Anda di halaman 1dari 22

O dr.

Franjo Tuman ARENGRAD

BAPSKE, MOHOVA I ARENGRADA

Projekt u nastavi hrvatskoga jezika uenika od 5. do 8. razreda u suradnji sa kolskom knjinicom

Voditeljica projekta: Jasna Kova, uiteljica hrvatskoga jezika kolska knjiniarka: Sanja Kova, dipl. knjiniar
U arengradu, 28. svibnja 2012.

ARHAIZMI BAPSKE, MOHOVA I ARENGRADA Projekt u nastavi hrvatskoga jezika uenika od 5. do 8. razreda u suradnji sa kolskom knjinicom

U pokuaju inoviranja1 nastave hrvatskoga jezika u O dr. Franjo Tuman u arengradu uenici od petog do osmog razreda u kolskoj godini 2011./2012., u dogovoru sa uiteljicom hrvatskoga jezika, Jasnom Kova, odabrali su provesti projekt pod nazivom Arhaizmi Bapske, Mohova i arengrada. Uenici su upoznali znaajke projekta i projektne nastave. Steeno znanje uenici su primijenili radei na projektu. Provedeno je samostalno ueniko istraivanje: prikupljanje arhaizama, frazema i fraza, odabir i sistematiziranje grae, analiza cjelokupnoga tijeka rada na projektu i prezentacija od strane uenika u koli. Sakupljena su 1023 arhaizma u Bapskoj, Mohovu i arengradu metodom intervjua. Budui da i sama rije arhaizam govori da se radi o onome to je zastarjelo, preuzeto iz starine, nesuvremeno (Hrvatska enciklopedija, Brozovi, Dalibor, Zagreb, 1999.), uenici su prikupljali zastarjele rijei koje se vie ne koriste u standardnom hrvatskom jeziku. Pokazalo se da arhaizmi stranoga podrijetla etimoloki pripadaju trima kulturama koje su slijedom povijesnih zbivanja dole u kontakt s ovim krajem. Rije je o posuenicama iz turskoga, njemakoga i maarskoga jezika. Doli smo i do saznanja da sva tri mjesta imaju veinom iste arhaizme, tek u nekim mjestima dolazi do odstupanja. Naslovnu stranicu su izradili uenici petoga razreda koji su skupili najvie stranih rijei. Obzirom da je rad na projektu osmiljen drugaije od uobiajenoga, tradicionalnoga naina stjecanja i primjene znanja u koli, uenicima je nastava hrvatskoga jezika, u suradnji sa kolskom knjiniarkom, bila puno zanimljivija.

Crnkovi-Nosi,

Vesna,

Projekt

nastavi

hrvatskoga

jezika,

Osijek,

2007.

hrcak.srce.hr/file/33027

ARHAIZMI BAPSKA

brus - otra kose za travu bundeva tikvica

A
abort - zahod advokat - odvjetnik aeroplan - zrakoplov afenger - vjealica ajziban - vlak ala - zahod aljkav nije toan u poslu am - dio opreme za konja ambar spremite za penicu ili kukuruz ambrelo - kiobran amelj smee amper - kabao andrmolje nepotrebne stvari anfor natkriveni ulaz u kuu apoteka ljekarna arambaa svaalica arenda zakup asfalt cesta astal - stol aikovati udvarati se, voljeti aov tijaa auspuh ispuna cijev na vozilu avan - usitnjiva eera avlija - dvorite avto auto

burgija - alat za buenje buio pao

C
carina - granini prijelaz ceger koara ciglja cigla cipelcug hodanje pjeice citka cjedilo cmizdrav plaljiv cubanka ljuljaka cug vlak cuker - eer cunjati traiti cup rep cvekla cikla cvikati bojati se cvikcange klijeta za rezanje ice cvikeri naoale

B
babaroga opasna ena iz mate badava besplatno baa - prednji i zadnji zid na krovu baglama - arka baja - stariji brat bajbok zatvor barjak zastava baa - vrt bekrija veseljak belaj nezgoda birtija - gostionica blago stoka bluza enska koulja bogarati psovati bostan polje lubenica ili dinja

abar drvena posuda akire hlae amiti ekati ardak spremite za ito ili kukuruz arav - plahta eki - bat ekmee ladica u stolu erpi - prijesna cigla ijati - razdvajati perje ikla drveni amac irak svijenjak ivija - osigura na kolima oban pastir okot trs orape arape orba - juha

utura metalna boica voka udarac po glavi srednjim prstom

ak uenik eram - bunar inuve ukras ipiti skoiti ozluci naoale ubre - stajski gnoj uvegija mladoenja

aknut lud ebe - deka oak kut umez soba s nepotrebnim stvarima up peena posuda od gline uprija ulaz u kuu urka purica uka amar uti - uti

E
ekser avao erlavo grbavo escajg pribor za jelo

D
dabome naravno dada otac dade dati danuti predahnuti data nego to di gdje dimijon-posuda za vodu divaniti priati, govoriti dojaditi dosaditi draa korov drap smee draperje mala zavjesa drpiti ukrasti drum kamena cesta duan - trgovina dumst kompot dunja pokriva punjen perjem durati trpjeti duvar zid duvati - puhati dvor - dvorite

F
fala hvala fangla zidarska lica farba boja farcajg upalja fasovati dobiti batina feder opruga fenjer - petrolejska lampa fijoka - ladica fildan alica za kavu bez ruke firangla - zavjesa fitriol - petrolej flajbas - olovka flaa - boca fleka mrlja frajla gospoica friko svjee frut vrsta trenje frutuk doruak fulati promaiti furtom stalno furuna kruna pe fusekle debele arape futrola pernica

D
dabe - besplatno dagati udarati lagano rukom demper - pulover dezva posuda za kuhanje kave dukela pas, psina, nitkov

G
ganak hodnik glancati istiti do velikog sjaja glib blato gljista glista gravidna trudna 4

grecati skidati grebanjem gubica usna guja zmija guka - vor guvno mjesto za sijeno guvara savijaa od oraha

H
hapiti ukrasti hauba poklopac motora haustor - ulazna natkrivena vrata heknodla igla za heklanje hoklica mala stolica hozntregeri hlae sa naramenicama

I
iskati traiti neto od nekoga ispalac posuda kojom se izbacuje voda iz amca isplaziti pokazati jezik itati se - gaati se izdrndano staro, pokvareno

J
jauzna meuobrok obino oko deset sati jedaret jednom jedek -konopac za vjeanje rublja jediti se ivcirati se jorgan pernati pokriva

karbitara - svjetiljka karika dio lanca karmin ru kastrola - zdjela kaika lica kecelja pregaa ker - pas kerma - kvasac kesa vreica klozet - zahod kola automobil kolac tap komija - susjed konak-prenoite kopertuk - pokriva korov - posuda za pitku vodu kosak srp kosir mala kosa kredenac ormar za posue krimler sjetvosprema krispan boino drvce krpara uski tepih kruv kruh kuarka - ulaz u kuu kujna kuhinja kukati aliti se kumiti moliti kupatilo kupaonica kurjak vuk kuruz kukuruz kutljaa pribor za juhu

L
labrda usna lae-hlae laprdati priati ledina livada lenjir ravnalo lepaka stvar za ubijanje muha lila - ljubiasto liva - dio zaprenih kola lojtre - ljestve lokati - piti lola - mladi lomak - uvezana vinova loza luenje hladetina luftarica zrana puka luftiguz vjetropir luftirati zraiti

K
kabli - posuda za vodu kaca drveno bure kaara spremite za burad kadica plastina posuda kai remen kajmak - kiselo vrhnje kali posuda za cvijee kanija bi kantar vaga kapara predujam kapija ulazna vrata kapric inat

LJ
ljosnuti pasti ljubenica lubenica

navilak - gomila neega nena - starija sestra nokir - posuda za mokrenje noa - no

O M
macola veliki eki mauva - maeha makaze kare malter buka mamaljuge - pura manila vrsta veziva mantati vrtjeti se u glavi marisati estoko tui ili puno jesti marva - stoka maina - stroj mator star maune mahune merak gut merdevine - ljestve meredov pecaroki alat metiti staviti minua - naunica misir - vrsta ukrasnog bijelog platna mleko mlijeko moler - soboslikar mrviti sitniti mustra - stil izrade runoga rada obarina kuhane svinjske iznutrice oboji - sjedalica oale - naoale ouv - ouh odcapariti odrezati odjedared odjednom oduvati puhnuti odaar - dimnjaar odak dimnjak ofirati ljubovati ogledalo zrcalo oklagija valjak za tijesto opanci - dio muke obue opasati se - zavezati si pojas opauiti udariti opien lud, udaren opleak - gornji dio narodne nonje opleviti obraditi oras orah oroz - pijetao otarak - stoljnjak otoman - leaj oee udari

P
packe udarati ibom po dlanu pajanta - poprena greda na krovu pantalone - hlae paor - seljak papue lape paradajz rajica pare komad patoka rakija patos drveni pod patrice - krunica pegla glaalo pelcer cvjetna reznica za presaivanje pender - prozor penkalo - kemijska 6

N
naboj zid od zemlje za kue najero / nahero ukrivo nakaradno neprirodno namigua laka enska namiriti nahraniti nanule - sklizaljke nasaditi staviti kvoku na jaja natanane - polako natkasl noni ormari natruntati se debelo se obui nauditi uiniti neto loe navazdan stalno

pekir - runik pijaca trnica piksla - kutija pipa slavina plac zemljite za graenje kue plafon - strop pleter - ograda od prua plot drvena ograda plotna gornja ploa na tednjaku poinak ii spavati pone lape, papue pomoranda narana ponjava - plahta prkno stranjica prpa strah prnjak koni prsluk puce dugme pulover - demper pura ganci

sinija stol sire ocat skaline stepenice skute podsuknja slanina pek smetnuti zaboraviti snaa mlada sokak - ulica sokne arape spiskovi dokumenti srp - kosa stative - tkalaki stan stelaa polica strop plafon supa juha

alukatre drveni prozor amlica - mala stolica anac kanal araf vijak araglje zadnja stranica od drvenih kola erpa-lonac ifoner ormar ilo vea metalna igla sa drkom inter sakuplja uginulih ivotinja irajzl ara katulja - kutija lajbok novanik lauf - crijevo za vodu log modani udar mucati skitati,lutati ofer voza oljica - alica or ulica paga konop, ue pahtla - alat kod zidanja pajz ostava pediter - mala prikolica poret tednjak pricer vino i mineralna voda rafciger odvija tacija - stanica tagalj spremite za sjeno teker prekida tokrlja stolica topl zatvara 7

R
rakiinica - soba za peenje rakije ram okvir za sliku raspelo - kri rekla muki sako rem vjeala za svinje rerna penica riktati - grditi risati - pisati rizanci rezanci rocanjge klijeta za stezanje rondati pretraivati roule koturaljke rubina skute, koulja rusvaj nered

S
sala kua na njivama sapeti zavezati satara mesarska sjekira seja - prijateljica sekirati se brinuti se senjak - prostor za sijeno sermija veliko imanje sic sjedalo sigrati igrati sijalica arulja sikira sjekira

trangla lanac za vuu trimfle arape ubara pokrivalo za glavu upa prostor za alate uanj lie uka komuina

T
take kolica taljige - kola bez stranica tancati plesati tanjur tanjir taraba ograda od dasaka taci vrsta jela tana enska torbica tavan potkrovlje teka biljenica tentati - dosaivati testera runa pila tikae vunena obua tindilica djeja haljinica na tregere tintara glava toak - kota traljav neuredan trkalica proljev trem - hodnik trenica ribe trifrtalja petnaest do trniti gasiti trotoar - plonik tufnice tokice

varjaa - kuhaa vaar sajam vatati - hvatati vekerica - sat veranda otvoreni dio kue ve - rublje ve maina - perilica rublja vekorpa - korpa za drva vezenka - dio narodne nonje vijati loviti trei vikler uvija za kosu viksa krema za cipele viljuka - vilica vinkl pravi kut vitlati loviti vitrina stakleni ormar voz vlak vrcati sabirati med

Z
zakerati prigovarati zaperak suvina grana na biljkama zaprega kola sa konjima zbigecati se dotjerati se zdila - zdjela zepe vunena obua zericu - malo ziherica kopa za razna platna zjakati hodati bez cilja zobnica posuda za zob zviznuti udariti

U
ukur - paga uo uitelj udeniti uvui konac u iglu uflekati se uprljati se ujo ujak ular povodac uorati se upikiti se utrnuti ugasiti

agra kopriva ara metalno pomagalo za poticanje vatre bica ica na kotau bicikla icati prositi ivica ograda od grmlja ivina perad mira igre skrivaa vale dio konjske opreme

V
vajat ostava vangla - dio posua


ebe deka iviluk - vjealica umez - soba s nepotrebnim stvarima up posuda za kiseljenje povra uprija - most urka purica

D
dado - otac dida djed divan - razgovor drum kamena cesta duan - trgovina dunja - jorgan od perja duvar zid

ARHAIZMI MOHOVO

A
afenger - vjealica ambar - spremite za penicu ili kukuruz ambrelo - kiobran amper kabao apuljavo prljavo astal stol avlija dvorite

D
dak vrea demper pulover dezva posuda za kuhanje kave

eram - bunar erdan - nakit uvegija mladoenja

B
bala- slina baa vrt

F
fajta - sorta fenjer - petrolejska lampa ferijer - patrljika fijoka ladica firangla zavjesa flajbas - olovka

eki bat oha - vrsta platna orapa -arapa unak stroj za motanje konca

flaa boca friko - svjee frutuk - doruak furuna kruna pe

N
napolje vani notar biljenik

G
ganjak - hodnik gvoe eljezo

NJ
njiva polje

H
hartija papir

O
odak dimnjak ogledalo zrcalo oroz pijetao otoman leaj

J
jorgan pokriva od perja

P
paradajz rajica patos drveni pod patrice krunica pegla - glaalo pekmez marmelada pender - prozor perina pokriva za spavanje punjen slamom pekir runik pipa slavina pirina - ria ponjava - pokriva prevrta - palainka prnjak prsluk od ovje koe pulover demper

K
kapija - ograda kaika lica kefa etka za etkanje ker pas kesa vreica klobuk eir kredenac - ormar za posue kubura puka

L
lae hlae lampa vrsta lampe livak - lijevak lojtre ljestve

R
ranljika lonac rekla muki sako rubina koulja

M
mamaljuge - pura marva - stoka merdevine - ljestve minue naunice misiraa - bundeva mutikla lula

S
sabajle - ranom zorom sat ura sic sjedalo sigrati - igrati sinir lanac 10

skaline stepenice snaa - mlada sokak-ulica sokne arape spiskovi dokumenti supa juha sveska biljenica

viljuka vilica vitrina ormar

Z
zipka kolijevka

anac - kanal argarepa - mrkva erpa - lonac ibice - igice ifonjer - ormar lajbok novanik lajfer - otra najder - kroja olja alica or ulica pajz ostava poret - tednjak tagalj - gospodarska zgrada ukare kolica

agra - kopriva ivad - perad ivica - ograda

T
take kolica tanjir - tanjur taraba - ograda tana torba teka biljenica trijem - predsoblje trpeza - stol tude ovdje

U
ukur - paga udica pecaljka

V
vangla - posuda varjaa - kuhaa vazda - stalno vedro kabao velim - govorim veranda natkriveni dio kue ve maina perilica za rublje 11

aikovati - udvarati se, voljeti aov poljoprivredni alat atar - njive atljav - nespretan avlija dvorite avto auto

B
babinje - obilazak porodilje badava - besplatno badcimer kupaonica bada prednji i zadnji zid na krovu baglama - arka bain - obala bakande glomazne cipele baki - napojnica bala-slina bale - slama balega - ivotinjski izmet baljezgati - priati gluposti bandera stup bangav - epav banuti - iznenada ui baa - vrt bear - mangup bedevija - starija i mrava kobila

ARHAIZMI ARENGRAD

A
ada rijeni otok afenger - vjealica ajduk - hajduk ajmpren vrsta juhe akov - bava od sto litara alaliti - zaboraviti alas - ribar alov velika ribarska mrea aljkavo - trapavo ambar spremite za penicu ili kukuruz ambrelo - kiobran amo ovamo amper vjedro za vodu anfor - natkriveni ulaz u kuu antlogor - pomonik arambaa - buntovnik arenda - zakup astal stol begenisano - odabrano, koje se svidjelo begenisati - svidjeti se bekrija - lola belaj nevolja bent nasip betek pribor za jelo betija loa osoba bezecirati - rezervirati bircuz - gostionica biage - tkane duple torbe za sedlo ili samar blago - stoka, domae ivotinje blebetati - govoriti nepovezano blebnuti - nespretno pasti, okliznuti se blentav - lud brnjica - metalna alka za svinjsku njuku budak - krap, kopaa 12

budak - kut buljiti piljiti, uporno gledati burazer brat

C
cakati udarati nogama cakliti se sijati se ceger -koara celofan prozirni papir ciglja - opeka cmizdrav - plaljiv cmoknuti ljubiti glasno cokula cipela col mjera za duinu 2, 52 cm cugati - piti cuker eer cukrica - eer u kocki cunjati hodati bez cilja cup - pletenica curuk - nazad (natrag) cvie - cvijee cvikati bojati se cviliti - rasplakati se

aa otac aknut lud ebe - deka efiti - uivati io - stric ipati - tipati iviluk vjealica ok panj na kojem se cijepaju drva orsokak slijepa ulica ula - pastirski tap ulati - gurati nogom ili tapom umez - soba s nepotrebnim stvarima uprija - most uza zatvor

D
dabome naravno dade dati dado otac danuti - odmoriti data nego to dede - hajde devan momak deverati - podnositi ivotne nedae devetati - tui di gdje dida djed dikica bodljikavi korov divan - pria dodijati - dosaditi dolaa - udolina doljnjak - vjetar istonjak drapati (se) - snano se eati dronjci dijelovi odjee drot ica drodine - sitni djelii varaka drpiti - ukrasti drum kamena cesta dumst kompot dumstflaa posuda za kompot durati trpjeti durlag izbija duvar zid

abar - kotao agljikati - kakljati akija britva akire hlae amiti ekati antrati prigovarati ardak spremite za kukuruz arav plahta ele - pele eljade-ovjek ikla drveni amac itaba - knjige ivut idov (pogrdan naziv) obanja - drvena posuda orape arape orda - pastir upa - dlaka kose

D
13

daba - uzalud dagati gurati ak-vrea demper vesta dezva posuda za kuhanje kave

ak uenik ilitati se - trati poskakujui ipiti - skoiti ozluci naoale uvegija mladoenja

geviht uteg girtla traka oko pojasa glib blato gnilo-trulo gornjak - vjetar zapadnjak graknuti - povikati, zagalamiti graorast - aren grebati - strugati grincajg zeleni za juhu grko - gorko grohotanje - glasno smijanje gubica - usna guja zmija gumno - mjesto za vrenje ita

E
erlavo grbavo escajg - pribor za jelo

H
hapiti - zgrabiti, ukrasti hartija - papir hauba - poklopac za motor heknodla igla za heklanje hobla alat za stolariju hoklica mala stolica hornodla kopa za kosu

F
fajde koristiti fajront - kraj farcajg upalja fasovati nadrljati feder opruga fenjer petrolejska lampa fermati primjeivati fiuna sitna trenja fijoka ladica fildan alica za kavu bez ruke firangla zavjesa firnajz - razrjeiva flaa - boca forcimer predsoblje friko svjee froncle rese frtalj etvrt sata frutuk doruak furtom stalno furuna - kruna pe fusekle arape

I
ie jelo iskati - traiti iskipiti - pokipiti neto kada se kuha isplaziti - pokazati jezik iaiti povrijediti zglob izbuljiti zaueno pogledati izdevetati istui

J
jendek - kanal joguniti - buniti se, iznenaditi se jorgan pokriva od perja

G
ganak - trijem gatati vraati gepiti - ukrasti

K
kaca - drveno bure kaara - ostava kadgod - nekad kai remen

14

kajmak kiselo vrhnje kaljua - blato kapric - inat kaika - lica kecelja - pregaa ker pas kerefeke - tos, ala kesa vreica kinderbet djeji kreveti kinuti - kihnuti kitra - gajba, sanduk klepac - alat kojim se otkriva (klepa) kosa klipa - komad drveta kljuse - slabiji konj kmeziti se - plakati bez razloga knap - taman komadati - dijeliti na manje dijelove komija - susjed komiluk - susjedstvo kou - prsluk od janjee koe kredenac ormar za posue krmelja - neistoa iz oka kumiti moliti kunjati - drijemati ili spavati kurjak - vuk kuati probati

manit - lud manjkati - nedostajati marva stoka mator - star merdevine - ljestve metnuti staviti micina - vei i ozbiljniji ir koji se tee lijei mijur - mokrani mjehur minue naunice mliko - mlijeko mrviti - sitniti mukte - dabe mutrati koriti

N
nabreknuti otei nahero/najero - ukrivo napiriti napuhati nedotupavan - priglup njuka lice

O
obaka - posebno ocmoljiti - omlitaviti se ouv - ouh odfikariti - odsjei odkrinuti - samo malo otvoriti odak - dimnjak ogledalo zrcalo oklembesiti olabaviti opaklija - kabanica opauiti - udariti opleak koulja oroz - pijetao otoman leaj otromboljiti - opustiti oee udariti

l
labrnja - usna lapiti ukrasti laprdati - priati gluposti ledeno - hladno ledina - livada lenija - poljski put levaa rukohvat kola lojtre ljestve lunjati skitati

LJ
ljosnuti pasti

P
pane - papue palamuditi - lagati para zadah iz usta paradajz rajica pegla glaalo pemzla etka

M
magaza - podrum mandrknuti - propasti, umrijeti

15

pender prozor pentrati se penjati se perajica - etka za kreenje pekir runik pijaca trnica piljiti gledati pinter - bavar plandovati - ljenariti podraniti - poraniti pokrovac pokriva ponagl - lepinje ponjava plahta preaga - gazite na ljestvama prezle krune mrvice prnula - odletjela prpa - strah prnjak prsluk ranac naprtnjaa rekla muki sako, rifle traperice rondati lupati rubine - rublje rusvaj - nered ruvo odjea

S
sajdija urar salauka - jaki vjetar sapeti zavezati sekirati se brinuti se sermija - imanje sijalica arulja sikira - sjekira sinija - stol skaline - stube sliuhe klizaljke smetnuti - zaboraviti sokak - ulica sokne arape soldat vojnik soljenka posuda za sol straiti - izgubiti surduk prolaz alukatre - aluzine prozora amlica mala stolica

ifoner ormar inik drvena posuda za ito kaf velika drvena posuda katulja kutija kodi - smeta lajbok novanik lajer veo lajfer - otra lauf - crijevo za vodu mizla - vesela enska najder - kroja olja alica opiti - udariti o tlo or-ulica os suknja pajz ostava pangla - nala pigl - ogledalo poret tednjak tala staja tampl mala aica za rakiju tek - pristanite za brodove teker utinica trangla ue trikanice vunene arape uljetati - nerazumljivo priati

T
tandrmak - loe vozilo taraba - ograda tana torba tegla posuda teka biljenica tiganj - tava tintara - glava tiler stolar tociljati se - sklizati se tozati - naredba konjima za kretanje unazad trabunjati priati gluposti tragae runa kolica za prijevoz tereta traljav nespretan trenica - ribe trniti - gasiti trukovati praviti crtee za vez tumbe - naopako tuiti daviti

anac - kanal

16

U
uja bijes uspala - ovjek koji se pravi vaan utuviti shvatiti

agra - kopriva icati moliti, prostiti, traiti ivica - ograda od grmlja ivina stoka vala dio konjske opreme

V
vabit - mamiti vajat pomona prostorija vajda - korist variti - kuhati vaservaga - libela vaar- sajam vazda - stalno vekerica sat verati - penjati verige - kovani lanci za ognjite vesta demper ve rublje ve korpa korpa za drva vikleri uvijai za kosu vitine - vrhovi ibe za pletenje korpi viljast - tanak vokorpa - velika korpa od iba za lovljenje ribe vrcati - sabirati med iz konice

Z
zabasati - izgubiti se zabiti - zabosti zamandaliti - zatvoriti zanovijetati - dosaivati zepe - kune lape zericu - malo zidnjak krpeni ukras za zid zjaka - hoda bez cilja zobnica - torba iz koje konji jedu zob zrikav - kiljav zubaa - korov zvekan budala

17

Nekoliko primjera podrijetla rijei - tuica u podruju

meuljudskih odnosa i obiaja

TURSKI BEAR bekar BEKRIJA bekri UVEGIJA gvegi DUANDIJA DUAN dkyan KOMIJA konija BUSIJA pusu + ija VERESIJA veresiye BADA - bacanak GLAGOLI aikovat' ayk divanit'- diwan begenisat'-begenmek pazarit'- Pazar

NJEMAKI KIRBAJ Kirchweih KRIZBAN Christbaum KRISKINDL - Christkind FRAJLA Frulein BIRCUZ Wirtshaus RAJZENDER - Reisender LAJBOK Schreibbuch FRUTUK Frhstck GLAGOLI kibicovat' kiebitzen timat (se) stimmen 'ofirat' hofieren cugat' Zug (ziehen) sekirat' se - sekkieren bezecirat' - besetzen

MAARSKI ALDUMA aldomas GAZDA gaszda VAAR vasar MAAR Magyar BUELAR - bugylar MAMLAZ - mamlasz

GLAGOLI

18

PRIDJEVI, PRILOZI dabe caba, cabe IDIOMI ivit' na veresiju ko' bubreg u loju

PRIDJEVI, PRILOZI nacifran - ziffern IDIOMI dobit' korpu - Korb

PRIDJEVI, PRILOZI IDIOMI

*FRAZE

Biti bogin. Umrijeti Biti fro. Biti zadovoljan, sretan Biti osim svita. Biti iznimka Biti pizmen. Biti zavidan, mrziti Cerila se od uva do uva. Jako se smijala. Divani ni sebi ni svome Govori lijeno, besmisleno Doe gica na kolica. Platit e ti to jednom. Dotero je cara do duvara. Konano je u gubitku. Faljen Is! Hvaljen Isus! (enski pozdrav) Faljen Bog! Hvaljen Bog! (muki pozdrav) Gleda ko tele u arena vrata Bulji, zaueno gleda Ii radi sebe. Vriti nudu Idi do batine! Idi k vragu! Koga nema ni tala mu nema. Koga nema ne dobije nita. Kom obojci kom opanci. Konana odluka Makarta divani. Govori kojeta. Mani me se. Ostavi me na miru. Nema ni kue ni kuita. Veliki siromah Oda ko posran golub. etka se amo - tamo. Otegnio papke. Umro ora u nokir. Piki u nonu posudu Zatrkalo mi se. Zastalo mu u grlu.

19

uti utuju, a crveni putuju. Naoko bolesni ostaju, a zdravi umiru.

*FRAZA je lingvistina jezina jedinica kojoj je oblik ustaljen stalnom uporabom. *FRAZEMI

Ajd u tralje! Askurela ti tvog!

aa te prokarto! Deder se najeri! Idi do batine! Idi s milim Bogom! Idi u prkno! Kec kume, izgori ti kesa!

Neblaka ti tvoga!

Majku mu poljubim! Od volje ti k'o okcu post! Sunce ti kalaisano! Sumpora ti! Ubi Boe Boglia ti tvoga!

20

* Frazemi su izrazi prenesenoga znaenja koji su ustaljeni u govoru i pisanju kao cjeline.

Nekoliko rijei za kraj

Budui je najvea vrijednost projektne nastave to je uenik u samom sreditu, a uloga uitelja je da vodi i usmjerava projekt te da se primjenjuje metoda uenja na temelju vlastitoga iskustva, uenici su bili zainteresirani za rad, marljivi, odgovorni i znatieljni. Nastava hrvatskoga jezika je na taj nain bila inovirana i unaprijeena na obostrano zadovoljstvo uenika i uiteljice hrvatskoga jezika.

21

LITERATURA:

1. Jaki, Martin, Divanimo po slavonski, Zagreb, 2003. 2. Brozovi, Dalibor, Hrvatska enciklopedija, Zagreb, 1999. 3. Ani, Vladimir, Rjenik hrvatskoga jezika, Zagreb, 1998. 4. Ani, Vladimir, Rjenik stranih rijei, Zagreb, 2000. 5. Kordi, Ljubica, Refleksija socijalno-politikih promjena na govor vukovarskoga kraja, Osijek, 2006.
bib.irb.hr/datoteka/339353.dmy_documentsKordicHDPL.2006.doc

6. Crnkovi-Nosi, Vesna, Projekt u nastavi hrvatskoga jezika, Osijek, 2007. hrcak.srce.hr/file/33027 7. Kova, Slavica, Hrvatska krijesnica 8, udbenik hrvatskoga jezika za 8. razred osnovne kole, Zagreb, 2008.

22