Anda di halaman 1dari 55

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

JAN 2013 oleh Syed Othman A Alkaff

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

TERJEMAHAN SURAH AL-FATIHAH


Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Yang menguasai hari pembalasan


KepadaMu kami menyembah dan kepadaMu kami minta pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat
3

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH


Puji-pujian, syukur
Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda : Apabila seorang hamba berkata berkata : Telah benar apa yang dikatakan hambaKu, puji-pujian hanya bagiKu

, Allah swt
Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Rajanya dan pemiliknya ) (dengan

hanya bagi Allah sahaja

Tarhib dan Targhib

Targhib ialah khabar yang menakutkan

Tarhib ialah khabar yang mengembirakan Puji-pujian bagi Allah


5

Nama yang khusus untuk Allah walaupun hari akhirat belum tiba

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

Boleh disifatkan kepada makhluk sesuai dengan maknanya Dari terbit matahari hingga terbenamnya Balasan dari amalan baik dan buruk Perhitungan segala amalan Apabila kita perhatikan dari ayat pertama hingga akhir ayat ini, ianya berbentuk puji-pujian kepada Allah. Manakala ayat-ayat seterusnya berbentuk perbualan dan doa hamba kepada Allah
6

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH


Kami sembah dan kami taat Taat pada dua perkara

1) Melakukan perintahNya

2) Menjauhkan laranganNya Kami meminta pertolongan dan taufiq


Doa dari hamba kepada Tuhannya

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Tunjukilah kami jalan yang betul


Hidayah / petunjuk yang dimaksudkan disini ialah hidayah taufiq (ilmu beserta amal) Jalan Sifat jalan tersebut

Jalan yang lurus dan betul


7

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH


Jalan yang Engkau beri nimat padanya Memberi makna jalan yang betul yang diredhai Allah Membidas kata-kata golongan qadariah, mutazilah dan imamiah yang beritiqad bahawa Allah lah pencipta segala perbuatan manusia

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

( ) yang dimaksudkan ialah orang-orang Yahudi seperti di ayat (al-Fath : 6)


Yang Engkau murkai

( yang dimaksudkan ialah orang-orang Nasrani seperti di


ayat (al-Maidah : 77)

Orang-orang yang sesat Kata-kata arab, susu itu larut (desolve) dalam air. Bermaksud jauh dari jalan yang benar
8

RINGKASAN KANDUNGAN AYAT Allah swt telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memujiNya, mensucikan nama-namaNya dan menyanjungNya sebagaimana mestinya. Seolah-olah Allah berkata kepada kita, Wahai hamba-hambaKu. Apabila kamu mensyukuri dan memujiKu maka katakanlah,

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Segala

puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hendaklah kamu mensyukuriKu atas kebaikan yang Aku limpahkan kepada kamu. Maka Akulah Allah, Tuhan yang mempunyai kekuasaan serta yang tunggal dan esa. Tidak ada yang menyekutuiKu dalam segala sesuatu. Tuhan kepada semua manusia, jin, malaikat dan segala isi langit dan bumi. Akulah yang Maha Berkuasa. Akulah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. RahmatKu mencakupi segala sesuatu dan limpah kurniaKu meliputi semua manusia. 10

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Oleh sebab itu segala pujian dan syukur hanya ditujukan kepada Allah swt sahaja dan sekali-kali tidak kepada yang lain disebabkan limpahan nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada manusia yang berupa penciptaan, rezeki, keselamatan jasmani, akal fikiran dan banyak lagi yang sekiranya ingin dihitung oleh manusia niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya.

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

11

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH


Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang dapat mengalahkanNya, yang mengatur segala urusan dan perkara hamba2Nya melalui undang2 yg ditetapkanNya di alam ini yg sebenarnya kesemua undang2 itu adalah bagi kemaslahatan manusia. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan, memberi pembalasan dan perhitungan pada Hari Kiamat. Oleh itu hendaklah kamu mengkhususkan pengabdian dan penghambaan hanya kepada Allah.

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

12

Katakanlah

: Ya Allah. Kami merendahkan dan memasrahkan diri. kepadaMu kami sujud dan menyembah. Kami mengkhususkan penyembahan kami hanya kepadaMu dan tiada yang lain yang layak disembah melainkan Engkau. KepadaMu kami meminta pertolongan supaya dapat kami beribadah kepadaMu, kerana tiada yang dapat menolong kami melainkan Engkau. Kemudian Engkau teguhkanlah kami dalam Islam dan berikanlah kami kekuatan untuk beramal dan beribadah dengan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami.
13

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH


Perkukuhkanlah

keimanan dalam hati-hati kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menempuh jalan yang diredhaiMu, iaitu jalan para Nabi-nabi, orang-orang yang baik-baik, para syuhada dan juga orang2 yg soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman kami dan janganlah Engkau golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sesat, yg tidak mengikuti agamaMu, yg kufur dengan ayat-ayatMu, yang kufur dengan risalah yg dibawa oleh para RasulMu. Engkau jauhkanlah kami Ya Allah dari jalan orang2 yg Engkau murka. Ya 14 Allah, perkenankanlah permintaan kami ini.

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

KEPELBAGAIAN
Jumhur

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH


BACAAN
Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Sufyan bin Uyainah membacanya dengan huruf dal berbaris atas. Jumhur membaca dengan huruf ba berbaris bawah. Manakala Zaid bin Ali membacanya dengan huruf ba berbaris atas. Jumhur membaca dgn memanjangkan bunyi huruf mim.
Manakala
15

membaca dgn huruf dal berbaris depan.

Ibnu

Katsir, Ibnu Umar dan Abu Darda pula membacanya dengan memendekkan bunyi mim tersebut. Ibnu Anbari berkata ada lima cara dalam membacanya : - Yang Menguasai

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

- Raja - Raja

- Penguasa - Penegak

16

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH Jumhur membaca dengan huruf nun


berbaris atas.
Al-Hasan

membacanya

berbaris depan.
Jumhur

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

dengan huruf ya
dengan

membaca

huruf sod.
Al-Mujahid

dan Ibnu Muhith pula membacanya dengan huruf sin.

17

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH Jumhur membaca dengan huruf nun


berbaris atas.
Al-Hasan

membacanya

berbaris depan.
Jumhur

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

dengan huruf ya
dengan

membaca

huruf sod. Al-Mujahid dan Ibnu Muhith pula membacanya dengan huruf sin.

18

Tafsir Surah Al-Fatihah

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

HUKUM-HUKUM YANG BERSANGKUTAN DENGAN SURAH AL-FATIHAH


19

#1 HUKUM BASMALAH DALAM AL-QURAN

Adakah Basmalah merupakan satu ayat dari Al-Quran?

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

20

BASMALAH DALAM SURAH AN-NAML :-

sesungguhnya (isi) nya: ""Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah An-Naml ayat 30
Para Ulama bersepakat bahawa basmalah di sini merupakan ayat dari surah tersebut

dari Sulaiman dan "Sesungguhnya surat itu,

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

21

NAMUN PARA ULAMA BERBEZA PENDAPAT SAMA ADA BASMALAH AYAT DARI SURAH AL-FATIHAH ATAUPUN TIDAK :#1 Ayat dari Surah AlFatihah #2 Bukan ayat dari Surah Al-Fatihah #3 Bukan dari Surah Al-Fatihah; tapi ayat yang lengkap sebagai pemisah

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Imam AsSyafie

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah


Hadis Rasulullah saw memulakan solatnya dengan takbir dan membca Alhamdulillahi rabbil alamin

Imam Ahmad

Hadis Apabila kamu membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, bacalah juga Bismillahirrahmanirrahim .

22

ULAMA BERBEZA PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMBACA BASMALAH DALAM SOLAT :Hujjah golongan pertama Sabda Rasulullah saw : Apabila kamu membaca alhamdu lillaahi rabbil alamiin, bacalah juga, Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alfatihah adalah Ummul Quran dan Ummul Kitab. Basmalah pula salah satu dari ayatnya.

