Anda di halaman 1dari 14

http://www.remedialclass.

net/2010/ 12/20/kaedah-mengajar-membacabahasa-melayu/

KAEDAH FONIK
Murid dilatih membunyikan huruf-huruf, bukan nama huruf. Cth: s disebut sss, u disebut uuu, z disebut zzz dan seterusnya. Setelah murid mengetahui hubungan huruf dengan bunyinya, suku kata pula dibina. Cth: da tu lu ba, kemudian baru digabungkan menjadi perkataan. Cth: ba+tu=batu, da+da=dada. Kemudian murid diberi latihan membaca ayat yang menggunakan perkataan-perkataan yang telah dieja.

KAEDAH FONIK
Kaedah ini menekankan tentang hubungan bunyibunyi dengan huruf-hurufnya. Hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. Dalam bidang fonetik, huruf tidak dieja tetapi terus dibunyikan. Contohnya huruf a disebut sebagai [ a ], dan begitulah bagi hurufhuruf dan suku kata yang lain.

KAEDAH FONIK
Sebagai contoh, ba + ta terus disebut sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya disebut sebagai [ bata ].
[ beh ] + [ a ] = [ ba ] [ teh ] + [ a ] = [ ta ] [ beh + a = ba] + [teh + a = ta ] = [ bata ]

KAEDAH FONIK

CONTOH BAHAN AKTIVITI KAEDAH FONIK


Membunyikan huruf Membatang suku kata dan perkataan Membaca frasa dan ayat

MEMBUNYIKAN HURUF
Latihan membunyikan huruf dan asosiasi benda dengan bunyi huruf

Aa
Uu

Ee
Mm

Oo
Ss

MEMBATANG SUKU KATA DAN PERKATAAN

ba
da ha

bi
di hi

bu
du hu

Suku kata

a u
i

+ +
+

bu = abu bi
si

= ubi
= isi

Perkataan

a
ca ha

pa
ra la

ba
fa

ca
na

na ga

MEMBACA FRASA DAN AYAT


Bola. Ini bola. Ini bola Abu. Abu suka main bola.

MEMBACA FRASA DAN AYAT

Ini buku. Ini buku saya. Bapa beli buku. Saya suka baca buku.

Beri Nilai