TUGAS B.

JAWA (Membuat Pidato)

Ass. Wr.wb. Sugeng enjing Kulo aturaken matur suwun kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Saderek-saderek sedanten…….. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta”Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius…….. Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten…….. Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyobudoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae…….. Saderek-saderek sebongso lan setanah air………. Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten. Matur suwun kulo sampekaken……… Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M.NUR AZIZ A.A IX C 20

.. lingkungane aman. Lan diwiwiti sangking sekolah niki. Kulo percados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosake sekolah niki ijo lan resik... kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo.Kito. Poro rawuh ingkang minulyo. Kula aturaken matur suwun kagem saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato menika. Bapak/Ibu guru ingkang kula hormati...Assalamu’alaikum Wr. Boten kesupen para kanca-kanca inkang minulya. Sugeng enjing . Puniko wau urun rembug kulo. lan “the place where your future begins” kados papan kang dipampang wonteng ngajenge sekolahan. Wassalamu’alaikum Wr. Bilih kito purun disiplin. Kagem kulo. Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan kiwane trotoar dalan... Poro rawuh ingkang munulyo. mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji..warga sekolah. lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan. nanging tujuane podho. masyarakat. manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatir kulit dadi ireng. nyaman. mongko kota niki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat. lan pemerintah”. kebersihan lan lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken. lan sehat? Jawabane inggih puniko “Kito. Wb. Mboten wonten macet dan sampah pating semerawut wonteng dalan. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget dipun sembadani dening Allah. Panggonan ~ poro rawuh padhos nafkah. Panggonan ~ poro rawuh gesang. tebih sangking polusi. lan lingkungan kang sehat. Contone. Kulo percados.. Poro rawuh ingkang minulyo. Wb. mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami. Panggonan ~ anakanak nulis cito-citone. Akhirul kalam. nanging wonteng hubungane kalian seger. wohwohan. lan suket. hambokbilih anggen kula matur menika wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten. Masyarakat lan pemerintah tanggungjawab ning lingkungane. Kelas dadi nyaman kanggo sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan.. Ingkang diarani “Ijo” puniko mboten mung salah sijining werno. Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi resik. bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo. lan nyaman kangge sinau. ijo. Sugeng enjing. poro rawuh tanggungjawab marang lingkungane dewe-dewe.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.