Anda di halaman 1dari 2

DOA MUSTAJAB

Doa ini ijazah dari seorang ulama Madinah al-Munawwaroh kepada


DR. KH. Ahmad Suhaimi Hasan, dan diijazahkan lagi kepada jamaah.
Semoga anda yakin membacanya sesuah sholat. Insya Allah diijabah.Artinya: Ya Allah, ya Tuhan malaikat Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil, Ibrohim,
Ismail, Ishaq dan Yaqub. Ya Tuhan yang menurunkan keberkahan, ya
Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil dan al-Quran. Tidak ada
daya dan kekuatan kecuali daya kekuatan Allah Yang Maha Tinggi dan
Maha Agung. Tiada tuhan kecuali Allah yang menjadi Raja, Yang Hak dan
Yang Nyata, Muhammad adalah utusan Allah yang benar janjinya dan
yang terpercaya. Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, Wahai Tuhan Yang
Maha Hidup, Wahai Tuhan Yang Berdiri Berdiri Sendiri, Wahai Tuhan Yang
Maha Agung, berilah kepadaku rizki yang halal, yang baik dan yang
berkecukupan dengan rahmat-Mu, wahai Allah Yang Maha Kasih Sayang.
Tangerang, 2 Februari 2007
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum
Kota Tangerang

DR. KH. Ahmad Suhaimi Hasan