Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) SATU TAHUN PELAJARAN 2008/2009 MKS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Mata Pelajaran Kelas No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B B B A B A B A A A B B

: Teknologi Informasi dan Komunikasi : IX (SEMBILAN) C D No. 26 27 28 D 29 30 C 31 32 C C D 33 34 35 36 37 D D 38 39 40 D C C 41 42 43 44 D C 45 46 47 D 48 49 D 50 A A A A A A A A

TIPE A
B C D

B C D

C B

B B

D C B D

C D C

D C C

Jakarta, 7 November 2008 Penulis

Indriyani Mauliasari, S.Kom

LEMBAR JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2006/2007 MKS JAKARTA SELATAN

Mata Pelajaran Kelas No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A A B A B B A B A B A B A B B

: Teknologi Informasi dan Komunikasi : IX (Sembialn) C D No. 26 D 27 28 29 30 31 C C C D D 32 33 34 35 36 37 38 D 39 40 D 41 42 C 43 44 D 45 46 47 D 48 49 D 50 A A A A A A A A

TIPE B
B B C D

D B

B C

C C D C D D

C B C

D C C

Jakarta, 7 November 2008 Penulis

Indriyani Mauliasari, S.Kom