Anda di halaman 1dari 14

PROSEDUR PEMILIHAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2012/2013

LEPASAN STPM/SETARAF 1. DASAR PEMILIHAN 1.1


Dasar pemilihan Lepasan STPM/Matrikulasi/Asasi adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum.

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN

Dasar pemilihan Lepasan SPM/Setaraf Akan dilaksanakan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum Akan dilaksanakan

1.2

Dasar pemilihan Lepasan STAM adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum dan Pangkat Jayyid sebagai syarat minimum kemasukan ke IPTA. Dasar pemilihan Lepasan Diploma / Setaraf adalah mengikut over & above bilangan tempat yang disediakan tidak termasuk dalam Lepasan STPM/Matrikulasi/Asasi. Diploma feeder dan lulusan lain yang terus ke tahun dua dan seterusnya diuruskan oleh IPTA sendiri. BPKP JPT akan membuat penyelarasan dari segi bilangan unjuran ambilan dan pendaftaran. Bilangan tempat yang ditawarkan adalah tertakluk kepada kapasiti IPTA masing-masing.

1.3

Akan dilaksanakan

1.4

Telah dipersetujui

LEPASAN STPM/SETARAF 1.5 Lepasan Diploma untuk ke tahun satu peringkat Ijazah Pertama merupakan mengisi kekosongan yang ada setelah lulusan STPM dan Matrikulasi/Asasi diutamakan. Kriteria Pemilihan adalah seperti berikut :
i. ii. iii. iv. v. Pencapaian akademik dalam peperiksaan STPM/Setaraf; Pencapaian dalam aktiviti kokurikulum; Kombinasi mata pelajaran yang dimiliki bersesuaian dengan kursus dipohon; Gred mata pelajaran pengkhususan; untuk tujuan

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN Telah dipersetujui

1.6

Kriteria Pemilihan adalah seperti berikut:


i. ii. iii. Pencapaian akademik peperiksaan SPM/Setaraf; Pencapaian kokurikulum; dalam dalam aktiviti

Kombinasi mata pelajaran yang dimiliki bersesuaian dengan kursus dipohon; Gred mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan; Lulus temu duga / ujian kelayakan yang ditetapkan oleh IPTA bagi program-program yang memerlukan temu duga; Memenuhi syarat khas program seperti yang ditetapkan oleh sesebuah IPTA; Program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan; Bilangan tempat yang disediakan oleh IPTA.

Lulus temu duga / ujian kelayakan yang ditetapkan oleh IPTA bagi program-program yang memerlukan temu duga; Memenuhi syarat khas program seperti yang ditetapkan oleh sesebuah IPTA; Program pengajian mengikut keutamaan; pilihan pemohon

iv. v.

vi. vii. viii. ix.

vi.

Pencapaian akademik yang baik dalam peperiksaan SPM/Setaraf ;

vii. Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET) dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) ; dan viii.

LEPASAN STPM/SETARAF
x. Bilangan tempat yang disediakan oleh IPTA.

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN

Program Pendidikan i. Melepasi tahap minimum Ujian MEdSI (ISMP); ii. Lulus temu duga dan ujian khas yang ditetapkan (ISMP);

2. 2.1

PROGRAM PENGAJIAN PENDIDIKAN


Syarat Am permohonan bagi program Pengajian Pendidikan ini adalah seperti berikut:a. b. Terbuka sahaja. kepada Warganegara Malaysia

Akan dilaksankan

Pemohon hendaklah berumur tidak melebihi 30 tahun semasa mengemukakan permohonan. Pemohon perlu lulus Matematik di peringkat SPM. Pemohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal, dan berupaya mengikuti programprogram yang dirangka untuk kursus ini. Pemohon yang layak, wajib menduduki Ujian MedSI dan temuduga sebelum ditawarkan ke Program Pengajian Pendidikan di IPTA. Telah tamat pengajian dengan mendapat keputusan yang telah disahkan oleh Senat Universiti.

c. d.

e.

f.

