Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 1 INDEKS PERSEPSI MURID/ GURU/ KOMUNITI TERHADAP PROGRAM WARGA EMAS NAMA : ......................................................................... TARIKH : ...........................

Arahan: Sila tandakan ( _/ ) di ruangan yang bekenaan dengan kenyataan di bawah ini. BIL 1 ITEM Saya faham tanggungjawab saya kepada Warga Emas. Saya menerima baik pelaksanaan program Warga Emas Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada Warga Emas adalah sangat penting. Saya gembira menghargai Warga Emas Saya bersedia mengalu-alukan kehadiran Warga Emas Warga Emas perlu mendapat layanan baik. Saya sayang Warga Emas. YA TIDAK

4 5

6 7