Anda di halaman 1dari 14

Penilaian merupakan satu komponen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Melalui penilaian, guru mengetahui sejauh mana murid telah memperoleh pengetahuan, menguasai kemahiran dan mengenal pasti masalah murid dalam sesuatu pembelajaran serta mengukur kemajuan dan pencapaian murid.

Konsep Penilaian
Penilaian (evaluation) boleh dijalankan untuk menentukan sama ada matlamat dan objektif sesuatu kurikulim tercapai pada keseluruhannya. Penilaian bukan sahaja menrangkumi proses taksiran ke atas pencapaian para pelajar, tetapi juga kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran pembelajaran, dan kesesuaian kurikulum untuk para pelajar.

Contoh-contoh Penilaian
Mengenalpasti masalah kesalahan murid dalam Sains

Masalah Kesalahan Murid dalam Pembelajaran Sains

Faktor

Kognitif

Emosi

Fizikal

KOGNITIF
Bermasalah dalam menyusun maklumat
Kanak-kanak yang mengalami kesukaran dalam menyusun dan menguruskan maklumat, selalunya akan sukar mengingat fakta. Hal ini juga mendorong mereka mempunyai masalah untuk memahami istilah dalam Sains serta apa saja yang memerlukan kemampuan mengingat

Kelemahan dalam proses pengamatan


Kanak-kanak tidak dapat mengamati konsepkonsep sains dan proses-proses Sains keseluruhannya. Sering mengalami masalah mengecam Bermasalah menyusun nombor dan mengingati fakta. Kelemahan dalam memahami simbol-simbol matematik (-), (+).

Memory problems.
Kesukaran mengingat asas penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Memori jangka pendek

Low level of Academic Achievement


Murid yang gagal dalam matematik biasanya tidak/ kurang menguasai konsep asas matematik. Ini kerana mereka mengambil masa yang lebih lama untuk memproses maklumat yang mereka lihat @ dengar berbanding dengan murid normal.

EMOSI
Pendedahan awal matematik yang terdesak
Pendedahan sebelum kanak-kanak bersedia untuk menerima konsep matematik Kanak-kanak berasa bimbang apabila berhadapan dengan soalan matematik Mereka menjadi fobia terhadap angka

Attention problems ( Tumpuan )


Matematik memerlukan daya tumpuan yang tinggi untuk dikuasai. Murid yang ada masalah tumpuan biasanya tertinggal sesetengah konsep/ kemahiran Contohnya :
Guru mengajar bentuk geometri Murid tidak beri perhatian kepada bilangan sisi untuk bezakan bentuk segitiga & segiempat Murid lebih menumpukan perhatian kepada saiz dan warna bentuk tersebut

Math Anxiety ( Kebimbangan )


Murid mengalami kebimbangan @ fobia terhadap subjek matematik Mereka beranggapan mereka sudah tidak mampu untuk terus belajar matematik kerana mereka anggap matematik terlalu sukar Guru perlu sediakan soalan yang mudah supaya mereka mampu menjawab dengan betul Ini mampu meningkatkan tahap keyakinan diri murid setelah mereka berjaya menjawab soalan matematik dengan betul

FIZIKAL
Kelemahan pada proses penglihatan atau visual
Kanak kanak yang memiliki kelemahan ini kemungkinan besar akan mengalami diskalkulia. Mereka juga berpotensi mengalami gangguan dalam mengeja dan menulis dengan tangan

Learned Helplessness
Murid yang selalu gagal akan menjangka mereka akan terus gagal Mereka hanya mampu menyelesaikan tugasan dengan bantuan guru Guru sekadar membantu murid menyelesaikan soalan matematik tanpa memperkukuhkan konsep/ kemahiran dalam diri murid Ini seolah-olah guru tersebut hanya mengukuhkan lagi kenyataan bahawa murid berkenaan sememangnya tidak berkebolehan untuk belajar matematik.

Wujud sejak lahir atas faktor genetik Kecederaan pada otak sebelah kiri

berdekatan dengan telinga. Kerana otak kiri berfungsi menterjemahkan angka-angka

SEKIAN

TERIMA

KASIH