Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN EMPAT

MINGGU 1

TEMA

TAJUK 1(b) Pengurusan Diri - Kesihatan i)Makanan Seimbang

HASIL PEMBELAJARAN i)Mengenalpasti tingkahlaku yang boleh menyumbang terhadap watak yang mulia. ii) Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab iii)Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri.

CADANGAN AKTIVITI i)Mengumpul gambar-gambar kumpulan makanan yang seimbang. ii)Menyenaraikan jenis-jenis makanan. iii)Membuat buku skrap tentang makanan seimbang.

Aktiviti 2A m/s 13

1b)Pengurusan Diri - kesihatan ii) Kebersihan Diri

i)Mengenalpasti tingkahlaku yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersama rakan. ii)Mengurus diri dengan baik dan bertanggungjawab. iii)Mengamalkan gaya hidup yang sihat.

i)Menulis perkara yang digemari dan tidak digemari tentang diri serta berbincang bersama rakan. ii)Membuat simulasi/ demonstrasi tentang cara mengurus diri.

Aktiviti 2B m/s 12

1b)Pengurusan Diri i) Penampilan Diri

i)Mengenalpasti tingkahlaku yang boleh menyumbang terhadap watak yang mulia. ii)Berdisiplin dan mempunyai integriti diri iii)Mengamalkan gaya hidup yang sihat.

Aktiviti 2D m/s 19

i)Membuat simulasi/demonstrasi tentang cara penampilan diri . ii)Berbincang dengan rakan tentang cara menjaga penampilan diri. iii)Mengumpul dan menampal gambar yang menunjukkan penampilan diri yang positif dan negatif.

2.SAYANGI KELUARGA

a) Mengenali keluarga Sendiri - Keluarga Asas Unit 3 m/s 25

i) ii) iii)

Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga asas Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga asas Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga asas Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga asas Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga asas Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga asas.

i) ii)

Menyediakan carta tentang salasilah keluarga asas Membuat catatan harian tentang kehidupan keluarga.

a)Mengenali Sendiri Aktiviti 3A m/s 27

Keluarga

i) ii) iii)

i)

ii)

Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga. Ii)Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad ucapan/album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga. Memperkenalkan salah seorang ahli keluarga kembangan kepada rakan-rakan berdasarkan catatan/temubual. Menggunakan TOC(THE BRANCH) untuk kebanggaan kepada keluarga Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga

Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri - Keluarga Kembangan Aktiviti 3B m/s 29

i) ii) iii)

Mengenalpasti latarbelakang anggota keluarga Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga

i)

ii)

iii)

2.SAYANGI KELUARGA

Unit 3 Mengenali Keluarga Sendiri - Keluarga Kembangan Aktiviti 3C m/s 31

i) ii) iii)

Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.

i)

ii)

iii)

Memperkenalkan salah seorang ahli keluarga kembangan kepada rakan-rakan berdasarkan catatan/temu bual Menggunakan TOC(THE BRANCH) untuk menunjukkan kebanggaan kepada keluarga. Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga.

8 Aktiviti 3D m/s 33 i) ii) iii) Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga i) Membincangkan kepentingan kesejahteraan keluarga Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad ucapan/album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga.

ii)

Aktiviti 3E m/s 34

i)Mengenalpasti latar belakang anggota keluarga ii)Menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa dan anggota keluarga iii)Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga

i)Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/kad ucapan /album keluarga untuk menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga.

10

3.HIDUP BERSAMA DI 3.1 Interaksi dengan komuniti SEKOLAH DAN sekolah MASYARAKAT Unit 4 m/s 37

i)Menjelaskan kepentingan hidup Temu bual bersama secara harmoni ii)Berinteraksi secara sopan dengan kakitangan sekolah iii)Menunjukkan semangat kekitaan

11

3.1 Interaksi dengan Rakan dan Guru Unit 4 m/s 37

i)Menjelaskan kepentingan berinteraksi secara sopan dengan rakan dan guru sekolah ii)Berinteraksi secara sopan dengan rakan dan guru. iii)Menghormati rakan dan guru. i)Menyenaraikan kepentingan peraturan sekolah ii) Menghasilkan peraturan kelas

i) ii)

Dialog -main peranan Perbincangan

12

3.2 Patuhi Peraturan

i) Simulasi ii) Perbincangan