BIL a.

KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :  Bahasa Melayu   Bahasa Inggeris   Bahasa Arab   Bahasa Cina   Bahasa Tamil   Bahasa Iban  Bahasa Kadazandusun   Mathematics   Science  Pendidikan Islam  Pendidikan Moral  Sejarah  Geografi  Pendidikan Seni Visual Mulai tingkatan 1 tahun 2012

PERKARA Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

b. c. d.

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat

Ujian Aptitud Khusus dan Ujian Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut pada tingkatan 2 dan tingkatan 3 :  Bahasa Melayu  Pendidikan Muzik  Bahasa Inggeris  Pendidikan Sivik dan  Bahasa Arab Kewarganegaraan  Bahasa Cina  Pendidikan Jasmani  Bahasa Tamil dan Kesihatan  Bahasa Iban  Kemahiran Hidup  Bahasa Kadazandusun Bersepadu  Mathematics Kemahiran Teknikal  Science  Kemahiran Hidup  Pendidikan Islam Bersepadu Ekonomi  Pendidikan Moral Rumah Tangga  Sejarah  Kemahiran Hidup  Geografi Bersepadu Pertanian  Pendidikan Seni Visual  Kemahiran Hidup Bersepadu 1 Perdagangan dan Keusahawanan

• Semua murid hendaklah didaftarkan dalam Sistem Pengurusan PBS (SPPBS). • Semua murid sekolah kerajaan / sekolah bantuan kerajaan / Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi kerajaan / Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) dan sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM hendaklah melaksanakan PBS di peringkat menengah rendah. 2 .PERATURAN-PERATURAN AM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Syarat Pelaksanaan • Semua murid di sekolah kebangsaan / sekolah jenis kebangsaan / sekolah swasta hendaklah melaksanakan PBS di sekolah rendah.

melaksanakan PBS sepanjang murid hadir di sekolah. memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Kes Disiplin (ponteng dan buang sekolah). • Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: • • memfailkan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah dan keputusan JK PBS sekolah berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah. 3 . A. Fail ini hendaklah mengandungi maklumat berkaitan semua jenis kes khas. • • melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut.Pengurusan Kes Khas • Pihak sekolah hendaklah membuka fail Kes Khas Sekolah.

memastikan semua kes disokong dengan laporan perubatan yang mengesahkan murid berkenaan sakit. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. • • • • melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. 4 . Murid tidak hadir ke sekolah dalam tempoh masa yang panjang atas sebab kesihatan. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: • • memfailkan semua kes. laporan perubatan dan keputusan JK PBS berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut.B.

Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut: Laporan Perubatan yang mengesahkan murid adalah OKU. Disleksia / Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme / Learning Disabilities (LD) Bisu Pekak Rabun Spastik/Cerebral Palsy • mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai OKU.C. laporan perubatan/Kad OKU dan keputusan JK PBS berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah. Kategori murid OKU adalah seperti berikut: » » » » » » » Terencat Akal / Sindrom Down Buta Pelbagai Kecacatan / Ketidakupayaan lain. atau Kad OKU bagi murid yang telah mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai OKU memfailkan semua kes. Murid Orang Kelainan Upaya (OKU) • • • Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: mengenal pasti kategori murid dari golongan OKU. 5 .

Bagi komponen PP. melaksanakan PBS untuk murid berkenaan bagi komponen PS. Pentadbir sekolah asal hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: mengemas kini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut. PAJSK dan PPsi sepanjang tempoh murid berada di sekolah baharu. PP. sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian telah tamat.• • • • • • • • Murid bertukar sekolah. Pentadbir sekolah baharu hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: memastikan evidens murid dari sekolah asal diterima. memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS PPD dan Pegawai PBS JPN. murid tidak perlu melaksanakan PP. • 6 . mendapatkan surat rasmi dari sekolah asal murid sekiranya dia tidak melaksanakan PBS sebelum berpindah ke sekolah baharu. memastikan evidens PBS murid berkenaan diserahkan kepada sekolah baharu.

menyediakan keperluan khas yang diperlukan oleh murid berkenaan seperti perkhidmatan. 7 • • • • • . Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk kelulusan melaksanakan PBS menggunakan mekanisme yang ditetapkan untuk calon OKU. peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS. melaksanakan PBS kepada semua murid OKU kerana tiada sebarang pengecualian diberikan kepada murid berkenaan Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai. Murid yang tidak membuat permohonan akan dianggap sebagai murid biasa. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah.• • mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut: Memastikan murid yang tidak dapat melaksanakan PBS seperti murid biasa membuat permohonan kepada pihak sekolah.

4 PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 8 .

Pengerusi Timb. Kanan HEM (PPsi/Pembudayaan PBS) Pen. Kanan Pentadbiran (PS & PP) Pen. Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Kanan (jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan/Setiausaha PBS Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan/Penataran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) Semua Ketua Panitia (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan & Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p) Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain 9 . Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : : : : : : : : Pengetua Pen.

Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. matlamat.Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah 10 .

PPsi dan PAJSK Program Pembudayaan PBS ( murid/guru/ibubapa /jalinan dan jaringan Latihan dan Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan prestasi murid dalam SPPBS Pengurusan Evidens ditempat yang selamat dan sistematik Pengurusan Pelaksanaan PBS bagi kes-kes khas 11 . PP. dasar pelaksanaan dan komponen PBS Menyediakan agihan tugas jawatankuasa dan carta organisasi JK PBS Melantik pentaksir sekolah Menetapkan sistem fail PBS Mengedarkan surat pekeliling/surat siaran pelaksanaan PBS Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS Menetapkan jadual kerja pelaksanaan ( carta gantt) Terangkan tentang PS.AGENDA MESYUARAT PERTAMA ( AWAL TAHUN) • • • • • • • • • • • • • • • • Menjelaskan konsep.

AGENDA MESYUARAT KEDUA & KETIGA • • • • • • • • • • Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama Isu-isu Pelaksanaan & Kes-kes khas PBS Laporan Jawatankuasa PBS .Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibubapa/Jalinan & Jaringan Latihan/Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS 12 .PS/PP/PAJSK/PPSi .

AGENDA MESYUARAT KEEMPAT (POST MORTEM) • Pengesahan Minit Mesyuarat ke 3 • POST MORTEM Pelaksanaan PBS • Tindakan Susulan dan Penambahbaikan Pelaksanaan PBS • Perancangan Pelaksanaan PBS Tahun Hadapan • Hal-hal lain 13 .

v. Mengedarkan Surat Pekeliling ke PPD dan Sekolah. viii. Mengedarkan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah. x. Sehingga hari terakhir sesi persekolahan tahun semasa Mengikut keperluan Sekolah Sekolah 14 .Mac. vii. ix. Penyelarasan dan Pengesanan. Pengumpulan penguasaan murid dalam SPPBS.JADUAL PENGOPERASIAN PBS BIL i. April .Jun. Pelaporan murid. Penjaminan Kualiti: Pementoran. iv. Pendaftaran SPPBS. Tempoh pelaksanaan PBS. Mengedarkan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN. ii. Julai .Februari Mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP Sepanjang tahun mengikut keperluan LP JPN LP JPN JPN / PPD / Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah / PPD / JPN / LP / Bahagian KPM TINDAKAN vi. Mesyuarat Jawatankuasa PBS TEMPOH Mengikut Keperluan Mengikut Keperluan Disember Disember Januari . Pemantauan.Disember Januari . iii.September Oktober . PERKARA Mengedarkan Surat Pekeliling ke JPN.

memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran 15 COMPANY LOGO .Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Membantu.

memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan. MENTOR DALAMAN • GURU KANAN MATA PELAJARAN • KETUA PANITIA • JUP • GURU CEMERLANG (mp berkenaan) MENTOR LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD 16 .PEMENTORAN • Satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi membantu.

CARTA ALIR PEMENTORAN MULA JK PBS merancang pelaksanaan pementoran Menjalankan pementoran Memberi bimbingan Guru faham mengenai pelaksanaan PBS Tidak TIDAK Ya Menghantar laporan pementoran kepada JK PBS PPD/JPN/LP TAMAT 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful