TUGAS B.

JAWA (Membuat Pidato)

Ass. Wr.wb. Sugeng enjing Kulo aturaken matur suwun kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Saderek-saderek sedanten…….. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta”Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius…….. Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten…….. Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyobudoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae…….. Saderek-saderek sebongso lan setanah air………. Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten. Matur suwun kulo sampekaken……… Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M.NUR AZIZ A.A IX C 20

nyaman. lan sehat? Jawabane inggih puniko “Kito. lingkungane aman. Kulo percados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosake sekolah niki ijo lan resik. Masyarakat lan pemerintah tanggungjawab ning lingkungane. lan “the place where your future begins” kados papan kang dipampang wonteng ngajenge sekolahan. bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo. Lan diwiwiti sangking sekolah niki. poro rawuh tanggungjawab marang lingkungane dewe-dewe.Kito. Boten kesupen para kanca-kanca inkang minulya. tebih sangking polusi... Wb.. Poro rawuh ingkang minulyo. Puniko wau urun rembug kulo. Sugeng enjing .. Poro rawuh ingkang minulyo. kebersihan lan lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken... lan nyaman kangge sinau. nanging wonteng hubungane kalian seger. mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji. masyarakat. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget dipun sembadani dening Allah.. Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan kiwane trotoar dalan. Ingkang diarani “Ijo” puniko mboten mung salah sijining werno. lan suket. Akhirul kalam.. Kelas dadi nyaman kanggo sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan. Bapak/Ibu guru ingkang kula hormati. Poro rawuh ingkang munulyo. mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami. wohwohan. Mboten wonten macet dan sampah pating semerawut wonteng dalan. kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo. Sugeng enjing. Bilih kito purun disiplin. Panggonan ~ poro rawuh padhos nafkah.. manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatir kulit dadi ireng. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan. Panggonan ~ poro rawuh gesang.. Wb. Kagem kulo. Kula aturaken matur suwun kagem saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato menika. lan lingkungan kang sehat. Contone. mongko kota niki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat.Assalamu’alaikum Wr.. Wassalamu’alaikum Wr. hambokbilih anggen kula matur menika wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten. nanging tujuane podho.warga sekolah. Kulo percados. lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco. ijo. Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi resik. Panggonan ~ anakanak nulis cito-citone. lan pemerintah”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful