Anda di halaman 1dari 2

Sejarah Perkembangan Kurikulum Sains Sekolah Rendah

Kurikulum Sains Projek Khas (Tahun 1968-1984)


Matlamat : untuk meningkatkan taraf pengajaran Sains dan Matematik, meningkatkan minat kanak-kanak dalam menyiasat dan memahami dunia Taraf / sasaran : murid Tahun 1 hingga 6 Panduan Guru : Panduan Mengajar Sains Strategi Pengajaran Pembelajaran : Pendekatan inkuiri, cth kaedah menyelesaikan masalah diri sendiri Aspek Penilaian : Pengetahuan ( fakta, konsep dan prinsip) Kaedah Penilaian : Soalan aneka pilihan

Alam dan Manusia ( Tahun 1985-1993) Matlamat : untuk membantu pelajar untuk memperolehi pengetahuan
& pemahaman manusia & alam sekitar Taraf / sasaran : murid Tahun 4 hingga 6 Panduan Guru : Buku Panduan Khas Strategi Pengajaran Pembelajaran : Pendekatan inkuiri-penemuan, iaitu pengajaran inkuiri melalui kaedah projek, eksperimen, simulasi dan perbincangan. Aspek Penilaian : pengetahuan, kemahiran belajar dan nilai murni Kaedah Penilaian : profil murid dan soalan aneka pilihan

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( Tahun 1994-2010)


Matlamat : meningkatkan taraf pendidikan sains, mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan Negara Taraf / sasaran : murid Tahun 1 hingga 6 Panduan Guru : PuLSar Strategi Pengajaran Pembelajaran : Pendekatan konstruktivisme Aspek Penilaian : pengetahuan, penguasaan proses sains,sikap sainstifik dan nilai murni Kaedah Penilaian : soalan aneka pilihan, melengkapkan ayat, soalan jawapan pendek, soalan esei, pemerhatian secara formal dan tidak formal Rasional : Pendidikan sains kanak-kanak haruslah menyeluruh dan seimbang antara perkembangan intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai estetika dan sosial. Kurikulum sains sekolah rendah dan aktiviti pelajaran hendaklah bercorak pendidikan asas dan berkait rapat

Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( Mula dari tahun 2011)


Matlamat : Untuk melahirkan insan yang membudayakan sains dan teknologi dalam sepanjang hayat. Taraf / sasaran : murid Tahun 1 Panduan guru : Dokumen Standard dan Modul Pengajaran (Exemplar) Strategi Pengajaran Pembelajaran : Pendekatan Inkuiri, konstruktivisme Pembelajaran konstektual, Pembelajaran interaktif dan Pembelajaran koperatif Penilaian : Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran