Anda di halaman 1dari 1

BORANG KEAHLIAN

PERPUSTAKAAN KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA, BERANANG


LOT 2333 JALAN KAJANG SEREMBAN 43700 BERANANG SELANGOR DARUL EHSAN

Sila lengkapkan maklumat yang berkenaan di bawah dan di sebelah serta serahkan kepada Pegawai Perpustakaan untuk tujuan pemprosesan. Sila pastikan anda telah menurunkan tanda tangan pada ruangan yang berkenaan.

Nama: No. ID Pelajar / No Gaji Staff: No IC: Emel: Alamat Rumah:

No Telefon:

Rumah:

H/p:

Jantina:

Lelaki:

Perempuan:

Akuan Saya dengan ini bersetuju mematuhi segala peraturan Perpustakaan seperti yang tercatat dalam Surat Perkeliling Am Bil. 3/87 bertarikh 02 April 1987 dan pindaan tertentu dari masa ke semasa.

Ganti Rugi Sekiranya peminjam gagal mematuhi peraturan perpustakaan mengenai pemulangan buku oleh kerana hilang, rosak, koyak dan tidak mengikut tempoh seperti yang telah ditetapkan, ganti rugi akan dikenakan.

Tarikh:

Tandatangan: