Carpon basa Sunda

Sora piriwit ditiup semu ngalengis. Rieg, karéta ngarieg, tuluy maju. Mimiti lalaunan, beuki lila ngagancangan. Yuswa ngarérét kana érloji. Tadi, barang mimiti indit, panceg tabuh genep isuk-isuk. Geuning lain ukur béja, enya wé ayeuna mah karéta téh tara ngarét. Mun taya halangan harungan, ku manéhna kaijir pidatangeun ka Jakarta téh kurang leuwih tabuh salapan. Kawasna bakal cukup, waktu keur nguruskeun urusan kantor. Jadi engké bakal bisa balik deui ka Bandung maké Parahiyangan anu berangkat jam lima soré ti Jakarta. Sajajalan Yuswa anteng neuteup téténjoan saluareun kaca jandéla. Kagareuwahkeun sotéh pédah wé aya budak ngora nu diuk di bangku hareupeun noél kana pingping lalaunan. “Punya api, pa?” cenah. Sakedapan Yuswa nelek-nelek budak ngora téa. Pakulitanana beunang disebut konar. Buukna modél punk-rock, pirang semu beureum. Duka bener asli duka pédah dicét. Ceulina dianting sabeulah. Papakéanana, ka luhurna kaos oblong hideung aya gambaran leungeun keur ngacungkeun jempol, curuk, jeung cinggir, bari jajangkung jeung jari manisna ditekuk. Sarérétan mah badis gambar tanduk banténg. Luhureun gambar leungeun téa aya tulisan Metalica ku warna beureum. Ari ka handapna, dicalana blue jeans belél, soéh palebah tuurna. Tapi sok sanajan kacirina rada nyéntrik ogé ari rengkuh-rengkuhna mah éta budak ngora téh sopan pisan. Kusiwel leungeun Yuswa ngaluarkeun zippo tina saku calana, tuluy diasongkeun bari dipangnyekéskeun. Si budak ngora téh ngarongkong nyeungeutkeun rokona, kelepus udud. “Makasih, pa,” pokna“Sama-sama,” walon Yuswa bari imut Sugan téh rék ngan sakitu. Horéng si budak ngora téh kalah terus ngajak ngobrol. “Mau ke Jakarta?” cenah. “Iya.” “Di Jakartanya di mana?” “Ah, cuma mau ke Tamrin, ada urusan kerjaan sedikit. Nanti soré juga pulang lagi.” Ti dinya mah der baé ngobrol ngalér ngidul. Malah mah nepi ka milu mangmikirankeun urusan nagara

” témbalna. “Sebetulnya nama yang bener sih Yoshua. atuh. Tapi kalo dengerin orang ngomong sih ngerti. Sanajan Bapa lain urang Sunda gé ayeuna mah geus asa jadi urang Sunda wé. Geus lila uplek mah kakara wéh silih tanya ngaran. “Baruk. Atuh da ari sugan téh…” “Cuman. “Émang aslinya dari mana?” ceuk meneer Oding bari ngarérét kana gondok laki Yuswa nu oyag sabot nyerebungkeun haseup. cekés diseungeut.” “Bet éléh ku Bapa. Kalo saya sih orang Sunda asli. Mereka kan cuman usil doang. “Saya Yuswa.” ceuk Yuswa rada mapanas.” ceuk Yuswa ngawalon panakon. Kalo temen-temen sih lebih suka manggil saya meneer Odink van Holland. naha?” “Abis dari kecil suka diajakin ngomong Indonésia melulu sih. émang meneer Oding punya darah Belanda?” ceuk Yuswa bari seuri. pa. abong kabiasaan.” ceuk si budak ngora téh samemeh ditanya.” “Saya Oding. “Ih. Gap kana roko jeung zippo.” meneer Oding mani rikat némpas omongan bari nyéréngéh. .” “Loh. Tuluy silih tanya wawuh ka si itu wawuh ka si ieu. tapi orang-orang lebih suka manggil saya Yuswa.sagala. geuning? Hanas ti tadi ngawangkong téh ku basa Indonésia. “Ah engga juga.”Itu kalo nama yang benernya. saya engga bisa bahasa Sunda. Haseupna ditiupkeun ka luhur mani nyerebung.