SENARAI SEMAK PEMANTAUAN DAN PENGURUSAN BILIK PBS BIL BUTIRAN ADA TIADA 1. Almari/Rak 2.

Buku log keluar masuk bilik PBS/keluar masuk evidens 3. Carta organisasi jawatankuasa PBS peringkat sekolah 4. Carta organisasi pemantau dalaman 5. Fail DSP/BukuPanduan PBS/Manual PBS 6. Takwim PBS sekolah 7. Fail Showcase 8. Fail Perkembangan murid disusun mengikut

kelas 9. Carta aliran proses kerja a) Pindah masuk pelajar b) Pindah keluar pelajar c) Pengurusan keskes khas . Fail Kes-keskhas 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful