SENARAI SEMAK PEMANTAUAN DAN PENGURUSAN BILIK PBS BIL BUTIRAN ADA TIADA 1. Almari/Rak 2.

Buku log keluar masuk bilik PBS/keluar masuk evidens 3. Carta organisasi jawatankuasa PBS peringkat sekolah 4. Carta organisasi pemantau dalaman 5. Fail DSP/BukuPanduan PBS/Manual PBS 6. Takwim PBS sekolah 7. Fail Showcase 8. Fail Perkembangan murid disusun mengikut

kelas 9. Fail Kes-keskhas 10. Carta aliran proses kerja a) Pindah masuk pelajar b) Pindah keluar pelajar c) Pengurusan keskes khas .