Anda di halaman 1dari 23

KANDUNGAN MODUL

Konsep PM Langkah PM Pelaksanaan PM

MATLAMAT
Membimbing guru memahami dan melaksanakan Pembelajaran Masteri (PM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan

Objektif Modul

Menyatakan konsep PM Menerangkan langkah PM dalam p&p Melaksanakan PM dalam p&p

KONSEP PEMBELAJARAN MASTERI

DEFINISI

PM DALAM P & P
Apakah PM? suatu pendekatan p&p yang memastikan murid menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam satu unit pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya.

PRINSIP ASAS PM

Murid Normal

Unit Pembelajaran

Masa Mencukupi

Arahan Jelas

MODEL PM (Langkah-langkah):
Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran

Pengajaran & Pembelajaran


Penilaian
Tindakan Susulan Aktiviti Pengayaan Ya Tidak Tindakan Susulan Aktiviti Pemulihan

Sudahkah murid menguasai?


Ya Teruskan

Unit Pembelajaran 2

Ya

Tidak

Anda telah memahami konsep PM. Anda boleh maju ke Bahagian 2.

Unit Pembelajaran 2

LANGKAH PEMBELAJARAN MASTERI

MENGAPA MENENTUKAN HP

Mengenal pasti apa yang perlu dikuasai Memberi tumpuan dalam penguasaan HP Merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar Membantu membina ujian formatif dan sumatif

(P & P)

P&P MENGGUNAKAN PELBAGAI STRATEGI, PENDEKATAN DAN KAEDAH


Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif

Eksperimen Perbincangan Simulasi Projek Kajian lapangan

MENGAPA PERLU PENILAIAN DALAM PM

Mengesan pencapaian murid Mengenal pasti jenis murid Mengesan sama ada HP telah dikuasai atau belum Mengenal pasti sebab kelemahan murid dalam sesuatu unit pembelajaran Menentukan aktiviti pengayaan atau pemulihan Menentukan keberkesanan kaedah p&p

PENILAIAN
Pembinaan ujian Tentukan HPM Bina/pilih item atau alat ujian Sediakan analisis Tadbir ujian Periksa respons Buat analisis terhadap respons Rekod pencapaian murid Sedia laporan Sampai laporan

Pentadbiran ujian Pemprosesan ujian

Pelaporan

TINDAKAN SUSULAN
Pemulihan Pengayaan

Pengukuhan

Pengembangan

CONTOH AKTIVITI PEMULIHAN

Mengajar semula dengan kaedah yang berbeza Memperbetulkan perlakuan yang salah Menggunakan bahan visual Mempermudahkan dan mempelbagaikan latihan Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas

CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN


Memberi latihan yang lebih mencabar Memberi latihan dalam pelbagai bentuk Membuat projek Membuat kajian
..

Anda telah memahami Langkah PM. Jom tengok contoh untuk matematik.

Terima kasih