Anda di halaman 1dari 6

Nama :

Tingkatan 1: ..

UJIAN BULANAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 (1 JAM) Penggubal soalan: Cik Raudzah Binti Ismail Disemak oleh: Disahkan oleh:

. .. (Cik Raudzah binti Ismail) (En. Zakaria bin Mat) K. Panitia Sivik dan Kewarganegaraan Penolong Kanan Petang Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak. Arahan: JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang sesuai. 1 Maksud identiti diri ialah A rupa paras seseorang yang mempunyai cita-cita yang tinggi. B gambaran keseluruhan tentang seseorang yang mempunyai cita-cita dalam hidupnya. C ciri-ciri fizikal seseorang yang mempunyai potensi diri yang positif. D gambaran tentang masa depan yang akan dicapai oleh seseorang. Potensi diri perlu dikembangkan untuk A kecemerlangan akademik. C menonjolkan bakat individu. B keseimbangan dalam hidup. D tingkah laku terkawal.

paling

3. Individu yang mempunyai identiti diri yang positif akan


A. yakin terhadap kebolehan dirinya B. berusaha untuk bersaing dengan yang lain C. melakukan sesuatu tanpa memikirkan kesannya D. menggunakan setiap peluang yang ada untuk kepentingan diri

4.

Potensi diri dari aspek emosi merangkumi perkara berikut, kecuali A. sentiasa menghargai keindahan B. mempunyai tingkah laku yang terkawal C. mempunyai semangat kekitaan dan perpaduan D. sentiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan

Adam sangat berminat dengan mata pelajaran Matematik. Cita-cita Adam mungkin A doktor B arkitek C akauntan D peguam

Potensi diri dalam seseorang individu perlu disedari dan dikembangkan pada usia muda lagi kerana A potensi diri berkaitan dengan keupayaan intelek. B potensi diri boleh menentukan kebolehan dan kemahiran seseorang. C potensi diri akan membantu seseorang berfikir dengan baik. D potensi diri akan menentukan keupayaan fizikal seseorang. Soalan 7 berdasarkan pernyataan di bawah. Menyedari adanya Pencipta Mensyukuri pemberian Pencipta Berusaha ke arah pembentukan akhlak yang mulia 7. Perkara-perkara di atas berkaitan dengan aspek A. emosi C jasmani B rohani D intelek

8. Perkara-perkara berikut boleh dikongsi bersama rakan sebaya, kecuali A. Minat C. Masalah B Kewangan D pengalaman

Mengapakah kita perlu mengenali dan menghargai kejayaan tokoh-tokoh di negara kita? A B C D kerana mereka dikenali ramai. kerana kita dapat mencontohi mereka. kerana kita boleh menjadikan mereka sebagai perangsang. kerana mereka banyak menyumbang jasa kepada negara.

10 Kita mestilah bersyukur dengan _______________yang ada pada diri kita dan cuba untuk membaiki ______________diri kita. A kelebihan, kelemahan B keistimewaan, jasmani C kebaikan, potensi D potensi, cita-cita 11 Untuk mencapai cita-cita, seseorang perlu bersedia untuk A mengeluarkan kos. C menempuh cabaran. B dimarahi keluarga. D dicemuh masyarakat. bergantung kepada

12

Kejayaan seseorang murid pada masa hadapan banyak _____________yang dilakukan pada zaman persekolahannya. A usaha B minat C potensi D identiti diri Antara berikut, perlakuan yang manakah berkaitan aspek kerohanian?

13

A Meningkatkan ilmu pengetahuan. C Memupuk perasaan kasih sayang. 14 Bagaimanakah cara untuk mengembangkan potensi jasmani? A Mengulang kaji pelajaran dengan tekun. B Mensyukuri nikmat anugerah Tuhan. C Melakukan aktiviti riadah pada masa lapang. D Menyemai semangat kekitaan dalam kehidupan.

B Mensyukuri pemberian Tuhan. D Menjaga kesihatan tubuh.

15 Rizal sering mewakili sekolahnya dalam pertandingan perbahasan. Dia seorang pelajar yang bijak berhujah. Penguasaan bahasa Inggerisnya juga amat baik. Apakah kerjaya yang sesuai untuk Rizal? A Arkitek. B Doktor. C Peguam. D Akauntan. 16 Apakah faktor kejayaan seseorang dalam bidang yang diceburinya? A Minat yang mendalam. B Modal yang mencukupi. C Saingan daripada orang lain. D Tahap pemikiran yang dimiliki. 17 Potensi diri seseorang dapat dipupuk melalui A pendidikan secara berterusan. B pemerhatian terhadap persekitaran. C penyesuaian diri dengan masyarakat sekeliling. D perubahan penampilan diri. 18 Individu yang berjaya dalam bidang seni lazimnya A mempunyai kreativiti yang tinggi. B memiliki kesihatan tubuh yang baik. C mempunyai kemahiran berhujah. D mampu mengawal perasaan dan tenang. 19 Potensi diri seseorang individu hendaklah ____________________untuk mencapai kejayaan. A diasah B diubahsuai C ditonjolkan D dipamerkan 20 Siapakah yang dimaksudkan dengan rakan sebaya? A Rakan yang mempunyai perwatakan yang sama. B Rakan yang mempunyai pandangan dan minat yang sama. C Rakan yang tinggal di kawasan kediaman yang sama. D Rakan yang belajar di sekolah yang sama. 21 Bagaimanakah caranya menolak pengaruh negatif rakan sebaya? A. B. C. D. bergaul dengan rakan yang lebih tua berpegang teguh kepada prinsip diri mengasingkan diri daripada rakan sebaya menghadkan bilangan rakan sebaya yang ada

22. Antara berikut yang manakah bukan kriteria atau ciri rakan yang baik? A. bersedia membantu rakan ketika susah

B. C. D.

tidak memandang rendah kelemahan orang lain sering memberi nasihat yang berguna kepada rakan tidak mempunyai sifat belas kasihan terhadap rakan

23. Anda mendapati rakan baik anda sering ponteng sekolah dan bergaul dengan budak-budak nakal. Apakah tindakkan yang perlu anda lakukan? A. B. C. D. menceritakan perangai rakan kepada ibu bapanya meminta bantuan rakan lain untuk menasihatinya menasihati rakan supaya meninggalkan perangai buruknya memarahi rakan dan menjauhkan diri daripadanya

24 Mengapakah kita perlu bijak memilih rakan? A Supaya tidak terpengaruh untuk melakukan perkara negatif. B Supaya dapat berkongsi masalah peribadi. C Supaya mudah dipercayai oleh ibu bapa. D Supaya dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. 25 Apakah yang dimaksudkan dengan maruah diri? A Kehormatan diri. C Keistimewaan diri.

B Kekuatan fizikal. D Kecantikan paras.

26 Seseorang rakan yang baik lazimnya akan A meminta rakannya menyelesaikan masalah peribadi. B memberikan dorongan untuk melakukan perkara yang baik. C menghindari rakannya yang sedang menghadapi masalah. D menolak bantuan rakannya yang ingin membantu. 27 Dalam perjalanan pulang dari sekolah, anda terserempak dengan rakan-rakan anda sedang berbualbual di perhentian bas. Mereka mengajak anda berbual-bual bersama mereka. Apakah tindakan yang wajar anda ambil? A Menerima ajakan rakan dengan senang. B Menolak ajakan rakan dengan baik. C Mempertikaikan tindakan rakan. D Mengugut untuk memberitahu ibu bapa rakan.

28 Remaja yang bijak mempertimbangkan kesan sesuatu tindakan dapat A menjamin kesejahteraan dalam hidup. B mengeratkan hubungan dengan rakan sebaya. C membuat keputusan dengan cepat dan pantas. D melibatkan diri dalam aktiviti sosial. 29 Salah satu teknik untuk menyelesaikan konflik ialah dengan menggunakan teknik awam. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik awam? A Teknik menyelesaikan masalah sebelah pihak sahaja. B Teknik menyelesaikan masalah dengan cepat. C Teknik menyelesaikan masalah yang mempunyai kehendak bertentangan.

D Teknik menyelesaikan masalah demi kepentingan diri. 30 Mengapakah kita perlu menyelesaikan konflik dengan bijak? A Supaya memberikan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. B Supaya konflik tersebut tidak berulang. C Supaya pendirian kita dihormati oleh orang lain. D Supaya kelemahan kita tidak diketahui oleh orang lain. 27 Ponteng merupakan salah kegiatan negatif yang berlaku dalam kalangan pelajar. Apakah langkah yang boleh diambil untuk menangani kegiatan tersebut? A Menghukum ibu bapa pelajar tersebut. B Memaklumkan kepada ibu bapa tentang ketidakhadiran pelajar tersebut. C Menggantung persekolahan pelajar tersebut. D Melarang pelajar daripada menduduki peperiksaan akhir tahun. Apakah peranan ibu bapa untuk menghalang anak-anak terlibat dalam perkara yang negatif? A Mengongkong pergerakan anak-anak. B Menyedarkan anak-anak tentang keburukan melakukan perkara negatif. C Menghalang anak-anak berkawan dengan remaja yang tidak dikenali. D Menemani anak-anak pada setiap masa.

28

29

Kasih sayang terhadap keluarga boleh ditafsirkan sebagai A perasaan kasih dan sayang atas rasa tanggungjawab. B perasaan cinta yang wujud apabila bertemu dengan ahli keluarga. C perasaan cinta dan sayang terhadap ahli keluarga yang lebih muda. D perasaan cinta yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Kita perlu menghormati ibu bapa kerana A mereka memberikan kemewahan kepada kita. B mereka selalu memanjakan kita. C mereka telah membesarkan dan mendidik kita. D mereka sentiasa mendampingi kita. Bapa anda telah dinaikkan pangkat oleh majikannya. Apakah tindakan yang wajar anda lakukan? A Meminta bapa membawa keluarga makan di luar. B Mengucapkan tahniah kepada bapa. C Merancang aktiviti bulanan keluarga. D Menceritakan perkara tersebut kepada rakan-rakan. Adik anda telah dimarahi oleh bapa anda kerana memperoleh keputusan peperiksaan yang tidak memuaskan. Apakah tindakan yang harus anda ambil? A Menyebelahi tindakan bapa memarahi adik. B Membantu adik untuk membela dirinya. C Memujuk dan menasihati adik agar belajar bersungguh-sungguh. D Membiarkan adik menyelesaikan masalahnya itu. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan seimbang? A Makanan yang berkualiti dan mahal. B Makanan yang mengandungi semua jenis nutrient. C Makanan yang digemari oleh semua peringkat umur.

30

31

32

33

D Makanan yang mudah didapati dan disediakan.

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN PEPERIKSAAN PERTAMA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2009 SOALAN OBJEKTIF ( 30 MARKAH) 1. B 2. B 3. C 4. B 5. C 6. A 7. C 8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. A 14. A 15. A 16. B 17. A 18. A 19. B 20. B 21. A 22. C 23. A 24. B 25. B 26. D 27. C 28. B 29. C 30. B

SATU