LEPASAN STPM/SETARAF Pemohon dari feeder IPTA semester akhir yang memohon program Pendidikan perlu memohon melalui BPKP JPT. 3. 3.1 MARKAH AKADEMIK
Pemberian Markah Akademik 1) STPM Pemberian Markah Akademik berdasarkan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) bagi STPM seperti di bawah akan diguna pakai dalam pengiraan markah akademik:GRED A AB+ B BC+ C CD+ D F NILAI GRED 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN

Pemberian Markah Akademik Nilai gred mata pelajaran bagi tujuan pengiraan markah adalah seperti berikut: GRED

Sehingga Sesi Akademik 2009/2010

Mulai Sesi Akademik 2010/2011

NILAI

1A 2A
3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G

A+ A AB+ B C+ C D E G

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Markah Akademik bagi calon STPM ditentukan oleh PNGK. Empat (4) mata pelajaran terbaik sahaja (termasuk Pengajian Am) diambil kira bagi penyediaan PNGK. Gred dan Mata Nilai yang digunakan seperti ditetapkan;

LEPASAN STPM/SETARAF
2) MATRIKULASI i) Matrikulasi KPM

LEPASAN SPM/SETARAF Kaedah Pengiraan Markah Akademik 90 markah bagi 5 mata pelajaran utama. 30 markah bagi 3 mata pelajaran terbaik yang lain

STATUS PERLAKSANAAN

Markah Akademik atau PNGK bagi calon Matrikulasi KPM adalah berdasarkan 3 mata pelajaran bagi Aliran Sains dan Aliran Teknikal serta 4 mata pelajaran bagi Aliran Perakaunan;

Aliran Sains :

ii) Aliran Teknikal Markah Akademik atau PNGK bagi calon Aliran 90 markah dari 5 mata pelajaran berikut: i. Matematik Teknikal BMKPM adalah berdasarkan 3 ii. Matematik Tambahan daripada 4 mata pelajaran terbaik termasuk iii. Fizik Matematik. iii) PASUM Markah Akademik atau PNGK bagi calon PASUM adalah berdasarkan 3 daripada 4 mata pelajaran terbaik termasuk Matematik. iv) Asasi UiTM Markah Akademik atau PNGK bagi calon Asasi UiTM adalah berdasarkan kaedah yang digunakan oleh UiTM (diterima mengikut face value)

iv. v.

Kimia Biologi atau salah satu dari mata pelajaran berikut: Pengajian Kejuruteraan Awam/ Elektrik & Elektronik/ Mekanikal/ Reka Cipta/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Pertanian/ Teknologi Maklumat/ Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Pengetahuan Sains Sukan / Pengurusan Makanan 3 mata

dan 30 markah daripada pelajaran terbaik yang lain.

LEPASAN STPM/SETARAF

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN

3) STAM Aliran Sastera : Pangkat STAM telah ditentukan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) 90 markah dari 5 mata pelajaran berikut: seperti berikut :i. Bahasa Melayu ii. Matematik iii. Sains GRED PANGKAT MARKAH iv. Sejarah Mumtaz 1 4.00 v. Pendidikan Islam atau salah Jayyid Jiddan 2 3.00 satu mata pelajaran berikut : Jayyid 3 2.00 Pendidikan Syariah Islamiah Makbul 4 1.00 (gagal) / Pengajian Al-Quran & Rasib 5 0.00 (gagal) AsSunah / Pengetahuan Moral Bagi STAM, kaedah pengiraan merit adalah 90% akademik dan 10% kokurikulum Markah bagi Pangkat STAM telah diselaraskan oleh pihak BPKP JPT dan BPM bagi penyediaan markah akademik 90% 4. 4.1 PENENTUAN ALIRAN Bagi Kategori STPM dan Diploma/Setaraf Permohonan dibahagikan kepada dua (2) Akan dilaksanakan Penentuan aliran adalah berdasarkan maklumat aliran iaitu : kategori yang dimasukkan oleh pemohon semasa mengemukakan permohonan Aliran Sains kemasukan ke IPTA. Aliran Sastera

LEPASAN STPM/SETARAF

LEPASAN SPM/SETARAF
Penentuan aliran calon adalah berdasarkan kriteria berikut:-

STATUS PERLAKSANAAN

a) Aliran Sains Penentuan aliran bagi sains ialah calon mengambil mana-mana EMPAT (4) daripada LIMA (5) mata pelajaran berikut: i. Matematik ii. Matematik Tambahan iii. Fizik iv. Kimia v. Biologi atau mata pelajaran berikut; Pengajian Kejuruteraan Awam/ Elektrik & Elektronik/ Mekanikal/ Reka Cipta/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Pertanian/ Teknologi Maklumat/ Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Pengetahuan Sains Sukan/ Pengurusan Makanan b) Aliran Sastera Calon yang tidak memenuhi komponen Aliran Sains secara automatik dimasukkan ke Aliran Sastera.

LEPASAN STPM/SETARAF 5. 5.1


MARKAH KOKURIKULUM

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN

Markah kokurikulum 10% bagi calon sekolah tahun semasa Lepasan STPM dan STAM akan diselaraskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ia akan dibekalkan kepada BPKP JPT untuk padanan dengan markah akademik 90%.

5.1.1 Markah kokurikulum 10% bagi calon sekolah tahun semasa Lepasan SPM akan diselaraskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ia akan dibekalkan kepada BPKP JPT untuk padanan dengan markah akademik 90%. 5.1.2 Markah kokurikulum 10% bagi calon sekolah bukan tahun semasa Lepasan SPM akan dikira berdasarkan purata 2 daripada 4 bidang yang terbaik. (termasuk Program Latihan Khidmat Negara- PLKN)

Akan dilaksanakan

5.2

Markah kokurikulum 10% bagi pelajar Lepasan Matrikulasi / Asasi akan diselaraskan oleh institusi masing-masing iaitu Kolej Matrikulasi akan diselaraskan oleh Bahagian Matrikulasi, KPM, Asasi UiTM diselaraskan oleh Pusat Asasi UiTM dan Asasi UM diselaraskan oleh PASUM. Data ini akan dibekalkan kepada BPKP JPT untuk pemadanan dengan markah akademik 90%.

5.2.2 Akan dilaksanakan Bagi calon persendirian SPM dan pemohon kategori B, C dan D markah kokurikulum adalahberdasarkan maklumat kokurikulum yang diisi semasa mengemukakan permohonan. 5.2.3 Markah kokurikulum dikira berdasarkan purata 2 daripada 3 bidang yang terbaik. (tidak termasuk Program Latihan Khidmat Negara- PLKN)

LEPASAN STPM/SETARAF 5.3 5.3.1 Markah kokurikulum 10% bagi pemohon persendirian lepasan STPM, STAM dan Diploma/Setaraf adalah diisi sendiri oleh pemohon semasa mereka mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA melalui Aplikasi Dalam Talian. 5.3.2 Markah kokurikulum dikira berdasarkan purata dua (2) daripada empat (4) bidang yang terbaik. (termasuk Program Latihan Khidmat Negara- PLKN) dengan markah 10%. 6. 6.1 MARKAH MERIT 6.1.1 Markah Merit adalah kombinasi 90% pencapaian akademik dan 10% markah kokurikulum. Markah Merit = Markah Akademik + Markah Kokurikulum

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN Akan dilaksanakan

6.1.1 Markah Merit adalah kombinasi 90% pencapaian akademik dan 10% markah kokurikulum. Markah Merit = Markah Akademik + Markah Kokurikulum 6.1.2 Contoh Pengiraan Merit bagi program pengajian Lepasan SPM/Setaraf di Lampiran 3A(ii)

6.1.2 Contoh Pengiraan Merit bagi program pengajian Lepasan STPM/Setaraf di Lampiran 3A(i)

LEPASAN STPM/SETARAF 7. 7.1 PENYEDIAAN MERIT RANKING Merit calon dikira dengan Markah Akademik (90%) dan Markah Kokurikulum (10%). Markah penuh merit calon ialah 100%. Senarai Merit calon disusun mengikut markah tertinggi (100%) hingga ke bawah.

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN

Merit calon dikira dengan Markah Akan dilaksanakan Akademik (90%) dan Markah Kokurikulum (10%). Markah penuh merit calon ialah 100%. Senarai Merit calon disusun mengikut markah tertinggi (100%) hingga ke bawah.

7.2

Penyediaan ranking/susunan merit :-

Susunan Merit (ranking) disediakan Akan dilaksanakan berdasarkan Markah Akademik (90%) STPM / Matrikulasi KPM / PASUM / Asasi dan Markah Kokurikulum (10%). UiTM Jika masih tie jumlah Gred A+ Markah Akademik (90%) dan Markah diperoleh diambil kira ; Kokurikulum (10%). Jika masih tie jumlah markah Jika masih tie PNGK diambil kira akademik diambil kira ; Jika masih tie pencapaian purata gredgred kertas diambil kira Jika masih tie jumlah kokurikulum diambil kira ; dan markah Jika masih tie jumlah markah kokurikulum diambil kira ; Jika masih tie jumlah Gred A (A+, A dan A-) yang diperoleh pemohon akan diambil kira ; Jika masih tie ranking disusum mengikut susunan pencapaian mata pelajaran berikut :-

Jika masih tie ranking disusun mengikut pencapaian 5 mata pelajaran utama mengikut aliran di peringkat SPM.

LEPASAN STPM/SETARAF

LEPASAN SPM/SETARAF Aliran Sains : Matematik Tambahan, Fizik, Kimia Aliran Sastera : Matematik, Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu. Gred A+ dijadikan indikator pertama jika pelajar mempunyai markah merit yang sama. Justeru nilai A+ adalah bersamaan dengan nilai 1. Gred A yang merangkumi A+, A dan Ajuga dijadikan indikator penyusunan merit calon jika berlaku `tie.

