Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk Masa Tingkatan Bilangan murid: Hasil Pembelajaran

: Sejarah : Perjuangan Rakyat Ke Arah Kemerdekaan Tanah Air : Pemerintahan Jepun Di Tanah Melayu : Pemerintahan Jepun : 8.30 9.30 pagi :3 : 20 orang

Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat: 1. Membandingkan suasana kehidupan pada zaman pendudukan Jepun dengan zaman pendudukan Brtish. (Pengetahuan) 2. Berupaya membuat buku skrap tentang perjuangan tokoh-tokoh tanah air yang menentang Jepun. (Kemahiran) 3. Memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara.(nilai)

Ringkasan isi kandungan 1. Memberi penjelasan tentang dasar pemerintahan Jepun. Penerapan Nilai Murni 1. Hormat-menghormati 2. Taat setia kepada raja dan negara

Unsur Patriotisme 1. Bersemangat setia negara 2. Cinta akan Raja dan negara Pengetahuan Sedia Ada Murid pernah mendengar tentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak Bahan bantu mengajar Bil 1 2 3 4 5 Sumber Kertas mahjong Kotak LCD / Laptop Peta Malaysia Buku teks Kuantiti - 10 keping - 1 buah - 1 biji / 1 buah - 1 keping - 20 buah

Kemahiran Generik KB MI : Mendengar, menulis dan Memerhati. : Linguistik, Intrapersonal, Interpersonal, Visual/Ruang dan Kinestetik.

KBF : Mengklasifikasi, Menjana Idea, Mencirikan, Menilai

Pendekatan Kaedah/ Teknik/ Strategi Pendekatan Koperatif Pendekatan kolaboratif Teknik lakonan

Catatan, Nilai Prosedur Pelaksanaan Kemahiran Generik Murni dan Sumber P&P Set Induksi (5 Minit) 1. Guru memaparkan tayangan video tentang orang Jepun dari *youtube. 2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang video tersebut. 3. Guru mengukuhkan jawapan dengan mengaitkan situasi tersebut dengan tajuk pelajaran hari ini. TPK : Visual/Ruang Linguistik KBF : Menjana idea Sumber P&P - lcd/laptop - video KB : Memerhati/ Mendengar

* http://www.youtube.com/watch?v=AuDsgdQN- Intrapersonal uc&feature=rellist&playnext=1&list=PL0821033 B95795951 Langkah 1 (5 minit) 1. Murid diminta melihat slaid power point tentang pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. 2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang pemerintahan Jepun dan reaksi rakyat terhadap pemerintahan Jepun. 3. Guru melekatkan *peta Malaysia di papan putih. 4. Guru secara rawak memanggil murid untuk melebalkan arah kedatangan orang Jepun ke Tanah Melayu di peta tersebut. * peta Malaysia (lampiran 1) 5. Murid melekatkatkan tanda anak panah yang terdapat di kotak. 6. Guru mengukuhkan jawapan murid. Langkah 2 (15 minit) 1. Guru membahagikan murid kepada pasangan. 2. Guru menyuruh setiap pasangan untuk membincang dan menyenarai kesan KB : Mendengar / Memerhati / KBF : Mencirikan/ Mengklasifikasi Sumber P&P - mahjong KB : Mendengar/ Memerhati KBF : Mencirikan Nilai Murni TPK : Linguistik Visual/Ruang - hormatmenghormati Unsur Patriotisme - menghargai jasa pemimpin Negara Sumber P&P - slaid power point - peta Malaysia

REFLEKSI :

Lampiran 1