Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH

PROSEDUR, SENARAI SEMAK DAN CATATAN PEMANTAUAN PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL Nama Pelajar Dipantau Kursus Dan Ambilan Nama Sekolah Tarikh Pemantauan PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN SEBELUM
Menghadiri sesi taklimat pemantauan praktikum Menerima dokumen / borang berikut semasa sesi taklimat Surat Perlantikan Pemantau Senarai Sekolah dan Pemantau Jadual Kerja Pengurusan dan Pelaksanaan Praktikum Borang Laporan Pemantauan LAM-PT12-09 Prosedur, Senarai Semak dan Catatan Pemantaan Praktikum Membuat serahan tugas dan mohon menggunakan kenderaan sendiri

SEMASA
Berjumpa dengan pengurus sekolah, guru pembimbing dan seterusnya menandatangani buku pelawat Menyemak Portfolio Praktikum dan semua Folder Rancangan Pengajaran dengan menggunakan Bahagian A : Prosedur Senarai Semak dan Catatan Pemantauan Praktikum Mengisi Borang Laporan Pemantauan LAM-PT12- 09 Mengisi Bahagian B : Prosedur, Senarai Semak dan Catatan Pemantaan Praktikum. Serahkan 1 salinan kepada pelajar / guru pelatih untuk makluman / tindakan

SELEPAS
Serahkan dokumen-dokumen berikut kepada Ketua Unit Praktikum sebaik sahaja selesainya tugas pemantauan. 1) Borang Laporan Pemantauan LAM-PT12- 09 2) Senarai Semak dan Catatan Pemantaan Praktikum

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PRAKTIKUM


JANUARI 2009

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH

Bahagian A Diisi dalam SATU salinan sahaja. Diserah kepada Ketua Unit Praktikum

1) 2) .
BIL 1

Sila tandakan [ / ] pada ruang Ya atau Tidak. Jika terdapat perkara* yang memerlukan tindakan susulan oleh pelajar, sila beri ulasan ringkas di dalam ruangan yang disediakan dan lengkapkan Borang Catatan Pemantauan.

PERKARA

Ya

* Tidak

ULASAN

PORTFOLIO PRAKTIKUM & FOLDER R/PENGAJARAN Adakah portfolio praktikum dan Folder Rancangan Pengajaran lengkap dan tersusun, telah disemak oleh guru dan pensyarah pembimbing? Ada bukti? Biodata Pelajar Surat Pengenalan Diri Pernyataan Profesional Senarai Semak Aktiviti Mingguan Panduan Penggunaan Borang Praktikum Garis Panduan Praktikum / Amalan Profesional Borang Takwim Sekolah (Tempoh Praktikum) Borang Kehadiran Peta Lokasi dan Pelan Sekolah Carta Organisasi Sekolah Visi dan Misi Sekolah Senarai Nama Staf Peraturan-Peraturan Sekolah Format dan Contoh Penulisan Jurnal Format dan Contoh Rancangan Semester Format dan Contoh Ranc. Pengajaran Harian Panduan dan Contoh Catatan Refleksi Huraian Sukatan Pelajaran Jadual Waktu Mengajar

. BIL 2 a b c PERKARA AKTIVITI KOKURIKULUM Adakah pelajar telah menyediakan perancangan aktiviti kokurikulum? Adakah senarai nama ahli dan borang kehadiran ko-kurikulum telah disediakan? Adakah laporan kokurikulum disediakan dengan
2

Ya

* Tidak

ULASAN

JANUARI 2009

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH

d 3 a b c d 4 a b c

lengkap? Adakah laporan kokurikulum disemak oleh pihak sekolah dan pensyarah pembimbing? PROJEK / AKTIVITI (PERANAN-PERANAN LAIN Adakah pelajar telah menyediakan perancangan projek / aktiviti? Adakah laporan peranan-peranan lain (projek/aktiviti) disediakan dengan lengkap? Adakah laporan dilampirkan dengan dokumendokumen sokongan (seperti kertas kerja, surat penghargaan, minit mesyuarat, gambar foto dll..)? Adakah setiap laporan yang disediakan telah disemak oleh guru dan pensyarah pembimbing? PENULISAN JURNAL Adakah jurnal disediakan dengan lengkap, kemaskini dan dibawa setiap hari ke sekolah. Adakah setiap jurnal telah disemak, diberi ulasan dan ditandatangani oleh guru dan pensyarah pembimbing? Adakah tindakan susulan telah diambil oleh pelajar hasil teguran (sekiranya ada ) oleh Pensyarah Pembimbing dan Guru Pembimbing? PENGAJARAN BERPASANGAN Adakah pelaksanaan pengajaran berpasangan memenuhi syarat dalam Garis Panduan? Adakah Borang Rekod Pengajaran Berpasangan dilengkapkan oleh pelajar dan disahkan oleh guru pembimbing? Adakah Borang Maklumbalas Pengajaran Berpasangan dilengkapkan oleh kedua-dua pelajar yang berkenaan selepas melaksanakan setiap sesi pengajaran berpasangan? Adakah salinan RPH yang berkenaan dikepilkan bersama Borang Maklumbalas Pengajaran Berpasangan sebagai bahan bukti?

5 a b c

BIL 6 a b

PERKARA PENYELIAAN DAN BIMBINGAN Adakah setiap penyeliaan direkod (tarikh dan tandatangan) oleh guru dan pensyarah pembimbing? Adakah penyeliaan dibuat secara tersebar dan mengikut jadual penyeliaan yang telah ditetapkan?

Ya

* Tidak

ULASAN

JANUARI 2009

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH

c d 7 a b c d 8 a b c

Adakah penyeliaan dibuat berasaskan pencerapan klinikal, iaitu ada sesi prapemerhatian, pemerhatian dan pasca pemerhatian? (Tanya pelajar) Adakah setiap Borang Bimbingan Praktikum PR 1 disertakan dengan Borang Maklumbalas Praktikum? RANCANGAN SEMESTER Adakah rancangan semester dibuat mengikut format yang telah disediakan dan telah disiapkan dalam minggu pertama praktikum? Adakah rancangan semester telah diserah kepada GB untuk disahkan? Adakah rancangan semester telah disemak dan disahkan oleh guru pembimbing? Adakah rancangan semester telah disemak dan disahkan oleh pensyarah pembimbing? RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Adakah pelajar telah membuat RPH yang lengkap sebelum melaksanakan pengajaran. Adakah setiap RPH telah disemak oleh guru pembimbing, diberi ulasan bertulis dan ditandatangani. Adakah pensyarah pembimbing telah menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani RPH sebelum membuat pemerhatian? CATATAN REFLEKSI Adakah catatan refleksi ditulis tangan dan dibuat dengan lengkap selepas setiap sesi pengajaran Adakah catatan refleksi disemak dan dtandatangani oleh guru pembimbing? Adakah catatan refleksi disemak dan dtandatangani oleh pensyarah pembimbing?

9 a b c

Bahagian B (Diisi dalam 2 salinan. 1 salinan untuk pelajar yang dipantau dan 1 salinan untuk KUPr) Nama Guru Pelatih Kursus Dan Ambilan Sekolah

CATATAN PEMANTAUAN PRAKTIKUM

JANUARI 2009

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH

PERKARA YANG PERLU DIAMBIL TINDAKAN OLEH PELAJAR

NYATAKAN KEKUATAN YANG DIKESAN SEMASA PEMANTAUAN

Tandatangan Nama Pemantau Tarikh

:........................................................................ :........................................................................ :........................................................................

JANUARI 2009

Anda mungkin juga menyukai