Anda di halaman 1dari 2

1.

Peringkat motor-deria (masa lahir sehingga 2 tahun) Kanak-kanak menyedari adanya objek dan hubungan antara objek-objek melalui pengalaman. Mereka dapat mengingati kembali, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus dan pengalaman mengikut perkembangan kognitif sebelum ini. Pengalaman diperoleh melalui perbuatan fizikal (pergerakan) dan pancaindera. Contoh : Kanak-kanak yang menyedari permainannya disorok / tersorok di sebalik sesuatu dan tidak kelihatan

Menititberatkan pembelajaran konsep dari matematik dan sains Kebolehan belajar seseorang individu adalah terbatas oleh peringkat-peringkat perkembangan kognitif mengikut susunan kronologi pertumbuhan fizikal dan ciri-cirisetiap peringkat.

Peringkat Perkembangan Kognitif

Perkembangan Kognitif 4. Peringkat Operasi Formal ( 11 tahun ke atas )


Boleh memanipulasikan konsep-konsep

Teori pembelajaran Jean Piaget

secara imiginasi
Belajar melalui pengubahsuaian dengan

persekitaranyang dipermudahkan oleh 2 proses iaitu a) Asimilasi: mentafsir dan menyerap pengalaman baru b) Akomodasi: proses mengubah tingkah laku

2 . P e r i n g k a t P r a - O p e r a s i ( 2 - 7 tahun )
Kanak-kanak mula menggunakan

simbol dan bahasa untuk melambangkan sesuatu konsep


Namun, masih bersifat egonsentrik

3. Peringkat Operasi Konkrit (7 -11 tahun)

(terpusatkepadadiri sendiri) = terhad dan berat sebelah


2 - 7 tahun Merupakan tahap persiapan untuk

Pada tahap ini, kanak-kanak telah memahami konsep kekekalan, kemampuan mengklasifikasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeza secara objektif, dan mampu berfikir reversible. Beberapa konsep matematik telah dapat dikuasai misalnya jisim, panjang dsb. Namun, pemahaman konsep masih bergantung kuat kepada objek yang konkrit secara visual Contoh : Pelajar dapat mengira bilangan nombordengan bantuan objek konkrit seperti batang mancis.

pengorganisasian operasi konkrit. Operasi konkrit adalah berupa tindakan- tindakan kognitif seperti mengklasifikasikan sekelompok objek, mengasingkan benda berdasarkan urutan tertentu,dan

5. Peringkat Pengekalan Pengekalan nombor Pengekalan cecair Pengekalan panjang Pengekalan luas Pengekalan berat Pengekalan isipadu

I.

Pelajar dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran bersesuaian dengan peringkat umur dan pertumbuhan mereka Proses pengajaran juga berjalan lebih lancar

II.

Implikasi teori Piaget terhadap P & P Matematik

Teori pembelajaran Jean Piaget