Anda di halaman 1dari 15

KEMAHIRAN 16

PERKATAAN KVKK

Nota guru Kemahiran 16

1. Slaid 3 hingga 8 Latihan mengeja dan membunyikan perkataan kvkk.

2. Slaid 9 hingga 11 Memilih perkataan yang betul berdasarkan gambar.

3. Slaid 12 hingga 15 Membaca ayat-ayat mudah.

4. Slaid 16 Pengukuhan mengeja perkataan kvkk.

Wang

zink

sink

tong

Baca perkataan di bawah ini.

zink

tong

sink

Pilih perkataan yang betul.

pong gong

ton g rong

Pilih perkataan yang betul.

zink

sink

pin k

Pilih perkataan yang betul.

zink sink

Baca ayat di bawah ini.

Sink itu bersih.

Baca ayat di bawah ini.

Rumah Ali atap zink.

Baca ayat di bawah ini.

Ayah beri adik wang.

Baca ayat di bawah ini.

Ini tong kayu.

Pengukuhan
Eja dan sebut perkataan ini.

w a ng

ba n k si n k

to n g