TUGAS B.

JAWA (Membuat Pidato)

Ass. Wr.wb. Sugeng enjing Kulo aturaken matur suwun kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Saderek-saderek sedanten…….. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta”Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius…….. Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten…….. Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyobudoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae…….. Saderek-saderek sebongso lan setanah air………. Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten. Matur suwun kulo sampekaken……… Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M.NUR AZIZ A.A IX C 20

masyarakat. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget dipun sembadani dening Allah.. Kulo percados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosake sekolah niki ijo lan resik. kebersihan lan lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken. lingkungane aman.warga sekolah. Contone. Sugeng enjing. lan suket. Bapak/Ibu guru ingkang kula hormati. lan pemerintah”... Poro rawuh ingkang minulyo. Kagem kulo. Kulo percados.. Panggonan ~ poro rawuh gesang.. mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji. Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan kiwane trotoar dalan. Wb. nanging tujuane podho. ijo. lan lingkungan kang sehat. Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi resik. Boten kesupen para kanca-kanca inkang minulya. Mboten wonten macet dan sampah pating semerawut wonteng dalan. wohwohan. mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami.. Ingkang diarani “Ijo” puniko mboten mung salah sijining werno.. Poro rawuh ingkang minulyo. Lan diwiwiti sangking sekolah niki. poro rawuh tanggungjawab marang lingkungane dewe-dewe. Panggonan ~ anakanak nulis cito-citone. lan nyaman kangge sinau. mongko kota niki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat. Kula aturaken matur suwun kagem saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato menika. Puniko wau urun rembug kulo. hambokbilih anggen kula matur menika wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten. manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatir kulit dadi ireng. Panggonan ~ poro rawuh padhos nafkah. Wb.. bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo. lan sehat? Jawabane inggih puniko “Kito.. Sugeng enjing .Kito.Assalamu’alaikum Wr. Masyarakat lan pemerintah tanggungjawab ning lingkungane... Kelas dadi nyaman kanggo sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan. Akhirul kalam. Wassalamu’alaikum Wr. kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan. Poro rawuh ingkang munulyo. tebih sangking polusi. lan “the place where your future begins” kados papan kang dipampang wonteng ngajenge sekolahan. nyaman. Bilih kito purun disiplin. lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco. nanging wonteng hubungane kalian seger.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful