Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN PENATARAN TINDAKAN SUSUL DAPATAN SOAL SELIDIK KESEDIAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2012 Nama Sekolah:

Sk. Bukit Tunggal, Jementah Daerah: Segamat A. Pengenalan i. Tarikh penataran: ii. Masa iii. Tempat Nama Penceramah Slot 1 : Overview PBS Nama Penceramah Slot 2 : Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat iv. Nama Penceramah Slot 3 : PAJSK Nama Penceramah Slot 4 : Penoperasian PBS Pengurusan Fail, SPPBS dan Penjaminan Kualiti B. Ulasan, rumusan dan cadangan

:10 Oktober 2012 : 1.30 pm 2.30 pm : Sk. Jementah : En. Sazali Bin Salim : En. Sazali Bin Salim

: En. Sazali Bin Salim : En. Sazali Bin Salim

Penyampaian penceramah tentang PBS jelas dan memberikan kefahaman kepada semua perserta.

Disahkan oleh,

(Nama dan Cop GuruBesar)

Tarikh: 11 Oktober 2012

CERAMAH KESEDIAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2012 Senarai Kehadiran: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nama Tandatangan