Bismillahhirrahmannirrahim… Cikgu amanahkan untuk kamu selesaikan latihan ini semasa masa kimia pada hari ini..

Latihan Formula Ionik Senaraikan ion-ion berikut Cas Ion-ion + +2 +3 23Tuliskan formula ionik bagi setiap sebatian yang berikut Nama Sebatian Formula ionik Nama Sebatian Kuprum(II) oksida .Magnesium oksida Natrium oksida Argentum oksida Ferum(II) oksida Ferum(III) oksida Kromium(III)oksida Plumbum(IV) oksida Kalium klorida Zink klorida Seimbangkan kimia Ferum(III) klorida Kalium sulfat Nikel(II) sulfat Ferum(III) sulfat Kuprum(I) nitrat Kuprum(II) nitrat Aluminium nitrat Natrium karbonat Kalsium karbonat Aluminium karbonat

Formula ionik

17. 9. 4.. 10. 6. 2.. 5. 18. 13. 15. 12. 3. H2 + H2 + Al2O3 → KClO3 → S8 + C2H6 + Al2(SO4)3 + P4 + Ag + Al + Cr + O2 → S8 → Br2 → O2 → O2 → N2 → Al + KCl + O2 → O2 → SO2 CO2 + H2O Al(OH)3 + CaSO4 H2O NH3 O2 O2 Ca(OH)2 → P2O5 Ag2S AlBr3 Cr2O3 NaCl + Cl2 → H2O → HgCl2 → H3PO4 → K3PO4 → O2 → O2 → O2 → O2 AlCl3 + NaOH + AlCl3 + NaClO3 → AlBr3 + Na + AlI3 + Ca(OH)2 + AgNO3 + C3H8 + C2H2 + C6H6 + Br2 H2 HgI2 H2O KNO3 Ca3(PO4)2 + Ag3PO4 + H2O H2O H2O CO2 + CO2 + CO2 + Tak dapat tanya cikgu . 16. 20. 19.Ada lagi… seimbangkan persamaan di bawah. 14. 1.masa kelas akan datang…selamat bergembira . 11. 8. 7.