Anda di halaman 1dari 9

KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan Model Proses Kreatif

Model ini mempunyai empat fasa iaitu


Fasa Persediaan Fasa Imaginasi

Fasa Perkembangan
Fasa Tindakan

Fasa Persediaan
Bermula dengan proses pemerhatian sehingga analisis

Fasa Imaginasi
Penjanaan idea untuk mencari hubungkait

Fasa Perkembangan
Penambahbaikan terhadap hasil idea

Fasa Tindakan
Penilaian

Model Konstruktivisme Model Inkuiri Penemuan Model Membuat Keputusan Model Pembelajaran Berasaskan Masalah Model Pembelajaran Berasaskan Projek

Pembelajaran berdasarkan pengetahuan sedia ada

Pelajar membina pengetahuan sendiri Guru sebagai pemudah cara

Pelajar mencari maklumat dan pengetahuan sendiri

Melibatkan proses mengenalpasti ciri, membuat perbandingan dan mengkaji hubungan

Melibatkan situasi berkaitan kehidupan seharian Pelajar perlu memilih satu pilihan yang terbaik Contoh:
Mengenalpasti cara mengekalkan udara yang bersih Buat pilihan terbaik

Kaedah pembelajaran melalui proses penyelesaian masalah

Guru mengemukan masalah berkaitan kehidupan sebenar

Berfokuskan tugasan yang sistematik / terancang dalam jangka masa tertentu

Contoh:
Menghasilkan buku skrap / model