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

23

ULAMA BERBEZA PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMBACA BASMALAH DALAM SOLAT :Hujjah golongan kedua Hadis Aisyah ra. berkata: Rasulullah saw memulakan solatnya dengan takbir dan membaca alhamdulillaahi rabbil alamiin. Anas ra. pula berkata: Aku telah solat di belakang Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar dan Uthman ra. Mereka semuanya memulakan bacaan yang jahar (yang kuat) dengan alhamdulillaahi rabbil alamiin.

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

24

ULAMA BERBEZA PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMBACA BASMALAH DALAM SOLAT :Tarjih Al-Qurtubi berkata : Yang paling tepat dari semua pendapat ini ialah pendapat Imam Malik, sebab al-Quran

tidak ditulis dari khabar ahad mutawatir

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

, tetapi dari yang

, hadis yang positif yang tiada

perbezaan pendapat padanya.

25

#2 HUKUM BASMALAH DALAM SOLAT

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Apakah hukum membaca basmalah dalam solat?

26

ULAMA BERBEZA PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMBACA BASMALAH DALAM SOLAT :Hukum basmalah dalam solat
Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Imam Abu Hanifah Membaca pada awal Fatihah dan surahsurah dengan perlahan adalah baik

Imam Malik Dilarang dalam solat fardhu baik dengan bacaan kuat ataupun perlahan, sama ada di awal Fatihah atau surah-surah lain

Imam As-Syafie Wajib membaca sesuai mengikut bacaan kuat ataupun perlahan

Imam Ahmad Boleh membaca dengan perlahan, tidak disunatkan membaca dengan dengan kuat

27

#2 HUKUM BASMALAH DALAM SOLAT


Sumber perbezaan pendapat Ia berasal dari masalah, adakah basmalah ayat dari surah fatihah ataupun tidak. Perkara ini telah kita bincangkan di atas dan ia balik kepada mana yang rajih (yang tepat).

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

28

#3 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH DALAM SOLAT :Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

#1 Al-Fatihah merupakan syarat sah solat

#2 Boleh solat tanpa Al-Fatihah, tetapi kurang baik

Jumhur Ulama

Imam Ath-Tauri dan Abu Hanifah

Hadith Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah AlFatihah

Ayat Al-Quran . maka bacalah apa yang mudah bagimu dari AlQuran
29

#3 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH DALAM SOLAT :Hujjah golongan pertama Sabda Rasulullah saw:

Tidak sah solat seseorng yg tidak membaca surah Fatihah. Hujjah golongan kedua Firman Allah swt di dalam al-Quran :

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

maka bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Quran.


30

#3 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH DALAM SOLAT :Pada pendapat mereka Allah hanya mewajibkan membaca apa yang mudah dan tidak menentukan surah apa yg wajib. Jumhur ulama menentang pendapat ini dan menjelaskan bahwa dalil ayat tersebut sebenarnya diturunkan mengenai solat malam. Tarjih Maka yang rajihnya jelas adalah pendapat golongan pertama.

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

31

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MAMUM :Adakah mamum harus membaca Al-Fatihah di belakang imam? Apabila seorang mamum masbuq menyertai imam dalam keadaan ruku maka gugurlah kewajipan membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut
Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

32

ULAMA BERBEZA PENDAPAT APABILA MAMUM MENYERTAI SOLAT IMAM SEBELUM RUKU :#1 Harus bagi mamum membaca Al-Fatihah dalam solat sirr dan jahar #2 Harus membaca dalam solat sirr dan tidak perlu dalam solat jahar #3 Mamum tidak perlu membaca Al-Fatihah dalam solat sirr atau jahar

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Imam As-Syafie dan Imam Ahmad

Imam Malik

Imam Abu Hanifah

Hadis: Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah AlFatihah

Ayat Al-Quran: Dan apabila dibacakan AlQuran maka hendaklah kamu dengar dan diam

Ayat Al-Quran: Dan apabila dibacakan AlQuran maka hendaklah kamu dengar dan diam
33

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MAMUM : Hujjah

golongan pertama Sabda Rasulullah saw : Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah fatihah. Hujjah golongan kedua Firman Allah swt : dan apabila dibacakan al-Quran maka hendaklah kamu dengar dan diam Beliau memandang bacaan imam yang kuat sahaja menggugurkan kewajipan mamum membaca fatihah. 34

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MAMUM : Hujjah

golongan ketiga Firman Allah swt :

dan apabila dibacakan al-Quran maka hendaklah kamu dengar dan diam Hadis Nabi saw : , Sesiapa yang solat dibelakang imam, maka bacaan imam itu mencukupi bagi mamum. Beliau memandang bacaan imam itu walaupun dengan perlahan juga cukup bagi mamum.
35

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MAMUM : Ibnu

Katsir menyatakan: 2. Makmum tidak wajib membaca apa-apa sama sekali, baik itu Al-Fatihah maupun surah lainnya, baik itu pada shalat jahriah maupun shalat sirriah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya AlMusnad dari Jabir bin Abdillah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Barangsiapa yang mempunyai (baca: bermakmum kepada seorang) imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia juga. 36

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MAMUM : Akan

tetapi pada sanadnya ada kelemahan.


Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Al Hafidh ibnu Hajar rahimahullah berkata: Hadits yang lemah menurut para huffaz, sedang jalan2 dan kecacatan2nya telah dikumpulkan Ad Daruquthniy dan yang lainnya. (Fathul Bari 2/314)

Malik

juga meriwayatkannya dari Wahb bin Kaisan dari Jabir tapi dari ucapan beliau (baca: secara mauquf). Hadits ini telah diriwayatkan dari beberapa jalan, akan tetapi tidak ada satu pun di antaranya yang shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Wallahu Alam

37

2.

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MAMUM :-

Makmum wajib membaca Al-Fatihah pada shalat sirriah dan dia tidak wajib membacanya pada shalat jahriah. Hal ini berdasarkan hadits yang tsabit dalam Shahih Muslim dari Abu Musa Al-Asyari dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Tidaklah imam itu diangkat kecuali untuk diikuti: Kerananya jika dia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan jika dia membaca maka diamlah kalian -lalu Ibnu Katsir menyebutkan haditsnya-.
38

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MAMUM : Demikian

pula diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan, yaitu: Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda:

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Dan jika dia membaca maka diamlah kalian. Hadits Abu Hurairah ini juga telah dinyatakan shahih oleh Muslim bin Al-Hajjaj. Maka kedua hadits ini menunjukkan benarnya pendapat ini, dan ini merupakan pendapat lama dari Asy-Syafii rahimahullahu Taala.

39

Dari

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MAMUM :-

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Ubadah ibnu Ash Shamit radliyallahu anhu berkata: (Adalah kami dahulu berada di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam shalat fajar, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membaca dan terus bacaan terasa berat terhadapnya, kemudian tatkala selesai maka beliau berkata:
40

Mungkin

kalian membaca di belakang imam kalian? Maka kami berkata: Ya ini (kami melakukan ini) wahai Rasulullah, maka beliau berkata: Jangan kalian lakukan kecuali terhadap Fatihatul Kitab, karena sesungguhnya tidak (ada) shalat bagi orang yang tidak membacanya. (HR Ahmad, Abu Dawud dll) Al Imam Al Khaththabi rahimahullah berkata: Hadits ini menegaskan bahwa membaca Al Fatihah adalah wajib atas orang yg di belakang imam, baik bagi imam itu menjaharkan bacaan ataupun membacanya sirr, sedangkan isnadnya adalah jayyid lagi tidak ada celaan di dalamnya.
(Aunul Mabud 3/30)

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MAMUM :-

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

41

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

42

- : .

HADIS QUDSI TTG ALFATIHAH

)Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman

34

HADIS QUDSI TTG ALFATIHAH


Dalam

riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah radliyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata: Barangsiapa melaksanakan shalat yang mana dia tidak membaca Ummul Quran di dalamnya, maka ia (shalatnya) itu adalah khidaj -tiga kali- lagi tidak sempurna. Maka dikatakan kepada Abu Hurairah: Sesungguhnya kami berada di belakang imam. Maka ia berkata: Bacalah pada dirimu, kerana sesungguhnya saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: Allah taala berfirman:
44

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

Aku

HADIS QUDSI TTG ALFATIHAH

telah membagi shalat di antara-Ku dan di antara hamba-Ku dua bagian dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bila si hamba membaca maka Allah taala berkata: hamba-Ku memuji-Ku, dan bila membaca maka Allah taala berkata: hamba-Ku telah menyanjung-Ku, dan bila membaca maka berkata: hamba-Ku telah mengagungkan-Ku, kemudian bila membaca maka berkata: Ini adalah antara-Ku dengan hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta, kemudian bila membaca maka berkata: Ini bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang yang dia
Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

minta. (HR Muslim no. 395)

45

HADIS QUDSI TTG ALFATIHAH


dan

dalam satu riwayat: Abu As Sa-ib Maula Hisyam ibnu Zuhrah berkata: Maka saya berkata: Wahai Abu Hurairah sesungguhnya saya kadang berada di belakang imam. Berkata: maka ia menyentuh tangan saya dan berkata: Bacalah Al Fatihah itu pada dirimu wahai orang Persia kemudian menuturkan hadits. (HR Abu Dawud)

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

46

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

SEKIAN, WASSALAM

47

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN



001.

(Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

002.

(Segala puji bagi Allah): Lafaz ayat ini merupakn kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapn pujian kpd Allah berikut pengertian yg terkandung di dalamnya, yaitu bahawa Allah Taala adalah yg memiliki semua pujian yg diungkapkan oleh semua hambaNya. Atau makna yg dimaksud ialah bahawa Allah Taala itu adalah Zat yg harus mereka puji. 48

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN


(Tuhan

semesta alam) ertinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluk-Nya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata dan lain-lainnya. Masing-masing mereka disebut alam. Oleh kerananya ada alam manusia, alam jin dan lain sebagainya.


Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

49

' al-`aalamiin' merupakan bentuk jamak dari lafal '`aalam', yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun utk menekankan makhluk berakal/berilmu atas yg lainnya. Kata ' aalam berasal dari kata `alaamah (tanda) mengingat ia adalah tanda bagi adanya yg menciptakannya. 003. (Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang) yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. 50
Lafaz

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN


004.

(Yang menguasai hari pembalasan) di hari kiamat kelak. Lafaz 'yaumuddiin' disebutkan secara khusus, kerana di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan, kecuali hanya Allah Taala semata, sesuai dengan firman Allah Taala yang menyatakan: "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini (hari kiamat)? Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan." (Q.S. Al-Mukmin 16) 51

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN


Bagi

orang yang membacanya 'maaliki' maknanya menjadi "Dia Yang memiliki semua perkara di hari kiamat". Atau Dia adalah Zat yang memiliki sifat ini secara kekal, perihalnya sama dengan sifat-sifat-Nya yang lain, yaitu seperti 'ghaafiruz dzanbi' (Yang mengampuni dosa-dosa). Dengan demikian maka lafaz 'maaliki yaumiddiin' ini sah menjadi sifat bagi Allah, kerana sudah ma`rifah (dikenal).
52

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN


005.


Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

(Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan) Ertinya kami beribadah hanya kepadaMu, seperti mengesakan dan lain-lainnya, dan kami memohon pertolongan hanya kepada-Mu dalam menghadapi semua hamba-Mu dan lain-lainnya. (Tunjukilah kami ke jalan yang lurus) Ertinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu:

006.

53

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN


007.

(Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka), yaitu melalui petunjuk dan hidayah-Mu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut: (Bukan (jalan) mereka yang dimurkai) Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. (Dan bukan pula) dan selain (mereka yang sesat.) 54 Yang dimaksud adalah orang-orang Kristian.

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN


Faedah

adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristian. Hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui dan hanya kepada-Nyalah dikembalikan segala sesuatu. Semoga selawat dan salam-Nya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, selawat dan salam yang banyak untuk selamanya.
55

Tafsir Surah AlFatihah (Syed Othman)