Anda di halaman 1dari 18

KOMPETENSI PERSONAL

Nama

: Tan Chian Yee Young Teck Chean Unit : RBT SJK(C) Nama Pensyarah :Encik Mohd. Anuar Bin Husain

KOMPETENSI PERSONAL

KESEDARAN KENDIRI
Amat penting dalam kehidupan individu. Tanpanya, kita akan menghadapi konflik kerana kurang pemahaman positif & negatif terhadap diri kita. Jika kita peka, akan sedar bahawa konsep ini sentiasa berubah dari masa ke semasa.

SESEORANG ITU PERLUNYA ADA KESEDARAN KENDIRI SUPAYA

Seseorang itu dapat mengenali emosi dan kesannya serta dapat membuat tafsiran yang tepat serta mempunyai keyakinan sendiri.

Menyesuaikan diri dengan isyarat dalaman mengetahui kedudukan dalaman, keutamaan, sumber dan intuisi.

KESEDARAN KENDIRI
Kesedaran Emosi Kendiri/ Emotional self-awareness Kesedaran Ketepatan Kendiri/ Accurate self-awareness mengetahui emosi sendiri mengesan impaknya menggunakanya sbg panduan membuat keputusan mengetahui kekuatan seseorang mengetahui batasan

Keyakinan Kendiri/ Self-confidence


Penghormatan Kendiri/ Self-regard

Kepercayaan yang tinggi terhadap keupayaan diri


Keupayaan dan kesedaran untuk memahami, menerima dan menghormati diri sendiri.

Kesejahteraan/ Berpuas hati dengan kehidupan sendiri, Happiness menikmati kehidupan sendiri dan bersama orang lain dan bergembira dengan mempamerkan emosi yang positif

Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya :


1. Sedar

emosi yang dirasakan dan sebabnya. 2. Sedar akan perkaitan perasaan dan pemikiran, perlakuan dan pertuturan. 3. Sedar bagaimana emosinya mempengaruhi prestasinya. 4. Mempunyai kesedaran tinggi tentang nilai dan matlamat hidup.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Sedar akan kelemahan dan kekuatan diri. Reflektif dan belajar dari pengalaman. Terbuka kepada maklum balas yang jujur atau perspektif baru atau pembelajaran berterusan atau perkembangan diri. Berupaya menunjukkan unsur kecindan dan perfektif-perfektif tentang diri sendiri. Berkeyakinan, berketerampilan dan disedari kehadirannya. Berani menyuarakan pandangan yang kurang bernas dan mempertahan sesuatu yang benar.

PENGURUSAN KAWALAN
Mengurus keadaan dalaman, dorongan dan potensi. Dilihat dari beberapa aspek iaitu kawalan kendiri, amanah, ketekunan, kebolehubahsuaian, dan inovasi. Tiap-tiap aspek tersebut mempengaruhi dan membentuk watak individu tersebut dari segi emosi.

KAWALAN EMOSI KENDIRI Kawalan kendiri ialah keupayaan mengawal emosi yang destruktif. Individu yang mempunyai kompetensi kawalan kendiri biasanya :

Menguruskan perasaan dan emosi yang negatif dengan yang baik. ii. Tenang dan positif ketika tertekan. iii. Berfikiran waras dan berfokus dalam tekanan.
i.

KEBOLEHUBAHSUAIAN
Ini bererti semua individu itu luwes (fleksible) dalam menangani perubahan. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya :

Menangani tuntutan pelbagai, perubahan keutamaan. ii. Menyesuaikan respon dan taktik dengan keadaan yang sering berubah. iii. Luwes dalam persepsi terhadap peristiwa-peristiwayang berlaku.
i.

KETEKUNAN

Ini bererti individu itu bertanggungjawab atas prestasi diri.

Mempuyai komitmen dan menunaikan janji. Bersifat akauntable untuk memenuhi objektif. Teratur dan sistematik dalam melaksanakan tugas.

INOVASI

Ini bererti sesuatu individu itu rasa selesa dan terbuka kepada idea-idea serat maklumat baru. Individu yang mempunyai kompetensi ini biasanya: Mencari idea baru daripada pelbagai sumber. ii. Memirkan penyelesaian kreatif terhadap masalahmasalah. iii. Menjana idea baru. iv. Mempunyai perspektif terkini dan risiko dalam pemikiran.
i.

AMANAH

Amanah ialah keupayaan diri yang mengekalkan piawai kejujuran dan integriti. Individu yang memiliki kompetensi amanah biasanya : Bertindak secara beretika mengikut peraturan. ii. Membina keyakinan melalui kebolehkepercayaan dan autensiti. iii. Mengakui kesilapan sendiri dan menentang tindakan tidak beretika orang lain. iv. Mengekalkan pandangan yang ada prinsip walaupun tidak popular.
i.

MOTIVASI KENDIRI
Motivasi kendiri boleh dilihat dari beberapa aspek iaitu :

motivasi kecapaian komitmen inisiatif

MOTIVASI KECAPAIAN

Ini bererti induvidu sentiasa berusaha menambahbaikan atau memenuhi piawaian kecermerlangan . Berorentasikan hasil, dengan motivasi tinggi untuk memenuhi objektif dan piawaian ii. Memberi matlamat yang mencabar. iii. Mengejar maklumat untuk mencari jalan untuk memperbaiki kelemahan iv. Belajar untuk menambahbaikkab pada diri.
i.

KOMITMEN

Ini bererti seseorang individu itu komitmen yang selaras dengan matlamat kumpulan mahupun organisasi. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: i. Bersedia membuat pengorbanan kendiri atau kumpulan untuk memenuhi matlamat. ii. Menyedari tujuan dan misi. iii. Menggunakan nilai utama kumpulan dalam membuat keputusan dan menjelaskan pilihan yang dibuat. iv. Mencari peluang secara aktif untuk memenuhi misi .

INISIATIF

Individu yang mempunyai kecekalan untuk mencapai matlamat walaupun ada halangan dan Masalah. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya : i. Terus berusaha mencari matlamat walaupun ada halangan. ii. Bertindak daripada harapan kepada berjaya, bukannya ketakutan untuk gagal. iii. Melihat masalah sebagai akibat akibat daripada keadaanyang boleh diurus bukan dari satu kekurangan personal.

Tamat !!!

Sekian , terima kasih =)