TUGAS B.

JAWA (Membuat Pidato)

Ass. Wr.wb. Sugeng enjing Kulo aturaken matur suwun kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Saderek-saderek sedanten…….. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta”Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius…….. Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten…….. Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyobudoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae…….. Saderek-saderek sebongso lan setanah air………. Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten. Matur suwun kulo sampekaken……… Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

M.NUR AZIZ A.A IX C 20

. Wassalamu’alaikum Wr. Kelas dadi nyaman kanggo sinau lan muleh sekolah tanpo kringetan. wohwohan. Bapak/Ibu guru ingkang kula hormati. lan lingkungan kang sehat.. Poro rawuh ingkang munulyo.. hambokbilih anggen kula matur menika wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten. lan nyaman kangge sinau. Mugi-mugi mimpi kulo lan kito sami saget dipun sembadani dening Allah. lan “the place where your future begins” kados papan kang dipampang wonteng ngajenge sekolahan. mugi-mugi saget maringi manfaat dateng kito sami. Contone.. lingkungan ijo berarti kulo saget main lan seneng-seneng karo konco-konco.warga sekolah. lan sehat? Jawabane inggih puniko “Kito. Panggonan ~ poro rawuh gesang. Ting pundhi-pundhi cukul wit-witan. Puniko wau urun rembug kulo. Sugeng enjing. Lan diwiwiti sangking sekolah niki. Kula aturaken matur suwun kagem saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato menika. Masyarakat lan pemerintah tanggungjawab ning lingkungane.. Sinten ingkang badhe tanggung jawab njogo lingkungan sekolah niki lan dan Sangata dadi resik. lan suket. kulo tanggungjawab marang lingkungan sekitar kulo.. Boten kesupen para kanca-kanca inkang minulya. Poro rawuh ingkang minulyo. Kulo percados. lingkungane aman.Assalamu’alaikum Wr. mongko kota niki bakal dados kota ingkang ijo lan sehat.. Akhirul kalam.. Poro rawuh ingkang minulyo. Ingkang diarani “Ijo” puniko mboten mung salah sijining werno. nanging tujuane podho. Sugeng enjing . Wit ageng-ageng kinoto rapi wonten tengen lan kiwane trotoar dalan.. Panggonan ~ anakanak nulis cito-citone. poro rawuh tanggungjawab marang lingkungane dewe-dewe. masyarakat. ijo. tebih sangking polusi. Wb. bilih kito duweni coro ingkang bedo-bedo. Kulo percados bilih poro rawuh sarujuk kaleh usulan kulo ndadhosake sekolah niki ijo lan resik. Kagem kulo. nanging wonteng hubungane kalian seger. Mboten wonten macet dan sampah pating semerawut wonteng dalan. nyaman. kebersihan lan lingkungan sehat Kota Sangata saget diwujudaken.. manas wonten ngisore srengenge tanpo kuawatir kulit dadi ireng. Bilih kito purun disiplin. Wb.Kito. mongko kito saget wujudaken sekolah kito dadi sekolah iji.. Panggonan ~ poro rawuh padhos nafkah. lan pemerintah”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful