai usaha-usaha mereka dalam menghubungi UFO yang angkatan udara mereka amati di langit. Mantan Menteri Pertahanan Kanda, Paul Hellyer, kemudian mengakui kepada masyarakat bahwa proyek itu memang ada. Meskipun demikian, ia tidak mengatakan apa yang Smith laporkan. Proyek itu sebetulnya telah mendeteksi sebuah UFO nyata dengan peralatan ilmiah mereka, dan setelah itu sebuah kelompok penelitian ilmiah yang ia kepalai mengadakan komunikasi dengan sebuah pesawat antar planet yang mendarat, di mana pilotnya mengatakan dari Venus.

Pada suatu waktu, asisten ilmuwan terdekat Tesla, Arthur Matthews, terlibat dalam hubungan ini. Laporan Proyek Magnet menambahkan bahwa Matthews telah mencoba untuk menyelesaikan sejumlah temuan Tesla yang belum selesai, ketika Venusian membantunya dengan instruksi-instruksi untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Laporan itu juga menceritakan secara terperinci beberapa temuan yang Venusian berikan kepada Proyek Magnet melalui komite Dr. Matthews yang telah diuji dan bekerja dengan sangat baik. Venusian juga sangat memperhatikan kerusakan lingkungan kita dan bahaya percobaan nuklir serta bahan bakar dari fosil, memperingatkan pemerintah untuk mencoba menghentikan praktek-praktek ini, dan dengan hampir tanpa imbalan menawarkan sistem energi alternatif yang tidak menimbulkan polusi, namun para pemimpin pemerintahan tetap menyembunyikannya dengan kekuasaannya, demi miliaran dolar hasil minyak, gas, batu bara, dan industri-industri perang yang bernilai milyaran dollar, semua ditolak demi untuk alasan-alasan Ekonomis.

VENUSIAN MENGHUBUNGI PARA ILMUWAN

Sebuah pesawat ruang angkasa antar planet dari Venus merendah di atas laboratorium ilmiah itu, alarm pendeteksi Tesla berbunyi, dan pendaratanpun terjadi. Arthur Matthews pergi ke luar untuk melihat pesawat ruang angkasa yang luar biasa ini. Dua makhluk melangkah ke luar dari pesawat tersebut, dan berjalan menghampiri ilmuwan tersebut. Ia mengamati bahwa mereka kurang lebih 6 kaki tingginya dan melihat dengan jelas rambut emas dan mata biru terang mereka dalam sinar bintang yang cerah. Mereka memancarkan aura kesehatan yang sempurna dan kebahagiaan. Ia dapat merasakan getaran niat baik yang sangat dari para Venusian ini. Makhluk ruang angkasa ini kemudian mengatakan kepada Matthews bahwa mereka datang untuk

memeriksa mesin cosmic ray Tesla, yang sedang ia teruskan perkembangannya. Setelah melakukan dialog ilmiah, ilmuwan tersebut dibawa untuk melihat-lihat pesawat ruang angkasa tersebut, yang memiliki sebuah cincin logam berukuran kurang lebih 20 kaki (6 meter) dari pusat badan pesawat yang terbuat dari logam, dan tidak terlihat terhubung oleh peralatan apapun dengan badan pesawat, tetapi dihubungan dengan magnet. Pesawat ini berdiameter kurang lebih 700 kaki (210 meter) dan bertinggi 300 kaki (90 meter). Tidak ada kendali yang terlihat di ruang kendali. Di tengah-tengah ada sebuah mimbar bundar besar dengan tempat duduk yang ditinggikan di atasnya. Empat orang Venusian duduk di sana dengan punggung menghadap ke tengah, dengan wajah satu menghadap utara, selatan, timur, dan barat.

Pilot-pilot ini dipilih secara khusus karena kekuatan pikiran mereka yang menguasai bendabenda, dan mereka mengendalikan pesawat dengan kendali pikiran, yang secara teori dapat dilakukan dengan memproyeksikan gelombang otak ke dalam komputer yang mengoperasikan pesawat tersebut. Dua dari pilot tersebut adalah wanita, dan ia bertemu seorang perempuan Venusian yang abadi yang memiliki rambut emas panjang yang indah, kulit coklat terkena matahari yang indah, dan seraut wajah cantik yang tidak dapat digambarkan yang memancarkan kedamaian yang dalam, kebahagiaan yang tertinggi, dan mata biru safir yang bersinar-sinar yang memancarkan kebijaksanaan yang berasal dari luar angkasa. Dari dialah ia mempelajari mengenai kehidupan di Venus.

Sebelum kita bahas secara mendetil kehidupan di Venus dalam bagian selanjutnya dari penelitian ini, saya ingin menekankan bahwa informasi ini tidak berasal dari pengikut pemujaan ruang angkasa, orang-orang fanatis yang mencari saudara di ruang angkasa untuk menyelamatkannya, atau orang-orang terlantar yang alkoholik atau pemakai narkotika. Informasi ini dari ditulis oleh salah seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, Wilburt B. Smith, yang merupakan direktur Proyek Magenet, komite penyelidikan UFO ilmiah pemerintah Kanada. Ilmuwan yang tersohor ini sangat dihormati, dihargai karena penemuan-penemuan teknologinya, memiliki reputasi yang sangat baik di mata publik, dan pemegang gelar, penghargaan, serta paten yang bereputasi. Smith tidak diragukan lagi adalah ilmuwan Kanada yang terbesar di jamannya, dan Tesla serta Einstein merupakan dua ilmuwan yang tidak diragukan lagi di jaman mereka, berdasarkan bukti-bukti yang dipatenkan.

Kami juga ingin menekankan bahwa perincian mengenai Venus dan orang-orang dalam laporan ini tidak saling berlawanan dengan perincian yang kami peroleh dari sumber-sumber yang sama sekali berbeda.

DESKRIPSI MENGENAI VENUS

Pada saat itu ilmuwan Kanada tersebut dibawa berkeliling planet Venus. Ia menemukan dirinya berada di Venus berdiri di dekat pilar-pilar tinggi yang terbuat dari batuan basal yang dipoles dengan sempurna. Sebuah air terjun besar turun dari tebing eboni setinggi ribuan kaki. Tepi danau indah karena buih air, tetapi air di tengah danau sangat tenang, terlihat seperti sebuah kubah yang terbuat dari kaca yang berwarna-warni. Danau itu bukanlah air seperti yang kita kenal, karena pantulan cahaya dari semua warna yang dapat kita bayangkan menyelimuti permukaan kubah air yang bercahaya tersebut, mengubahnya menjadi pelangi warna. Mereka tergabung menjadi kilauan warna hijau, merah jambu, dan ungu. Seluruh pemandangan yang megah itu dilengkapi dengan lapangan rumput berwarna hijau zamrud yang luas, di sana sini dihiasi dengan pohon-pohon palem yang anggun dengan daun pakis dan tetesan air yang berkilauan seperti intan.

Di langit Venusian, di atas air terjun, ada sebuah bola kristal yang tembus pandang. Bola itu terlihat seperti sebuah gelembung sabun raksasa dengan pelangi warna. Di seputar pusat pesawat tersebut ada sebuah cincin logam berwarna emas, dan ada pantulan emas di tiang-tiang pesawat tersebut. Di sekeliling cincin emas itu ada jendela-jendela. (Catatan: Onec juga menggambarkan perjalanan dalam pesawat gelembung tersebut dalam bukunya From Venus I Came.)

Di belakang pedesaan terlihat seperti taman yang indah. Puncak-puncak gunung yang diselimuti salju dan sebuah sungai yang lebar menjadi latar belakangnya. Selanjutnya Matthew memasuki sebuah kota Venusian. Gedung-gedungnya memiliki atap kristal berwarna-warni yang berbentuk lonjong di atas serangkaian tiang-tiang marmer yang disusun melingkar. Di antara gedunggedung tersebut ada tanaman hijau. Di atas rumah-rumah kristal yang berwarna-warni ada pesawat udara berwarna-warni yang tembus pandang. Di atas tiang-tiang basal, membatasi sebuah sungai yang besar, sekelompok Venusian berdiri dengan anggun di tepi tebing. Pada ketinggian yang lebih tinggi ada sebuah bangunan besar dengan kubah kristal prismatik yang berwarna, digunakan sebagai tempat pertemuan di Venus.

Ada sebuah jalan lebar dengan pohon-pohon palem yang megah yang menuju tempat pertemuan besar, dengan amphitheater (tempat untuk sebuah pertunjukan) yang canggih dan dikelilingi oleh deretan tempat duduk marmer. Sebuah danau yang melingkar dipenuhi dengan air berwarna yang tergantung di udara sehingga Anda dapat berjalan di bawahnya.

Di Istana Kebenaran (Palace of Truth), Venusian menjelaskan bagaimana mereka telah mengubah planet mereka menjadi sebuah surga dengan banyak sekali tanaman, pengendalian iklim, pencegahan becana alam, dan sebuah kehidupan dengan kenyamanan yang sempurna.

Bagian dalam dari pesawat ruang angkasa tersebut terbagi ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda, yang paling rendah berisi 24 pesawat pengintai, kendaraan darat, dan peralatan. Lapisan kedua terdiri dari taman, tempat-tempat tinggal, ruang rekreasi, tempat belajar, dan sebuah aula pertemuan. Lantainya ditutupi dengan bahan seperti plastik liat dan ada lukisan-lukisan dinding yang indah. Venusian menanam buah-buahan dan sayur-sayuran segar di kapal dengan menggunakan energi matahari. Sebuah dinding tembus pandang memberikan sebuah pemandangan ruang angkasa yang utuh kepada para pelaku perjalanan.

Militer dan Pendaratan Rahasia Pesawat Venusian Oahu

Pada tahun 1972 ada ratusan laporan mengenai pesawat ruang angkasa yang terbang di atas Maui, mendarat di tempat-tempat terpencil di pulau tersebut, dan beberapa kontak. Kami mendirikan kantor Departemen Urusan Antar Planet, di Lahaina, untuk menyelidiki laporanlaporan ini, dan berusaha untuk menghubungi para pengunjung ini untuk mendapatkan informasi yang canggih dalam memecahkan masalah-masalah dunia dan bagaimana caranya berevolusi. Beberapa orang saksi melaporkan melihat pesawat ruang angkasa berbentuk piring dengan kubah-kubah dan lubang-lubang jendela, mirip dengan foto-foto yang dibuat di Inggris dan Amerika mengenai jenis UFO yang diduga merupakan milik Venusian, meyakinkan mereka bahwa foto-foto dalam dokumen tidaklah dipalsukan. Saksi-saksi lain melaporkan melihat pesawat ruang angkasa berbentuk cerutu panjang menurunkan pesawat pengintai yang berukuran lebih kecil di atas Kawah Haleakala dan setelah itu melayang-layang di atas bagian lain Hawaii, yang sesuai dengan gambaran dari Omnec Onec yang sekarang kita miliki.

Tahun itu kami menerima informasi yang menakjubkan dari Sersan Willard Wannall, yang sedang berdinas di Badan Intelijen Angkatan Darat di Oahu pada tahun 1950an ketika ia menyelidiki UFO. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui kerahasiaan pemerintah resmi mengenai UFO, dan itu termasuk para pengunjung dari Venus. Kami mengunjungi pria ini dua kali dan melakukan tukar menukar penelitian UFO dan ET. Ia memperingatkan mengenai semua orang yang telah dibunuh dan dipaksa untuk menutup mulut dengan cara-cara lain, dengan otoritas militer, karena berbicara terlalu banyak mengenai aktivitas rahasia UFO. Nampaknya ia juga menutup mulut, setelah diganggu secara kasar oleh pihak Angkatan Darat karena penelitian dan kontak-kontaknya. Sampai hari ini Wannall masih belum melakukan presentasi kepada masyarakat umum mengenai penelitian dan kontak-kontaknya yang mengejutkan, dan ia memperingatkan kami untuk berhati-hati dengan penelitian kami.

Wannall mengatakan bagaimana ia telah dihubungi dua kali oleh pesawat ruang angkasa yang mendarat di daerah hutan yang terpencil di Oahu, dan dibawa naik ke pesawat. Setelah kontakkontak ini, yang ia ceritakan secara terperinci dalam laproan yang saya punyai dalam file saya, Wannall menyatakan bahwa ia dibawa ke Retz, ibukota Venus, untuk tujuan pendidikan. Ia melaporkan bahwa ia mendarat, di sebuah Pusat Energi yang berlokasi di permukaan planet tersebut dalam sebuah bangunan yang mempunyai banyak ruangan, yang kebanyakan berbentuk bundar. Bangunan ini adalah bagian dari pusat kota Metropolis yang berkilauan yang seluruhnya terdiri dari bangunan berbentuk kubah dan diletakkan dalam pola memutar. Kualitas tembus pandang dari bangunan-bangunan tersebut, dan pengaruh pola yang menyenangkan diciptakan secara spontan, oleh bagian energi cahaya dan pengaturan tingkat getaran dalam daerah tertentu. Efeknya yang berkilauan memberikan kesan bahwa bangunan tersebut sedang bergerak, meskipun padat pada waktu disentuh. Bangunan tersebut terbongkar hanya pada saat perubahan relativitas waktu selanjutnya dalam frekuensi getaran yang tetap dan materi energi kembali pada kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar angkasa. Sebagian besar benda-benda di Venus terbentuk dengan proses ini. Ia menggambarkan semua lukisan yang indah di dinding di dalam, sebagian besar pemandangan, dengan banyak kilauan warna BARU yang tidak biasa yang tercampur dengan indah. Ada banyak sekali bunga dengan wewangian yang menyenangkan dan musik yang indah. Para Venusian di sana mengenakan jubah panjang longgar yang pas dan tidak terlihat jauh berbeda dari manusia Bumi, tetapi semuanya nampak begitu harmonis.

Kami diperlihatkan foto-foto yang sangat jelas dari pesawat-pesawat ruang angkasa besar berwarna perak yang berada di atas lapisan atmosfer kita. Farida Iskiovet, yang pada waktu itu menyelidiki UFO bagi ketua (presiden) Majelis Umum PBB (waktu itu adalah Adam Malik, alm), mengatakan kepada saya bahwa pengalaman Wannall adalah benar adanya.

Di tahun 1973 kami bertemu dengan Dr. Frank E. Stranges, Direktur Komite Nasional Penyelidikan UFO (NICUFO = National Investigations Committee on Unidentified Flying Objects), yang juga merupakan anggota dari Departemen Urusan Antar Planet. Ia melaporkan secara terperinci bagaimana ia dihubungi oleh seorang diplomat Venusian di Pentagon pada tahun 1959, Val Thor, yang mendarat dalam sebuah pesawat ruang angkasa di luar Washington D.C. untuk menemui Presiden Eisenhower. Selanjutnya Dr. Stranges menyatakan bahwa ada sebuah pertemuan rahasia antara Senator Robert Kennedy almarhum. Farida Iskiovet benarbenar yakin atas kebenaran Val Thor dan kontak-kotak ini, dan ada suatu pertemuan yang diajukan antaran diplomat PBB dengan Venusian yang kami tidak pernah terima perinciannya.

[catatan: mengenai Val Thor dan Pentagon ini ada dalam buku "Stranger at the Pentagon" yang ditulis oleh Dr. Frank E. Stranges]

Perempuan Venusian Mendarat

Pada tanggal 11 Mei 1991, salah satu pemberitaan yang paling luar biasa dalam abad ini muncul dalam surat-surat kabar utama di seluruh penjuru Amerika Serikat. Dalam bagian berita GLOBAL yang serius dan faktual dari harian HONOLULU ADVERTISER, adalah sebuah artikel yang berjudul UFO CONVENTION GETS SPEAKER FROM VENUS, dan artikel itu mengutip, Omnec Onec, yang mendarat dari Chicago, mengatakan bahwa kehidupannya di planet asalnya Venus tidaklah terlalu berbeda dari kehidupan di Bumi. Di sini seperti di padang gurun. Menakjubkan bagaimana spesies manusia dapat beradaptasi. Berita tersebut meneruskan, Onec, satu dari 30 pembicara dalam Konferensi UFO Dunia mendarat di sini bulan ini. Onec, yang dalam kehidupannya di Bumi tinggal di Chicago dan dikenal sebagai Sheila Gipson, katanya dari Teutonia, Venus.

Sebagai direktur Departemen Urusan Antar Planet, saya sudah tidak asing lagi dengan perempuan Venusian yang dilaporkan ini, dan bahkan telah berbicara secara pribadi dengannya di telepon. Dia melaporkan bahwa ia dilahirkan di Venus dan dilatih serta mendapatkan pendidikan di sana selama 8 tahun untuk misinya ke Bumi, dan bahwa ia berangkat dari kota Retz yang merupakan ibukota Venus, dalam sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk piring. Onec menggambarkan Retz sebagai sebuah stasiun ruang angkasa yang dikelilingi oleh padang gurun kering yang panas yang menyerupai padang gurun di barat daya Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa ia dibawa ke sebuah pesawat ruang angkasa antar planet yang berbentuk silinder panjang yang mengorbit mengelilingi Venus, dan menggambarkan secara detil penerbangan ke Bumi, di mana ia keluar ke pesawat ruang angkasa berbentuk cakram yang lebih kecil dan mendarat di Pegunungan Himayala yang tinggi di Tibet, di mana akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan Bumi tanpa kejutan kebudayaan yang parah dan ketidaknyamanan lapisan udara.

Dalam penampilannya tubuh mereka sangat mirip dengan manusia yang menarik, hanya saja jauh lebih ringan, tidak terlalu padat, dengan konsistensi molekul dan frekuensi yang berbeda dengan tubuh Bumi kita, membuat lapisan udara kita berbahaya bagi Venusian dan lapisan udara mereka mematikan bagi kita. Oleh karena itu, Onec harus menjalani semacam transformasi kepadatan fisik dengan menggunakan semacam teknologi sebelum ia dapat mendarat di Bumi.

Onec menulis bahwa ia mempelajari kebudayaan Bumi yang begitu primitif, kasar, dan terpolusi dibandingkan dengan Venusian, sehingga sulit untuk menyesuaikan diri. Ia merasakan sulit untuk membiasakan diri berjalan-jalan dalam lapisan udara kita yang aneh, bernafas dalam lapisan udara kita, dan memakan makanan kita yang dianggapnya kotor.

Makanan kita yang aneh terasa tidak enak dibandingkan makanan yang ia biasa makan, dan tubuhnya di dalam lapisan udara kita terasa besar, berat, dan tidak nyaman. Ia mempelajari planet kita dengan pemimpin-pemimpin spiritual dalam sebuah biara di Tibet selama beberapa minggu, sebelum dijemput oleh sebuah pesawat ruang angkasa dan terbang ke Nevada, di mana mereka mendarat di padang gurung kosong di suatu tengah malam di tahun 1955. Setelah ia keluar dari piring terbang tersebut ke suatu daratan yang menyerupai daerah Retz, ia ditemui oleh seorang Venusian dan makhluk ruang angkasa lainnya yang mengendarai sebuah mobil Cadillac terbaru, dan dibawa ke Tennessee untuk secara bertahap dibiasakan dengan kebudayaan kita yang terbelakang. Ia merasakan guncangan mobil dan polusi asapnya hampir tidak tertahankan, dibandingkan dengan kendaraan Venusian non polusi yang tenang. Onec diperkenalkan pada restoran, makanan Amerika, dan orang-orang yang terlihat kotor baginya. Tetapi ia harus tetap merahasiakan asal muasalnya dan hidup di tengah-tengah orang Bumi dengan menyamar. Ia menggunakan nama Sheila untuk melebur dengan kehidupan Bumi, dan dibesarkan oleh seorang wanita di Tennessee dengan hubungan diplomatis yang aneh yang tidak sempat kita ceritakan dengan terperinci di sini. Misinya di Bumi seringkali dirahasiakan dan berada di belakang layar sampai publikasi sebuah buku di tahun ini di mana ia menceritakan sejarah Venus dan bagaimana setiap masalah yang kita punyai di Bumi pada saat ini pernah merupakan masalah Venus yang telah terpecahkan. Kita bisa belajar banyak dari mereka dan cara hidup mereka. Saya meminta persetujuan Onec untuk menggunakan sebagian informasinya untuk kuliah umum saya mengenai UFO di Maui, dan ia memberikan ijinnya. Dua orang anggota agensi Internasional Xian yang mengurus Departemen Urusan Antar Planet, Romeo dan Dean, telah bertemu dengan Onec.

Pertemuan-pertemuan ini menghasilkan suatu pertukaran informasi dan dan nasehat yang kita gunakan untuk merencanakan masa depan, dan ia meyakinkan mereka tanpa keraguan lagi bahwa ia benar-benar berasal dari Venus. Onec juga meyakinkan Mark Huber, seorang mantan Komandan di Badan Intelijen Angkatan Laut dan seorang pakar terkemuka dalam rahasia UFO, yang memberikan rahasia-rahasia UFO pada Departemen Urusan Antar Planet, bahwa Onec adalah benar-benar seorang Venusian.

Brad Steiger, salah seorang yang terpercaya di bidang UFO dan penulis banyak buku terkenal mengenai UFO serta ET juga bertemu dengan Onec. Ia menulis bahwa Onec mengatakan bahwa ia adalah salah seorang dari ribuan makhluk ruang angkasa yang sekarang tinggal di Bumi. Ia mengatakan bahwa ilmuwan, dokter, pengajar, artis, insinyur, dan warga sipil biasa dari planetplanet yang canggih ini tinggal dan bekerja secara rahasia di tengah-tengah manusia Bumi.

Steiger, yang telah banyak memberikan kuliah umum mengenai UFO, menggambarkannya dengan mata biru terang yang besar, rambut platinum, rumah bangsawan, dan pakaian-pakaian indah yang tipis. Kami memiliki foto-fotonya dalam dokumen kami. Dan ia terlihat jauh lebih muda daripada usianya yang sebenarnya apabila ia mendarat di sini pada tahun 1955.

Tahun 1972, Departemen Urusan Antar Planet menerima sebuah buku yang sulit ditemukan dan tidak diterbitkan lagi yang berjudul "The Venusian Secret Science", yang menceritakan secara terperinci ilmu-ilmu yang berasal dari luar angkasa mengenai Venus, gambaran mengenai planet mereka, sistem kebudayaan dan kepercayaan mereka, penampilan dan pakaian mereka, serta misi mereka untuk planet kita. Sebagian besar informasi tersebut sangat berbeda dibandingkan yang pernah kami lihat, sehingga informasi tersebut begitu berkesan bagi kami seperti halnya data UFO yang asli. Setelah itu kami membandingkan pengetahuan kami dengan informasi yang berasal dari perempuan Venusian Onec, sekaligus juga laporan Proyek Magnet Kanada dan data Sersan Willard Wannall, dan menemukan banyak kemiripan dan tidak ada hal-hal yang bertentangan!

VENUSIAN di Maui?

Metoda komunikasi antara planet melibatkan penggunaan sebuah kristal yang disebut Telolith, suatu bentuk komunikasi telepati antar dimensi yang disebut telethought, dan lambang Venusian yang kami sulamkan pada pakaian kami (dan lukisan-lukisan dalam kantor kami dan di atas mobil kami terbuat darinya). Semua Xian dan staf kami yang menggunakan kombinasi ini, secara luar biasa melaporkan melihat benda-benda terbang yang mereka yakini adalah pesawatpesawat ruang angkasa, dan sebagian melaporkan hubungan telepati!

Ilmu Rahasia Venusian (The Venusian Secret Science, diterbitkan tahun 1958) ditulis oleh Michael X. Barton dari California, dan ia melaporkan informasi yang berasal dari sebuah pesawat ruang angkasa Venusian yang mendarat di daerah perbukitan di belakang Santa Barbara dengan siapa ia berhubungan di tahun 1950an. Ia menggambarkan pilotnya sebagai seorang pria yang tinggi dan mengenakan seragam terusan, dengan wajah seorang yang luar biasa pintar memancarkan kekuatan maskulin dan kepastian, tetapi juga mengekspresikan kedamaian di dalam, kebaikan, dan perhatian. Kulitnya coklat indah, Venusian memiliki rambut emas yang panjang, dan mata biru terang yang bersinar seperti permata yang berharga. Ia merefleksikan kesehatan yang sempurna. Kedalaman matanya, menurut Barton, mengingatkannya ketika memandang ke dalam laut dalam dan melihat seluruh alam semesta.

Kemudian seorang perempuan Venusian yang cantik keluar dari kapal. Ia memiliki rambut pirang emas yang panjang, kulit berwarna tembaga yang indah, dan mata ungu dengan kilau emas di dalamnya. Tubuhnya proporsional, dan di seputar pinggangnya ia mengenakan ikat pinggang emas. Sepatunya terbuat dari bahan jala berwarna emas yang empuk.

Cacatan ini mengingatkan saya akan tulisan-tulisan kuno dalam bahasa hieroglif di Kuil Matahari, di Tiajuanaco di pegunungan Andes, yang menggambarkan bagaimana sebuah pesawat ruang angkasa berwarna emas dari Venus telah mendarat di sana di waktu fajar. Tulisan-tulisan kuno itu menceritakan bagaimana seorang perempuan Venusian yang cantik, Orejona, keluar dari kapal itu dan mengajarkan orang-orang purbakala dasar-dasar bercocok tanam, dan keahlian untuk memulai kebudayaan. Para Venusian mendarat di Bumi di jaman purbakala untuk mengajarkan mengenai perkebunan, penenunan, pertambangan, arsitektur, dan keahlian-keahlian lainnya, menurut sejarah tertulis yang ditinggalkan oleh bangsa Babilonia, Sumeria, Mesir, Funisia, Kaldea, Maya, Aztec, Assyria, dan penghuni India dan Tibet kuno. Mengapa kita tidak boleh mempercayai tulisan-tulisan kuno ini seperti yang telah dilakukan mereka!

Barton melaporkan bahwa para Venusian yang ia temui ini mengenakan simbol yang sama pada pakaian ruang angkasa mereka, sebuah simbol untuk komunikasi antar planet, yang para Xian sekarang gunakan untuk mencoba menghubungi makhluk-makhluk ruang angkasa. Saya memutuskan untuk mengenakan simbol yang disulam pada pakaian dengan sejumlah hieroglif Venusian di bawahnya, menggunakan kristal-kristal Telolith, dan menggunakan telepati untuk mencoba menghubungi Venusian. Pada mulanya saya ragu. Meskipun demikian, tiba-tiba saya mulai melihat UFO yang tidak dapat saya identifikasi.

Pada suatu pagi hari di Lahaina, setelah terbangun hampir sepanjang malam yang melelahkan untuk Ilmu Rahasia Venusian. Saya sedang duduk sendirian di bangku di tepi pantai ketika seorang asing yang misterius berjalan perlahan mendekat dan duduk tepat di samping saya. Ia duduk di sana selama beberapa menit tanpa mengatakan apa-apa. Saya menjadi sedikit tidak enak, jadi saya menengok untuk melihat orang tersebut. Ia memiliki rambut pirang sepanjang bahu dengan sedikit warna emas di dalamnya, mata biru jernih yang dalam, dan amat tampan sekali.

Saya tidak ingat secara tepat kata-kata dalam percakapan berikutnya, tetapi seingat saya kira-kira seperti ini. Saya berkata, Hai, dan ia tersenyum serta menyapa saya. Saya bertanya kepadanya dari mana ia berasal dan ia mengatakan sesuatu mengenai kunjungan ke Pegunungan Rocky di mana ia tinggal di White Temple milik Great White Brotherhood. Pernyataan tersebut mengejutkan saya, karena itu seharusnya adalah pemerintah spiritual alam dari planet kita, terdiri dari para tetua mengenai luar angkasa, dan beroperasi di balik layar untuk membantu

membimbing nasib kita sebagai suatu bangsa di Bumi. Saya mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah menghubungi seorang tetua hidup yang sesungguhnya, tetapi ia tersenyum dan menyangkalnya. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa ia dikirimkan ke Maui oleh para tetua di White Temple, demi sebuah misi untuk mencari tahu mengenai Xian dan kemungkinan untuk menawarkan bimbingan kepada kita.

Para Xian adalah orang-orang yang berbudaya yang menganggap diri mereka sendiri sebagai orang-orang Bumi atau Penduduk Planet Bumi, daripada penduduk satu negara seperti orangorang Amerika, Jerman, Rusia, dan lain-lain.

Orang Xian mempercayai bahwa keseluruhan planet seharusnya sesuatu yang ideal bangsa dalam perdamaian dan bukan bangsa, agama, dan sistem politik yang saling bertentangan dan bertengkar. Tahun 1972 Xian berbasis di Maui, mencoba untuk menciptakan suatu kebudayan futuristik untuk abad depan, dan menyatukan orang-orang dengan semua keahlian yang diperlukan dari seluruh penjuru dunia. Departemen Urusan Antar planet adalah salah satu dari 14 departemen yang ada dalam Lembaga Planet Xian, dan misi kami adalah mencari tahu apakah mungkin untuk menghubungi kebudayaan-kebudayaan yang lebih maju dari planet lain, yang telah memecahkan semua masalah Bumi di planet asal mereka, dan menawarkan kita nasehat, teknologi, serta ideologi mengenai bagaimana caranya berevolusi sebagai suatu bangsa. Di tahun 1970an, lebih dari selusin anggota departemen ini melaporkan bahwa mereka telah melakukan hubungan dengan makhluk-makhluk ruang angkasa dan menerima nasehat. Sejauh ini saya belum dihubungi, meskipun saya adalah direkturnya.

Lalu saya menjadi terbiasa dengan orang-orang asing yang mendekati saya, bertanya-tanya mengenai Xian, UFO, dan Departemen Urusan Antar Planet. Ia meminta saya untuk menggambarkan seperti apakah Xian itu. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami adalah penduduk planet dari planet Bumi yang menyetujui untuk menjalani sebuah kehidupan dalam perdamaian dunia dan persaudaraan sebagai penduduk planet. Saya menambahkan bahwa saya tertarik dalam mencari Xian-Xian yang baru, dan menanyakan kepadanya apakah ia tertarik menjadi seorang Xian?

Orang asing itu tersenyum mendengar pertanyaan tersebut, dan menjawab Bagaimana bila saya berasal dari planet lain?

Saya terkejut mendengar jawaban itu. Saya terdiam mencoba untuk mengumpulkan pikiran dan ketenangan saya. Kemudian saya bertanya kepadanya apakah ia berasal dari planet lain, dan ia menjawab ya. Saya menanyakannya apakah ia tidak keberatan memberitahu saya dari planet apa ia berasal, dan ia menjawab Venus.

Saya memandanginya dengan cermat, dan melihat bahwa ia memang memiliki penampilan fisik Venusian yang digambarkan oleh Michael Barton, Proyek Magnet UFO Pemerintah Kanada, dan banyak lagi penghubung yang telah saya baca!

Ia memberitahu saya namanya setelah saya berjanji untuk tidak mengungkapkannya kepada siapapun tanpa seijinnya. Saya diberitahu bahwa ia adalah salah seorang dari banyak Venusian yang menyamar sebagai orang Bumi di sini dalam misi dan beroperasi dalam penyamaran dan ia meminta saya untuk tidak menceritakan identitasnya kepada siapapun tanpa seijinnya. Ia mengatakan bahwa ia berada di sini untuk mengawasi Departemen Urusan Antar Planet kita.

Saya memutuskan untuk menguji pengetahuannya mengenai Venus. Saya menanyakan kepadanya mengenai perincian pengetahuan yang jarang diketahui yang saya baca dalam "Venusian Secret-Science", sebuah terbitan yang amat sangat jarang, dan ia memberikan jawaban yang semupurna untuk setiap pertanyaan. Hal ini membuat saya kagum! Informasi terperinci ini tidak dengan begitu saja dapat ditemukan di mana saja selain yang saya pernah baca atau lihat. Ia juga secara tepat menceritakan secara terperinci rahasia tenaga dorongan dari pesawat antar planet dan pesawat pengintai, dan informasi tersebut cocok dengan perincian yang kami miliki dari Proyek Magnet dan sumber-sumber lainnya. Ia memiliki banyak keterangan, dan menggunakan nama Rich Evers di hadapan umum. Saya mengenalkannya kepada yang lain dalam departemen kami yang semuanya menjadi yakin bahwa ia adalah Venusian. Kami membawanya ke sebuah Pertemuan UFO yang banyak dihadiri orang di Lahaina, dan selama pertemuan tersebut sejumlah UFO terlihat di langit, yang banyak orang setujui adalah pesawatpesawat ruang angkasa. UFO-UFO ini terbang di atas Lahaina setelah pertemuan tersebut, di mana banyak orang melaporkan pada surat-surat kabar dan agen-agen kami bahwa mereka telah melihat pesawat ruang angkasa dan UFO. Ayah saya adalah salah seorang saksi yang yakin bahwa ia melihat sebuah pesawat ruang angkasa setelah ia bertemu orang ini.

Diplomat Rapat Umum PBB, yang sedang menyelidiki UFO bagi Ketua Majelis Umum PBB Adam Malik, tiba di Maui dan ingin bertemu dengan Venusian yang dilaporkan ini. Secara pribadi saya mengatur pertemuan pribadi di rumah pribadi di Napili, di mana Maureen Maharry tinggal (Maureen kemudian dibunuh di Kauai oleh seorang agen CIA, dan pernah menjadi sekretaris saya dalam Urusan Antar Planet yang kemudian mempublikasikan banyak dari

informasi ini). Pada pertemuan ini sebuah UFO yang terang yang melayang-layang di luar jendela diamati oleh semua orang yang hadir.

Para pengunjung menginap di markas besar kami selama beberapa hari dan aktivitas UFO dilaporkan terjadi di langit pada malam hari. Pada salah satu malam Venusian tersebut, dua anggota departemen kami (Paul Groover dan Nick Edwards) sedang duduk di tepi meja lama setelah tengah malam, di luar ruangan di Lahaina. Paul dan Nick berteriak bahwa ada sebuah pesawat ruang angkasa di langit. Saya mendongak dan kami semua melihat sebuah UFO. Pengunjung tersebut dengan tenang menjelaskan bahwa itu adalah pesawat ruang angkasanya, dan bahwa ia telah mempilotinya dalam suatu perjalanan mengelilingi Matahari sebelum datang ke Maui.

Berita Universe Sun, yang saya publikasikan, terdiri dari banyak informasi yang ia berikan kepada kami, dan kami memiliki jauh lebih banyak informasi yang kami putuskan terlalu rinci untuk dipublikasikan.

Diplomat PBB merasa yakin bahwa orang ini benar-benar seorang Venusian. Yang juga yakin adalah Mayor Wayne S. Aho, mantan Intelijen Angkatan Darat, seorang penyelidik UFO.

Menurut Michael Barton, yang melaporkan bahwa ia dihubungi oleh sebuah pesawat cakram Venusian yang mendarat di suatu daerah terpencil di California pada tahun 1950an, ibukota Venusian didasarkan pada pola sebuah atom dengan tiga bangunan memutar utama yang merupakan kubah-kubah yang terbuat dari kristal. Meluas ke luar dari nukleus inti, seperti jarijari keluar dari pusat sebuah roda, adalah 8 jalan raya besar yang menuju 8 kota besar. Setiap kota tersebut memiliki 4 jalan raya yang menyebar yang menuju 4 kota lainnya, dan setiap kota ini memiliki pola geometrik jari-jari yang konsentris yang masing-masing menuju 2 kota lainnya. Pola ini terus berlaku di seluruh planet.

Hutan besar, sungai, gunung ada di antara kota-kota tersebut. Lembah-lembahnya dipenuhi tanaman yang indah dan segala sesuatunya berwarna cerah. Di mana-mana, di antara tanaman yang hijau, ada rumah-rumah berkubah yang terbuat dari kristal yang tembus pandang. Lautan Venusian mirip dengan lautan di Bumi, hanya saja lebih kecil, lebih dalam, dan lebih indah warnanya.

Di jalan-jalan raya ada mobil-mobil bertenaga energi cahaya magnetik. Kendaraan-kendaraan ini sama sekali tidak bersuara, dan mendapatkan tenaga dari energi matahari. Mobil-mobil matahari tersebut dikelilingi oleh gaya elektromagnetik medan gaya yang melindungi para penumpang dari tabrakan pada kecepatan berapa pun. Udara di Venus jauh lebih bermuatan listrik daripada did Bumi. Ada cahaya tanpa pemanasan di seluruh planet mirip seperti aurora borealis ktia, dengan radiasi rendah. Ada sebuah pelangi yang mewarnai lapisan atmosfer (perhatikan bahwa sebuah lukisan di desa Venusian, Teutonia, yang dibuat oleh Onec juga memperlihatkan sebuah pelangi yang mewarnai langit). Dari jarak 2.000 mil di ruang angkasa Venus menampakkan cahaya putih yang terang. Dari ketinggian 300 mil Venus gelap. Dan di atas kota-kota tersebut ada cahaya yang merupakan pengaruh dari lingkaran cahaya yang mengelilingi matahari atau bulan.

Tidak ada kejahatan di Venus dan kejahatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh ras yang telah berevolusi setinggi itu. Tidak ada rumah sakit karena para Venusian sangat sehat. Orang-orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar ruangan dan hanya memakan makanan bergizi yang segar.

Tahun 1973 saya berbicara dengan Michael Barton, dan menurut pakar UFO Gabriel Green yang mengenalnya dengan baik, ia telah ditutup mulutnya sebelum itu. Setelah itu Barton hanya sedikit menambahkan catatannya. Meskipun demikian, informasi yang saya miliki dalam menulis benar-benar selaras dengan perincian-perincian dari Sersan Willard Wannall dan juga Onec, serta Proyek Magnet Pemerintah Kanada.

Onec menggambarkan pasir emas di pantai-pantai Venusian, gunung-gunung ungu, dan tamantaman surga yang menutupi sebagian besar daratan.

Yang lainnya menggambarkan air berwarna pelangi di Venus, dan sebuah laut yang terlihat seperti setrilyun intan yang berkilauan banyak dari efek di daratan ini diciptakan oleh para Venusian sendiri dengan pengetahuan alam mereka yang canggih, dan mental dan fisik yang luar biasa. Banyak dari apa yang berada di atas permukaan Venus dikatakan sedikit di luar batas penglihatan manusia kita yang terbatas, bersifat antar dimensi, dan tidak terlihat bagi banyak orang Bumi.

Tulisan-tulisan Kuno Mengenai Hubungan Venus DULU SEKALI VENUS MIRIP DENGAN BUMI

Ada ilmuwan yang berteori bahwa Venus mungkin saja pernah memiliki lapisan atmosfer seperti yang dimiliki Bumi sekarang, sebelum efek rumah kaca yang parah, yang sangat merubah lapisan atmosfer dan menaikkan suhu udara. Mengapa kebanyakan kebudayaan kuno dalam buku-buku sejarah sekolah kita meninggalkan catatan tertulis yang dengan jelas menyatakan bahwa mereka mengadakan hubungan dengan pengunjung-pengunjung dari Venus? Bangsa Sumeria, Babilonia, Funisia, Kaldea, Mesir, Assiria, Yunani, Aztec, Maya, Hopis, Andes prasejarah, dan orang-orang dari India dan Tibet kuno, semuanya menyatakan bahwa mereka diajarkan mengenai kebudayaan dari orang-orang langit dan dewa-dewa dalam mesin-mesin terbang dari Venus, jauh sebelum ada pemerintahan dan agen-agen intelijen militer yang menutup-nutupi kebenaran.

Robert Charroux, seorang pakar prasejarah Perancis, yang menghabiskan puluhan tahun untuk mempelajari tulisan-tulisan kuno, menceritakan secara terperinci kolonisasi Venusian kuno di Bumi dan campur tangan mereka dalam evolusi manusia di sini, dalam enam edisi buku yang akhir-akhir ini begitu ditekan sehingga tidak tersedia di toko-toko buku Amerika Serikat ataupun dengan pemesanan. Saya telah mempelarai edisi ini dengan terperinci, dan buku-buku tersebut didukung dengan ukiran-ukiran dan gambar-gambar mengenai teknologi canggih dan perjalanan ruang angkasa yang ditemukan di banyak negara. Dalam perpustakaan-perpustakaan nasional besar di Asia juga ada banyak sejarah kuno yang berusia lebih dari 4000 tahun, yang menjelaskan secara terperinci mengenai pesawat ruang angkasa Venusian, pilot mereka, misi mereka di Bumi, campur tangan dalam masalah-masalah Bumi, dan keterlibatan dalam peperangan kuno antar planet yang terjadi di Bumi.

Sebagian dari tulisan-tulisan ini menjelaskan secara terperinci metoda tenaga dorongan dari pesawat alien yang berteknologi canggih, yang kedengaran seperti legenda sampai baru-baru ini penemuan ilmiah membuktikan bahwa pengetahuan ini adalah akurat. Di antara tulisan-tulisan kuno ini adalah Buku Dzyan, Vaimanika Sastra, Maosola Purva, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, seorang antropolog/arkeolog yang terkenal di tahun 1950an, Dr. George Hunt Williamson, menerbitkan penelitian yang menggambarkan bagaimana ia mempelajari naskah-naskah kuno, yang tersembunyi dalam sebuah kuil di pegunungan Andes di Amerika Selatan, yang menceritakan secara detil mengenai pendaratan-pendaratan Venusian, hubungan, dan perpaduan dengan orang-orang Bumi pada jaman purbakala.

Tinggi di Pegunungan Andes sana ada puing-puing salah sebuah kota yang tertua yang pernah ditemukan, Tiajuanaco, di mana ada puing-puing raksasa yang dibangun secara begitu luar biasa, sehingga para arkeolog tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka bangunan-bangunan tersebut mungkin dibangun oleh orang-orang purbakala. Ukiran-ukiran yang ditemukan di sana telah diterjemahkan sampai pada saat dimulainya kebudayaan, di mana sebuah pesawat ruang angkasa

berwarna emas dari Venus mendarat di sana, para penumpangnya keluar dari pesawat, dan seorang perempuan Venusian yang cantik mulai mengajarkan keahlian-keahlian dasar kebudayaan kepada orang-orang Indan primitif! (Lihat buku Charroux One Hundred Thousand Years of Man's Unknown History")

Mengapa ada begitu banyak dewa-dewa berpenampilan seperti manusia yang diceritakan datang dari Venus dalam kebudayaan-kebudayaan kuno? Mengapa Venusian seringkali digambarkan sebagai tipe Nordic yang tampan, tinggi, berambut pirang, dan bermata biru?

Apakah terjadi perubahan besar yang tiba-tiba dari lapisan luar planet menghancurkan kebudayaan dan lapisan atmosfer di permukaan Venus, menyebabkan mereka menyelamatkan diri ke Bumi, di mana mereka kemudian mencoba mengkolonisasi Bumi, dan mengendalikan penduduk asli dengan mengaku sebagai Dewa? Apakah pemerintah kuno Bumi beserta para pengikutnya mempercayai bahwa Venusian adalah dewa, malaikat, dan makhluk super lainnya karena mereka tidak mengerti teknologi jaman ruang angkasa yang sangat canggih yang hanya terlihat seperti keajaiban bagi pikiran orang-orang primitif? Apakah teknologi Venusian menghancurkan lapisan atmosfer yang mirip dengan miliki kita dan menimbulkan pengaruh rumah kaca seperti yang NASA laporkan sekarang, dan para ilmuwan kita akui juga mungkin terjadi di Bumi? Dan apakah ada teknologi Venusian yang begitu canggihnya, sehingga mereka telah melakukan perjalanan antar planet lebih dari empat ribu tahun yang lalu (dan sampai 18 juta tahun yang lalu dalam sejumlah tulisan kuno), juga mampu membangun pangkalanpangkalan atau bahkan kota-kota yang berada jauh di dalam tanah di Venus, melindunginya dari atmosfer yang ada sekarang di permukaan, tempat di mana mereka mengirimkan pesawatnya ke Bumi yang kita sebut sebagai UFO?

Laporan berikut dipublikasikan di Green Bay, Wisconsin, PRESS-GAZETTE, edisi 26 Juni 1959, di halaman 'Family Fare.

SATU KELUARGA MELIHAT PIRING TERBANG: SANG AYAH BERBICARA DENGAN PENUMPANGNYA.

http://www.burlingtonnews.net/venusians.html

Di suatu tempat di tepi Danau Huron, Ontario Kanada, saya menemukan sebuah kisah yang tidak dapat saya tolak. Saya telah menghentikan kano kecil saya dan berjalan ke darat menuju sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Pemilik stasiun tersebut mengundang saya ke rumahnya yang dekat untuk segelas kopi dan bertemu putranya yang berumur 12 tahun dan istrinya yang cantik.

Setelah obrolan yang umum mengenai pengalaman-pengalaman kami, ia menanyakan apakah saya pernah melihat UFO. Saya tersenyum lebar. Ya, katanya, ini tidaklah terlalu lucu. Lihat pulau di luar sana? (ia menunjukkan sebuah pulau kecil di tepi pantai), itu adalah sebuah tempat pendaratan yang sering digunakan oleh sebuah piring terbang. Tampaknya serius, sikap dan perkataannya masuk akal. Saya menanyakannya lebih jauh. Saya harus mengakui bahwa pada titik ini saya bersikap skeptis, tetapi informan saya memiliki semua tanda-tanda seorang dengan perasaan yang baik dan penilaian yang dapat diandalkan. Ya, saya pernah ke pulau tersebut untuk melihat piring-piring terbang mendarat dan tinggal landas. Saya telah sering melihat mereka dan begitu pula dengan istri dan putra saya. Saya melihat mereka sekilas dan melihat anggukkan konfirmasi dari keduanya. Apakah Anda melihat makhluk-makhluk dalam piring-piring terbang tersebut? tanya saya. Tentu saja saya pernah. Saya kenal dengan salah satu dari mereka. Mereka kelihatan seperti Anda dan saya. Mereka dapat berbicara Inggris dengan sempurna dengan sikap seperti menyanyi. Mereka bertubuh tinggi dan lumayan kuat serta hidup selama ratusan tahun. Dari mana mereka berasal?, tanya saya. Yang tertentu ini berasal dari Venus, jawabnya. Mereka mempunyai teman-teman seperti saya di Bumi, dan mereka mengunjungi kami. Mereka yang dapat mempercayainya telah dipilih dengan suatu proses yang hanya mereka ketahui. Para skeptis dihindari. Mereka ingin menyebarkan perdamaian. Mereka sangat tertarik dengan sasaran-sasaran dan usaha-usaha kita dalam perjalanan antar planet, karena apapun yang terjadi dalam planet kita mempengaruhi planetplanet lain.

Ia menambahkan bahwa kurang lebih 25 orang Venusian berada di pesawat tersebut dan ia telah melihat mereka berkali-kali. Istri dan putranya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa mereka juga pernah melihat mereka.

Catatan tambahan: Di danau Ontario yang berdekatan dengan danau Huron, diduga terdapat pangkalan/kota UFO bawah air. Kasus penampakan UFO di kawasan danau Huron dan Ontario tercatat sangat banyak.

[catatan: tulisan ini diterjemahkan dari http://www.burlingtonnews.net/venusians.html ]

Setelah Proyek Magnet menyimpulkan bahwa ada pesawat ruang angkasa makhluk luar angkasa, Wilburt Smith mengunjungi agen-agen UFO Sangat Rahasia Pentagon yang berhubungan dengan MJ-12 dan diberitahu bahwa keberadaan UFO adalah rahasia terbesar di Amerika Serikat, lebih daripada bom-H (senjata terampuh pada saat itu). Jadi apakah Venusian juga menghubungi Pentagon?

Karena semua kerahasiaan antar pemerintah, orang yang menyaksikan kontak ET atau dokumentasinya semua dirahasiakan karena masyarakat umum akan panik (versi resmi), Venusian harus mencari cara lain untuk membuktikan keberadaan mereka. Pada tanggal 4 Juli 1952 di Hari Kemerdekaan, mereka ambil bagian dalam pertunjukan udara UFO yang terkenal itu di atas Washington D.C. terbang dalam formasi untuk Kongres, Pentagon, Presiden, dan media massa nasional di atas Gedung Putih! Pemandangan ini menjadi topik utama surat-surat kabar internasional dan berita-berita televisi nasional utama! Rekaman video ditayangkan di TV nasional! Peristiwa tersebut dipercaya oleh masyarakat umum sampai MJ-12 (Kedutaan Pemerintah Rahasia Antar Planet) mempekerjakan ahli perbintangan yang terkenal Menzel untuk membuat suatu kebohongan demi menjelaskan penglihatan dengan saksi yang begitu banyak. Informasi palsu yang disebarkan pada media massa untuk menyembunyikan kebenaran adalah bahwa UFO yang terbang dalam formasi segitiga sebenarnya adalah suatu kenaikan suhu udara karena penambahan ketinggian, suatu ilusi cuaca yang berkaitan dengan udara dari pantulan cahaya yang disebabkan oleh udara dalam suhu udara yang berbeda dalam lapisan-lapisan awan. Sebagian besar orang Amerika, yang kurang pengetahuan dan mudah dibohongi karena kurangnya penelitian, menelan begitu saja cerita ini. Yang benar-benar harus dilakukan orang untuk mengetahui kebenaran hanyalah pergi ke perpustakaan mana saja dan melihat sebuah potret kenaikan suhu udara karena penambahan ketinggian selain kliping formasi UFO tersebut dan melihat perbedaan yang besar sekali penampilan yang sama sekali berbeda! Dan penyelidik intelijen manapun hanya perlu mengajukan pertanyaan mengapa Angkatan Udara begitu panik dan mengirimkan pesawat tempur untuk mengejar dan mencoba untuk menangkap suatu perubahan suhu udara yang disebabkan karena penambahan ketinggian? Bagaimana mungkin suatu perubahan suhu udara bisa terbang dalam formasi segitiga yang sempurna dengan kecepatan supersonik, bermanuver mengejar pesawat jet, melakukan belokan dengan sudut 90 derajat dengan kecepatan tinggi, dan mendaratkan pesawat terbang berbentuk cakram di hadapan pengamatan para intelijen?

Gagal untuk meyakinkan masyarakat setelah banyak penampakan di kota-kota, ketika Angkatan Udara menyebut piring terbentu berbentuk lonceng dengan kubah dan lubang-lubang untuk menembah sebagai gas rawa, meteor, planet Venus, burung yang berkilau, kunang-kunang, dan omong kosong yang dapat dibuktikan lainnya yang dipercayai orang-orang! Venusian yang dilaporkan membuat banyak orang Amerika mencoba membuktikan keberadaan mereka, termasuk beberapa ilmuwan terkenal, tetapi masyarakat mentertawakan para penghubung ini ketika mereka melaporkan pesan-pesan Venusian, dan para ilmuwan semuanya merasa takut untuk berbicara kepada masyarakat karena khawatir orang akan mentertawakan mereka dan olok-olok tersebut akan menghancurkan karir mereka!

Meskipun demikian, ada seorang pengecualian, yaitu Dr. George Hunt Williamson, seorang ahli arkeologi/antropologi yang terkenal yang merupakan orang pertama yang terlibat dalam komunikasi radiotelegraf dengan Venusian bersama-sama dengan Lyman Streeter, yang dipublikasikan di tahun 1950an tetapi ditekan oleh agen-agen pengontrol media. Williamson juga menghabiskan lebih dari sepuluh tahun tinggal bersama orang Inca di pegunungan Andes dan banyak kebudayaan Indian lainnya di Utara dan Selatan Amerika, yang mengatakan kepada mereka bahwa pada jaman purbakala mereka telah dihubungi oleh para Venusian. Ketua suku Hopi menceritakan hubungan UFO Hopi modern dan kuno dengan Venusian, dan bagaimana salah satu dari piring-piring terbang mereka telah mendarat di tanah suku Hopi di tahun 1950an. Bangsa Aztec menceritakan pengorbanan manusia di salah satu piramid mereka, dan bagaimana sebuah pesawat ruang angkasa Venusian tiba dan memberikan waktu satu bulan bagi kependetaan untuk mengakhiri semua pengorbanan manusia. Setelah satu bulan bangsa Aztec gagal mengikuti saran Venusian, dan memilih untuk mengikuti dewa-dewa lainnya (alien grey?). Jadi sesorot cahaya keluar dari piring terbang tersebut dan memusnahkan piramid pengorbanan tersebut!

Siapa yang dapat menjelaskan bagaimana bangsa Maya memiliki sebuah kalender Venusian yang sama sangat akurat pada waktu bangsa Spanyol menyerang tanah mereka sebuah kalendar yang belum diketahui atau dibuktikan keakuratannya oleh ilmu modern sampai tahun 1950an! Orang Inca menceritakan pesawat ruang angkasa berwarna emas yang mendarat di pegunungan Andes dan mengajarkan mereka kebudayaan, pasukan penyerang Pizarro menceritakan kisah tersebut kepada Raja dan Ratu, dan kisah tersebut disensor karena tidak ada dalam Alkitab. Dalam bukunya Secret Places of the Lion, Dr. George Hunt Williamson menceritakan bagaimana ia menemukan sebuah naskah kuno, dalam sebuah kuil tua yang terletak tinggi di pegunungan Andes, yang menceritakan secara terperinci koloni-koloni Venusian dan bantuan bagi Bumi di jaman prasejarah dan jaman purbakala, dan bagaimana sejumlah pesawat mereka menyelamatkan orang-orang yang bertahan yang diberi cahaya dari gempa bumi, gelombang pasang tsunami, banjir, dan pergeseran poros bumi. Kepercayaan kepada Venusian adalah biasa dan normal di jaman purbakala sebelum penyensoran pemerintah dan agama (Vatican)!

Jadi mengapa Venusian mendarat di halaman Gedung Putih? Menurut Venusian, usaha-usaha untuk mendarat di kota telah menyebabkan manusia-manusia Bumi mencoba membunuh atau menangkap Venusian, menembaki pesawat ruang angkasa mereka, dan menangkapnya untuk teknologinya. Penduduk lokal Bumi seringkali kasar, tidak ramah, dan berbahaya. Akankah Anda mendarat di tengah-tengah sebuah suku besar primitif kanibal pemburu kepala di Amazon, yang menyambut Anda dengan sebuah santapan dan kepala yang diciutkan, untuk menolong mereka? Mereka akan bertindak dulu dan mengajukan pertanyaan kemudian, begitu banyak misionaris yang ditemukan tewas! Tentu saja Venusian dapat melawan dengan senjata-sinar

mereka yang canggih? Meskipun demikian, Venusian mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak suka kekerasan dan lebih memilih untuk mengamati dan menolong dari jauh daripada untuk berperang. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki karma di Bumi dan kekerasan hanya akan memberikan karma bagi mereka di sini. Mereka memecahkan masalah dengan cinta bukan peperangan! Dan dalam tubuh manusia di planet ini mereka memang bisa dibunuh dengan senjata kita. Jadi mereka perlu memberikan suatu pertunjukkan yang spektakuler kepada masyarakat umum untuk membuktikan diri mereka bukan demi ego mereka, tetapi lebih untuk menyampaikan pesan mereka yang penting untuk melarang semua senjata nuklir, peperangan yang di luar hukum, menghilangkan semua polusi, dan membawa perdamaian ke Bumi seperti yang telah mereka lakukan di planet asal mereka. Pemerintah tidak mau menuruti nasehat mereka jadi mereka mengarah misinya ke orang-orang secara pribadi.

Adamski dan upaya membuatnya dianggap pembohong

Tahun 1952 cerita kontak UFOyang terbesar di sejarah modern menjadi topik-topik utama di seluruh penjuru dunia, radio harian dan berita televisi, serta majalah-majalah besar. Kontak ini didukung oleh begitu banyak bukti jelas yang mengejutkan sehingga that CIA/Pentagon/MJ-12 mengalami kesulitan dalam menjelaskannya dengan penjelasan-penjelasan bodoh biasa mereka yang terlalu banyak orang percayai.

Apabila Anda adalah seorang Venusian bagaimanakah Anda akan memilih seorang duta besar Bumi? Akankah Anda mencari seorang fanatik pemujaan atau fanatik agama, seorang pejabat pemerintah yang bergantung pada reputasinya dan gaji, atau seseorang tanpa latar belakang untuk misi seperti itu? Atau akankah Anda memilih sekelompok orang dengan pendidikan yang berkaitan dengan pengabdian dan hati yang bersih?

George Adamski, seorang astronom amatir di Gunung Palomar jauh lebih berpengabdian daripada rata-rata orang Amerika. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun bergadang setiap malam di Gunung Palomar, dengan kamera, mencari UFO. Ia tidur di siang hari dan mencari piring-piring terbang dengan teleskopnya di malam hari. Awal tahun 1950an ia mulai melihat cahaya-cahaya misterius yang bulan demi bulan bertambah dekat dan dekat, sampai pada akhirnya Adamski memotret sejumlah UFO sedemikian bagus sehingga foto-foto tersebut mengejutkan Pentagon. Jelas, foto-foto pesawat berbentuk piring logam dengan kubahkubah, lubang-lubang jendela, roda pendaratan dari jarak dekat di siang hari, semuanya berukuran besar! Pesawat pengintai keluar dari pesawat induk berbentuk cerutu panjang semuanya terlalu jelas dan dekat untuk disebut sebagai balon udara, meteor, burung, gas rawa, dan lain-lain oleh Proyek Bluebook, penyelidik UFO Angkatan Udara pemerintah, yang benar-

benar merupakan agen pemerintah penyebar informasi yang salah, menurut mantan direktur ilmiahnya Dr. J. Allen Hynek.

Foto-foto ini begitu bagus sehingga agen Angkatan Udara tidak berhasil menemukan penjelasan yang dapat dipercaya bagi mereka.

Lalu Adamski mengaku bahwa ia dihubungi secara telepati oleh pilot-pilot pesawat tersebut dan dikirimkan dalam sebuah misi untuk membuktikan keberadaan Venusian dan memberitahu dunia. Ia melaporkan telah mengumpulkan lima orang saksi, termasuk Dr. George Hunt Williamson (terdaftar dalam Whos Who In America) dan pergi ke Gurun Mojave untuk mencari bukti. Kelompok tersebut melihat sebuah pesawat induk mendarat di dekat Desert Center, California, menuruni sebuah jalan yang kotor, dan sebuah pesawat pengintai berangkat dan mendarat di dekatnya. Adamski ditemui oleh seorang pria Venusian yang berpenampilan muda dan tampan dengan rambut pirang sepanjang bahu, yang ia deskripsikan sebagai keindahan bentuknya melebihi apapun yang pernah saya lihat. Dan kebaikan di wajahnya membebaskan saya dari semua pikiran pribadi saya sendiri. Saya merasa seperti seorang anak kecil di hadapan seseorang dengan kebijaksanaan yang luar biasa dan banyak cinta. Karena dari dalam dirinya memancar suatu perasaan pengertian dan kebaikan yang tidak terbatas, dengan kerendahan hati tertinggi. Sekarang bukankah itu kebalikan dari stereotipe jenderal Pentagon atau direktur CIA? Bukankah orang-orang tersebut akan melakukan apapun untuk membuat misi yang hebat ini terlihat seperti suatu penipuan? Pikir secara logika!!

Untuk mencoba mempelajari fakta atau penipuan secara pribadi saya mengunjungi rumah di mana George Adamski tinggal di Desert Center, California, dan mewawancarai salah seorang saksi, Alice Wells. Orang-orang lain dalam departemen kami mewawancarai Adamski pribadi, sesuatu yang tidak diperdulikan orang-orang skeptis. Kodak, pakar dalam trik fotografi, menyimpulkan dalam laboratorium Washington DC mereka, setelah analisis pakar oleh spesialis trik fotografi, bahwa foto-foto tersebut memperlihatkan pesawat asli yang melayang-layang di kejauhan dimensi yang digambarkan Adamski, dan tidak dapat menimukan bukti penipuan apapun! Tentu saja, stasiun radio nasional yang dikendalikan CFR/MJ-12 menutup-nutupi temuan tersebut. Adamski juga membuat film 16 mm dari piring-piring terbang yang sedang melayang dari jarak yang sedemikian dekat sehingga siapapun dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah pesawat ruang angkasa, dan pakar nasional dalam trik fotografi, Walt Disney Studios, yang memproduksi Fantasia dan film-film bertema ruang angkasa lainnya tidak mampu menemukan bukti penipuan apapun!

Untuk bukti yang lebih jauh, Adamski dan para saksi (yang telah diambil sumpahnya bahwa semua ini benar-benar terjadi), memberi sepotong logam yang tidak dikenal kepada para

ilmuwan Bumi (yang sayangnya dirampas para analis pihak militer tanpa mempublikasikan kesimpulannya). Dan bagaimana dengan ini jet-jet Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan sedang terbang mengelilingi dan melihat hubungan ini! Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan hal ini kepada masyarakat. Para pilot piring terbang tersebut juga memakai sepatu yang aneh. Sepatu-sepatu itu meninggalkan ukiran tulisan hieroglif yang jelas di pasir gurun, yang dibuat cetakannya oleh Dr. George Hunt Williamson (kami memiliki ukiran ini). Tentu saja, pihak Angkatan Udara mencoba mengatakan kepada orang-orang bahwa Mr. Williamson membuat ukiran ini sebuah kemungkinan sampai ditemukan ukiran yang identik di sebuah reruntuhan yang sangat kuno jauh di dalam rimba Amazon di tahun 1970an bukan dari bahasa yang dikenal dalam pengetahuan kita. Tulisan hieroglif tersebut dikatakan sebagai kunci ke alam, dan mengatakan bagaimana caranya membuat sistem dorongan elektromagnetik anti gravitasi untuk sebuah pesawat ruang angkasa antar planet, berdasarkan Empat Kekuatan Utama dalam Alam Semesta yang merupakan dasar dari semua benda dan energi Teori Unified Field yang diselesaikan oleh Einstein. Ukiran tersebut dikatakan sebagai sebuah diagram empat dimensi di dalam Kuil Pembelajaran yang Lebih Tinggi di ibukota Venus.

Dilaporkan bahwa para Venusian tersebut mengatakan kepada Adamski untuk memperingatkan masyarakat bahwa energi atom jauh lebih berbahaya daripada yang masyarakat yakini, dan semua percobaan nuklir harus dilarang bersama-sama dengan pesan-pesan bagi perdamaian di Bumi dan kasih sayang universal, dan lain-lain.

Di bulan November 1952 kontak ini merupakan berita besar di media internasional dan kebanyakan dari masyarakat yakin bahwa hubungan yang bersejarah telah dilakukan dengan planet lain. Foto-foto yang jelas tersebut dipasang di banyak surat kabar dan majalah dan Adamski diperlakukan seperti seorang pahlawan selagi ia berkeliling ke ibukota negara-negara lain di mana banyak pemimpin dunia menyambutnya sambutan yang disangkal oleh Ibukota Amerika Serikat dan PBB.

Tidak berhasil membuktikan bahwa bukti Adamski adalah tipuan, Pentagon dengan begitu saja menggunakan omong kosong dan menyebutnya sebagai seorang pembohong tanpa sesuatu apapun yang mendukung tuduhan tersebut. Lebih dari seorang pengacara yang bersaksi bahwa Adamski akan dapat membuktikan di Pengadilan Tinggi bahwa dirinya adalah benar apabila ia diberi kesempatan. Akhirnya, tahun 1970an Angkatan Udara mengatakan kepada media masa bahwa ADAMSKI telah memfilmkan dan memotret bagian atas dari sebuah pendingin botol buatan Inggris. Ini menjadi berita dunia. Tetapi, orang yang menemukan pendingin botol mengatakan bahwa di tahun 1952 pendingin botol bahkan belum ada! Ia mengatakan bahwa ia belum menemukannya sampai tahun 1959. Tetapi, media massa utama menyelipkan fakta itu dalam sebuah artikel kecil yang tersembunyi yang diselipkan di halaman belakang di antara iklan-iklan di mana hanya sedikit orang yang melihatnya.

Adamski mengatakan bahwa setelah itu para Venusian tersebut kembali dan membawanya berkeliling ke Bulan serta Mars, dan lain-lain dengan pesawat ruang angkasa, dan sebuah buku ditulis oleh Desmond Leslie lengkap dengan foto piring-piring terbang yang melayang-layang di atas Bulan dan Adamski melihat keluar dari lubang jendela dari dalam sebuah piring terbang. Di buku ini Adamski menceritakan secara terperinci hal-hal yang terlihat di ruang angkasa dan di sisi tersembunyi Bulan yang tidak mungkin diketahui siapapun di tahun 1952-56, karena satelit Bumi pertama yang mengorbit mengelilingi bulan dan pergi ke tempat tersebut adalah di tahun 1960an! Penglihatan dan foto-foto astronot membenarkan bahwa Adamski memiliki informasi yang akurat. Adamski juga menggambarkan danau, tanaman yang hijau, dan awan di sisi tersembunyi Bulan sekaligus juga penghuninya. Foto-foto resmi NASA yang dibuat oleh Lunar Orbitter I dan para astronot Apollo membuktikan bahwa semuanya adalah asli.

Foto-foto ini tidak disebarkan NASA kepada media massa, tetapi bisa diperoleh dari NASA oleh para peneliti bereputasi baik yang memintanya. Di antara foto-foto ini adalah foto danau-danau besar dengan kolam-kolam di Bulan yang dibuat oleh Lunar Orbitter 4 (nomor foto HR128, HR151-3, dan awan-awan HR161-3 dan (banyak awan putih yang jelas dalam Lunar Orbitter 5 foto MR81. Daerah-daerah berkabut di Bulan dapat dilihat di foto 16-758 Apollo 16. Banyak ahli perbintangan profesional dan amatir telah melaporkan melihat kilatan-kilatan cahaya, cahaya berbentuk segitiga dan salib, cahaya-cahaya yang bergerak, dinding atau jembatan yang aneh di Bulan selama 150 tahun terakhir, dan semua hal ini muncul di surat-surat kabar dan majalahmajalah ilmiah serta jurnal-jurnal dan meskipun tidak pernah dibaca atau dilupakan oleh masyarakat tetap disimpan di Perpustakaan Kongres bagi peneliti manapun. Foto-foto yang dibuat oleh pesawat ruang angkasa Lunar Orbitter dan pesawat ruang angkasa Ranger ketika diperbesar juga dengan jelas memperlihatkan kubah, menara, jalan, dan dinding di Bulan! Sekarang secara resmi NASA mengatakan kepada kita bahwa Bulan adalah sebuah dunia yang mati tanpa kehidupan apapun dan tidak ada cuaca tidak ada awan, tidak ada kabut, tidak ada air permukaan. Foto-foto tersebut mengatakan sebaliknya, dan Adamski benar.

Masalah lain dalam menuduh Adamski adalah bahwa mengapa piring-piring terbang lain, yang kelihatan sama persis dengan piring-piring terbang dalam foto-fotonya, dipotret oleh warga sipil lainnya di negara bagian dan negara lain di tahun yang berbeda, yang tidak saling mengenal satu sama lain, dan seringkali dengan saksi masing-masing. UFO yang identik dengan UFO di foto Adamski terlihat dan dipotret di atas Maui di tahun 1970an, dengan banyak saksi mata. Jenis pesawat induk berbentuk cerutu terlihat oleh orang banyak di Lahaina di tahun 1970 dan dipotret, dan pesawat tersebut terlihat seperti pesawat yang dipotret Adamski di awal tahun 1950an. Pihak Angkatan Udara mencoba menjelaskannya sebagai peluru kendali yang diluncurkan dari Kauai. Meskipun demikian, peluru-peluru kendali tersebut tidak seharusnya terbang di atas Lahaina, dan sama sekali tidak mirip dengan pesawat-pesawat induk di foto-foto ini. Salah satu pesawat induk jenis UFO ini difilmkan oleh produser film Hollywood Chuck Wein, di Maui, di tahun 1970. Salah satu yang disebut pihak Angkatan Udara sebagai pelurupeluru kendali ini terlihat mengeluarkan pesawat pengintai yang berukuran lebih kecil di atas kawah Haleakala, Maui, tahun 1972, oleh Marama B. dan temannya Ruth yang melakukan

penelitian dalam departemen kami. Sebuah piring terbang Venusian berbentuk lonceng terbang rendah di atas Lahaina di bulan Mei 1972 di hadapan banyak saksi mata. Madellein Kodeffer memotret sebuah pesawat pengintai Venusian yang identik dengan pesawat Adamski di Silver Springs, Maryland, tahun 1965 (kami tidak memilikinya). Tom OBannon membuat foto pesawat berbentuk lonceng ini tahun 1957 dekat Winona, Missouri. Mr. Bill Clenderson di tempat terpisah menyaksikan pesawat yang serupa. Banyak saksi yang dibuktikan oleh para penyelidik tidak saling mengenal, di bagian-bagian yang berbeda di dunia, menggambar pesawat-pesawat berbentuk lonceng ini dengan akurat setelah melihatnya dari jarak dekat. Pada tanggal 15 Februari 1954, dua anak lelaki Inggris memotret salah satu pesawat berbentuk lonceng ini (Stephen Darbisher adalah salah seorang di antaranya). Kami dapat terus menyebutkan satu persatu. Ada terlalu banyak foto dari jenis pesawat yang sama untuk ditidakpedulikan dari terlalu banyak orang yang berbeda di terlalu banyak tempat yang berbeda selama sekian tahun yang terlalu lama dan yang dilakukan oleh Angkatan Udara adalah mengacuhkannya dan berharap Anda terlalu sibuk dengan pemikiran dan penelitian Anda sendiri.

Pihak Angkatan Udara juga mengalami kesulitan yang lebih besar berurusan dengan tokoh terkenal seperti Wilburt B. Smith dari Proyek Magnet (yang mereka putuskan untuk acuhkan) dan Dr. George Hunt Williamson, yang sia-sia saja mereka coba rusakkan nama baiknya. Rekannya Lyman Streeter ditutup mulutnya oleh CIA, sementara Williamson dilaporkan berada dalam daftar tembak 17 orang yang tahu terlalu banyak dan bicara terlalu banyak. Williamson melarikan diri ke pegunungan Andes yang terpencil di tahun 1960an dan 1970an untuk menyelamatkan diri, dan menurut Alice Wells (saksi Adamski) kembali ke Amerika dalam penyamaran di tahun 1975. Mengabaikan kabar burung bahwa Williamson (menyamar sebagai Pastor Philip dari biara di Andes) telah meninggal, ia menghubungi Direktur Departemen Urusan Antar Planet tahun 1973 kami, Gabriel Green, pertengahan tahun 1970an, dan tanpa diketahui siapapun berada di Santa Barbara, California. Di mana ia berada hari ini, kami tidak tahu. Menurut seorang penyelidik UFO Intelijen Angkatan Darat di Oahu tahun 1950an, Sersan Willard Wannall, Williamson telah melarikan diri ke Amerika Selatan untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan oleh CIA yang telah menelan korban 16 orang lainnya. Mengapa Williamson, yang mengaku dalam hubungan dengan sebuah basis rahasia Venusian di Amerika Selatan dan dengan Adamski harus dibunuh, harus melarikan diri, dan harus melakukan penyamaran apabila kasus bukan merupakan kebenaran?

Venusian di Pentagon

California, saya bepergian dengan Penyelidik UFO PBB Farida Iskiovet, asisten Presiden Majelis Umum PBB Adam Malik, menyelidiki UFO untuk presiden sendiri. Saya ditemani oleh Phil Geiger, direktur intelijen dari departemen kami dan saudara saya Fred Swegles (yang merupakan mantan agen media masa untuk Presiden Nixon dan Henry Kissinger di Gedung Putih bagian Barat untuk media massa). Kami mengunjungi Gabriel Green, yang merupakan

Presiden AFSCA (Amalgamated Flying Saucer Clubs of America), agen penyelidik UFO swasta terbesar di dunia pada saat itu.

Green mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh Venusian. Dalam dokumennya ada catatan mengenai dua orang Venusian yang mengunjungi surat kabar Los Angeles Times dengan sebuah pesan bagi dunia, dan dia diusir dari kantor! Ia juga memiliki laporan mengenai para ahli astronomi Soviet yang berhasil melacak banyak UFO dalam penerbangan-penerbangan ke Venus. Kami memutuskan untuk mengunjungi Dr. Frank Stranges, yang dikatakan adalah orang di Pentagon yang menangani kontak rahasia, tahun 1959, antara Presiden Eisenhower dan seorang duta besar alien dari Venus. Dr. Stranges adalah Presiden National Investigations Committee on Unidentified Flying Objects. Ia juga merupakan salah seorang anggota Departemen Urusan Antar Planet kami karena ia ingin menyebarkan kebenaran. Ia memperlihatkan kepada kami dokumen-dokumen UFO yang mengesankan dan foto-foto yang luar biasa jelas, termasuk foto-foto seorang pilot Venusian bernama Val Thor.

Ia menambahkan bahwa Thor Venusian memiliki sebuah basis bawah tanah rahasia di padang gurun Nevada, dan akan membawa kami ke sana menemui Thor apabila kami menginginkannya. Farida ingin pergi, tetapi saya harus kembali ke Honolulu untuk pertemuan bisnis yang penting dan melewatkan pertemuan tersebut. Menurut Dr. Stranges, para Venusian datang demi sebuah misi untuk membantu memecahkan masalah-masalah dunia apabila pemerintahan kita mau menyetujui untuk menghilangkan semua bahan bakar berpolusi, bom-bom nuklir, dan pemerintahan dan perekonomiannya yang korupsi yang ditolak oleh Presiden karena Venusian menolak untuk memberinya teknologi piring terbang atau pengetahuan apapun yang dapat digunakan oleh militer, dan minyak mendukung pemerintahannya dengan banyak uang. Tahun 1959, Venusian mendarat dalam sebuah pesawat pengintai (scout craft) di dekat High Bridge, New Jersey.

Bersama dengan 3 anggota kru mereka menghadiri sebuah konferensi UFO umum menyamar sebagai manusia Bumi dengan mengenakan pakaian Bumi. Setelah mengamati ketertarikan kelompok tersebut terhadap UFO, manusia-manusia ruang angkasa tersebut kembali ke pesawat mereka, berangkat, dan kemudian mendarat lagi di luar perbatasan kota Alexandria, Virginia. Thor meninggalkan pesawat di mana ia bertemu dua orang polisi yang menodongkan senjatanya kepadanya, tetapi Venusian tersebut menggunakan telepatinya untuk meliputi mereka dengan perasaan niat baik. Para polisi tersebut kemudian membawa Thor di tempat duduk belakang mobil mereka, dan tuduhan melanggar semua peraturan perbatasan antar negara bagian, dan mengantarnya sampai ke Pentagon, di mana ia ditemui oleh Menteri Pertahanan beserta staffnya yang terdiri dari 7 orang saksi. Di waktu yang sama 3 pesawat pengintai Venusian mendarat di Basis Angkatan Udara Edwards untuk sebuah kontak rahasia dengan para pejabatnya. Pesawatpesawat ini dikendalikan dengan pengendali jarak jauh. Alasannya adalah untuk menunjukkan

bahwa ada banyak yang bisa dipelajari dari Venusian. Para ilmuwan sama sekali tidak bisa mendobrak masuk ke dalam pesawat-pesawat tersebut, bahkan dengan sinar laser sekalipun.

Venusian mengejutkan para pejabat Pentagon karena tidak memiliki passport atau visa (melanggar undang-undang dan bisa ditahan) dan tidak memiliki sidik jari! Kata pengantar, yang dipresentasikan kepada Presiden, ditulis oleh Dewan Tinggi Venusian, tidak ditulis dengan bahasa apapun yang ada di Bumi, mengejutkan para pejabat. Val Thor diijinkan mengikuti enam orang penjaga bersenjata memasuki sebuah lift di mana mereka dibawa ke sebuah jaringan transportasi bahwa tanah yang membawa mereka ke gedung Capitol. Setelah itu agen-agen Secret Service mengawalnya kepada Presiden. Begitu mereka memasuki ruangan di mana Eisenhower menunggu, ekspresi khawatir terlihat di wajah Presiden. Bahkan agen-agen rahasia itu pun merasa gelisah. Lalu Eisenhower bangkit dari mejanya ketika mereka semua berjalan menghampirinya. Venusian tersebut mengangkat tangannya untuk berjabatan dengan Presiden, dan dengan segera 3 orang agen rahasia mencabut senjatanya dan mengacungkannya kepada Thor. Lalu Presiden dengan gugup menganggukkan kepala untuk menurunkan senjata, dan berkata, Anda tahu kami telah melewati semua peraturan protokol. Saya memiliki perasaan yang bagus mengenai Anda. Silakan, siapa nama Anda?

Venusian tersebut menjawab, Valiant.

Presiden bertanya, Dan dari mana Anda datang?

Saya datang dari planet yang Alkitab kalian sebut sebagai bintang fajar atau sore, Venus, jawab Thor.

Dapatkah Anda membuktikan hal ini? tanya Presiden.

Thor menjawab, Apa yang Anda anggap sebagai bukti?

Saya tidak tahu, kata Presiden dengan tergesa-gesa.

Lalu Thor menawarkan bukti dengan mengundang Presiden ke pesawat ruang angkasanya yang mendarat, tetapi Eisenhower menjawab, Temanku, saya tidak bisa datang dan pergi sesuka hati saya. Ada komite kepada siapa saya harus berkonsultasi dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Tetaplah di sini bersama kami beberapa waktu lagi. Mari kita berkenalan lebih baik lagi mengetahui lebih baik satu sama lain, dan mungkin, kita lihat nanti.

Setelah itu Thor mengatakan kepada Presiden bahwa bangsa kita telah diawasi secara cermat oleh Venusian sejak percobaan ledakan bom-A yang pertama tahun 1945. Meskipun demikian, para pejabat Pentagon tidak dapat menyimpulkan bahwa Val berada dalam posisi memaksakan sesuatu (yang memang tidak), dan Val menolak memberikan rahasia mengenai tenaga pendorong piring terbang kepada para ilmuwan mereka.

Seorang reporter yang mengetahui terjadinya pertemuan tersebut diduga dibunuh oleh CIA. Dr. Stranges melaporkan bahwa ia sendiri kemudian diculik oleh tiga orang misterius yang berpakaian serba hitam, dibawa ke padang gurun Nevada, kemungkinan untuk usaha pembunuhan, tetapi ditolong oleh sebuah pesawat pengintai Venusian yang mendarat di depan mobil hitam tersebut.

Penyelidik UFO PBB, Farida, meyakini apa yang dikatakan Dr. Strangers kepada kami. Saya serahkan kepada para pembaca untuk menentukan sendiri mengenai Dr. Strangers dan laporanlaporannya.

Tentang George Adamski, setelah pihak Angkatan Udara gagal membuktikan penipuan film-film dan foto-fotonya, beredar kabar burung bahwa pesawat Venusian sebenarnya adalah sebuah model balon yang digunakan CIA untuk membodohinya, dan bahwa Venusian sebenarnya adalah seorang agen pemerintah. Teori ini dimulai setelah banyak peneliti UFO yang terkenal membuktikan bahwa ia benar-benar memotret sebuah objek padat besar yang benar-benar terbang dan mereka tidak dapat menemukan kebohongan apapun.

Pertama-tama, dari mana logika mengapa mula-mula CIA membuat George meyakini bahwa ia telah menghubungi Venusian dan kemudian menyangkalnya pernah terjadi? Bagaimana logikanya? Juga, Adamski menggambarkan bahwa mata Venusian memancarkan kebijaksanaan dan kasih sayang yang luar biasa dan ia memiliki keindahan yang melebihi apapun yang pernah ia lihat. Seorang agen pemerintah membuat foto close-up yang sangat jelas merupakan sebuah pesawat bermesin dengan lubang-lubang jendela yang terlalu jelas, terperinci, dan terlalu mekanik untuk mungkin disebut sebuah balon, dan kecepatan, penerbangan, serta manuver yang

dilaporkan dari objek-objek yang dipotret dan dilihat di bagian-bagian yang berbeda di seluruh dunia tidak mungkin ditiru oleh sebuah balon! Sebagian orang berteori bahwa piring-piring terbang yang ia lihat adalah pesawat eksperimen pemerintah Amerika Serikat. Meskipun demikian, para peneliti, penumpang (pilot), orang yang mencoba, dan para saksi dari piringpiring terbang percobaan Angkatan Udara dan Angkatan Laut di awal 1950an tersebut semuanya jatuh, gagal dipertunjukkan, atau begitu gagal sehingga proyek-proyek tersebut begitu tidak berhasil, membuktikan bahwa Adamski tidak melihat pesawat rahasia pemerintah di tahun 1951 sampai 1953 selama percobaan-percobaan ini! Adalah benar bahwa pemerintah pernah mengembangkan dan menerbangkan piring-piring terbang bertenaga nuklir, tetapi itu lebih dari 15 tahun kemudian! Dan potret pesawat rahasia ini tidak mirip dengan jenis pesawat Adamski. Lebih jauh lagi, tidak seorangpun yang dapat menjelaskan bagaimana Adamski dapat mengetahui detil yang sulit dimengerti mengenai bola-bola api kecil berwarna hijau yang melayang di ruang angkasa dan di sisi tersembunyi Bulan yang tidak ditemukan oleh para astronot sampai lebih dari 15 tahun kemudian, dan juga perincian lainnya mengenai ruang angkasa. Sekarang diterima secara luas oleh para peneliti terkenal bahwa George benar-benar memotret objek-objek besar yang sedang terbang.

Tahun 1970 film Hollywood Rainbow Bridge diputar, dibuat di Maui dan dibintangi oleh Jimi Hendrix. Di akhir film para bintang sedang berada dalam sebuah kabin di Kawah Haleakala mendiskusikan UFO dengan Hendrix, ketika Charlotte Blodgett (sekretaris Adamski), mengatakan kepada penonton di seluruh dunia bahwa Venusian telah menghubungi pemerintah Amerika Serikat secara rahasia dan menawarkan sistem energi yang gratis dan nonpolusi yang menjadi suatu ancaman bagi penghasilan terbesar di dunia, minyak dan listrik, dan suatu alasan bagi kerahasiaan. Dalam sebuah surat tahun 1971 kepada para peneliti Maui, Charlotte diduga diculik oleh para agen pemerintah dari CIA dan Interpolkarena mengeluarkan pernyataan dan didorong ke jalanan untuk dibunuh, tetapi ditolong oleh sebuah pesawat pengintai Venusian yang mendarat yang terlihat seperti pesawat yang dipotret Adamski!

Phylis Dixon, penanggung jawab Departemen Urusan Antar Planet kami di New Zealand, menulis bahwa ia diserang oleh manusia kecil jenis alien penculik di tahun 1977 dan ditolong oleh Venusian. Menurut Dr. Wilbert B. Smith dari Proyek Magnet, Venusian mengatakan bahwa mereka memiliki semacam pasukan polisi yang digunakan untuk melindungi orang-orang kunci.

Laporan ini sepenuhnya merupakan apa yang orang-orang lain tulis atau katakan kepada saya. Saya meminta Anda untuk membuat kesimpulan Anda sendiri dari apa yang mereka katakan dan mereka tulis dan pilihlah keyakinan Anda sendiri, karena saya tidak akan mengatakan kepada Anda kesimpulan saya sendiri di sini! Ambil keputusan Anda sendiri, dan yang terpenting, Anda harus bersikap obyektif dalam memikirkannya!

Pada hari yang istimewa itu, tanggal 13 Mei 1954, di Bandar Udara Nasional di Washington D.C., layar radar kami memperlihatkan objek pada ketinggian yang tinggi dan bayangan ukuran yang tidak biasa. Satu demi satu radar dinyalakan dan pelacakan objek-objek yang sama nampak di semua layar. Komputer pemindai kami menentukan ukuran objek-objek ini lebih dari 250 kaki diameternya, pada pandangan pertama, berjarak 15 sampai 18 mil di atas Washington. Objekobjek ini berada di kota Washington. Sebelum malam tiba, ada laporan yang otentik mengatakan bahwa pesawat yang berbentuk oval ini sedang melayang-layang tepat di atas Capitol, Gedung Putih, Pentagon.

- Department of Interplanetary Affairs -

Sumber: Dari Nur Agustinus dengan link dari: http://www.facebook.com/groups/betaufofb/doc/10150346397274561/ http://www.facebook.com/groups/betaufofb/doc/10150346398929561/ http://www.facebook.com/groups/betaufofb/doc/10150346400334561/ http://www.facebook.com/groups/betaufofb/doc/10150346401149561/ http://www.facebook.com/groups/betaufofb/doc/10150346402389561/

ufo,alien,ya'juj ma'juj & kiamat


Oleh Melchizedeq le Chaim di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Saya akan membuat bahasan tersendiri tentang hakekat ufo & kiamat 2012, namun kali ini saya berkeinginan untuk mengutarakan bahwa sebelum kiamat nanti akan terjadi dulu peperangan dhasyat antar mahluk mutan di alam raya ini. Perang Dunia III, sebuah babak terakhir Akbar Bharata Yudha, dimana para Pandawa (kaum pengemban Hukum ALLAAH) akan meluluhlantakkan kekuasaan para kurawa (kaum penentang Hukum ALLAAH yang bergabung dengan persatuan bangsa-bangsa serta ya'juj &ma'juj) yang angkuh, sombong yang tak mau patuh kepada SANG MAHA AGUNG,Sekitar 18 Januari 2010 lalu, pesawat ruang angkasa tigadimensi NASA yang peruntukkan untuk memantau matahari mulai merekam kelompok benda terbang UFO raksasa di sekitar matahari. Menurut seorang pengamat mengatakan bahwa UFO tersebut "tampaknya sedang bergerak, karena dalam sejumlah foto video NASA, mereka berada di lokasi yang berbeda, benda-benda terbang ini sangat besar, yang terkecil mungkin sebesar

planet bumi.Jika UFO ini adalah planet atau asteroid yang lebih besar dari komet, maka seharusnya sama seperti dengan kejadian komet yang baru-baru ini terjadi, seharusnya telah ditarik oleh gaya gravitasi matahari yang sangat kuat. Fisikawan kuantum Nassim Haramein juga menolak dugaan itu adalah komet, dia berkata jika itu adalah sebuah komet, maka komet sebesar itu seharusnya kita dapat melihat jelas ekor komet.Penjelasan NASA: kegagalan peralatanMenurut laporan jaringan media asing Examiner, pada awalnya NASA masih mempublikasikan foto atau video ini pada situs web-nya, tetapi kemudian mencabutnya dengan suatu alasan yang belum diketahui! Ilmuwan proyeksi tiga dimensi NASA Dr Joe Gurman menjelaskan bahwa benda-benda UFO ini adalah karena terjadi gangguan pada peralatan NASA, fenomena yang terbentuk akibat super-terkompresi.Gurman mengatakan, "Logger data dari pusat DSN pada 18 Januari 2010 gagal, persis pada hari itu mulai di sekitar matahari muncul gelombang UFO." Gurman mengatakan karena pusat logger data DSN timbul gangguan, foto UFO yang terlihat itu adalah karena dikompresi menjadi " Beacon pattern" (dekat real-time, kompresi dangat besar, 512 512 atau lebih kecil), bukanlah pemutaran telemetri Image normal (mode alat tersebut 2048 2048 masih dapat dikompresi ). Dia mengatakan bahwa karena adanya perbedaan dalam data kompresi mebuat orang merasakan seperti melihat UFO.Namun, orang-orang yang menerima surat dari Gurman tidak ada yang menganggap bahwa penjelasan NASA dapat dipercaya.Peradaban Luar Sedang Mendeteksi dan Memasuki sistem Tata Surya KitaFisikawan kuantum Nassim Haramein memperoleh foto dan video asli sebelum NASA menghapusnya, bahkan melakukan sebuah analisis dari sudut pandang fisika kuantum, dia menjelaskan dalam video yang berdurasi sekitar 10-menit, UFO yang lebih kecil dan lebih besar dari bumi ini sebenarnya adalah pesawat ruang angkasa raksasa alien atau pesawat ruang angkasa raksasa yang mampu melintasi ruang dan waktu, pesawat ruang angkasa asing ini menggunakan matahari sebagai singularitas lubang hitam atau gerbang bintang, untuk mengunjungi tata surya kita. Mr Haramein menganggap data tiga-dimensi pesawat UFO raksasa yang diperoleh NASA ini membuktikan bahwa peradaban extraterrestrial menggunakan kapal terbang sebesar planet bumi ini melalui pintu bintang matahari masuk ke dalam sistem tata surya kita.Nassim Haramein mengatakan bahwa di sekitar matahari sering muncul UFO. Dan bukan hanya satu, tetapi adalah sebuah formasi lengkap. Sebenarnya, apakah NASA atau Pemerintah Amerika Serikat sangat menyadari hal ini, bahwa ada teknologi yang menguasai peradaban luar bumi yang luar biasa, dan memungkinkan pesawat ruang angkasa untuk menahan suhu tinggi dekat matahari. Namun, Pemerintah Amerika Serikat takut untuk mengakui kenyataan ini, dan masih tidak dapat memutuskan bahwa apa yang akan mereka lakukan.NASA Sedang Menyembunyikan Apa?Mengapa NASA harus mengganti materi foto dan video? Apa sebenarnya yang ingin mereka sembunyikan? Apakah umat manusia takut dirinya tidak bisa menghadapi peradaban makhluk luar angkasa berteknologi tinggi seperti ini?Fisikawan kuantum Nassim Haramein, mengatakan setelah dia melihat benda-benda terbang ini, dia menulis surat melalui e-mail dikirim ke NASA, menanyakan ke orang-orang di NASA benda apakah ini yang mereka perkirakan. Setalah itu NASA kemudian menghapus video di situs web.Pada tahun 1984, mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dalam pidato pelantikan presiden, pernah mengatakan kepada publik perkataan seperti ini: "Bapak-bapak dan Ibu-ibu, masa depan semua yang tertulis didalam Alkitab". Kata-kata Presiden Reagan, membuat media dunia internasional berspekulasi bahwa apa maksud perkataannya itu? Beberapa orang menduga bahwa kata-kata Reagan mungkin berhubungan dengan prediksi tentang nasib akhir umat manusia. Patut dicatat adalah bahwa setelah Reagan terpilih kembali sebagai presiden, pernah tiga kali dalam kesempatan yang tidak-biasa, mengungkapkan beberapa kekhawatirannya.Pada tahun 1985,

mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, dalam pertemuan dengan mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev , mengingatkan kepadanya, "Manusia harus was-was terhadap ancaman mendadak yang datang dari makhluk tertentu dari planet lain alam semesta."16 Februari 1987, dalam sebuah konferensi Komite Pusat Partai Komunis Soviet yang diselenggarakan di Kremlin di Moskow, Gorbachev telah mengkonfirmasi: "Dalam pertemuan di Jenewa, presiden AS pernah mengatakan bahwa jika bumi diinvasi oleh makhluk asing, Amerika Serikat dan Uni Soviet harus bersatu untuk melawan invasi yang mirip seperti itu..."21 September 1987, di pertemuan reguler Majelis Umum PBB ke-43, Presiden Reagan sekali lagi mengingatkan kita, "Ada ancaman yang lebih menakutkan dibandingkan dengan perang antar bangsa di Bumi dengan dunia luar?"Kata-kata Presiden Reagan seharusnya tidak hanya di mulut saja, di podium PBB, dia tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi atas nama Amerika Serikat, yang didukung oleh kata-katanya sendiri, adalah teknologi antariksa yang kuat di seluruh Amerika Serikat. Apa yang membuat Amerika begitu khawatir? Bahkan, mantan Uni Soviet sebagai kekuatan ruang angkasa kedua, juga ada banyak pandangan yang sama, Gorbachev ketika menginformasikan pandangan ketika bertemu Presiden Reagan, dia tidak menganggapnya sebagai lelucon, atau menyangkal, tapi dia mengatakan saat ini masih belum diperlukan. Dengan kata lain, Gorbachev tahu adalah sama banyaknya dengan Reagan.Menyiratkan Luasnya Peradaban ExtraterrestrialJika data asli NASA (penggantian foto) itu benar, maka 18 Januari 2010 gelombang munculnya ribuan kapal UFO raksasa itu menunjukkan pengungkapan peradaban luar bumi pada tahun 2010 akan memiliki implikasi luas. Setidaknya ada beberapa hal seperti berikut ini:* Kita tidak bisa mengharapkan NASA untuk mengekspos peradaban extraterrestrial, dan kegagalan peralatan yang dikatakan Gurman tidak masuk akal, sulit diyakini. Dan juga tidak jelas alasannya NASA menghapus foto-foto UFO ini di situsnya, ini jelas menyembunyikan sesuatu.* Fisikawan kuantum Nassim Haramein memberikan penjelasan yang masuk akal: peradaban extraterrestrial sedang mendeteksi dan memasuki tata surya. Ia menganggap, NASA memperoleh data tiga-dimensi UFO raksasa tersebut membuktikan bahwa peradaban luar bumi menggunakan kapal ruang angkasa yang begitu besar melalui pintu bintang matahari atau lubang hitam singularitas masuk ke sistem tata surya kita.* Pada 18 Januari tahun 2010, munculnya sekelompok besar armada kapal di sekitar matahari, dapat dikatakan peradaban extraterrestrial yang menampakkan diri, dan dalam peradaban mereka memiliki sebuah pesawat ruang angkasa yang besarnya seukuran bumi.* Pesawat ruang angkasa yang melalui pintu bintang matahari atau titik tunggal ke dalam tata surya, memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan darurat kepada manusia pada saat yang diperlukan, sehingga kemampuan seperti ini untuk memecahkan aturan alam semesta, "non-intervensi". 'Isa ibnu Maryam yang merupakan manifestasi dari Ruhul Qudus kuat ( Malaikat Jibril ) langsung yang akan memimpin perang melawan alien tersebut, dijelaskan dalam Al Qur'an :yang diajarkan kepadaNya oleh (Jibril) yang sangat kuat. (QS 53:5)Isa putera Maryam dan KAMI memperkuatnya dengan Ruhul Quddus (QS 2:87)Dan KAMI berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta KAMI perkuat Dia dengan Ruhul Qudus (QS 2:253)di waktu AKU menguatkan Kamu dengan (QS 5:110)Kekuatan dan kemampuan Malaikat Jibril ( Ruhul Qudus ) yang menempati jasad 'Isa tersebut nampaknya menjadi bekal bagiNya untuk melawan kekuatan persatuan bangsa-bangsa yang didukung oleh pasukan ya'juj dan ma'juj yang terdiri mahkluk-makhluk alien dan mutan tersebut. Arti hadits /Dari Umar juga dia berkata : Ketika kami duduk-duduk disisi RasuluLLAAH SAW suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi lalu

menempelkan kedua lututnya kepada kepada lututnya (RasuluLLAAH SAW) seraya berkata: " Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam ?", maka bersabdalah Rasulullah : " Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ILAAH ( yang disembah) selain ALLAAH, dan bahwa Nabi Muhammad Utusan ALLAAH, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu ", kemudian dia berkata: " anda benar ". Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian Dia bertanya lagi: " Beritahukan Aku tentang Iman ". Lalu beliau bersabda: " Engkau beriman kepada ALLAAH, malaikat-malaikat-NYA, kitab-kitabNYA, rasul-rasul-NYA dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk ", kemudian Dia berkata: " anda benar". Kemudian dia berkata lagi: " Beritahukan aku tentang ihsan ". Lalu Beliau bersabda: " Ihsan adalah engkau beribadah kepada ALLAAH seakan-akan engkau melihatNYA, jika engkau tidak melihatNYA maka DIA melihat engkau" . Kemudian dia berkata: " Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)". Beliau bersabda: " Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya ". Dia berkata: " Beritahukan aku tentang tanda-tandanya ", beliau bersabda: " Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya ", kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya: " Tahukah engkau siapa yang bertanya ?". aku berkata: " Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui ". Beliau bersabda: " Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian ".(Riwayat Muslim dalam Kitabul Iman)Sekarang coba perhatikan Hadits diatas tersebut pada bagian yang dicetak tebal, yakni ketika Jibril bertanya tentang Kiamat, maka Nabi menjawab : Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, maka dapatlah disimpulkan bahwa Jibril lebih tahu mengenai hari Kiamat disbanding Nabi Muhammad. Lalu kita hubungkan dengan ayat berikut ini :Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberitahukan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus." (Az-Zukhruf: 5961)Dijelaskan bahwa Nabi Isa lah yang memberitahukan tentang masa hari Kiamat secara global, bukan memberitahukan secara detail waktu tepatnya, karena itu hanya ALLAAH yang tahu. Begitu pula Jibril dalam Hadits tersebut memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat. Lalu siapakah Isa SAW dan siapakah Jibril ??? Sekarang mari kita lacak keberadaan Isa, sebelumnya kita tahu bahwa Jibril adalah Malaikat Pembawa Wahyu, sebagian besar Nabi ALLAAH menerima Wahyu dari Malaikat Jibril setelah Beliau Beliau itu dipandang cukup usia untuk menerima wahyu tersebutKatakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dariRABB Mu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada ALLAAH)". (QS 16 :102) Tapi berbeda dengan Nabi Isa, yang pada masa kecilnya sudah mengaku sebagai Nabi (tanpa pengangkatan terlebih dahulu) dan menerima Wahyu. Nash berikut ini menjelaskan : Hai Saudara perempuan Harun, ayahMu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibuMu sekali-kali bukanlah seorang pezina", maka Maryam menunjuk kepada anakNya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan Anak Kecil yang masih di dalam ayunan?"Berkata Isa: "Sesungguhnya Aku ini Hamba ALLAAH, DIA memberiKu Al Kitab (Injil) dan DIA menjadikan Aku seorang nabi (QS 19:28-30)Dan ALLAAH mengajarkan kepadaNya Al Kitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. (QS Ali 'Imran: 48) Untuk memahami rujukan atas 'Al Kitab" yang disebutkan di ayat ini, kita harus melihat ayat-ayat lain di dalam Al Qur'an yang relevan dengan pokok permasalahan ini Surat Ali 'Imran menegaskan maksud tersebut.Allah, tiada ada ILAAH melainkan DIA, YANG HIDUP KEKAL lagi senantiasa berdiri sendiri. DIA menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan

kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum (Al Qur'an), menjadi petunjuk bagi insan, dan DIA menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat ALLAAH akan memperoleh siksa yang berat; dan ALLAAH MAHA PERKASA lagi mempunyai balasan (siksa). (QS Ali 'Imran: 2-4)Dalam hal ini, Al Kitab yang disebut dalam ayat 48, yang diketahui oleh 'Isa AS, Al Quran, Taurat dan Injil selama kehidupannya, Petunjuk yang paling jelas tentang identitas Nabi 'Isa adalah pada ayat ke-59 Surat Ali 'Imran adalah: Sesungguhnya misal (penciptaan) 'Isa di sisi ALLAAH, adalah seperti (penciptaan) Adam. ..." Di ayat ini kita dapat melihat ada sejumlah kesamaan antara kedua Nabi tersebut. Seperti kita ketahui, Adam AS dan 'Isa AS keduanya tidak berayah, tetapi kita dapat menarik suatu kesamaan lebih lanjut dari ayat di atas, di antara turunnya Adam AS ke permukaan bumi dari surga dan turunnya 'Isa AS dari hadirat ALLAAH pada zaman akhir nanti, demi memparipurnakan ajaran ALLAAH dan menegakkan Kerajaan ALLAAH di alam semesta ini.Bayangkanlah, tanpa menunggu waktu dewasa, dan dalam kedaan masih bocah, Isa bisa menjelaskan status keNabianNya dan pemberian Wahyu kepadaNya. Lalu apakah Jibril telah memberkan Wahyu kepada Nabi Isa semenjak Beliau masih Bayi??? Atau Apakah Isa itu adalah Jibril itu sendiri???, mari Kita runut Nash berikut ini lagi :Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya Aku ini hanyalah seorang utusan RABB Mu, untuk memberiMu seorang anak laki-laki yang suci".( QS 19: 19)Simak baik baik apakah tugas Jibril kepada Maryam??? Untuk memberikan Anak kan??? Nah disitulah terjadi proses pembuahan janin dari Ruhul Qudus ( Jibril ) kepada Maryam dengan cara Jibril menghembuskan Ruh Nya kepada Maryam, sehingga bersemayamlah Jibril di rahim Maryam sebagai 'Isa. Nash menjelaskan :Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam Din mu dan janganlah kamu mengatakan terhadap ALLAAH kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan ALLAAH dan (yang diciptakan dengan) kalimat-NYA, yang disampaikan-NYA kepada Maryam, dan (dengan tiupan) Ruh dariNYA Maka berimanlah kamu kepada ALLAAH dan rasul-rasul-NYA dan janganlah kamu mengatakan: "(ALLAAH) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya ALLAAH YANG MAHA ESA, MAHA SUCI ALLAAH dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah ALLAAH menjadi PEMELIHARA.(QS 4:171)Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu KAMI tiupkan ke dalam (tubuh)Nya Ruh dari KAMI dan KAMI jadikan Dia dan anakNya tanda (kekuasaan ALLAAH) yang besar bagi semesta alam. ( QS al Anbiyaa' : 91 )Jibril dengan kemampuanNya merubah diri menjadi Nabi 'Isa di kandungan Maryam. Itulah rahasianya mengapa Nabi 'Isa langsung dapat memahami Wahyu, karena Beliau sendiri adalah wujud insani atau manifestasi dari Jibril itu sendiri. Lalu apakah benar ada Malaikat yang berubah menjadi insan ??? Hadits tentang Islam, Iman dan Ihsan diatas telah membuktikan bahwa Malaikat bisa berubah menjadi sosok insan. Coba renungkan Nash berikut ini :"KAMI telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, KAMI sungguhsungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka."(QS 76:28)Pada ayat diatas, ALLAAH mengingatkan bahwa apabila dikehendaki olehNYA, maka ALLAAH akan ganti insan dengan mahkluk yang serupa bentuknya. Diperkuat lagi dengan ayat berikut ini : untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.(QS 56 : 61 )Namun perbedaannya bahwa mahkluk pengganti itu akan lebih kuat daripada insan itu sendiri, dalilnya:Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan KAMI sekali-kali tidak dapat dikalahkan.( QS 70 : 41)Itulah Nabi 'Isa yang mendapatkan Kekuatan dari ALLAAH berupa Ruhul Quddus alias Jibril. Kekuatan itulah yang membuatnya bertahan

menghadapi pengkhianatan bani Israel ketika itu, dan juga yang memperpanjang usiaNya. Kemudian dengan kekuatan itulah Beliau akan memimpin peperangan melawan musuh-musuh ALLAAH nantinya :Pernah RasuluLLAAH SAW bersabda kepada Hassan bin Tsabit :" seranglah mereka karena Jibril selalu bersamaMu " ( Bukhari : 1653 kitab adab, bab : serangan terhadap orang-orang musyrik dari al Barra', Muslim : 2468 kitab keutamaan Para Shahabat dari al Barra' )Lalu kenapa harus ada penggantian ??? kesalahan apa yang telah dilakukan oleh sebagian besar orang pada zaman ini??? Hal ini terjadi karena insan yang mengaku Muslim sudah tidak mau lagi berjihad ( berperang) kecuali hanya sedikit saja dari golongan terakhir nanti. Baik mereka yang beralasan harus adanya tanzim atau yang lain, itu semua adalah kebathilan yang sebathil bathilnya. Apalagi mereka yang mengaku atau masuk kepada organisasi Mujahidin, tapi seekor kafir busuk saja belum pernah dibunuh oleh mereka. Hal ini di perlihatkan oleh Nash berikut ini:Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan ALLAAH" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya ALLAAH menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-NYA sedikitpun. ALLAAH MAHA KUASA atas segala sesuatu.(QS 9 :38-39)Dari Jabir bin AbdiLLAAH ia mengatakan: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Masih tetap sekelompok dari umatKu mereka berperang di atas kebenaran, mereka unggul sampai pada hari kiamat." Beliau bersabda: "Lalu turunlah Isa bin Maryam, lalu pemimpin kaum Muslimin mengatakan: 'Kemari, jadilah Imam Kami.' Maka Ia menjawab: 'Sesungguhya sebagian Kalian Pemimpin atas sebagian yang lain sebagai kemuliaan ALLAAH atas umat ini'." (Shahih, HR. Muslim, 2/368 Bab 71 Nuzul Isa bin Maryam Hakiman bi Syari'ati Nabiyyina Muhammad; Ibnu Hibban, no. 6819, 15/231, Bab Al-Bayan bi Anna Imama Hadzihil Ummah 'inda Nuzul 'Isa bin Maryam Yakunu minhum duna an yakuna 'Isa Imamahim fi Dzalika Az-Zaman)Maka kesimpulannya bahwa Nabi 'Isa adalah juga Jibril yang kuat yang akan memimipin barisan kaum Mujahidin dalam menghadapi musuh musuh ALLAAH diakhir zaman nanti, karena pada saat itu orang sudah banyak murtad dari Islam karena tidak mau lagi berperang membela Islam. Karena memang Jihad adalah perintah dari ALLAAH, qaidah ushul fiqh menjelaskan bahwa perintah lebih didahulukan daripada larangan, maka daripada itu iblis dinyatakan kafir karena menolak perintah untuk sujud, sedangkan Adam tidak sampai dikafirkan karena hanya melanggar batasan larangan saja. Bila perintah Jihad yang telah pasti ditinggalkan oleh orang yang mengaku Muslim, maka tak ayal lagi dia telah murtad dari perintah yang telah ALLAAH tetapkan tersebut, dalilnya:Dan orang-orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka."Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap ALLAAH, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? mereka itulah orang-orang yang dila'nati ALLAAH dan ditulikan-NYA telinga mereka dan dibutakan-NYA penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk (perang) itu jelas bagi mereka, syaitan

telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka."(QS 47 : 20-25)Coba perhatikanlah secara seksama, segala ayat tentang tentang tidak ada paksaan dalam Din, atau bagimu Din kamu bagiku Din Aku telah dihapus oleh ayat saif, ayat perang. Dan ini adalah disiplin ilmu nasikh wa mansukh ( lihat tafsir Quran Jalaluddin as Suyuthi bab Nasik Mansukh, atau tafsir Ibnu Katsir bab tafsir surah al Baqarah:106). Maka keadaan meninggalkan Jihad sat ini, berarti menjelaskan bahwa orang tersebut telah kafir, kecuali mereka yang punya uzur tertentu, karena sakit dan sejenisnya. Saat ini apakah para ustadz dan kaum Muslimin sebagian besar punya uzur??? Tidak...tidak...tidak sama sekali. Mereka adalah pendusta yang mengatas namakan Islam. Yang hanya menjual Islam ini dengan menghasilkan uang bagi mereka. Disaat itulah ;Isa akan tampil sebagai Panglima perang kaum Muslimin.Nabi 'Isa Almasih juga adalah Sang al Mahdi Paripurna Sebagaimana dijelaskan oleh banyak para Ahli 'Ilmu bahwa kemunculan Imam Mahdi adalah pembatas antara tanda-tanda kecil dengan tandatanda besar dari kiamat. Maka kemunculan Imam Mahdi tidaklah bersamaan dengan Isa bin Maryam akan tetapi kemunculannya lebih dahulu daripada diturunkannya Isa bin Maryam. Maka Nabi 'Isa tak lain adalah Sang al Mahdi yang memparipurnakan atas apa yang telah dibawakan oleh Imam Mahdi sebelumnya. Sebagian orang yang mengingkari hadits-hadits Al-Mahdi mengemukakan alasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda:"Artinya : Tidaklah bertambah urusan melainkan semakin sulit, dunia semakin rusak. manusia semakin bakhil; dan tidaklah datang kiamat melainkan atas manusia yang paling jelek. dan tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam. " [Sunan Ibnu Majah 2: 1341.dan Mustadrak Al-Hakim 4: 441-442]hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Muhammad bin Kholid dari Abban bin Sholeh dari al Hasan dari Anas dar RasuluLLAAH SAW.Banyak orang yang menyatakan bahwa hadits ini adalah dha'if karena dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Khalid AlJundi. Mengenai Muhammad ini Adz-Dzahabi mengatakan "Al-Azdi berkata mungkar haditsnya". dan Abu Abdillah Al-hakim berkkata, "majhul" Dan saya sendiri -Adz-Dzahabimengatakan bahwa haditsnya yang berbunyi Laa Mahdiyya Illaa Isa 1bnu maryam (Tidak ada Mahdi kecuali Isa Ibnu Maryam) merupakan khabar mungkar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah." [Mizanul I'tidal 3: 535].Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits ini dha'if Abu Muhammad bin Al-walid Al-Baghdadi dan lain-lainnya berpegang pada hadits ini, padahal dia tidak dapat dijadikan pegangan. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Yunus dari Asy- Syafi'i, dan Asy-Syafi'i meriwayatkan dari seorang laki-laki penduduk Yaman yang bernama Muhammad bin Khalid Al-Jundi, yang dia ini tidak dapat dijadikan hujjah, dan hadits ini tidak terdapat di dalam Musnad Asy-Syafi'i. Dan ada yang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i tidak mendengarnya dari Al-Jundi dan Yunus tidak mendengarnya dari Asy-Syafi'i." [Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah 4: 211]Mengenai Muhammad bin Khalid Al-Jundi ini Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dia rnajhul (tidak dikenal)." [Taqribut Tahdzib 2: 157]Lain lagi dengan AlHafizh Ibnu Katsir, mengenai masalah ini beliau berkata, "Sesungguhnya ini adalah hadits yang terkenal dengan perawi Muhammad bin Khalid Al-Jundi Ash-Shan'ani Al-Muadzdzin, guru Imam Syafi'i, yang banyak orang meriwayatkan hadits darinya. Dia tidak majhul sebagaimana anggapan Al-Hakim, bahkan diriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa beliau menganggapnya tsiqat (kepercayaan). Tetapi sebagian perawi ada yang meriwayatkan hadits darinya dari Aban bin Abi 'Iyasy dari Al-Hasan Al-Bishri secara mursal. Syekh (guru) kami menyebutkan di dalam AtTahdzib [1] dari sebagian mereka bahwa dia (Muhammad bin Al-Khalid Al-Jundi) bermimpi melihat Asy-Syafi'i, dia berkata, "Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi berdusta terhadap saya, ini bukan hadits saya." Saya mengatakan, "Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi termasuk dalam

jajaran perawi kepercayaan, dan dia tidak tercela hanya semata-mata mimpi. Zhahir hadits ini sepintas kelihatan bertentangan dengan hadits-hadits yang telah kami kemukakan dalam menetapkan adanya Al-Mahdi yang selain Isa Ibnu Maryam. Sebelum turunnya Isa, maka adanya Mahdi yang bukan Isa bin Maryam adalah sangat jelas Wallahu a'lam-. Adapun setelah turunnya Isa, kalau direnungkan, maka hal ini tidak saling meniadakan; bahkan yang dimaksud dengannya bahwa Al-Mahdi yang benar-benar Al-Mahdi ialah Isa bin Maryam. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan adanya Mahdi yang lain. Wallahu a'lam." [An-Nihayah fil Fitan wal Malahim 1: 32 dengan tahqiq DR. Thaha Zaini]Abu Abdillah Al-Qurthubi berkata, "Boleh jadi yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam "Laa Mahdiyya Illaa Isaa" (Tidak Mahdi selain Isa) ialah "Tidak ada Mahdi yang sempurna dan makshum kecuali Isa." Dengan demikian maka hadits-hadits tersebut dapat dikompromikan dan hilanglah kesan pertentangannya." [2]Sebenarnya al Mahdi itu hanyalah sebutan yang ditujukan kepada Orang yang mendapat petunjuk dari ALLAAH. Sebagaimana hadits beriukut ini : Dari Abu Najih, Al 'Irbad bin Sariyah"Rasulullah telah memberi nasehat kepada kami dengan satu nasehat yang menggetarkan hati dan membuat airmata bercucuran". kami bertanya ,"Wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya (meninggal), maka berilah kami wasiat" Rasulullah bersabda, "Saya memberi wasiat kepadamu agar tetap bertaqwa kepada Alloh yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, tetap mendengar dan ta'at walaupun yang memerintahmu seorang hamba sahaya (budak). Sesungguhnya barangsiapa diantara kalian masih hidup niscaya bakal menyaksikan banyak perselisihan. karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin al mahdiyyin (mendapat petunjuk) dan berpeganglah kamu dengan kepada sunnah-sunnah itu dengan kuat. Dan jauhilah olehmu hal-hal baru karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat." ( HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, Hadits Hasan Shahih )Maka sudah dapat dipastikan bahwa Nabi 'Isa adalah al Mahdi yang memparipurnakan petunjuk. Al Hafiz Ibnu Hajar didalam bukunya "Fathul Bari" menyebutkan pendapat Abul Hasan al Abadi didalam "Manaqib asy Syafi'i" bahwa berbagai berita yang mutawatir menyatakan bahwa al Mahdi adalah dari umat ini sementara Isa melaksanakan shalat dibelakangnya. Dan ini adalah jawaban dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas,"Tidak ada Mahdi kecuali Isa".Imam al Qurthubi mengatakan bahwa ada kemungkinan maksud dari hadits "Tidak ada Mahdi kecuali Isa" adalah tidaklah ada Mahdi yang sempurna dan maksum kecuali Isa, dan makna ini menggabungkan berbagai hadits yang menghilangkan kontradiksi yang ada. (at Tadzkiroh hal 69)Tentang ya'juj dan ma'juj ini telah dijelaskan beberapa ayat dan hadits tentangnya. Nash menjelaskan: "Kemudian Dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila Dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: 'Hai Dzulqarnain, sesungguhnya ya'juj dan ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadaMu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?' Dzulqarnain berkata: 'Apa yang telah dikuasakan oleh RABB Ku kepadaKu terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (insan dan alat-alat), agar Aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potonganpotongan besi.' Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain: 'Tiuplah (api itu).' Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, Diapun berkata: 'Berilah Aku tembaga (yang mendidih) agar Kutuangkan ke atas besi panas itu.' Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya. Dzulqarnain berkata: 'Ini (dinding) adalah rahmat dari RABB Ku, maka apabila sudah datang janji RABB Ku DIA akan menjadikannya hancur luluh; dan janji RABB Ku itu adalah benar'."

(Al-Kahfi: 92-98)Sesungguhnya ya'juj dan ma'juj adalah sebuah bangsa besar yang akan membuat kekacauan serta kerusakan di muka bumi telah ditakdirkan ALLAAH SWT sebagai salah satu penanda kiamat besar. Siapakah dan bagaimanakah mereka? Kata ya'juj dan ma juj berasal dari kata ajja atau ajij dalam wazan Yaf'ul; kata ajij artinya nyala api. Tetapi kata ajja berarti pula asra'a, maknanya berjalan cepat. Itulah makna yang tertera dalam kamus Lisanul'Arab. ya'juj wa-ma'juj dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang, karena hebatnya gerakan. Daripada itu maka mereka adalah dari golongan jin terdahulu yang juga tercipta dari api, yang mana mereka telah berhasil menguasai saints dengan sangat melampaui apa yang telah ditemukan insane zaman sekaran sekalipun. Keberadan orang tempo dulu yang memiliki kemampuan saints telah digambarkan oleh ALLAAH dengan sangat jelas sebagaimana berikut ini :Dan berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? (QS. 19:98)berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. (QS. 19:74)Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah KAMI binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan RABB). Maka apakah mereka tidak mendengarkan (memperhatikan)? (QS. 32:26)Dan berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka YANG mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)? (QS. 50:36)Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekasbekas mereka di muka bumi, maka ALLAAH mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab ALLAAH. (QS. 40:21)Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah orang-orang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. (QS. 40:82)Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka ALLAAH sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. (QS. 30:9)Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; ALLAAH telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu. (QS. 47:10)Dengan menggunakan piring terbang atau ufo, ya;juj dan ma;juj akan turun dari galaksi luar menyerang bumi ini, dalilnya : dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 96-97: . . Hingga apabila dibukakan (dinding) ya'juj dan ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah datangnya janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. (Mereka berkata): "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang dzalim."Alat transportasi piring terbang inilah yang pernah digunakan oleh Dzulqarnain dan juga

oleh Nabi Sulaiman setelah para Jin membuatkan baginya kendaran yang dapat berjalan dengan cepatnya, dalilnya :Dan KAMI (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan KAMI alirkan cairan tembaga bagiNya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapanNya (di bawah kekuasaannya) dengan izin RABB Nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah KAMI, KAMI rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada ALLAAH). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKU yang berterima kasih. ( QS Saba' :12-13)Sesungguhnya tujuan utama ya'juj ma'juj adalah menguasai sumber air dibumi, yang dengan air itulah mereka akan membuat senjata pemusnah missal melalui penguraian oksigenhidrogen. Dijelaskan sebagai berikut :Diriwayatkan dari An-Nawwas Ibni Sam'an radhiyaLLAAHU 'anhu dalam hadits yang panjang. Di antaranya sebagai berikut: Ketika ALLAAH SWT mewahyukan kepada Isa 'alaihissalam: Sesungguhnya AKU mengeluarkan hamba-hamba-KU yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Maka biarkanlah mereka hamba-hamba-KU menuju Thuur. Lalu ALLAAH keluarkan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati danau Thabariyah1, dan meminum seluruh air yang ada padanya. Hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di danau tersebut mereka berkata: "Sungguh dahulu di sini masih ada airnya." Ketika itu terkepunglah Nabiyullah Isa 'alaihissalam dan para sahabatNya. Hingga kepala sapi ketika itu lebih berharga untuk mereka daripada seratus dinar kalian sekarang ini. Maka Isa dan para sahabatnya berharap (berdoa) kepada ALLAAH. Maka ALLAAH SWT pun mengirim sejenis ulat yang menyerang leher mereka. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah (dari gunung Thuur) Nabi Isa dan para sahabatnya, maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa 'alaihissalam pun berharap (berdoa) kepada ALLAAH. Maka DIA mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta, membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan di tempat yang ALLAAH kehendaki2. Kemudian ALLAAH kirimkan hujan yang tidak menyisakan satu pun rumah maupun kemah, lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu: 'Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu..." (HR. Muslim)Di dalam beberapa hadits tentang tanda-tanda hari kiamat kubra, disebutkan ada sepuluh tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya ya'juj dan ma'juj.Berita tentang keluarnya ya'juj dan ma'juj bukan hanya mutawatir, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 96-97: . . Hingga apabila dibukakan (dinding) ya'juj dan ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah datangnya janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. (Mereka berkata): "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang dzalim." .Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 94: "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya ya'juj wa ma'juj merusak di muka bumi, kami akan siapkan imbalan yang besar agar kiranya engkau membuatkan benteng antara kami dengan mereka." Adapun kalimat yang menunjukkan bahwa runtuhnya benteng Dzulqarnain dan keluarnya ya'juj wa ma'juj sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah ucapan ALLAAH SWT pada ayat ke-98: "Ini adalah rahmat dari RABB Ku, maka apabila sudah datang janji RABB Ku, DIA akan

menjadikannya hancur luluh....." adalah juga yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dalam Kitabul Anbiya' bab Qishah ya'juj dan ma'juj, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyaLLAAHU 'anhu, bahwa Nabi SAW bersabda: ALLAAH SWT berKalam kepada Adam: "Wahai Adam." Maka Adam menjawab: "LabbaikKA wa sa'daika wal khairu fi yadaika (Aku sambut panggilanMUdengan senang hati dan kebaikan semuanya di tangan-MU)." Kemudian ALLAAH SWT berKalam : "Keluarkan utusan (penghuni) neraka." Maka Adam bertanya: "Apa itu utusan (penghuni) neraka?" ALLAAH berKalam: "Mereka dari setiap seribu orang, sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang!" Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena adzab ALLAAH SWT yang sangat keras. Kemudian para shahabat bertanya: "Siapa satu yang selamat dari kita itu, wahai RasuluLLAAH?" Rasulullah menjawab: "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari ya'juj dan ma'juj seribu...." (HR. Al Bukhari dengan Fathul Bari, juz 6 hal. 382) Sifat-sifat ya'juj dan ma'juj yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu saints Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Ibnu Harmalah, dari bibinya, RasuluLLAAH SAW berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Beliau bersabda: "Kalian mengatakan tidak ada musuh. Padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya ya'juj dan ma'juj, lebar mukanya, kecil (sipit) matanya, dan ada warna putih di rambut atas. mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai." (HR. Ahmad)ALLAAH berKalam:"Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: 'Hai Dzulqarnain, sesungguhnya ya'juj dan ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?' Dzulqarnain berkata: 'Apa yang telah dikuasakan oleh RABB Ku kepadaKu terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah Aku dengan kekuatan (insan dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah Aku potongan-potongan besi.' Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain: 'Tiuplah (api itu).' Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, Diapun berkata: 'Berilah Aku tembaga (yang mendidih) agar Kutuangkan ke atas besi panas itu.' Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya. Dzulqarnain berkata: 'Ini (dinding) adalah rahmat dari RABB Ku, maka apabila sudah datang janji RABB Ku DIA akan menjadikannya hancur luluh; dan janji RABB Ku itu adalah benar'." (Al-Kahfi: 92-98) Adapun ya'juj dan ma'juj ketika keluar tidaklah melewati sesuatu kecuali dirusaknya. Tidaklah melewati danau kecuali meminumnya hingga habis. Tidaklah mendapati manusia kecuali dibunuhnya sampai ketika mereka merasa menang membantai seluruh penduduk bumi, mereka menantang penduduk langit. Inilah kesombongan yang luar biasa dari ya'juj wa ma'juj. : . "Kemudian mereka berjalan dan berakhir di gunung Khumar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata: "kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit." Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombaktombak mereka ke langit. Maka ALLAAH SWT kembalikan panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah." (HR. Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyrathus Sa'ah)Binasanya ya'juj dan ma'juj dengan doa Nabi Isa 'Alaihissalam Diriwayatkan dari AnNawwas Ibni Sam'an radhiyaLLAAHU 'anhu dalam hadits yang panjang. Di antaranya sebagai berikut:Ketika ALLAAH SWT mewahyukan kepada Isa 'alaihissalam: Sesungguhnya AKU

mengeluarkan hamba-hamba-KU yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Maka biarkanlah mereka hamba-hamba-KU menuju Thuur. Lalu ALLAAH keluarkan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati danau Thabariyah1, dan meminum seluruh air yang ada padanya. Hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di danau tersebut mereka berkata: "Sungguh dahulu di sini masih ada airnya." Ketika itu terkepunglah Nabiyullah Isa 'alaihissalam dan para sahabatNya. Hingga kepala sapi ketika itu lebih berharga untuk mereka daripada seratus dinar kalian sekarang ini. Maka Isa dan para sahabatnya berharap (berdoa) kepada ALLAAH. Maka ALLAAH SWT pun mengirim sejenis ulat yang menyerang leher mereka. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah (dari gunung Thuur) Nabi Isa dan para sahabatnya, maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa 'alaihissalam pun berharap (berdoa) kepada ALLAAH. Maka DIA mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta, membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan di tempat yang ALLAAH kehendaki2. Kemudian ALLAAH kirimkan hujan yang tidak menyisakan satu pun rumah maupun kemah, lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu: 'Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu..." (HR. Muslim) Wajib Beriman dengan berita ya'juj wa ma'juj karena berita tentang ya'juj wa ma'juj adalah berita dari ALLAAH dan Rasul-NYA, sehingga seorang Muslim yang beriman wajib menerimanya. Bukankah ciri-ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada hal ghaib yang dikabarkan oleh ALLAAH dan RasulNYA ? Dan termasuk hal yang ghaib adalah apa yang akan terjadi pada akhir zaman . Namun sebagian kaum muslimin, khususnya kaum mu'tazilah dan para rasionalis atau orang-orang yang terpengaruh oleh mereka, menolak berita-berita hadits yang -menurut anggapan mereka- tidak masuk akal. mereka menganggap hadits-hadits tersebut hanya akan membuat orang lari dari Islam.Ketika mereka mendengarkan hadits-hadits tentang diangkatnya Nabi Isa 'alaihissalam dalam keadaan hidup, akan turunnya beliau pada akhir zaman, berita tentang dajjal -yang sudah ada wujudnya dalam keadaan terbelenggu- atau tentang ya'juj wa ma'juj yang masih beranak-pinak dan terus menerus berupaya untuk keluar dari benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan lain-lainnya. Mereka benar-benar gelisah, panas dadanya seraya berkata: "Untuk apa hadits-hadits seperti ini disampaikan. Hadits-hadits ini akan menjadikan manusia semakin jauh dari Islam." mereka melontarkan olok-olok, celaan, dan berbagai macam ucapan penolakan terhadap hadits-hadits tersebut. Keadaan mereka ini persis seperti yang dikatakan oleh para ulama tentang ahlul bid'ah:Ahmad bin Sinan Al-Qaththan berkata: "Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' (ahli bid'ah) pun kecuali akan membenci ahlil hadits. Jika seseorang mengada-adakan kebid'ahan niscaya akan dicabut kelezatan hadits dari hatinya." (Aqidatussalaf wa Ashhabul Hadits hal. 300)Abu Nashr bin Sallam Al-Faqih berkata: "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dan lebih dibenci bagi orang-orang mulhid (sesat) daripada mendengarkan hadits dengan riwayat dan sanadnya." (Aqidatus Salaf Ashhabil Hadits hal. 302)Al-Imam Ahmad bin Hambal menyatakan: "Barangsiapa yang menolak hadits Nabi , maka dia berada di pinggir jurang kehancuran." (Thabaqat Al-Hanabilah, 2/11 dan Al-Ibanah, 1/269; lihat Ta'zhimus Sunnah hal. 29)Al-Imam Al-Barbahari menegaskan: "Jika engkau mendengar seseorang mencela riwayat-riwayat (yakni riwayat hadits yang shahih), menolaknya atau menginginkan selainnya, maka curigailah keIslamannya dan jangan ragu kalau dia adalah pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah." (Syarhus Sunnah hal. 51)Abul Qashim Al-Ashbahani menerangkan: Ahlus Sunnah dari kalangan salaf berkata: "Barangsiapa mencerca riwayatriwayat hadits, maka sepantasnya untuk dituduh keIslamannya." (Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah

2/248. Lihat Ta'zhimus Sunnah, hal. 29)Al-Imam Az-Zuhri -imamnya para imam pada zamannya- berkata: "Dari ALLAAH keterangannya, RasuluLLAAH SAW yang menyampaikannya, maka kewajiban kita adalah menerimanya." (Aqidatus Salaf Ashhabil Hadits, hal. 249)Beliau berkata juga: "Diriwayatkan dari salaf bahwa kaki Islam tidak akan kokoh, kecuali di atas fondasi at-taslim (yakni menerima dan tunduk pada seluruh ucapan ALLAAH dan RasulNYA, pent.)." (Aqidatus Salaf Ashhabul Hadits hal. 200).Dan berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? (QS. 19:98)berapa banyak telah KAMI binasakan umat-umat sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. (QS. 19:74)

Jarak Nabi Adam AS s/d Nabi Nuh AS


Oleh Behind Gun di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen

Sumber Gambar Silsilah Nabi Rasul dan Lauha: Maktab Daimi Rabithah Alawiyah (MD RA) Jakarta merupakan satu Lembaga Nasab resmi di Indonesia

lihat juga http://al-quran.bahagia.us/_q.php?_q=sihab&dft=&dfa=&dfi=&dfq=&u2=&ui=1&nba=103

Nabiyullah Adam AS 5872 - 4942 SM (bila 200.000 SM mohon dikaji ulang dengan diskusi yang santun dan beradab)

Nabiyullah Musa AS 1527 - 1407 SM era Thumosis II (1494 SM 1479 SM) Nabiyullah 'Isa AS 1 M (versi lain Isa lahir tahun 6 SM pada musim kurma September Oktober di daerah 23 1/2-66 1/2 L.U Q.S 19:23-26 Studi banding buku:Mengenal Nabi Muhammad SAW melalui Nubuwwat Jilid II disusun oleh S. Ali Yasir Cet 1 Yayasan PIRI hlm 7 1982/1402H.bila lahir 25 Desember di daerah 23 1/2-66 1/2 L.U mulai musim dingin bukan musim korma ) Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW (570 - 632 M) Turunnya Nabiyullah Isa AS diprakirakan insya Allah akan turun pada abad 15 hijrah ini di Damaskus Suriah dekat menara putih yang kini sedang bergejolak revolusi di Timur Tengah

Ahmose I (1550 SM 1525 SM) Thutmose I (1506 SM 1493 SM) Thutmose II (1494 SM 1479 SM) Thutmose III (1479 SM 1425 SM) Amenhotep II (1427 SM 1401 SM) Amenhotep IV (1352 SM 1336 SM) Horemheb (sekitar 1319 SM 1292 SM) Ramesses I (sekitar 1292 SM 1290 SM) Seti I (sekitar 1290 SM 1279 SM) Ramesses II (1279 SM 1213 SM) Merneptah (1213 SM 1203 SM) Amenmesse (1203 SM 1199 SM) Setnakhte (1190 SM 1186 SM)

Dari daftar beberapa Fir'aun diatas, nama Ramesses II selama ini memang kerap diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang sedang berkuasa pada saat itu. Ia merupakan sosok Fir'aun terbesar dan terkuat yang pernah memimpin peradaban Mesir kuno. Ramesses II juga merupakan salah satu Fir'aun yang paling lama berkuasa, yakni 66 tahun lamanya.

sumber: http://top-rekomendasi.blogspot.com/2011/09/siapakah-firaun-yang-tenggelam-di-laut.html link http://www.phouka.com/pharaoh/pharaoh/dynasties/dyn18/04thutmose2.html http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/chronology/newkingdomkings.html

5872 SM tahun turunnya Nabi Adam sekaligus pengangkatan menjadi Nabi jadi bukan tahun penciptaan Adam yang tentunya lebih dari ratusan ribu bahkan jutaan atau milyaran seumur alam semesta 18 milyar (365 x 50rb x 1.000) namun rujukan belum ditemukan untuk menguatkan pendapat tersebut diatas karena berhubungan dengan alam ghoib.

Satu hari adalah seribu tahun akhirat hari seribu tahun yang disebutkan dalam Qs. al-Hajj adalah salah satu dari enam hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi : Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan pernah ingkar janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuahmu adalah seperti seribu tahun mengikut perhitunganmu (qs. Al-Hajj 22;47) . hari yang ribu tahun yang disebutkan dalam Qs. al-Sajdah adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk masalah untuk naik ke Allah : Dia mengatur urusan daripada langit sampai ke bumi, kemudian urusan tersebut naik kepada-Nya dalamsatu hari yang kadar lamanya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (As-Sajdah 32;5)

Satu hari adalah lima puluh lima tahun akhirat hari lima puluh ribu tahun yang disebutkan dalam Qs. al-Sajdah adalah pada saat hari kiamat. Bahwa satu periode yang diperlukan untuk malaikat untuk naik kepada Allah (swt) adalah lima puluh ribu tahun. : Malaikat-malaikat dan jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun (Al-Maarij 70;4) Hal ini ditunjukkan dengan menurunkan ayat (interpretasi artinya): Sesungguhnya hari yang akan menjadi Hard Day, jauh dari mudah bagi orang-orang kafir [Al-Muddaththir 74:9-10]..

Ibn Abi Haatim dari Sammaak dari Ikrimah dari Ibn Abbas RA: hari seribu tahun yang disebutkan dalam Q.S. al-Hajj adalah salah satu dari enam hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, hari yang ribu tahun yang disebutkan dalam Q.S al-Sajdah adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk masalah untuk naik ke Allah, dan hari lima puluh ribu tahun yang disebutkan dalam Q.S al-Sajdah adalah hari kiamat.

Sesungguhnya tidak terdapat percanggahan antara ayat-ayat di atas sebab sepuluh tahun yang di maksudkan dalam ayat satu dan dua adalah menceritakan kisah yang berbeda dengan ayat yang ketiga.

Al-Quran tidak mengatakan 50.000 tahun waktu bumi menurut perhitungan manusia. Karena waktu ini adalah waktu relatif di suatu tempat di langit.

Dengan demikian ayat-ayat Al Quran tidak hanya tidak bertentangan satu sama lain, mereka juga sesuai dengan fakta ilmiah modern. satu hari sama dengan 1.000 tahun, dihitung dengan cermat ternyata sama dengan kecepatan cahaya

Ahli Fisika dari Mesir bernama DR. Mansour Hassab El Naby berhasil membuktikan berdasarkan petunjuk Al Quran (QS As Sajdah:5) kecepatan cahaya dapat dihitung dengan tepat sama dengan hasil pengukuran secara ilmu fisika modern (A New Astronomical Quranic Method for The Determination of The Greatest Speed C, http://www.islamicity.org/Science/960703A.HTM

Berdasarkan Q.S. As Sajdah ayat 5: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu

Secara jelas ayat tersebut memakai perbandingan bahwa satu hari sama dengan 1.000 tahun, dihitung dengan cermat ternyata sama dengan kecepatan cahaya. Pertanyaannya kemudian,

petunjuk ayat ini apakah sebagai penjelas atas petunjuk ayat dalam Al Quran yang lain? Apakah kecepatan cahaya merupakan yang paling cepat di jagad raya ini seperti dugaan manusia sekarang berdasarkan ilmu fisika modern?

Dari beberapa ayat di dalam Al Quran disebutan bahwa malaikat mempunyai kecepatan terbang yang sangat cepat. Seperti dalam Q.S. An Naaziaat ayat 3-4 Juga pada QS Al Mursalat ayat 1-2 dijelaskan bahwa malaikat terbang dengan kencang atau cepat.. Bagaimana malaikat terbang? Malaikat dapat terbang karena memiliki sayap, ada yang mempunyai 2, 3 atau 4 sayap. Disebutkan pada QS Faathir ayat 1

untuk satu hari yang berkadar 1.000 tahun sama dengan kecepatan cahaya (299.792,4989 km/detik).

Ahad=1 Isnin=2 Tsalasa=3 Arba'a=4 Khamsa=5 Jum'at=6 Sabat=7

Adam diciptkan di hari Jum'at pada tahun kalender akhirat (bisa ratusan,ribuan,jutaan,milyaran thn yang lalu).Alam Semesta saja usianya sudah 18 milyar lebih.Wallahu 'alam Adam dimasukkan ke Surga pada hari Jum'at pada tahun kalender Akhirat Ada yang menafsirkan (Ustadz Iip Wijayanto) selama di Surga (maaf )Adam dan Hawa dilarang bersetubuh sehingga bertelanjang setelah memakan buah Khuldi (makan buah keabadian,versi Injil Barnabas buah apel,versi Al Qur'an dengan bahasa halus makan buah khuldi ) versi lain http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/buah-khuldi.htm Adam diturunkan ke dunia pada hari Jum'at sekitar tahun 5872 - 4942 SM Adam diterima taubatnya pada hari Jum'at sekitar tahun 5872 - 4942 SM Ribuan ke-7 sesudah Nabiyullah Adam AS diturunkan ke dunia pada hari Jum'at Jarak Nabiyullah Adam AS - Nabiyullah Nuh AS 1000 tahun ribuan ke-1 Jarak Nabiyullah Nuh AS - Nabiyullah Ibrahim AS 1000 tahun ribuan ke-2 Jarak Nabiyullah Ibrahim AS - Nabiyullah Musa AS 1000 tahun ribuan ke-3

Jarak Nabiyullah Musa AS - Nabiyullah Isa AS 1400 tahun ribuan ke-4 Jarak Nabiyullah Isa - Muhammad SAW 600 tahun ribuan ke-5 masa 1 khilafah ala minhaj nubuwwah masa 2 kerajaan yang diwariskan (Mulkan aadhan: diwariskan /menggigit) masa 3 kerajaan yang dikatator (Mulkan Jabariyatan: dengan kekuatan, paksaan, mengalahkan.) masa 4 khilafah ala minhaj nubuwwah Periode nabi, sahabat, tabi'in,tabi'it tabiin (1R,1H -11H,11-40H terus abad 1H s/d abad 3 H ) meliputi masa 1 dan masa 2 300 H -1300 H ribuan ke-6 meliputi masa 1 s/d masa 3 1300 H - 2300 H ribuan ke-7 meliputi masa 3 s/d masa 4 sekarang ini 1433 H kalender Hijriyah bertepatan tahun 2012 M kalender Masehi/ 1945 Wawu kalender Jawa

hari Jum'at Beberapa hadits Rasulullah menyebutkan keistemewaan tersebut, diantaranya pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, dimasukkan ke surga, diturunkan ke dunia, dan diterima taubatnya. Selain itu hari Jumat juga sebagai hari dikabulkannya doa, bahkan pada hari Jumat pula hari kiamat akan terjadi. Hari Jumat juga dikenal sebagai sayyidul ayyaam waidul muslimin (penghulu hari dan hari raya umat Islam).Dari asal katanya Jumat berarti suatu perkumpulan. Berkumpul di mesjid untuk melaksanakan shalat Jumat berjamaah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim, Shalat Jumat itu wajib bagi tiap-tiap muslim, dilaksanakan secara berjamaah terkecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit.

referensi / maraji' : Studi banding:Islam Pidato Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Jemaat Ahmadiyah Indonesia 1993 halaman 9-10 umur dunia mulai dari Adam sampai akhir penghabisan hanya 7000 tahun

Amin Muhammad Jamaluddin Umur Umat Islam Kedatangan Imam Mahdi dan Munculnya Dajjal Penerbit Cendekia Sentra Muslim cet 13 Januari 2004

Rasulullah SAW bersabda: , , , , , , , . , , , ,

Kenabian akan berlangsung di tengah kalian selama masa waktu yang dikehendaki oleh Allah. Allah kemudian mengangkatnya jika Dia telah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian khilafah ala minhaj nubuwwah berlangsung selama masa waktu yang dikehendaki oleh Allah. Allah kemudian mengangkatnya jika Dia telah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian kerajaan yang diwariskan berlangsung selama masa waktu yang dikehendaki oleh Allah. Allah kemudian mengangkatnya jika Dia telah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian kerajaan yang dikatator berlangsung selama masa waktu yang dikehendaki oleh Allah. Allah kemudian mengangkatnya jika Dia telah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian khilafah ala minhaj nubuwwah berlangsung. Kemudian Rasulullah SAW diam. (HR. Ath-Thayalisi, Ath-Thabari, dan al-Baihaqi dalam Minhaj an-Nubuwwah. Hadits ini dishahihkan oleh syaikh Al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah dan dihasankan oleh syaikh Al-Arnauth).

Makna kosakata: aadhan: diwariskan, yang menggigit Jabariyatan: dengan kekuatan, paksaan, dan mengalahkan.

Sesungguhnya Allah mengutus seseorang setiap penghujung 100 tahun untuk memperbaiki (memperbaharui) persoalan agama umat. (HR. Abu Dawud, Al Hikam, Baihaki, dari Abu Hurairah RA/ Sirojut Tholibin I hal 6, Syamsul Maarif III hal. 324, Dawatut Taamah hal. 5).

------------------------------------------------------------------------

Nabi Nuh alaihis Salam lahir setelah wafatnya Nabi Adam alaihis Salam. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihis Salam sepuluh qurun, sebagaimana dalam suatu riwayat yang shahih bahwa Abu Salam berkata, Saya mendengar Abu Umamah Radhiallahu Anhu berkata, Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya, Ya Rasulullah, apakah Adam itu seorang Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, Iya, dia seorang Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Kemudian laki-laki tadi berkata lagi, Berapa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, Sepuluh qurun. Laki-laki tadi bertanya lagi, Ya Rasulullah! Berapa jumlah para rasul? Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, Tiga ratus lima belas. (HR. Ibnu Hibban, 14:69, Silsilah Shahihah, 6:167)

Ibnu Abbas Radhiallahu Anhu berkata, Jarak antara Nabi Adam dan Nuh adalah sepuluh qurun, semuanya di atas Islam. (Jamiul Bayan, 2:194 dengan isnad ala syarthi Bukhari)

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang lafazh 10 qurun. Ada yang mengartikan 10 generasi dan sebagian yang lain mengartikan 10 abad. Bila bermakna sepuluh generasi, tentu waktunya beribu-ribu tahun, mengingat umur Nabi Nuh alaihissalam saja 1780 tahun. Dan bila ditinjau dari silsilahnya, Nabi Nuh alaihissalam berada pada keturunan yang kesembilan dari Nabi Adam. Jadi bisa dihitung, berapa tahun jika tiap-tiap keturunan tersebut mempunyai umur yang sama dengan Nabi Nuh alaihis Salam.

Dan jika bermakna 10 abad, maka artinya 1000 tahun, tetapi hal ini tidak menghalangi lebih dari itu, karena perkataan Ibnu Abbas memerikan pembatas bahwa mereka yang hidup dalam 10 abad itu di atas Islam alias sama sekali tidak terjadi kekufuran. Bisa jadi setelah 10 abad itu ada generasi-generasi yang hidup bertahun-tahun tetapi mereka tenggelam dalam kekufuran dan kemusyirikan,wallahu alam. sumber: Majalah Al-Mawaddah, Edisi 10 Tahun ke-1 Jumadal Ula 1429/Mei 2008 catatan: versi dari saudara kita Ahlus Sunnah Wal Jama'ah

Ringkasan Pertanyaan (

Berapa lama jarak masa yang terbentang di antara pengutusan para nabi Ulul Azmi? Pertanyaan ( )

Tolong Anda sebutkan berapa lama jarak masa yang terbentang di antara pengutusan para nabi Ulul Azmi? Jawaban Ikhtiar ( )

Tiada penjelasan akurat dokumen-dokumen sejarah terkait dengan berapa jarak masa yang terbentang di antara pengutusan para nabi Ulul Azmi. Namun dalam sebagian literatur disebutkan beberapa hal yang berbeda-beda yang dari kesemua itu dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut ini: Jarak Nabi Adam As hingga Nabi Nuh As adalah lebih dari 1200 tahun lamanya. Jarak antara Nabi Nuh As hingga Nabi Ibrahim As adalah 2240 tahun. Jarak antara Nabi Ibrahim As hingga Nabi Musa As adalah 900 tahun. Jarak antara Nabi Musa As hingga Nabi Isa As adalah 1900 tahun. Dan jarak antara Nabi Isa As hingga Nabi Muhammad Saw adalah 620 tahun lamanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Shadiq As bersabda, Antara Nabi Nuh As dan Nabi Ibrahim As terbentang jarak seribu tahun lamanya. Jawaban Detail ( )

Kami tidak menjumpai sebuah jawaban yang disepakati oleh seluruh penulis sejarah terkait dengan masalah ini. Sejarawan tidak menyodorkan dokumen tunggal kepada kita. Artinya bahwa kitab-kitab sejarah tidak memberikan penjelasan apa pun masa para nabi pra Islam dan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat dan riwayat-riwayat tidak menyinggung hal-hal seperti ini secara partikular. Satu-satunya yang disebutkan dalam riwayat adalah nukilan hadis dari Imam Shadiq As yang bersabda, Antara Nabi Nuh As dan Nabi Ibrahim As terbentang jarak seribu tahun lamanya.[1] Adapun yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah adalah bahwa usia Baginda Adam As seribu tahun. Jarak antara wafatnya dan taufan Nabi Nuh As adalah seribu dua ratus empat puluh dua tahun lamanya (1240). Dan jarak antara taufan Nabi Nuh As dan wafatnya Nabi Nuh As adalah enam ratus lima puluh tahun (650). Antara Nabi Nuh dan Ibrahim As terbentang jarak dua ribu dua ratus (2200) tahun lamanya. Jarak antara Nabi Ibrahim As dan Musa As adalah sembilan ratus tahun (900) dan antara Nabi Musa As dan Nabi Daud As adalah lima ratus tahun (500). Antara Nabi Daud As dan Nabi Isa As adalah seribu dua ratus tahun (1200). Oleh itu, antara Nabi Musa As dan Nabi Isa As berjarak seribu dua tujuh ratus tahun (1700) lamanya. Dan antara Nabi Isa As dan Nabi Muhammad Saw adalah enam ratus dua puluh tahun (620). Dengan demikian, jarak antara masa Nabi Adam As hingga Nabi Muhammad Saw adalah tujuh ribu delapan ratus tahun (7800) lamanya.[2] Terdapat reportase lain terkait dengan jarak masa yang terbentang di antara para nabi:

Terbentang jarak sepuluh abad antara Nabi Adam As dan Nabi Nuh As. Orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh hingga Adam seluruhnya memeluk ajaran Ilahi.. dan antara Nabi Nuh As dan Nabi Ibrahim As juga terbentang jarak sepuluh abad lamanya. Antara Nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As juga berjarak sepuluh abad lamanya. Jarak antara Nabi Musa As bin Imran dan Nabi Isa bin Maryam adalah seribu sembilan ratus (1900). Dan pada jarak yang terbentang di antara keduanya tidak terdapat kondisi fatrat (masa tanpa nabi) dan pada masa tersebut dari kalangan Bani Israil sendiri terdapat seribu nabi yang diutus. Jarak antara masa kelahiran Nabi Isa As dan pengutusan (bitsat) Rasulullah Saw adalah lima ratus enam puluh sembilan (590).[3] Barangkali dapat ditarik kesimpulan dari perbedaan yang terdapat di antara dua laporan ini bahwa perbedaan ini bersumber dari kriteria titik-mula perhitungan di antara para sejarawan yang berbeda satu sama lain. Sebagian menjadikan hari kelahiran mereka sebagai titik awal dan akhir perhitungan jarak waktu ini. Dan sebagian menjadikan awal dan akhir kenabian mereka. Dan sebagian lainnya melakukan rekonsiliasi dari kedua perhitungan ini. Artinya untuk memulai perhitungan, mereka menjadikan masa kelahiran seorang nabi dan mengakhiri perhitungan seiring dengan bermulanya pengutusan nabi lainnya. Atau sebaliknya. Sebagai contoh, mari kita simak laporan kedua berikut ini. Ia menjelaskan jarak antara Nabi Isa As dan Nabi Muhammad Saw sedemikian: Jarak antara kelahiran Nabi Isa As dan pengutusan Rasulullah Saw adalah lima ratus enam puluh sembilan (569) tahun lamanya. Di sini awal perhitungan dimulai semenjak kelahiran Nabi Isa As dan akhir perhitungan adalah masa pengutusan Nabi Muhammad Saw dan bukan bertitik tolak masa kelahiran beliau. Namun harap diperhatikan bahwa perbedaan pendapat di antara para sejarawan boleh jadi dapat diminimalisir namun tidak dapat dihilangkan sama sekali. Dan juga kita tidak dapat sampai pada satu jawaban yang bersifat jelas dan definitif; karena sesuai dengan sebagian laporan, jarak antara Nabi Nuh As dan Nabi Ibrahim As adalah dua abad lamanya namun pada laporan lainnya jarak ini disebutkan lebih dari dua ribu dua ratus tahun lamanya. Bagaimana pun angka-angka ini bersifat perkiraan dan terdapat banyak kemungkinan bahwa angka-angka ini tidak benar adanya. [1]. Bihr al-Anwr, Muhammad Baqir Majlisi, jil. 76, hal. 91. [2]. Al-Bad wa al-Trikh, Muthahhar bin Thahir al-Muqaddisi, terjemahan Muhammad Ridha Syafii Kadakuni, jil. 1, hal. 238, Teheran, Cetakan Pertama, 1374 S. [3]. Al-Thabaqt al-Kubr, Muhammad bin Saad, terjemahan Mahmud Mahdawi Damaghani, jil. 1, hal. 41, Teheran, Intisyarat-e Farhang wa Andisyeh, 1374 S.

sumber: http://indonesia.islamquest.net/QuestionArchive/13693.aspx

http://islamquest.org/id-ID/archive/question/13693 catatan: versi saudara kita di Syi'ah

Dari Ibnu 'Abbas RA ia berkata:"jarak antara Nuh dan Adam adalah 10 abad. Semua mereka mengikuti syari'at yang benar.Lalu mereka bertikai, lalu Allah mengutus Nabi-nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan (HR Ibnu Jarir dan Hakim)

Sumber: Perlukah menulis ulang sejarah Islam Penerbit Gema Insani Press Cet 1 Jakarta 1995 Oleh Muhammad Quthb halaman 74 not 14 catatan kaki http://books.google.co.id/books?id=JC7ai65yQSMC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q &f=false

Allah Sang Pencipta Para Ulama berbeda pendapat tentang penciptaan yang pertama, berikut ini beberapa qaul tentang awal penciptaan Sabda Nabi SAW:Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah qalam (pena),lalu dikatakan kepadanya,Tulislah.Ia menjawab, apa yang harus aku tulis?Dia menjawab,Tulislah taqdir segala sesuatu sampai hari kiamat tiba (HR Muslim:3.004)

Muhammad bin Ishaq ia berkata:yang pertama kali diciptakan adalah cahaya dan kegelapan, kemudian Allah memisahkan keduanya,lalu Allah menjadikan kegelapan sebagai malam yang gelap gulita dan menjadikan siang sebagai cahaya yang bersinar

Imam Thabari berkata:Sesuguhnya yang diciptakan oleh Rabb kita setelah qalam adalah kursi,kemudian menciptakan Arsy-Nya.Setelah itu menciptakan hawa dan kegelapan,kemudian menciptakan air lalu meletakkan Arsy-Nya diatas air Keterangan tambahan: kemudian menciptakan air lalu meletakkan Arsy-Nya diatas air kamudian Arsy diatas langit tidak diatas air lagi kecuali bala tentara Iblis

Wallahu alam bish shawab Qalam-Kursi-Arsy-Lauhul Mahfud- Air Cahaya-Kegelapan

Langit dan bumi awalnyasatu kepal QS Al Anbiya:30 Hari Ke-2 dan 3 Bumi Q.S Al Fushilat:9-10 dalam 2 masa Hari Ke-4 Bumi beserta isinya QS Al Fushilat :10 dalam 4 masa Langit dengan 7 lapis tingkatan QS Al Fushilat 11 dan 12 Pada hari Jumat sempurnah sudah seluruh makhluq ciptaanAllah Hari ke-6 Q.S Al Araf:54

Adam diciptakan hari jumat setelah waktu ashar ia tiggal di Jannah kemudian diturunkan ke bumi pada hari itu juga Adam 4096-3096 SM Idris Jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 qurun (menurut Ibnu Abbas RA) Nuh 3900-2900 SM Hud 2500-2200 SM Shalih 2000-1900 SM Ibrahim 1861-1686 SM

Luth 1861-1686 SM Ismail 1781-1628 SM Ishaq 1761 1581 SM Yaqub 1700 -1652 SM Yusuf 1610 -1500 SM Syuaib Abad 16&15 SM Ayub Abad 16&15 SM Zulkifli Abad 16&15 SM Musa 1426 1316 SM Harun 1429 1317 SM Dawud 1043 -973 SM Sulaiman 985-922 SM Ilyas Abad 9 SM Ilyasa Abad 9 SM Yunus Abad 8 SM Zakaria 100SM -20 M Yahya 1 -20 M Isa 1 -22M Muhammad 570-632 M Al Aqidah Al Islamiyah wa ususuha hlm 447 Abdurrahman Hasan Habanakah Al Maidani Untuk masa hiudp nabi Adam dan Idris as tidak kami temukan kecuali dalam buku rangkaian ceriota dalam Al Quran oleh Bey Arifin

Khulafaur Rasyidin salama 30 th 11H-40H / 632-661 M

Bani Umayyah selama 92 tahun 40-132H /661-750 M Bani Abbasiyah salama 518 tahun 132-656H / 754-1258 M Turki Utsmani selama 666 tahun 687=1343 H / 1288-1924 M Perhitungan diatas menurut Muhammad Kurdi Ali dalam A-l Hadharah Al-Islamiyah Runtuhnya Khilah Islamiyah sebin 13 Maret 1924 M Masa vakum kaum Muslimin tanpa adanya Khilafah Islam Sumber: Poster Al Bidiyah Wan Nihayah Yang Pertama & Yang Terakhir Gambaran Awal Penciptaan Dunia hingga berakhirnya Alam semesta dan kembalinya manusia menuju Surga atau neraka Granda Production Disusun oleh: Kelompok Telaah Kitab Ar Risalah Solo Editor:Abu fatiah Al-Adnani Desain Fatwan

Wallahu a'lam -------------------------------Jumlah nabi dan Rasul memang bukan hanya 25 orang saja, tapi lebih dari itu. Tepatnya ada 124 ribu orang, sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini: Dari Abi Zar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi, "(Jumlah para nabi itu) adalah seratus dua puluh empat ribu (124.000) nabi." "Lalu berapa jumlah Rasul diantara mereka?" Beliau menjawab, "Tiga ratus dua belas(312)" (HR AtTurmuzy) Sedangkan yang 25 orang itu hanyalah yang nama mereka disebutkan secara tegas di dalam AlQuran. Ada sebuah buku yang memuat data sejarah para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Kariem. Bahkan ada beberapa peta serta analisa para ahli sejarah tentang perkiraan masa hidup mereka, lokasi dimana mereka tinggal berikut beberapa keterangan lainnya yang digali berdasarkan keterangan baik dari Al-Quran Al-Kariem, As-Sunah An-Nabawiyah ataupun fakta-fakta sejarah.

Judulnya adalah Atlas Tarikh Al-Anbiya' War Rusul disusun oleh Samiy bin Abdullah bin Ahmad Al-Maghluts. Buku ini diberi muqaddimah oleh Syeikh Muhammad bin Nashir Al'Abudi, sekretaris umum Musaid Rabithah Alam Islami, Mekkah Al-Mukarramah.

Sebagai sebuah ijtihad dalam bidang sejarah, barangkali buku ini bisa menjawab pertanyaan anda. Salah satunya adalah sebuah tabel yang memuat daftar para nabi dan data mereka masingmasing. Berikut adalah cuplikannya: 1. Nabi Adam Diperkirakan hidup pada 5872-4942 SM di sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai India. Konon disitulah beliau pertama kali turun ke muka bumi. Lalu beliau berjalan ke wilayah yang kini disebut dengan jazirah Arabia dan bertemu dengan istrinya, Hawwa. Mereka lantas menetap di sekitar Ka'bah yang memang telah dibangun sebelumnya oleh para malaikat. Nama nabi Adam disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Diriwayatkan bahwa beliau punya 40 anak dan wafat di jazirah Arabia 2. Nabi Idris bin Yarid bin Mahlail dari keturunan Nabi Syits bin Adam Diperkirakan hidup sekitar tahun 4533-4188 SM. Beliau dari Anak keturunan Qabil yangtinggal di Babil di Iraq. Nama beliau disebutkan sebanyak 2 kali dalam Quran. 3. Nabi Nuh bin Malik bin Mutawashlihbin Idris dari keturunan Nabi Syits bin Adam Diperkirakan hidup pada tahun 3993-3043 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 SM. Diperkirakan beliau tinggal di wilayah yang kini disebut sebagai Iraq. Nama beliau disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-quran dan memiliki 4 anak laki-laki. Para ahli sejarah banyak menyebutkan bahwa beliau wafat di Mekkah 4. Nabi Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud dari keturunan Sam bin Nuh Diperkirakan hidup pada tahun 2450-2320 SM. Kaum yang beliau dakwahi disebut dengan Kaum 'Ad yang tinggal di Al-Ahqaf, Yaman. Nama beliau disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Dan diriwayatkan beliau wafat di Timur Hadhramaut, Yaman 5. Nabi Shalih bin Ubaid bin 'Ashif dari keturunan Sam bin Nuh Diperkirakan beliau hidup pada tahun 2150-2080 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2100 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Kaum Tsamud yang tinggal di Al-Hijir.

Nama beliau disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Madain Shalih, Mekkah. 6. Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh Beliau diperkirakan hidup tahun 1997-1822 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 SM. Beliau tinggal di Kaldaniyyun, Ur, negeri yang disebut kini sebagai Iraq. Nama beliau disebutkan sebanyak 69 kali dalam Al-Quran dan wafat di Alkhalil, Hebron, Palestina 7. Nabi Luth bin Haran bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh Diperkirakan hidup pada tahun 1950-1870 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Kaum Luth yangtinggal di negeri Sadum, Syam, Palestina. Nama beliau disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran, punya 2 anak perempuan. Beliau meninggal di Desa Shafrah di Syam, Palestina. 8. Nabi Ismail bin Ibrahim Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh Diperkirakan hidup pada tahun 1911-1774 SM dan dianggkap menjadi nabi pada tahun 1850 SM. Beliau tinggal di Amaliq dan qabilah Yaman, Mekkah. Nama beliau disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran dan punya 12 anak. Meniggal tahun 1779 SM di Mekkah 9. Nabi Ishaq Ibrahim Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh Diperkirakan hidup pada tahun 1897-1717 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1800 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Kan'anniyun di wilayah Al-Khalil Palestina. Nama beliau disebutkan sebanyak disebutkan sebanyak 17 kali. Punya 2 anak dan meninggal di Alkhalil Hebron Palestina 10. Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Diperkirakan hidup pada tahun 1837-1690 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1750 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Syam. Nama beliau disebutkan sebanyak disebutkan sebanyak 16 kali dan punya 12 anak. Beliau wafat di Alkhalil Hebron Palestina. 11. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim

Diperkirakan hidup pada tahun 1745-1635 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1715 SM Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil dan Heksos di Mesir Nama beliau disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Punya 2 anak laki dan 1 anak perempuan. Beliau wafat di Nablus Palestina. 12. Syu'aib bin Mikail bin Yasyjar bin Madyan bin Ibrahim Diperkirakan hidup pada tahun 1600-1490 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Madyan dan Penduduk Aikah Madyan. Nama beliau disebutkan sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran. Beliau wafat di Madyan. 13. Nabi Ayyub bin Amwas bin Zarih dari keturunan Ibrahim Diperkirakan hidup pada tahun 1540-1420 SM. Dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Orang-orang Amoria di Huran, Syam, Palestina. Disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Punya 26 anak. Beliau wafat di Huran di Syam. 14. Nabi Zulkifli bin Bisyr bin Ayyub dari keturunan Ishaq bin Ibrahim Diperkirakan hidup pada tahun 1500-1425 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada orang-orang Amoria di Damaskus & sekitarnya. Disebutkan sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran. Punya 2 anak. Beliau wafat di Damaskus Syiria. 15. Nabi Musa bin Imran dri keturunan Ya'qub bin Ishak Diperkirakan hidup pada tahun 1527-1408 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Para Firaun Mesir dan Bani Israil di Mesir. Disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Punya 2 anak. Beliau wafat di Tanah Tih. 16. Nabi Harun bin Imran dri keturunan Ya'qub bin Ishak Diperkirakan hidup pada tahun 1531-1408 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada para Firaun Mesir dan Bani Israil Mesir. Disebutkan sebanyak 19 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Tanah Tih 17. Nabi Daud bin Aisya bin Awid dari keturunan Yahuza bin Ya'qub Diperkirakan hidup pada tahun 1041-971 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1010 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina. Disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Punya 1 anak dan wafat di Baitul Maqdis, Palestina.

18. Nabi Sulaiman bin Daud bin Aisya bin Awid dari keturunan Yahuza bin Ya'qub Diperkirakan hidup pada tahun 989-931 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 970 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina. Disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Beliau wafat di Rahbaam Baitul Maqdis, Palestina. 19. Nabi Ilyas bin Yasin bin Fanhas dari keturunan Harun bin Imran Diperkirakan hidup pada tahun 910-850 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 870 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Orang-orang Phiniq di Ba'labak di Syam. Disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Beliau tidak wafat tapi diangkat ke sisi Allah. 20. Nabi Ilyasa' bin Akhtub dari keturunan Yusuf bin Ya'qub Diperkirakan hidup pada tahun 885-795 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 830 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil dan orang-orang Amoria di Panyas, Syam. Disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Beliau wafat di Palestina 21. Yunus bin Matta dari keturunan Bunyamin bin Ya'qub Diperkirakan hidup pada tahun 820-750 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada orang Asyiria di Ninawa di Iraq. Disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Beliau wafat di Ninawa di Iraq 22. Nabi Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Rahbaam bin Sulaiman Diperkirakan hidup pada tahun 91-31 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2 SM. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina. Disebutkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Punya 1 orang anak dan beliau wafat di Syam. 23. Yahya bin Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Rahbaam bin Sulaiman Diperkirakan hidup pada tahun 1SM - 31M dan diangkat menjadi nabi pada tahun 28M. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina. Disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Dan wafat di Damaskus Syiria 24. Nabi Isa bin Maryam binti Imran dari keturunan Sulaiman bin Daud Diperkirakan hidup pada tahun 1SM-32M dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29M. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina

Disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Beliau juga tidak wafat melainkan diangkat ke sisi Allah. 25. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari keturunan Ismail bin Ibrahim Diperkirakan hidup pada tahun 571M-632M dan diangkat menjadi nabi pada tahun 610M. Beliau ditugaskan berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Tinggal di Mekkah dan Madinah. Disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Punya 7 orang anak dan wafat di Madinah. Demikian sejarah ringkas 25 nabi dan rasul. Semoga bisa menjadi rujukan yang bermanfaat.

Ayahnda Adam a.s. bukan penghuni Bumi Pertama.


Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Diceritakan ketika Nabi Musa munajat kepada Tuhan Robbul 'alamin di bukit Thursina, maka pada saat itu berkesempatan Nabi Musa a.s.bertanya kepada Allah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Jawab Allah : Pertama-tama aku jadikan adalah NurMuhammad. Kemudian kujadikan DurrotulBaidhoo' dari Nur Muhammad. Dari Durrotul-Baidhoo' Aku jadikan 70.000 negeri di cakrawala (jika kita pakai istilah sekarang ialah 70.000 planet di cakrawala). Maka satu planet itu luasnya 70 kali bumi. Tiap-tiap planet itu dijadikan penghuninya 70.000 orang bukan bangsa jin, dan bukan bangsa manusia, dan juga bukan bangsa malaikat. Kesemuanya dijadikan dengan kalimat "Kun Fayakuun". Mereka beribadat kepada-Ku sampai 70.000 tahun. Kemudian belakangan mereka jadi berdurhaka kepada-Ku lalu Aku binasakan mereka itu semuanya. Kemudian sesudah itu Aku jadikan lagi 80.000 buah negeri (planet) yang besarnya cuma sepuluh kali dari bumi dunia. Semua berada di cakrawala yang bertingkat-tingkat. Di planet itu Aku ciptakan sebangsa unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Lama kelamaan unggas-unggas itu pun punah. Kemudian baru aku jadikan 20.000 makhluk sebangsa manusia dari cahaya secara berangsurangsur lalu punah.

Kemudian setelah berselang 70.000 tahun sesudah itu, baru Aku jadikan Qalam, Lauhilmahfuzh, 'Arsy dan Kursi dan malaikat. Maka setelah kira-kira 70.000 tahun lagi barulah Aku jadikan surga dan neraka. Kemudian setelah itu baru Aku jadikan makhluk manusia yang namanya Adam, bukan bapakmu Adam yang sekarang ini, hai Musa. Aku jadikan dia dari awal Adam sampai keturunannya yang terakhir 10.000 tahun lamanya. Setelah itu Aku jadikan pula Adam yang lain dengan keturunannya terakhir dalam masa 10.000 tahun. Demikian seterusnya Aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunannya dalam masa 10.000 tahun, ganti-berganti, sampai mencapai 10.000 orang Adam. Maka Adam yang sekarang inilah yang kesepuluh ribu kalinya.

Wallahu'alam. Sumber:

PENGAMAT UFO,ANGKASA LUAR,DAN ANTARIKSA (http://www.facebook.com/groups/167838306644688/) http://berkatayahnda.blogspot.com/2011/08/ayahnda-adam-as-bukan-penghunibumi.html(bahasa melayu)

Pertemuan Muhyidin Ibn Arabi dengan datuk Adam-adam dalam mimpi.


Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen Muhyidin Ibn Arabi, seorang sufi besar mengatakan bahwa, sekali peritiwa beliau melihat diri beliau dalam mimpi sedang tawaf di Kabah. Dalam mimpi itu seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang dari nenek moyangnya nampak di hadapan beliau. berapa lamanya sudah lewat sejak anda meninggal ? tanya Ibn Arabi. Lebih dari empat puluh ribu tahun, jawab orang itu, Tetapi masa itu jauh lebih lama, dari masa yang memisahkan kita dari Adam, kata Ibn Arabi lagi. Orang itu menjawab, Tentang Adam yang mana engkau bicara? Tentang Adam yang terdekat kepada engkau atau tentang Adam lain ? Maka aku ingat, kata Ibn Arabi, suatu

sabda Rasulullah saw. yang dimaksudnya bahwa, Tuhan telah menjadikan tidak kurang dari seratus ribu Adam dan saya berkata dalam hati, barangkali orang yang mengaku dirinya datukku ini seorang dari Adam-adam terdahulu(Futuhat, II, hal. 607).

Sumber:http://ramerameblog.wordpress.com/2009/03/18/misteri-sang-adam-manusia-pertamaternyata-adam-dilahirkan/

Nabi Adam yang hidup 1200 tahun setelah banjir bandang Nabi Nuh adalah Adam AS terakhir karena jauh sebelum Adam AS diciptakan sudah ada Adam2 yang hidup pada masa lampau...

Sebelum Adam, Allah telah Menciptakan Manusia dan Alam Semesta lainnya
Oleh Ainur Ridlwan Muthahhari di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen "Dan Dialah yang memulai penciptaan itu, kemudian Dia mengembalikannya/mengulangi kembali ciptaan itu, dan mengulangi itu lebih mudah bagi-Nya. Dia memiliki sifat Yang Mahatinggi di langit dan bumi, dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana". (Q.S. ArRuum [30] : 27)

"Katakanlah, "Adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali?". Katakanlah, "Allah memulai penciptaan, kemudian Dia mengulanginya (mengembalikannya). Maka bagaimana kamu dipalingkan (menyembah selain Allah) ?". (Q.S. Yunus [10] : 34)

"(Ingatlah) pada hari langit Kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya lagi. Janji yang pasti kami tepati; sungguh, Kami akan melaksanakannya.". (Q.S. Al-Anbiya' [21] : 104)

"Sungguh, Dia mulai menciptakan, dan Dia mengulangi (kembali)". (Q.S. Al Buruuj [85] : 13)

Selama ini, kita sering menganggap bahwa alam semesta ini hanya satu kali diciptakan Allah, berkembang, dan hancur di hari kiamat, dan SELESAI. Lalu disambung kehidupan rohani abadi di akhirat.

Anggapan ini terlalu linier dan rasanya boleh ditinjau lagi. Toh, tidak termasuk Rukun Iman yang dilarang dipikirkan lagi. Sebagaimana sabda Rosulullah, bahwa ilmu kita (manusia) hanya setetes air, sedangkan ilmu Allah seluas tujuh samudra. Artinya kita (manusia) berpikir sampai mentok pun itu hanya setetes air. Kita menghayal seaneh apa pun, itu hanya setetes air.

Kalau kita renungkan, terdapat isyarat (petunjuk) dalam ayat2 di atas bahwa Allah mengulangi penciptaan APA PUN, tentunya termasuk penciptaan alam semesta juga. Pernyataan itu diulang dalam beberapa ayat di Al-Qur'an, selain di atas, juga di Surat An-Naml (27) ayat 64, Surat Al Ankabuut (29) ayat 19, Surat Ar-Ruum (30) ayat 11.

Dalam ayat2 itu, Allah menegaskan bahwa Beliau (Allah) mencipta lalu mengulang mencipta.

Kenapa kita membatasi kekuasaan Allah bahwa Beliau hanya boleh mencipta alam sekali saja? Allah mampu mengulanginya sampai jumlah tak terbatas. Mudah sekali bagi-Nya. Beliau mampu membuat alam kembar, alam paralel. Beliau Mahakuasa membuat duplikat sampai bermiliar Bumi beserta isinya yang sama persis atau pun yang berbeda.

Dalam ilmu pengetahuan, kita mengenal teori penciptaan alam semesta yang disebut "Big Bang", yang menyatakan bahwa awal segalanya adalah ledakan besar, lalu mengembang terusmenerus.

Juga ada teori "Big Crunch", bahwa setelah mengembang luas miliaran tahun, daya kembangnya habis. Lalu mengkerut lagi menjadi satu titik singularitas dan musnah.

Kemudian ada teori "Oscillating Universe", bahwa titik itu akan meledak lagi mengembang cepat mengulangi kejadian awal dulu. Lalu mengkerut lagi. Kemudian mengembang lagi.

Teori-teori ini, kok persis seperti firman2 Allah tadi. Sebetulnya, tanpa menunggu satu kiamat pun. Allah saat ini sudah menciptakan banyak alam semesta lain. Masing-masing alam semesta, memiliki kelahiran dan kiamatnya sendiri2.

Lalu, bagaimana dengan alam akhirat? Nggak ada masalah. Setiap kali suatu alam kiamat, pengadilan berlangsung. Yang saleh dan baik masuk surga, yang jahat masuk neraka.

Menurut kami, surga dan neraka yang dilihat Rasulullah saw, waktu Mi'raj sudah diisi dengan makhluk2 alam semesta lain (sebelum alam semesta kita), yang sudah kiamat terlebih dulu.

Alam semesta yang diciptakan berikutnya diisi Allah dengan makhluk baru lagi, dengan syariat baru, dan nanti ada kiamatnya sendiri. Berulang-ulang pun bagi Allah sangat mudah.

Seperti yang kita ketahui bahwa Allah SWT tidak menyukai "mubazir". Jadi, sangat mubazir kalau Allah menciptakan alam semesta yang maha luas ini hanya untuk kepentingan kita (manusia) yang ada di Bumi. Tentunya tidak demikian.

Konsep Tauhid adalah meyakini hanya Allah SWT Yang Maha Esa, selain Allah tidak ada yang tunggal, jadi yang tunggal hanyalah Allah SWT. Jadi, yang "satu" itu hanya Allah SWT, sedang lainnya ada banyak, termasuk alam semesta seyogyanya juga banyak, tidak hanya satu yang kita diami ini, atau yang kita lihat ini, atau yang kita pelajari ini.

Bila rekan2 neter mempunyai pendapat atau pandangan lain, khususnya pendapat/pandangan yang mendukung artikel ini. Mohon disampaikan disini, agar kita semua beserta rekan2 neter lainnya bisa saling berbagi pengetahuan, pendapat, dsb-nya.

Artikel singkat ini untuk meningkatkan keimanan kita, betapa Allah SWT itu Maha Kuasa (Al Muqtadir, Malikul Mulk), Maha Tunggal (Al Wahiid), Maha Esa (Al Ahad), Maha Pencipta (Al Khaliq, Al Baadii), Maha Pandai (Ar Rasyiid), dsb. Selain itu, artikel ini juga untuk menambah pengetahuan serta pandangan kita.

Terima kasih.

Sumber : http://al-quran.bahagia.us/_g.php?_g=_lhti_forum&Bid=678 https://www.facebook.com/note.php?note_id=428631168762

I
Oleh Anugerah Sentot Sudono di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen

Berdasarkan Al Qur'an dapat diambil kesimbulan bahwa peradaban manusia jaman dahulu jauh lebih maju dari jaman sekarang.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. (Quran surah Al-Anaam : 6)

"Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang orang- orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada orang-orang dahulu itu lalu mereka mendustakan rasul-rasul-Ku. Maka Alangkah hebatnya akibat kemurkaan-Ku." (Qur'an surah As-Sabba' : 45)

Buku The Dead Man's Secret (Jonathan Gray) juga menceritakan secara lengkap berikut referensi mengenai peradaban manusia jaman dahulu yang mempunyai teknologi lebih maju dari peradaban manusia jaman sekarang dan bahkan sudah mempunyai Spaceship Technology. Ebook nya bisa di download di : http://www.mediafire.com/?36xbzbw87n3z2eu

Kemudian bila diperhatikan dengan lebih cermat di dalam Al Qur'an juga diceritakan mengenai Ilmu Pengetahuan (Science) yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam AS (bahkan inilah yang membedakan manusia dari mahluk-mahluk lain). Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman:Sebutkanlah kepada-Ku nama bendabenda itu jika memang kamu orang yang benar!, Mereka menjawab:Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman:Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda itu, Allah berfirman:Bukankah sudah Kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan . (Qur'an surah Al Baqarah : 31-33)

Inti dari ayat ini adalah pengetahuan tentang nama-nama (benda-benda) seluruhnya. Menurut saya pengetahuan ini adalah pengetahuan yang luar biasa dan bila ditelaah lagi seluruhnya juga bisa berarti benda-benda yang berada di masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Saya sampai

pada suatu kesimpulan bahwa Nabi Adam AS diberikan akses ke rancangan Alam Semesta (Blueprint of The Universe) atau Universal Database. Kita semua tahu bahwa "Knowledge is Power", bayangkan bila suatu mahluk diberikan akses ke rancangan Alam Semesta maka mahluk itu akan menjadi sangat powerful. Karena itu tidaklah heran bila Allah SWT memerintahkan Malaikat2 dan Iblis untuk menyembah Nabi Adam AS karena beliau sudah diberikan akses ke rancangan Alam Semesta dan patut menjadi khalifah di planet Bumi (dan menurut saya karena knowledge beliau juga patut menjadi khalifah semua planet di alam semesta ini). Di masa lampau para pemikir yunani kuno sudah sampai pada taraf pemikian bahwa semua benda di alam semesta ini pasti mempunyai rancangan jadi pasti ada suatu rancangan alam semesta. Para pengikut aliran New Age mengenal konsep Akashic Records atau the Universal Database dimana didalamnya terdapat pengetahuan mengenai seluruh alam semesta dan juga termasuk pengetahuan mengenai masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Konsep Akashic Records ini kalau diteliti lagi bersumber dari India jadi ini juga merupakan suatu konsep yang sudah ada jauh di masa lampau. Di Islam konsep ini juga ada yaitu konsep Buku Lauhul Mahfuz (Buku Yang Terpelihara) dimana dikatakan bahwa semua kejadian di masa lampau, masa sekarang dan masa depan ditulis di Buku ini. Selain itu juga Lauhul Mahfuz berisi ilmu-ilmu Allah SWT termasuk Al-Qur'an. Jadi konsep Buku Lauhul Mahfuz ini juga mirip dengan Akashic Records yaitu fungsinya sebagai Universal Database of Everything. Dalam bukunya "Supernatural: Meetings with the Ancient Teachers of Mankind" Graham Hancock berkesimpulan bahwa para Shaman di Amazon Amerika Selatan mempunyai kemampuan mengakses suatu kumpulan data di dunia gaib, dengan kemampuan in para Shaman tersebut bisa membuat obat-obatan tanpa diberitahu resepnya oleh siapa pun. Karena telah mengalaminya sendiri dengan bantuan para Shaman tersebut Graham Hancock yakin sekali dengan hal ini. Ia juga menduga para Shaman tersebut telah mengakses Akashic Records. Ia juga menduga bahwa Akashic Records terletak pada DNA manusia. Dr.Peter Gariaev dan timnya dari Rusia terkenal dengan penelitiannya yang berjudul "DNA Wave Biocomputer". Ia mengatakan bahwa DNA manusia mempunyai struktur bahasa dan bisa diprogram seperti komputer dengan gelombang EM. Kemudian juga beberapa tahun yang lalu beredar berita di Internet bahwa Dr.Ahmad Khan seorang ilmuwan dari University dari New Mexico telah menemukan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam DNA manusia. Walaupun ada berita yang mengatakan bahwa berita ini adalah hoax tapi saya tidak 100% percaya bahwa berita ini palsu. Di salah satu hadits dikatakan bahwa Buku Lauhul Mahfuz juga mengandung ayat-ayat Al-Qur'an, kalau Buku Lauhul Mahfuz (Akashic Records) ini berada pada DNA manusia maka tidak heran bila kita juga dapat menemukan ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya. Konsep Akashic Records ini juga dapat menerangkan fenomena-fenomena paranormal seperti telepathy, dejavu, precognition, teleportation, remote viewing, dsb ... Saya tidak yakin konsep Akashic Records ini akan dipublikasikan di mainstream media karena "Knowledge is Power" dan bahkan jaman dahulu kala para malaikat dan iblis diperintahkan memberi hormat kepada Nabi Adam AS karena beliau telah diberitahu Knowlege Akashic Records ini. Dan karena itu juga saya percaya bahwa Nabi Adam AS sudah menguasai teknologi sangat canggih dan bukanlah manusia gua (caveman) seperti yang selama ini digambarkan. Dengan adanya informasi ini saya menduga bahwa mungkin semua atau sebagian Alien adalah keturunan manusia jaman dahulu yang sudah mempunyai Space Ship Technology dan sudah membuat Space Colonies di luar angkasa sana.

(bersambung ...)

OOT:Gabon Ancient Nuclear Reactor (1,7-2 milyar tahun yang lalu)


Oleh Anugerah Sentot Sudono di Islamic UFO (Berkas) Sunting Dokumen

Pada tahun 1972 sebuah perusahaan perancis menemukan reaktor nuklir di Gabon Afrika. Reaktor Nuklir tersebut telah berjalan selama paling tidak kurang lebih 1 juta tahun, mempunyai sistem pembuangan sampah nuklir yang lebih efisien dari yang kita punyai sekarang, dan tetap terpelihara selama kurang lebih 1,7-2 milyar tahun. Seperti biasa karena tidak mungkin ada yang bisa membangun reaktor tersebut sekitar 1,7-2 milyar tahun yang lalu (manusia diperkirakan baru muncul ratusan ribu tahun yang lalu, dan bahkan mahluk hidup ber sel kompleks/banyak baru muncul sekitar 530 juta tahun yang lalu), maka disimpulkan bahwa Reaktor Nuklir di Gabon itu adalah buatan alam. Apakah anda mempercayainya? Saya tidak. Juga Dr.Glenn T. Seaborg mantan ketua United States Atomic Energy Commision dan penerima Nobel Prize untuk riset dalam sintesa heavy elements, dia mengatakan bahwa kondisi2 yang mensyaratkan operasional Reaktor Nuklir haruslah sangat eksak atau pasti. Sangatlah diragukan bahwa alam dapat membuat sebuah reaktor nuklir. Tapi kalau bukan alam siapa yang bisa membuat reaktor nuklir? Jawabannya sederhana yaitu manusia. Bukankah di Al Qur'an Surat Al-An'am Ayat 6 dinyatakan :

"Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain." http://www.alquran-indonesia.com/web/quran/listings/details/6

"Have they not seen how many generations We destroyed before them which We had established upon the earth as We have not established you? And We sent [rain from] the sky upon them in showers and made rivers flow beneath them; then We destroyed them for their sins and brought forth after them a generation of others." http://quran.com/6

"... scientists consider the mine to be a naturally occurring nuclear reactor.However, Dr. Glenn T. Seaborg, former head of the United States Atomic Energy Commission and Nobel Prize winner for his work in the synthesis of heavy elements, pointed out that for uranium to burn in a reaction, conditions must be exactly right. For example, the water involved in the nuclear reaction must be extremely pure. Even a few parts per million of contaminant will poison the reaction, bringing it to a halt. The problem is that no water that pure exists naturally anywhere in the world.Besides, several specialists in reactor engineering remarked that at no time in the geologically estimated history of the Oklo deposits was the uranium ore rich enough in U-235 for a natural reaction to have taken place.Even when the deposits were first formed, because of the slow rate of radioactive disintegration of U-235, the fissionable material would have constituted only 3 percent of the depositsfar too low a level for a nuclear reaction. Yet a reaction did take place, suggesting that the original uranium was far richer in U-235 than a natural formation could have been.If nature was not responsible, then the reaction must have been produced artificially. Is it possible that the Oklo uranium is the residue of an antediluvian reactor from a prehistoric civilization? It is probable that two billion years ago there was an advanced civilization in Oklo that was technologically superior to todays civilization...."

http://www.theepochtimes.com/n2/science/nuclear-reactor-in-use-18-billion-years-ago32926.html http://www.pureinsight.org/node/960http://blogs.scientificamerican.com/guestblog/2011/07/13/natures-nuclear-reactors-the-2-billion-year-old-natural-fission-reactors-ingabon-western-africa/

http://www.bibliotecapleyades.net/ancientatomicwar/esp_ancient_atomic_19.htm http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull173/17304780204.pdf http://www.bibliotecapleyades.net/ancientatomicwar/esp_ancient_atomic_10.htm