Anda di halaman 1dari 25

Corak komunikasi

PASIF KALAH MENANG

AGRESIF MENANG KALAH

MANIPULATIF KALAH KALAH

ASERTIF MENANGMENANG

PASIF
KALAH-MENANG: Tiada wawasan Rendah diri Tidak yakin Berfokus luar kawasan Utamakan orang lain Memujuk Rasa takut

AGRESIF
MENANG KALAH; Menonjol diri Defensif Tidak yakin Menindas Memperkecilkan Mengguna kuasa Suka menyindir

MANIPULATIF
KALAH KALAH Tegas, degil, egois Rendah diri Murung Merosakkan orang lain Mudah putus asa Balas dendam Sukar bergaul

ASERTIF
MENANG MENANG Sikap terbuka Yakin Fikiran positif Hormat diri & orang lain Kepuasan kedua pihak Jujur Berterus terang

K O M U N I K S I

interpersonal

intrapersonal

Pujukan/ pengaruh

Lisan / bukan lisan

Tingkahlaku spontan/tabii/ terancang

interpersonal

Proses berkembang

Satu aktiviti

Tersurat/tersirat

Ada maklumbalas

INTRAPERSONAL

pemikiran

perasaan

persepsi kendiri

Dalam diri dan keluar sebagai tingkahlaku seperti mengeluh, bercakap sendiri, menjerit, menolak idea

KOMUNIKASI KE BAWAH (Downward Communication)

KOMUNIKASI KE ATAS (Upward Communication)


KOMUNIKASI MENDATAR (Lateral Communication)

Pelaku
Superior menghantar mesej kepada subordinat

Bentuk
Autoritatif (kuasa dan autoriti)

Tujuan
Memberi arahan Memaklumkan peraturan Meminta maklumat

Kebaikan
Tugas cepat dilaksana Berkesan dalam suasana kritikal

Kekurangan
Rasional mungkin tidak difahami Motivasi staf mungkin terjejas

Pelaku
Subordinat menghantar mesej kepada superior

Bentuk
Demokratik dan konsultatif (penyertaan)

Tujuan
Memberi maklumbalas Mengemukakan idea Menyampaikan hasrat

Kebaikan
Prestasi subordinat diketahui Tindakan pembetulan dilakukan Penambahbaikan dirancang

Kekurangan
Maklumat bersifat selektif Tidak digemari superior Kurang diberi perhatian

Pelaku
Mesej disampaikan antara bahagian/unit/ seksyen/rakan sekerja

Bentuk
Selari dan dua hala

Tujuan
Membentuk kerjasama Memupuk semangat berpasukan

Kebaikan
Mempercepat aliran maklumat Meningkatkan kordinasi

Kekurangan
Sukar untuk dicapai Hanya berkesan jika semua pihak mendapat faedah

Boleh saya jelaskan sesuatu?

PENGURUS DAN KOMUNIKASI

Silakan

Menggalakkan staf memberi idea Bersedia mendengar Reaksi yang positif Memaklumkan staf perkembangan semasa dalam jabatan Beri pujian/teguran yang wajar kepada staf Menjelaskan rasional tindakannya Memaklumkan pengurusan atasan mengenai sumbangan stafnya

EGO

BAHASA (SEMANTIK)

TAFSIRAN

SENDER

SALURAN TIDAK TEPAT

RECEIVER

PREJUDIS & EMOSI

KURANG KEMAHIRAN

JARAK FIZIKAL

HALANGAN KOMUNIKASI DI KALANGAN SUBORDINAT BIMBANG bos marah TAKUT bos black-list jika banyak cakap ANGGAPAN bos yang dapat kredit PERCAYA bos sibuk dan tiada masa PREJUDIS bos ada anak emas

MENGAMALKAN DASAR PINTU TERBUKA MENDAPATKAN MAKLUMBALAS TELITI MAKLUMAT DARI SEMUA PIHAK GALAKKAN SUBORDINAT BERI PENDAPAT AKUI DAN HARGAI PANDANGAN SUBORDINAT MENJADI PENDENGAR YANG BAIK

KENAPA KITA TIDAK MENDENGAR DENGAN BAIK?


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kita fikir kita ada sesuatu yang lebih baik untuk diperkatakan Kita tidak sedar faedah mendengar Kita fikir kita tahu apa yang akan diperkatakan Terlalu banyak halangan Kita tidak suka si penyampai mahupun mesejnya Fikiran kita tertutup Kita hanya hendak dengar apa yang kita hendak dengar Kita cepat membuat kesimpulan Kita biarkan fikiran kita melayang Kita dengar hanya untuk membolehkan kita menyampuk percakapan

TEKNIK MENDENGAR
Memandang kepada penyampai Tanya untuk mendapat keterangan jika kurang jelas Jangan buat penyampai bercakap tergesagesa Beri perhatian rapi kepada mesej yang disampaikan Jangan ganggu penyampai Jangan tukar tajuk sewaktu penyampai mengemukakan pandangannya

1. 2.
3.

4.
5. 6.

7.

Mengawal perilaku serta menunjukkan kesopanan dan kehalusan budipekerti Menggunakan perkataan yang tepat, ringkas serta tekanan suara yang jelas Mengawal pergerakan diri daripada boleh memberi makna yang bertentangan dengan maksud Menunjukkan kesediaan untuk berkhidmat dan memberi kerjasama Cuba memahami masalah dan memberi pertolongan, Mengelak daripada menggunakan perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang lain Mendengar dengan baik

PETUA KOMUNIKASI BERKESAN (FORMULA 7K)


1.

KEPERCAYAAN
Penyampai perlu memperolehi kepercayaan dari pendengar dan pendengar perlu bersikap positif

2.

KEBENARAN
Mesej hendaklah mempunyai kebenaran/kesahihan

3.

KEFAHAMAN
Kandungan mesej hendaklah difahami selaras dengan hasrat penyampai

ASAS KOMUNIKASI BERKESAN


4.

KEJELASAN
Pilihan kata-kata dan simbol yang tepat, mudah dan tidak mengelirukan untuk mempastikan kejelasan mesej

5.

KEUPAYAAN
Penyampai perlu memahami keupayaan pendengar untuk memahami mesej

ASAS KOMUNIKASI BERKESAN


6.

KAEDAH
Pemilihan wacana (medium) komunikasi hendaklah sesuai dengan tujuan mesej dan juga sasarannya

7.

KESINAMBUNGAN
Idea hendaklah ada kaitan dan urutan antara satu sama lain

Komunikasi yang berkesan akan dapat mengubah cara seseorang berfikir, seterusnya boleh mengubah perilakunya kepada yang dikehendaki.

Komunikasi yang berkesan perlu disampaikan dengan akhlak yang baik. Komunikasi yang berkesan bukan setakat untuk memberi maklumat, tetapi untuk bertindak dan berubah.