Anda di halaman 1dari 2

Tajuk 11 : Kata Adjektif Jenis-jenis Kata Adjektif

Definisi Kata Adjektif Menurut Asraf (2007), kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. Contoh kata adjektif ialah cantik, bulat, merah dan sebagainya. Tatabahasa Dewan (2002), kata adjektif atau kata sifat, ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. Kata adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Contohnya ialah amat sakit, cantik sekali dan sebagainya.

Jenis-jenis Kata Adjektif

Walaupun golongan kata adjektif tidak mempunyai subgolongan yang ketara, namun berdasarkan kriteria makna, kita dapat membahagikan kata adjektif kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis, seperti yang berikut :

Sifatan atau keadaan Sifatan atau keadaan Sifatan atau keadaan

Sifatan atau keadaan

Sifatan atau keadaan

JENIS-JENIS KATA ADJEKTIF

Sifatan atau keadaan

Sifatan atau keadaan

Sifatan atau keadaan


1

Sifatan atau keadaan

(I) kata adjektif sifatan atau keadaan, (ii) kata adjektif warna, (iii) kata adjektif ukuran, (iv) kata adjektif bentuk, (v) kata adjektif waktu, (vi) kata adjektif jarak, (vii) kata adjektif cara, (viii) kata adjektif perasaan ; dan, (ix) kata adjektif pancaindera.