TUGAS B.

JAWA (Membuat Pidato)

Ass. Wr.wb. Sugeng enjing Kulo aturaken matur suwun kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Saderek-saderek sedanten…….. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta”Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius…….. Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten…….. Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyobudoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae…….. Saderek-saderek sebongso lan setanah air………. Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten. Matur suwun kulo sampekaken……… Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M.NUR AZIZ A.A IX C 20

Wassalamu’alaikum Wr.. Kula aturaken matur suwun kagem saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato menika. lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco. Kelas dadi nyaman kanggo sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan. Panggonan ~ anakanak nulis cito-citone... manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatir kulit dadi ireng. Masyarakat lan pemerintah tanggungjawab ning lingkungane. mongko kota niki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat.warga sekolah. Kagem kulo. Bilih kito purun disiplin. Poro rawuh ingkang minulyo.. ijo. Sugeng enjing.Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan.. nanging wonteng hubungane kalian seger. Wb. tebih sangking polusi. kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo. Boten kesupen para kanca-kanca inkang minulya. lan sehat? Jawabane inggih puniko “Kito.. Sugeng enjing . Contone. lingkungane aman. nyaman. Bapak/Ibu guru ingkang kula hormati. Kulo percados. Akhirul kalam. Panggonan ~ poro rawuh padhos nafkah. poro rawuh tanggungjawab marang lingkungane dewe-dewe. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget dipun sembadani dening Allah.. Poro rawuh ingkang munulyo. hambokbilih anggen kula matur menika wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten. mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami. lan suket. wohwohan. lan nyaman kangge sinau.Kito.. kebersihan lan lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken. Puniko wau urun rembug kulo. lan “the place where your future begins” kados papan kang dipampang wonteng ngajenge sekolahan. bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo.. Kulo percados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosake sekolah niki ijo lan resik. Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi resik. mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji. Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan kiwane trotoar dalan. nanging tujuane podho.. Panggonan ~ poro rawuh gesang. Ingkang diarani “Ijo” puniko mboten mung salah sijining werno. lan lingkungan kang sehat. Poro rawuh ingkang minulyo. Lan diwiwiti sangking sekolah niki. Mboten wonten macet dan sampah pating semerawut wonteng dalan. masyarakat.. lan pemerintah”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful