Anda di halaman 1dari 6

Terma

born-digital merujuk kepada bahan-bahan yang berasal dalam bentuk digital. Terdapat beberapa ketidaktepatan dalam mendefinifikan bahan-bahan born digital.

Sesetengah

pihak percaya bahawa sesuatu bahan mesti wujud dalam bentuk digital secara ekslusif, dalam erti kata lain, jika ianya boleh ditukar kepada bentuk fizikal, ianya bukanlah born digital yang sebenar.

Ada

beberapa contoh media yang asalnya dari jaringan dunia, oleh kerana itu ianya tercipta sebagai born digital sejak dari mula. Laman sesawang, forum, komuniti, wikis. Apa sahaja yang dicipta di dalam persekitaran digital.

Bahan

ini telah dicipta, dikongsi dan digunakan secara bebas atau keutamaan untuk kegunaan komputer, walaubagaimanapun ianya menggunakan format digital secara meluas dan menghasilkan ciptaan born digital yang berasingan. Bermula dengan analog dan ditukar kepada bentuk digital.

E-books
E-mail Newspaper

online Gambar imbasan