Anda di halaman 1dari 5

Cara-cara Mengenal Pasti Murid-murid Yang Bermasalah Tingkah Laku

Teknik

Jenis Ujian Psikologi (Ujian Dianostik)

Jenis Bukan Ujian (Pemerhatian/ Temu bual)

Kajian (Kajian Kes / Kajian dokumen/ Kajian Membujur

Rajah 2: Teknik Mengenal Pasti Masalah Tingkah Laku

4.3.1 Teknik Jenis Ujian Psikologi

1. Ujian Pencapaian Akademik ~Ujian sumatif dan penilaian formatif sekolah termasuk UPSR, PMR, SPM dan STPM

2. Ujian Kecerdasan ~Mengukur darjah kecerdasan pelajar (IQ) yang disarankan oleh Terman dan Binet

3. Ujian Kecendungan Bakat ~Ujian Aptitude Differentiate (DAT)

4. Ujian Minat ~ Menilai minat pelajar terhadap sesuatu aktiviti atau kerjaya

5. Ujian Personaliti

~ Mengkaji aspek bukan kognitif seperti aspek efekti,motivasi, emosi dan sikap seseorng pelajar ~Mendapat maklumat hal peribadi serta nilai dan sikap pelajar

6. Ujian Saringan ~ Mengasingkan pelajar-pelajar yang cerdas dengan kurang cerdas

7. Ujian Diagnostik ~ Mengesan punca kelemahan atau masalah penguasaan kemahiran pembelajaran pelajar

8. Ujian Aptitud Khas ~Ujian Aptitud Mekanikal, Ujian Aptitud Mekanikal, Ujian Aptitud Seni atau Muzik ~Mengukur potensi pelajar dalam bidang tertentu

4.3.2 Teknik Jenis Bukan Ujian (i) Pemerhatian Mengenal pasti ciri-ciri perkembangan pelajar daripada bidang efektif dan psikomotor khasnya bagi mata pelajaran Agama Islam, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Jasmani

Tempat: Di dalam dan luar bilik darjah

Cara Merekod:

1.senarai semak darjah pencapaian tingkah laku 2.skala kadar 5 mata,(1)amat buruk, (2) buruk, (3) sederhana, (4) baik, (5) terbaik

(ii)

Temu bual Soalan selidik melalui teknik temu bual Mendapatkan maklumat dan butir-butir pelajar

Teknik menjalankan temu bual:

Tentukan tujuan dan objektif temu bual Tentukan bidang maklumat yang hendak diperolehi Tentukan soalan-soalan yang bertulis yang hendak dikemukakan semasa temu bual Menyediakan tempat yang kondusif untuk temu bual Bermula dengan soalan yang menyenangkan dan menimbulkan rasa keyakinan pelajar Tentukan tujuan dan objektif temu bual Tentukan bidang maklumat yang hendak diperolehi Tentukan soalan-soalan yang bertulis yang hendak dikemukakan semasa temu bual Menyediakan tempat yang kondusif untuk temu bual Bermula dengan soalan yang menyenangkan dan menimbulkan rasa keyakinan pelajar

Kajian Dokumen

4.3.3 Teknik Jenis Kajian

1.

Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah

~ Mengetahui kemajuannya dalam bidang akademik dan kokurikulum dari setahun ke setahun, memahami sifat-sifat, minat, kesihatan dan latar belakang keluarganya.

Butir-butir pelajar Buti-butir keluarga Rekod kedatangan sekolah dan gerakerja kokurikulum Keputusan ujian Biasiswa, hadiah kewangan dan lain-lain anugerah

Sifat-sifat diri Butir-butir pelajar Buti-butir keluarga Rekod kedatangan sekolah dan gerakerja kokurikulum Keputusan ujian Biasiswa, hadiah kewangan dan lain-lain anugerah Sifat-sifat diri

2. Rekod Anekdot ~ sejenis dokumen berbentuk laporan berdasarkan pemerhatian sesuatu kejadian atau peristiwa seseorang pelajar oleh gurunya. ~ merekod tingkah laku atau personaliti pelajar yang diperhatikan termasuk komen guru yang memerhatikannya.

Jadual 3: Rekod Anekdot

Rekod Anekdot Nama Jantina: .. Umur: .. Tarikh Tempat Kejadian peristiwa / Komen pelajar: Tingkatan: .

--------------

Nama Guru: