TUGAS B.

JAWA (Membuat Pidato)

Ass. Wr.wb. Sugeng enjing Kulo aturaken matur suwun kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Saderek-saderek sedanten…….. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta”Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius…….. Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten…….. Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyobudoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae…….. Saderek-saderek sebongso lan setanah air………. Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten. Matur suwun kulo sampekaken……… Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M.NUR AZIZ A.A IX C 20

Kelas dadi nyaman kanggo sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan. kebersihan lan lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken. Kula aturaken matur suwun kagem saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato menika. Boten kesupen para kanca-kanca inkang minulya. lan sehat? Jawabane inggih puniko “Kito.. Poro rawuh ingkang minulyo. Puniko wau urun rembug kulo. lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco. nanging tujuane podho. Sugeng enjing . Panggonan ~ anakanak nulis cito-citone. Sugeng enjing.. Wassalamu’alaikum Wr. mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji. Lan diwiwiti sangking sekolah niki. lan pemerintah”. masyarakat. lan lingkungan kang sehat.. Kulo percados. Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi resik. Poro rawuh ingkang minulyo. mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami.. tebih sangking polusi. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget dipun sembadani dening Allah. Poro rawuh ingkang munulyo. lan “the place where your future begins” kados papan kang dipampang wonteng ngajenge sekolahan. Bapak/Ibu guru ingkang kula hormati. bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo. lan nyaman kangge sinau. Ingkang diarani “Ijo” puniko mboten mung salah sijining werno. kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo. poro rawuh tanggungjawab marang lingkungane dewe-dewe..Assalamu’alaikum Wr. Mboten wonten macet dan sampah pating semerawut wonteng dalan. Wb. ijo. manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatir kulit dadi ireng.Kito. nanging wonteng hubungane kalian seger. lingkungane aman. Wb... Contone. mongko kota niki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat.warga sekolah. Panggonan ~ poro rawuh gesang. hambokbilih anggen kula matur menika wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten.. lan suket... Masyarakat lan pemerintah tanggungjawab ning lingkungane.. Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan kiwane trotoar dalan. Kulo percados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosake sekolah niki ijo lan resik. Kagem kulo. nyaman. Panggonan ~ poro rawuh padhos nafkah. wohwohan. Akhirul kalam. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan. Bilih kito purun disiplin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful