Anda di halaman 1dari 4

PERKEMBANGAN MORAL

LAWRENCE KOHLBERG (1927-1987)

Tiga tahap perkembangan moral yang utama

Moraliti prakonvensional

Moraliti lepas konvensional

Moraliti konvensional

Setiap tahap mengandungi dua peringkat

Peringkat perkembangan moralv


Tahap 1 : Moraliti Prakonvensional : Awal Kanak-Kanak Peringkat 1 : Orientasi Hukuman Peringkat 2 : Orientasi Ganjaran

Huraian
oMematuhi peraturan untuk mengelakkan hukuman oMematuhi peraturan untuk mendapat ganjaran,

atau perkongsian untuk mendapat balasan Tahap 2 : Moraliti Konvensional : Masa Kanak-Kanak Peringkat 3 : Orientasi KanakKanak Baik Peringkat 4 : Orientasi Autoriti
oMematuhi peraturan mengikut kebenaran atau

persetujuan orang lain oMematuhi sebulat-bulatnya peraturan dan undangundang masyarakat demi mengelakkan hukuman atau denda. Memahami sebab mematuhi undang-undang kerana keperluan ketenteraman sosial. Mengakui peraturan boleh ditukar jika sesuai Mematuhi kepada prinsip dalaman (keadilan dan kesamaan) untuk mengelakkan kutukan diri.

Tahap 3 : Moraliti Lepas Konvensional : Masa Remaja Peringkat 5 : Orientasi Kontrak Sosial Peringkat 6 : Moraliti berdasarkan Prinsip Individu dan Hati Nurani

PERKEMBANGAN ROHANI-MORAL REMAJA


Dipengaruhi oleh 2 faktor : faktor baka dan faktor persekitaran Dikaitkan dengan pertumbuhan iaitu perubahan fizikal tubuh badan

Konsep perkembangan dikaitkan dengan perubahan tingkah laku mental

Pandangan ahli-ahli psikologi

Perkembangan rohani-moral remaja adalah bukan unik/bersendiri. Ia harus ditinjau dari aspek fizikal, kognitif dan emosi-sosial secara keseluruhan