Anda di halaman 1dari 5

KANDUNGAN AKADEMIK (AKTA, DASAR, SLOGAN, BADAN) PENDIDIKAN MORAL SPM BIL NILAI AKTA/DASAR/SLOGAN 1.

1 Kepercayaan kepada Tuhan 1.2 Amanah Akta Pencegahan Rasuah 1997 Slogan Bersih, Cekap dan Amanah (BCA) Kempen Kepimpinan Melalui Teladan 1983 Borang Aku Janji 2002 Akta Rahsia Rasmi 1972 Kempen Saya Anti-Rasuah 1.3 Harga diri 1.4 1.5 Bertanggungjawab Hemah tinggi

PIHAK Badan Pencegah Rasuah (BPR) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Rakan Muda Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

1.6

Toleransi

1.7

Berdikari

Dasar Pembangunan Nasional 1991 Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kempen Budi Bahasa Anugerah Nobel Rancangan Pembangunan Lima Tahun Dasar Pembangunan Nasional 1991 Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1970-1990 Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) Majlis Rumah Terbuka Aktiviti Kokurikulum

FELDA Unit Perancangan Ekonomi Negara (UPEN) Koperasi Sekolah Kelab Usahawan Muda Kementerian Kesihatan Malaysia Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Sistem Kehakiman di Malaysia Mahkamah Juvana / Kanak-Kanak Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Mahkamah Seksyen Mahkamah Majistret FELDA

1.8 1.9 1.10

Kerajinan Kasih sayang Keadilan

Dasar Pandang Ke Timur Kempen Derma Organ Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999 Seksyen 376 Kanun Keseksaan Rancangan Malaysia (ke-8) Program Perumahan Rakyat Projek Perumahan Desa Riang Kepada Orang Asli Cukai Pintu Cukai Pendapatan Perseorangan

1.11 1.12 Rasional Kesederhanaan Kempen "Kurang Gula Lebih Sihat Falsafah Pendidikan Kebangsaan Amalan Menabung Perbelanjaan keperluan Perbelanjaan pertimbangan Konsep "Rumahku, Syurgaku

Kementerian Dalam Negeri

2.1 2.2 2.3

Kasih sayang terhadap keluarga Hormat dan taat kepada anggota keluarga Mengekalkan tradisi kekeluargaan

2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

Tanggungjawab terhadap keluarga Menyayangi dan menghargai alam sekitar Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Kemapanan alam sekitar Peka terhadap isu-isu alam sekitar

SMJK CHUNG CHENG 2011

Dasar Hutan Kebangsaan 1978 Akta Perikanan 1985 Akta Perhutanan Negara 1984 Akta Perhutanan Kebangsaan 1993 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar Kempen Cintai Alam Sekitar Program Hijaukan Bumi Penilaian Kesan Alam Sekitar (PKAS / EIA) Hari Bumi 22 April Penubuhan Taman Laut Program Amalan Hijau Perintah Penilaian Kesan Alam Sekitar 1987

Muzium Negara Arkib Negara Kelab Kebudayaan Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Pelancongan Jabatan Kebajikan Masyarakat Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) Jabatan Perikanan Jabatan Perhutanan / Landskap Negara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Majlis Perbandaran Tempatan Jabatan Alam Sekitar (JAS) Sahabat Alam Malaysia World Wildlife Fund for Nature (WWF) Greenpeace Persatuan Alam Sekitar Jabatan Pengaliran dan Saliran (JPS) Kelab Pencinta Alam Sekitar 02/09/2011 1

4.1 4.2 4.3

Cinta akan negara Taat setia kepada raja dan negara Sanggup berkorban untuk negara

5.1

Melindungi hak kanak-kanak

Akta Kemudahan Pengolahan dan Pelupusan Buangan Terjadual Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 Enakmen Perlombongan 1962 Peraturan Kualiti Alam Sekitar 1988 Minyak Kelapa Sawit Mentah 1977 Kenderaan Bermotor (Kawalan Pelepasan Asap) 1977 Udara Bersih 1978 Peraturan Kumbahan dan EfluenEfluen Perindustrian 1979 Peraturan Buangan Berjadual 1985 Kawalan Kepekatan Plumbum dalam Gasolin Motor 1985 Peraturan Pembakaran Terbuka 2000 Projek PRIAS (Program Riadah Alam Sekitar) Etika Alam Sekitar Kesedaran Pemuliharaan Asia / Asian Conservation Awareness Program (ACAP) Kem Kesedaran Alam Sekitar Aktiviti gotong-royong Konsep 1 Malaysia Program Latihan Khidmat Negara Akta Latihan Khidmat Negara 2003 Koridor Pembangunan Ekonomi Koridor Raya Multimedia (MSC) MEASAT (Satelit Malaysia Asia Timur) PETRONAS Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Rundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) Pelan Induk Perindustrian Kedua Rukun Negara Citrawarna Malaysia / Bulan Citrarasa Pesta Senirama Sukaneka Kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia Kempen Cuti-Cuti Malaysia Bulan Penghayatan Kemerdekaan Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Kempen Anti Gengsterisme Slogan Malaysia Boleh! Hari Pahlawan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 Pindaan 2001 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1978 Deklarasi Hak Asasi Kanak-Kanak 1989 Menikmati sepenuhnya semua hak tanpa perbezaan dan diskriminasi Mendapat perlindungan, peluang dan kemudahan istimewa Mempunyai nama dan kewarganegaraan Makanan yang cukup, keselamatan sosial, tempat kediaman, rekreasi dan kemudahan perubatan Mendapat perlindungan istimewa apabila cacat Mendapat kasih sayang ibu bapa, jagaan dan perlindungan Mendapat perlindungan daripada kezaliman, eksploitasi dan diskriminasi Anugerah Tunas Jaya Kebangsaan Anugerah Kanak-Kanak Khas Terbaik Kebangsaan

PEMANDU Angkatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Kementerian Pertahanan Malaysia Jabatan Pertahanan Awam (JPA) Kementerian Dalam Negeri

Jabatan Kebajikan Masyarakat Angkatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Jabatan Perubatan dan Kesihatan Pasukan Pelindung Kanak-Kanak Jabatan Pendidikan Negeri Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)

SMJK CHUNG CHENG 2011

02/09/2011

5.2

Menghormati hak wanita

Dasar Wanita Negara 1989 Akta Perlindungan Wanita Talian NUR Sekolah Harapan Tokoh Wanita Berjasa Negara

5.3

Melindungi hak pekerja

Akta Kerja 1955 Akta Perusahaan 1967 Akta Perhubungan Industri 1957 Akta Penggajian Kanak-Kanak dan Orang Muda 1966 Akta Cuti Mingguan 1950 Akta Pampasan Kerja 1952 Akta Kesatuan Sekerja 1959 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta Kilang dan Jentera 1967 Hak Orang Kurang Upaya (OKU) 1975 Hak semula jadi untuk dihormati sebagai manusia Hak asasi terhadap kehidupan yang normal sama seperti rakan-rakan mereka yang notmal Hak untuk menjalani kehidupan tanpa sebarang diskriminasi kaum, budaya, agama atau bentuk ketidakupayaan mereka Hak menerima semua sokongan yang diperlukan untuk membantu mereka menjadi orang yang berdikari Hak untuk tinggal bersama keluarga atau keluarga angkat mereka, dan sama-sama melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan, keagamaan, sosial dan rekreasi Anugerah OKU Cemerlang Sukan Konmanwel Sukan Paralimpik Hari Orang Cacat Kempen "Inflasi Sifar Sasaran Kita Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta Kawalan Harga 1946 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta Timbang dan Sukat 1972 Akta Perihal Dagangan 1972 Akta Sewa Beli 1967 Akta Hak Cipta 1987 Akta Jualan Langsung 1993 Dasar Pengguna Negara (DPN) 2002 Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia 15 Mac Hak asasi pengguna: Hak kepada keselamatan Hak untuk mendapat maklumat Hak untuk memilih Hak untuk didengar Hak untuk mendapat pampasan / ganti rugi Hak untuk mendapat pendidikan pengguna Hak kepada alam sekitar yang bersih Hak kepada keperluan asas

5.4

Menghormati berupaya

hak

golongan

kurang

Jabatan Hal Ehwal Wanita (HAWA) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI) Perkumpulan Wanita (WI) Majlis Kebangsaan PertubuhanPertubuhan Wanita (MCWO) Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) Biro Wanita Ikatan Muslimin Malaysia Pusat Penyelidikan Pembangunan Wanita (KANITA) Kesatuan Sekerja (KS) Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) Kementerian Sumber Manusia (KSM) Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP) Jabatan Sumber Tenaga Manusia Mahkamah Perusahaan Pejabat Perhubungan Industri Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (KWPSM) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Rumah Insaniah Dr. Siti Hasmah (RIDSH) Sekolah Pendidikan Khas Sekolah St. Nicholas

5.5

Melindungi hak pengguna

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Tribunal Tuntutan Pengguna (TTP) Jabatan Kastam Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) Pertubuhan Pengguna Antarabangsa (CI) Consumer Association of Penang (CAP) Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) Majlis Hal Ehwal Pengguna Kebangsaan (MHEPK) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM)

SMJK CHUNG CHENG 2011

02/09/2011

6.1

Mematuhi peraturan dan undang-undang

6.2 6.3 6.4

Kebebasan bersuara Kebebasan beragama Penglibatan negara diri dalam pembangunan

Akta Mahkamah Juvana 1947 Akta Dadah Berbahaya 1952, 1984, 1988 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (ISA) Akta Cukai Pendapatan Akta Pencegahan Penyeludupan Undang-Undang Siber Akta Tandatangan Digital 1997 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta Teleperubatan 1997 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 Enakmen Jenayah Syariah Ops Sikap Undang-undang Laut Antarabangsa Konvesyen Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) Mengenai Undang-Undang Laut 1982 Akta Zon Ekonomi Ekslusif 1984 Akta Pelantar Benua 1966 Akta Tembakau Akta Hasutan 1948 Pindaan 1970 pindaan Perlembagaan 1971 Perlembagaan Malaysia (Perkara 11 (1) , 3 (1)) Akta Pendidikan 1996 Sukan Malaysia (SUKMA) Sukan MSSM

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) Kementerian Pengangkutan Jalan Raya (JPJ) Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer (PUSPAKOM)

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

6.5

Sikap keterbukaan

Pandu Puteri Puteri Islam Persatuan Pengakap Kadet Remaja Sekolah Persatuan St. John Ambulans Malaysia Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSM) Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) Kelab Rotary / Lion / Interact / Kiwanis Yayasan Salam Mercy Malaysia Rukun Tetangga Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) Badan Amal Dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri (BAKTI) PENGASIH Masalah Pendatang Asing Tanpa Izin Angkatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Mahkamah Jabatan Imigresen Kementerian Luar Negeri Kedutaan

SMJK CHUNG CHENG 2011

02/09/2011

7.1

Hidup bersama secara aman

7.2

Saling membantu dan bekerjasama

7.3

Saling menghormati antara negara

Dasar Pembangunan Nasional 1991 Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Bahasa Kebangsaan Wawasan 2020 9 cabaran: Mewujudkan negara Malaysia yang bersatu Mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju Mewujudkan masyarakat demokratik Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif Mewujudkan masyarakat penyayang Mewujudkan masyarakat adil dalam ekonomi Mewujudkan masyarakat makmur yang ekonomi bersaing, dinamik dan kental Undang-Undang Laut Antarabangsa Dasar Berkecuali Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) Deklarasi Harare 1991

Rukun Tetangga Jabatan Perpaduan Negara

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) Majlis Keselamatan Konmanwel Persidangan Ketua-Ketua Negara Konmanwel (CHOGM) Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC) Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM) Mahkamah Keadilan Antarabangsa Pertubuhan Negara-Negara Serantau Asia Tenggara (ASEAN) Agensi Bantuan Pembangunan Seberang Laut (ODA)

SMJK CHUNG CHENG 2011

02/09/2011