STATUS PERLAKSANAAN

7.3

Penyediaan Ranking STAM

a. Disusun markah merit berdasarkan markah akademik (90%) dan markah kokurikulum (10%); b. Disusun mengikut (PNGK); susunan pangkat STAM

c. Jika berlaku tie markah STAM akan digunakan; d. Jika masih tie markah kokurikulum digunakan; dan e. Jika masih tie markah 10 mata pelajaran mengikut keutamaan digunakan

LEPASAN STPM/SETARAF 7.4 Sepuluh (10) mata pelajaran STAM mengikut keutamaan adalah seperti berikut :i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. 8. 8.1 Hafiz Al-Quran dan Tajwid Fiqh Tauhid dan Mantiq Tafsir dan Ulumuhu Hadis dan Mustolah Nahu dan Sarf Insya dan Mutalaah Adab dan Nusus Arudh dan Qafiyah Balaghah

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN Akan dilaksanakan

PEMILIHAN LEPASAN DIPLOMA/ SETARAF Semua permohonan dan pemilihan bagi Pemohon kategori C dan D pemilihan Akan dilaksanakan kemasukan ke Kategori kelayakan setaraf (E dan dibuat oleh pihak IPTA dan senarai calon F) hanya melalui BPKP JPT sahaja. jaya disahkan semasa Mesyuarat Pemilihan Bersama (MPB).
8.2.1 Hanya pemohon Lepasan Diploma/Setaraf yang tamat pengajian pada tarikh tutup permohonan dan mempunyai keputusan sahaja yang layak untuk kemasukan ke IPTA. 8.2.3

8.2

Maklumat ini turut dinyatakan di dalam iklan permohonan kemasukan Ke IPTA.

LEPASAN STPM/SETARAF 8.2.4 Sistem akan tandakan (*) bagi calon yang sedang belajar. 8.3
Pemilihan bagi Lepasan Diploma/Setaraf akan dilaksanakan oleh IPTA. Dasar pemilihan adalah seperti berikut: i. Bagi Diploma feeder dan lulusan lain yang terus ke tahun dua dan seterusnya diuruskan oleh IPTA sendiri. BPKP JPT akan membuat penyelarasan. Bilangan tempat yang ditawarkan adalah bergantung pada kapasiti IPTA masing-masing. Bagi Lepasan Diploma untuk ke tahun satu peringkat Ijazah Pertama merupakan mengisi kekosongan yang ada setelah lulusan STPM dan Matrikulasi/Asasi diutamakan. Pemilihan dibuat over & above dan perlu dimaklumkan kepada BPKP JPT; Calon mesti memenuhi Syarat Am dan Khas program pengajian yang telah ditetapkan oleh IPTA; Data calon yang telah dipilih melalui Mesyuarat Aplikasi Dalam Talian dihantar ke IPTA untuk semakan; Pengesahan calon Pemilihan Bersama; melalui Mesyuarat

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN

Akan dilaksanakan

ii.

iii. iv.

v.

vi. vii.

Pemilihan Kemasukan ke IPTA hanya dilaksanakan hanya dalam pilihan sahaja.

LEPASAN STPM/SETARAF
viii. Sistem Mesyuarat Pemilihan Bersama (EFMPB) digunakan bagi membuat pemilihan secara bersistem bagi melancarkan proses pemilihan calon di mana ia dapat menjimatkan masa. Sistem pemilihan awal (prapemilihan berkomputer) dilakukan di mana 100% daripada bilangan tempat yang disediakan di prajayakan bagi semua program pengajian. Proses pertimbangan setara bagi pemohon yang menyatakan persetujuan untuk menerima tawaran di luar empat (4) pilihan program pengajian (konsolidasi).

LEPASAN SPM/SETARAF

STATUS PERLAKSANAAN

ix.

x.

8.4

Pemilihan calon jaya bagi Lepasan Diploma/Setaraf dilaksanakan oleh IPTA melalui Sistem Mesyuarat Pemilihan Bersama Melalui Laman Web (EFMPB) IPTA dikehendaki menyemak dengan teliti kelayakan calon dan memastikan dengan betul kelayakan berkenaan menepati syarat yang telah ditetapkan. Ini adalah untuk mengelakkan calon tidak digugurkan selepas Mesyuarat Pemilihan Bersama serta untuk memastikan tiada pertindihan tawaran kepada calon. Telah dipersetujui. dilaksanakan Akan

8.5