Anda di halaman 1dari 3

REKOD TRANSIT PENCAPAIAN MURID STANDARD PRESTASI TAHUN 3 {ENGLISH} NAMA KELAS:

BI L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Petunjuk: 1) P : Pemerhatian 2) SJ: Soal Jawab 3) UB: Ujian Bertulis 4) AB: Buku Aktiviti 5) BL: Buku Latihan 6) BS: Buku Skrap 7) A: Audio 8) D: Demonstrasi 9)V: Visual

NAMA MURID

No My Kid
DL1 E1 DL2 E1

BAND 1 EVIDENCE
DB1 E1 DB2 E1 DT1 E1 DL1 E1 DL2 E1

BAND 2 EVIDENCE
DB1 E1 DT1 E1 DT2 E1

REKOD TRANSIT PENCAPAIAN MURID STANDARD PRESTASI TAHUN 3 {ENGLISH} NAMA KELAS:
BI L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Petunjuk: 1) P : Pemerhatian 2) SJ: Soal Jawab 3) UB: Ujian Bertulis 4) 5) 6) 7) AB: Buku Aktiviti BL: Buku Latihan BS: Buku Skrap A: Audio 8) D: Demonstrasi 9)V: Visual

NAMA MURID

No My Kid
DT1 E1 DT2 E1 DL1 E1

BAND 3 EVIDENCE
DL2 E1 DB1 E1 DB2 E1 DT 1 E1 DT 2 E1 DT 3 E1 DL 1 E1 DL 2 E1

BAND 4 EVIDENCE
DL 3 E1 DB 1 E1 DB 2 E1 DT1 E1

REKOD TRANSIT PENCAPAIAN MURID STANDARD PRESTASI TAHUN 3 {ENGLISH} NAMA KELAS:
BI L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Petunjuk: 1) P : Pemerhatian 2) SJ: Soal Jawab 3) UB: Ujian Bertulis 4) AB: Buku Aktiviti 5) BL: Buku Latihan 6) BS: Buku Skrap 7) A: Audio 8) D: Demonstrasi 9)V: Visual

NAMA MURID

No My Kid
DL1 E1 DL2 E1

BAND 5 EVIDENCE
DB1 E1 DT1 E1 DT2 E1 DL1 E1 DL2 E1

BAND 6 EVIDENCE
DB1 E1 DB2 E1 DT1 E1 DT2 E1