Anda di halaman 1dari 1

EDU 3107 BIMBINGAN & KAUNSELING 901025-14-5280

T4/S1 PEM 2

REFLEKSI TOPIK 8 Asas Kerjaya dan Memahami Diri Murid Topik ini adalah topik yang terakhir dalam subjek EDU 3107. Tajuk yang kelapan ini memberi fokus kepada murid tentang cara untuk membina gaya hidup yang baik. Seorang guru ataupun kaunselor perlu memberi pendedahan kepada semua murid tentang kepentingan meembina gaya hidup yang baik. Keadaan ini dapat membantu murid untuk merancang bentuk kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan mereka sekarang.