BIL a.

KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut :  Bahasa Melayu   Bahasa Inggeris   Bahasa Arab   Bahasa Cina   Bahasa Tamil   Bahasa Iban  Bahasa Kadazandusun   Mathematics   Science  Pendidikan Islam  Pendidikan Moral  Sejarah  Geografi  Pendidikan Seni Visual Mulai tingkatan 1 tahun 2012

PERKARA Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

b. c. d.

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat

Ujian Aptitud Khusus dan Ujian Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut pada tingkatan 2 dan tingkatan 3 :  Bahasa Melayu  Pendidikan Muzik  Bahasa Inggeris  Pendidikan Sivik dan  Bahasa Arab Kewarganegaraan  Bahasa Cina  Pendidikan Jasmani  Bahasa Tamil dan Kesihatan  Bahasa Iban  Kemahiran Hidup  Bahasa Kadazandusun Bersepadu  Mathematics Kemahiran Teknikal  Science  Kemahiran Hidup  Pendidikan Islam Bersepadu Ekonomi  Pendidikan Moral Rumah Tangga  Sejarah  Kemahiran Hidup  Geografi Bersepadu Pertanian  Pendidikan Seni Visual  Kemahiran Hidup Bersepadu 1 Perdagangan dan Keusahawanan

• Semua murid sekolah kerajaan / sekolah bantuan kerajaan / Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) / sekolah di bawah agensi kerajaan / Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) / Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) dan sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM hendaklah melaksanakan PBS di peringkat menengah rendah. • Semua murid hendaklah didaftarkan dalam Sistem Pengurusan PBS (SPPBS).PERATURAN-PERATURAN AM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Syarat Pelaksanaan • Semua murid di sekolah kebangsaan / sekolah jenis kebangsaan / sekolah swasta hendaklah melaksanakan PBS di sekolah rendah. 2 .

Kes Disiplin (ponteng dan buang sekolah). Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. melaksanakan PBS sepanjang murid hadir di sekolah. • Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: • • memfailkan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah dan keputusan JK PBS sekolah berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah. A. • • melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. Fail ini hendaklah mengandungi maklumat berkaitan semua jenis kes khas. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut.Pengurusan Kes Khas • Pihak sekolah hendaklah membuka fail Kes Khas Sekolah. 3 . memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan.

laporan perubatan dan keputusan JK PBS berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. memastikan semua kes disokong dengan laporan perubatan yang mengesahkan murid berkenaan sakit. Murid tidak hadir ke sekolah dalam tempoh masa yang panjang atas sebab kesihatan. memastikan skor bagi komponen PBS direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: • • memfailkan semua kes. 4 . murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. • • • • melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat.B.

Kategori murid OKU adalah seperti berikut: » » » » » » » Terencat Akal / Sindrom Down Buta Pelbagai Kecacatan / Ketidakupayaan lain. Murid Orang Kelainan Upaya (OKU) • • • Pentadbir sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: mengenal pasti kategori murid dari golongan OKU. 5 .C. Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut: Laporan Perubatan yang mengesahkan murid adalah OKU. Disleksia / Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme / Learning Disabilities (LD) Bisu Pekak Rabun Spastik/Cerebral Palsy • mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai OKU. atau Kad OKU bagi murid yang telah mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai OKU memfailkan semua kes. laporan perubatan/Kad OKU dan keputusan JK PBS berkaitan kes dalam fail Kes Khas Sekolah.

• 6 . murid tidak perlu melaksanakan PP. memastikan evidens PBS murid berkenaan diserahkan kepada sekolah baharu. sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian telah tamat. PP. Pentadbir sekolah baharu hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: memastikan evidens murid dari sekolah asal diterima. Pentadbir sekolah asal hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: mengemas kini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut. PAJSK dan PPsi sepanjang tempoh murid berada di sekolah baharu. mendapatkan surat rasmi dari sekolah asal murid sekiranya dia tidak melaksanakan PBS sebelum berpindah ke sekolah baharu. memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS PPD dan Pegawai PBS JPN. Bagi komponen PP. melaksanakan PBS untuk murid berkenaan bagi komponen PS.• • • • • • • • Murid bertukar sekolah.

Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk kelulusan melaksanakan PBS menggunakan mekanisme yang ditetapkan untuk calon OKU. Murid yang tidak membuat permohonan akan dianggap sebagai murid biasa. menyediakan keperluan khas yang diperlukan oleh murid berkenaan seperti perkhidmatan. melaksanakan PBS mengikut kaedah yang diputuskan oleh JK PBS sekolah. melaksanakan PBS kepada semua murid OKU kerana tiada sebarang pengecualian diberikan kepada murid berkenaan Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisme yang sesuai.• • mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut: Memastikan murid yang tidak dapat melaksanakan PBS seperti murid biasa membuat permohonan kepada pihak sekolah. peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS. 7 • • • • • .

4 PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 8 .

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : : : : : : : : Pengetua Pen. Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Kanan (jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan/Setiausaha PBS Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan/Penataran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) Semua Ketua Panitia (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan & Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p) Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain 9 . Kanan Pentadbiran (PS & PP) Pen.Pengerusi Timb. Kanan HEM (PPsi/Pembudayaan PBS) Pen.

matlamat. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d.Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah 10 . menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c.

AGENDA MESYUARAT PERTAMA ( AWAL TAHUN) • • • • • • • • • • • • • • • • Menjelaskan konsep. PP. dasar pelaksanaan dan komponen PBS Menyediakan agihan tugas jawatankuasa dan carta organisasi JK PBS Melantik pentaksir sekolah Menetapkan sistem fail PBS Mengedarkan surat pekeliling/surat siaran pelaksanaan PBS Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS Menetapkan jadual kerja pelaksanaan ( carta gantt) Terangkan tentang PS. PPsi dan PAJSK Program Pembudayaan PBS ( murid/guru/ibubapa /jalinan dan jaringan Latihan dan Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan prestasi murid dalam SPPBS Pengurusan Evidens ditempat yang selamat dan sistematik Pengurusan Pelaksanaan PBS bagi kes-kes khas 11 .

Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibubapa/Jalinan & Jaringan Latihan/Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS 12 .AGENDA MESYUARAT KEDUA & KETIGA • • • • • • • • • • Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama Isu-isu Pelaksanaan & Kes-kes khas PBS Laporan Jawatankuasa PBS .PS/PP/PAJSK/PPSi .

AGENDA MESYUARAT KEEMPAT (POST MORTEM) • Pengesahan Minit Mesyuarat ke 3 • POST MORTEM Pelaksanaan PBS • Tindakan Susulan dan Penambahbaikan Pelaksanaan PBS • Perancangan Pelaksanaan PBS Tahun Hadapan • Hal-hal lain 13 .

ix. iv.Februari Mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP Sepanjang tahun mengikut keperluan LP JPN LP JPN JPN / PPD / Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah / PPD / JPN / LP / Bahagian KPM TINDAKAN vi. Pemantauan. ii. Tempoh pelaksanaan PBS.Jun. PERKARA Mengedarkan Surat Pekeliling ke JPN. Mengedarkan Surat Pekeliling ke PPD dan Sekolah. Penjaminan Kualiti: Pementoran.Disember Januari . Penyelarasan dan Pengesanan. iii. Pelaporan murid. Pendaftaran SPPBS. Pengumpulan penguasaan murid dalam SPPBS. viii. Mengedarkan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah.JADUAL PENGOPERASIAN PBS BIL i. Mesyuarat Jawatankuasa PBS TEMPOH Mengikut Keperluan Mengikut Keperluan Disember Disember Januari . Julai . Mengedarkan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN.Mac.September Oktober . Sehingga hari terakhir sesi persekolahan tahun semasa Mengikut keperluan Sekolah Sekolah 14 . x. vii. v. April .

memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran 15 COMPANY LOGO .Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Membantu.

PEMENTORAN • Satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi membantu. memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan. MENTOR DALAMAN • GURU KANAN MATA PELAJARAN • KETUA PANITIA • JUP • GURU CEMERLANG (mp berkenaan) MENTOR LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD 16 .

CARTA ALIR PEMENTORAN MULA JK PBS merancang pelaksanaan pementoran Menjalankan pementoran Memberi bimbingan Guru faham mengenai pelaksanaan PBS Tidak TIDAK Ya Menghantar laporan pementoran kepada JK PBS PPD/JPN/LP TAMAT 17 .