Anda di halaman 1dari 3

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM 2013

Nama Projek

LATIHAN MEMANAH
- Menyediakan para pemanah sekolah untuk pertandingan peringkat negeri/daerah Januari Jun - Pasukan pemanah sekolah - Pasukan pemanah pelapis sekolah Guru-guru penasihat Kelab Memanah 1. Membuat kertas kerja 2. Mesyuarat bersama guru-guru penasihat kelab 3. Memilih pelajar dan membentuk pasukan pemanah sekolah 4. Mencari dan menentukan bayaran jurulatih luar 5. Membina jadual dan menentukan tempat latihan 6. Menjalankan latihan mengikut jadual yang telah ditetapkan dengan pemantauan guru-guru penasihat 7. Penilaian dan penambahbaikan. - Peralatan memanah hanya cukup untuk membentuk 2 pasukan pemanah sahaja. - Kos yang agak tinggi untuk ditanggung. Guru-guru penasihat kelab / GPK Kokurikulum Post mortem terhadap aktiviti yang dijalankan Latihan dilakukan lebih awal berbanding tahun sebelumnya.

Objektif

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM 2013


PERTANDINGAN MEMANAH PERINGKAT SEKOLAH
- Mencungkil bakat-bakat baru sebagai pelapis pasukan memanah sekolah - Menyerapkan pemenang yang berbakat ke dalam pasukan pemanah sekolah September - Para pelajar tingkatan 1 dan 2 yang berbakat dan berminat Guru-guru penasihat Kelab Memanah 1. Membuat kertas kerja pertandingan 2. Mesyuarat bersama guru-guru penasihat dan AJK pelaksana pertandingan 3. Menentukan tempat dan mengatur jadual pertandingan 4. Mengumumkan dan menyebarkan maklumat pertandingan kepada kumpulan sasaran 5. Menjalankan pertandingan seperti yang dirancang dengan pemantauan guru-guru penasihat 6. Penilaian dan penambahbaikan
- Peralatan memanah tidak cukup untuk peserta yang

Nama Projek

Objektif

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

ramai.
- Kos penyelenggaraan peralatan memanah yang

inggi untuk ditanggung. Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Guru-guru penasihat kelab / GPK Kokurikulum Post mortem terhadap aktiviti yang dijalankan Pertandingan tidak melibatkan pelajar kelas peperiksaan.

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM 2013


PERTANDINGAN MEMANAH (ANTARA AHLI KELAB)
- Mencungkil bakat-bakat baru di kalangan ahli kelab

Nama Projek

Objektif

memanah - Menyerapkan pemenang yang berbakat ke dalam pasukan pemanah sekolah April
- Terbuka kepada ahli-ahli kelab yang berbakat dan

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

berminat Guru-guru penasihat Kelab Memanah 1. Membuat kertas kerja pertandingan 2. Mesyuarat bersama guru-guru penasihat dan AJK pelaksana pertandingan 3. Menentukan tempat dan mengatur jadual pertandingan 4. Mengumumkan dan menyebarkan maklumat pertandingan kepada kumpulan sasaran 5. Menjalankan pertandingan seperti yang dirancang dengan pemantauan guru-guru penasihat 6. Penilaian dan penambahbaikan - Peralatan memanah tidak cukup untuk peserta yang ramai. - Kos penyelenggaraan peralatan memanah yang tinggi untuk ditanggung. Guru-guru penasihat kelab / GPK Kokurikulum Post mortem terhadap aktiviti yang dijalankan Pertandingan tidak melibatkan pelajar kelas peperiksaan.

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan