Anda di halaman 1dari 9

KATA NAMA

Kata yang ditujukan pada benda, binatang, orang, tempat, bulan, bangunan, hari, waktu dan seumpamanya. Kata Nama boleh digolongkan pada beberapa jenis.

KATA NAMA AM KATA NAMA KHAS KATA GANTI NAMA

1 KATA NAMA
kata yang menyatakan nama benda, haiwan, haiwan, manusia, tempat (secara umum) dan sebagainya, sama ada konkrit ataupun abstrak, bernyawa ataupun tidak benyawa, boleh dibilang atau tidak boleh dibilang.
kereta, guru, kerusi, playar, cendawan, peta, kanggaru, kelab masyarakat, serai fikiran, senja, ribut, badai, guntur, mimpi, fikiran, perasaan roh, demonstrasi

konkrit

abstrak

berbilang

mangga, seniman, merpati, mawar, kemboja, komputer, mesin faks, donut garam, pasir, rumput, udara, angin, lumut, hampas, cahaya, lantai binatang, orang, serangga, tumbuhan-tumbuhan, unggas, mergastua, mamalia, amfibia perabot, senjata, buah-buahan, cakerawala, sungai, tebing, dunia, bilik, motobot

tak berbilang

bernyawa

tak bernyawa

Kata Nama Am boleh terbentuk melalui proses imbuhan, sama ada awalan, akhiran ataupun apitan.
KATA NAMA AM
KATA NAMA TERBITAN
NAMA TERBITAN AWALAN penyapu (sapu) pekebun (kebun) penyanyi (nyanyi) AKHIRAN durian (duri) pecahan (pecah) tujuan (tuju) APITAN kerajaan (raja) kecurian (curi) pelarian (lari)

kata nama sebagai kata dasar

rambutan (rambut) lautan (laut) perkataan (kata) perjalanan (jalan) kehujanan (hujan) pembayaran (bayar) pelabuhan (labuh) pembacaan (baca) perompakan (rompak) tembakan (tembak) kelembutan (lembut) kesengsaraan (sengsara) ketinggian (tinggi) kecendekiaan (cendekia) keuntungan (untung)

kata kerja sebagai kata dasar

kata sifat sebagai kata dasar

2 KATA NAMA KHAS


kata yang menyatakan nama benda, haiwan, haiwan, manusia, tempat (secara khusus) dan sebagainya, sama ada bernyawa ataupun tidak bernyawa.

bernyawa

Rasyidah, Brendan, Eileen, Puteri Farhana, Maddie, Tompok, Biring, Rafflesia Chua Chu Kang, Ahad, West Mall, Korea Selatan, Proton Saga, Planet Utarid

tak bernyawa

3 KATA GANTI NAMA


kata yang menggantikan kata nama. Kata Ganti Nama boleh digolongkan pada 5 jenis: kata ganti diri kata ganti tanya

kata ganti tempat

kata ganti tunjuk

kata ganti tak tentu

kata ganti diri

Kata Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama atau panggilan kepada orang. Kata Ganti Diri ini boleh dibahagikan kepada tiga golongan.
digunakan bagi menggantikan nama diri sendiri atau orang yang bercakap. Contoh: saya, aku, hamba, kita, kami, patik, daku, dan kata singkat ku.

diri pertama

diri kedua

digunakan bagi menggantikan nama orang yang diajak bercakap. Contoh: anda, awak, engkau, dikau, kamu, tuanku, dan kata singkat kau. digunakan bagi menggantikan nama orang yang diperbualkan. Contoh: dia, mereka, beliau, baginda, dan kata singkat nya.

diri ketiga

kata ganti tanya

digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kata Ganti Tanya digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda, tempat dan bilangan. Contoh: apa, berapa, mana, siapa. digunakan untuk menggantikan nama sesuatu tempat atau kedudukan. Contoh: sini, sana, dan situ. digunakan untuk menunjukkan sesuatu seperti orang, binatang, benda dan sebagainya. Contoh: ini dan itu. digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak menentu. Contoh: apa-apa, mana-mana, siapa-siapa (sesiapa), bila-bila.

kata ganti tempat

kata ganti tunjuk

kata ganti tak tentu