Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk Tarikh/ Hari Masa Tahun Bil. Murid

:Pendidikan Kesihatan :Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran (Tahap 2) :Keselamatan :Keselamatan di jalan raya :9 Ogos 2011 (Selasa) :8.15 pagi - 8 .45 pagi (30 minit) :5A :45 orang

Pengalaman sedia ada: Murid mengetahui jenis-jenis bahaya yang terdapat di jalan raya Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid- murid dapat : Kognitif: 1. Menceritakan pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya 2. Menyenaraikan langkah keselamatan ketika menggunakan jalan raya Afektif: 1. Murid berfikiran terbuka ketika memberi pendapat. 2. Murid berani menyampaikan cerita di dalam kelas. Penerapan Nilai Penggabungjalinan :Mematuhi arahan, berdisiplin dan peka. :Pendidikan Sivik (Sabar), Lukisan (Mewarna).

Alat Bantu Mengajar :Lembaran kerja , Lembaran nota, Gambarajah.

Bahagian/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

1. Guru menayangkan video Keselamatan Jalan Raya hadapan kelas. 2. Guru menerangkan serba sedikit mengenai video yang sedang ditayangkan. Soalan :a) Siapakah yang menaiki kereta, motor, bas, berjalan kaki atau mengayuh basikal ke sekolah? b) Apakah yang terjadi sekiranya pengguna jalan raya tidak mematuhi arahan jalan raya?

i)

Murid

diminta

untuk

melihat ABM: Tayangan power Nilai murni: Keberanian Bersemangat

paparan power point dan video point serta menghayatinya. ii) Guru bersoal jawab dengan murid secara spontan mengenai

tayangan power point sebentar tadi. iii) Guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajar pada hari itu.

Bahagian/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Perkembangan pembelajaran

Penerangan 1. Keselamatan bermaksud terhindar daripada bencana dan

i.

Guru menerangkan maksud keselamatan serta kepentingan menjaga keselamatan diri.

BBM: lembaran nota Nilai murni: Kerjasama Kepatuhan Semangat kekeluargaan

Langkah 1 ( 6 minit)

bahaya serta berada dalam keadaan aman dan sentosa. Soalan :1. Bagaimana anda menjaga diri ketika datang ke sekolah?

ii.

Murid menyatakan cara bagi mengelakkan diri dari ditimpa kemalangan jalan raya .

Bahagian/ Masa

Isi pelajaran

Aktitviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Langkah 2 (6 minit)

Perbincangan 1. Murid dipilh secara rawak bercerita mengenai salasilah keluarga mereka.

i.

Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk bercerita mengenai salasilah keluarga sendiri.

BBM: gambar nilai murni. Nilai murni: Kerjasama Keberanian Kepatuhan

ii.

Setiap murid akan memberikan penerangan mengenai latar belakang

Soalan :a) Apa nama ibu bapa kamu? b) Apakah pekerjaan ibu bapa kamu? c) Apakah kegemaran kamu dan ibu bapa kamu? d) Berapakah adik beradik kamu? e) Di manakah tempat tinggal kamu? iii.

keluarga masing-masing. Guru membuat rumusan berdasarkan cerita murid

Bahagian/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Langkah 3 (8 minit)

Penilaian Guru memberi lembaran kerja kepada murid.

i.

Guru mengedarkan lembaran kerja untuk murid memahami dan mengisi tempat kosong.

BBM: lembaran kerja Nilai murni: Bersemangat Kepatuhan

ii.

Guru memberikan jawapan selepas murid menyiapakan tugasan yang diberi.

1. Guru bersoal jawab secara Penutup (5 minit) interaktif untuk mengingati isi-isi pelajaran serta membuat rumusan pembelajaran

i.

Guru membuat rumusan keseluruhan mengenai tajuk keselamatan jalan raya.

Nilai murni: Kerjasama Berani Kepatuhan

ii.

Beberapa orang murid bercerita mengenai langkah-langkah pencegahan mengelakkan diri dari kemalangan pengalaman murid yang pernah terlibat dalam kemalangan.