Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Matlamat Strategik Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


% pelajar yang lulus semua mata pelajaran Bilangan % pelajar mencapai semua A Gred Purata Sekolah (GPS) Kekerapan mengemaskini sistem fail Kekerapan mengakses maklumat dalam komputer Bilangan Program Panitia dalam setahun Bilangan Kursus dalaman Bilangan kali pencerapan seorang guru setahun

Sasaran TOV
Tiada rekod Tiada rekod -

Bidang

Isu Strategi

Objektif

200 9
100 100 -

201 0
100 100 -

201 1
100 100 -

2012
100 100 -

Tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan kurang memuaskan

Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan

1. Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti

Kurikulum

1. Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini

Pengurusan panitia yang tidak teratur

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia

2. Merancang program yang sesuai 3. Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen

4. Menilai kemahiran
guru dalam P&P praktikal padang

PELAN TAKTIKAL

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN


Matlamat Objektif Strategi : : : Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Program terancang melibatkan panitia, guru mata pelajaran dan pelajar

Bil

Pelan Taktikal (Program)


Latihan permainan di sebelah petang Ceramah Motivasi & Pameran Kesihatan Ruangan/ sudut khas yang berkaitan dengan PJPK

Tanggungjawab
Panitia mata pelajaran

Tempoh
Januari Jun

Kos

Output/hasil
Meningkatkan penguasaan kemahiran asas permainan Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan kesihatan diri

KPI
80% pelajar lulus ujian kemahiran 100% palajar dapat menguruskan kesihatan diri dengancara yang betul Pengumpulan bahan-bahan berkaitan setiap bulan

Pelan Kontigensi
Kelas teori dan tayangan video

Catatan

RM 500.00

Panitia mata pelajaran

Mac Ogos

RM 500.00

Kelas teori dan tayangan video

Panitia mata pelajaran da pelajar

Sepanjang tahun

RM 200.00

Mengakses bahan dari sumber internet

Matlamat Objektif Strategi

: : :

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Bil

Pelan Taktikal (Program)


Mengemaskini dan menyusun fail

Tanggungjawab

Tempoh
Januari Disember

Kos

Output/hasil
Maklumat terkini dan mudah diakses

KPI
Data terkini setiap masa

Pelan Kontigensi
Maklumat disimpan dalam komputer

Catatan

1.

Ketua panitia

RM 50.00

Matlamat Objektif Strategi

: : :

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia 1. Merancang program sesuai bagi guru mata pelajaran 2. Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Bil

Pelan Taktikal (Program)


Kursus dalaman bagi guru bukan opsyen Pengenalan kepada perlaksanaan SEGAK

Tanggungjawab
Ketua panitia, guru sains sukan

Tempoh
Januari Jun

Kos

Output/hasil
Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK dengan baik

KPI
Guru mahir mengendalikan praktikal kemahiran Perlaksanaan SEGAK berjalan dengan lancar dan mengikut prosedur yang ditetapkan kementerian

Pelan Kontigensi
Kelas teori dan tayangan video

Catatan

1.

RM 200.00

2.

Ketua Panitia

Januari

RM 50.00

Buku manual pelaksanaan SEGAK

Matlamat Objektif Strategi

: : :

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Menilai kemahiran guru dalam P&P praktikal padang Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Bil 1.

Pelan Taktikal (Program)


Pencerapan berkala

Tanggungjawab
Ketua panitia, Ketua bidang

Tempoh
Januari Ogos

Kos

Output/hasil
Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P

KPI
Guru mahir mengendalikan praktikal kemahiran

Pelan Kontigensi

Catatan

PELAN OPERASI

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4

: : : : : :

Program Latihan di Sebelah Petang Meningkatkat tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti Januari hingga Jun Pelajar Tingkatan 1 hingga 5 RM 500.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Pelajar Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Seminggu 1 jam 2 kali dalam seminggu Selepas setiap aktiviti dilaksanakan Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa semasa mesyuarat panitia Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga Menghadiri program Penilaian/Post Mortem

Nama Program

Ceramah, Motivasi & Pameran Kesihatan

Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2

: : : : :

Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran Mac hingga Ogos Pelajar Tingkatan 1 hingga 5 RM 500.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru Kesihatan Kaunselor Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Pelajar Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru Kesihatan Kaunselor Tempoh Sekali Sekali Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga - surat jemputan kepada penceramah dan agensi yang berkaitan Menghadiri program

Seminggu

4 jam Selepas setiap aktiviti dilaksanakan

Penilaian/Post Mortem

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4

: : : : : :

Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Dengan PJPK Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan diri dan persekitaran Sepanjang tahun Pelajar Tingkatan 1 hingga 5 RM 200.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Pelajar Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Sekali Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - pemberitahuan kepada pelajar Melaksanakan program

Sepanjang tahun Selepas setiap aktiviti dilaksanakan

Penilaian/Post Mortem

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4

: : : : : :

Mengemaskini dan Menyusun Fail Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini Januari hingga Disember Ketua Panitia dan Guru Matapelajaran RM 50.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Sekali Selepas setiap aktiviti dilaksanakan Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada Guru Matapelajaran Mempromosikan program - surat perlantikan kepada guru yang berkenaan Penilaian/Post Mortem

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4 5

: : : : : :

Kursus Dalaman bagi Guru Bukan Opsyen Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen Januari hingga Jun Guru Matapelajaran bukan opsyen RM 200.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Seminggu 4 jam Selepas setiap aktiviti dilaksanakan Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada guru Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada guru berkenaan Menghadiri program Penilaian/Post Mortem

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4 5

: : : : : :

Kursus Pengenalan Kepada Perlaksanaan Program SEGAK Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK nemgikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Januari Guru Matapelajaran RM 50.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Seminggu 4 jam Selepas setiap aktiviti dilaksanakan Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada guru Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada guru berkenaan Menghadiri program Penilaian/Post Mortem

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3

: : : : : :

Pencerapan Berkala Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P Januari hingga Ogos Guru Matapelajaran Status/Pelan Kontigensi

Proses Kerja Pemberitahuan tarikh- tarikh pencerapan kepada guru matapelajaran pencerapan Penilaian/Post Mortem

Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Ketua Bidang Ketua Panitia Ketua bidang

Tempoh Sekali 2 kali Selepas semua pencerapan dilaksanakan