Anda di halaman 1dari 10

KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

1. NORMATIF GOL. MATA PELAJARAN KELAS X 0 XI 10 XII 14

NO. 1

NAMA / NIP M.Mas'ud,S.Ag NIP.19570131 198603 1 008 Chuni Masrokah, S.PdI NIP. 19800501 200901 2 011 Ria Risnawati, S.PdI NIP. Endang Sulistyani, S.Pd.I NIP. Drs. Endyk Sunardi NIP.19580520 198403 1 011 Dra.Mamik Irawati NIP.19630428 198703 2 005 Nur Endah Wahyuni,S.Pd NIP. Ibnu Kholis, S.Pd NIP. 19751115 200901 1 004 Pujiati, S.Pd NIP. 19791020 200801 2 023 Supriadi, S.Pd NIP. 19670527 200801 1 006 Dian Dwi Setiyoso,S.Pd NIP.19790803 200604 1 017

RUANG IV/b Pend.Agama

JML

KET.

24 2 III/a Pend.Agama 16 8 0 24 3 Pend. Agama Lingkungan Hidup Pend. Agama 0 6 10 16 4 8 0 0 8 5 IV/b Bhs. Indonesia 14 0 12 26 6 IV/b Bhs. Indonesia 2 6 6 14 7 Bhs. Indonesia 10 0 9 19 8 III/a Bhs. Indonesia 0 16 9 0 25 9 III/a Olahraga/Penjas 0 10 14 24 10 III/a Olahraga/Penjas 24 0 0 0 24 11 III/b Olahraga/Penjas 0 14 10 24

NO. 12

NAMA / NIP Suprapti, S.Pd NIP. 19630801 198903 2 010 Sustiyah,S.Pd NIP. 19621228 198903 2 011 Suyoto, S.Pd NIP. 19640410 199403 1 009 Dra.Srianggarini NIP. 19620911 200801 2 001 Tri Wiyono NIP. -

GOL.

RUANG IV/a PPKn

MATA PELAJARAN

KELAS X 12 XI 0 XII 12

JML

KET.

24 13 IV/a PPKn 2 12 10 24 14 III/b PPKn 8 2 2 12 15 III/b PPKn IPS Seni Budaya 2 2 16 10 14 16 2 10 28 2. ADAPTIF GOL. MATA PELAJARAN KELAS X 0 XI 12 0 4 0 20 0 4 XII 15 0 20 0 0 0 0 0 0

NO. 1

NAMA / NIP Mujiatun,S.pd NIP. 19630307 198903 2 005 Syamsudin, S.Pd. NIP. 19710501 200604 1 020 Muji Lestari, S.Pd. NIP. 19720318 200604 2 009 Widiastuti,S.Pd (BIG) NIP. 19701221 200701 2 011 Ribut Suci Astuti, S.Pd NIP. 19791106 200801 2 021 Wiwik Yulianto,S.Pd NIP. 19700705 200701 1 044

RUANG IV/b. Bhs.Inggris

JML

KET.

27 2 III/b Bhs.Inggris 0

24

III/b

Bhs.Inggris

24

III/b

Bhs.Inggris

20

24 5 III/b Bhs.Inggris 24 0 0 24 6 III/b Bhs.Inggris 4 20 24

NO. 7

NAMA / NIP Sri Utami Cahyorini,S.Pd NIP. Dra.Rukmini NIP. 19620921 198903 2 006 Nugrahini Rukmi Kardono NIP.19611113 198512 2 001 Titik Sugiarti,S.Pd. NIP. 19610412 198903 2 003 Nuryazid Muhibah, S.Pd, NIP.19751122 200604 2 011 Agus Subagyo,S.Pd NIP. 19700805 200801 1 027 Anita Nur Apriyani,S.Pd NIP. 19820626 200901 2 003 Drs. Djulas Diono NIP. 19630617 198903 1 012 M.Malik,S.Pd NIP. 19690313 200501 1 007 Puguh Purwanto NIP. 19610718 200701 1 007 Deny Magna Anugerah,S.Kom NIP. 19830110 201001 1 021 Dwi Lestari, S.Pd NIP. Lyssa Sustiningsih, S.Pd NIP. -

GOL.

RUANG Bhs.Inggris KKPI IV/b.

MATA PELAJARAN

KELAS X 8 12 XI 4 8 0 0 12 XII 5

JML

KET.

25 8 Matematika 15 0 0

27

IV/b.

Matematika

15

27 10 IV/a Matematika 6 6 0 12 11 III/b Matematika 0 9 15 24 12 III/a Matematika 0 9 15 24 13 III/a Matematika 3 15 0 18 14 IV/b. IPA 24 4 0 28 15 III/c IPA Anatomi Fisiologi IPA 0 8 0 4 0 16 24 0 36 16 II/d 0 16 17 III/a KKPI 0 2 25 27 18 19 KKPI IPS Lingkungan Hidup 4 4 8 6 0 2 0 10 0 0 14

NO. 20 21 22

NAMA / NIP Santi Ratnasari NIP. Novyan Dwi Herlambang,S.Pd NIP. Drs.Sugeng Mulyono NIP. 19611230 198903 1 010 Watoyo,S.Pd NIP. 19690225 200501 1 006 Erna Sri Rahayu, S.Pd. NIP. 19760328 200604 2 013 Rini Andriastuti, S.Pd NIP. -

GOL.

RUANG IPS Lingkungan Hidup IPS KKPI IV/a IPS

MATA PELAJARAN

KELAS X 2 2 0 4 4 XI 2 4 0 6 6 XII 0 0 4 0 18

JML

KET.

12 14

28 23 III/b Kewirausahaan 0 12 12 24 24 III/b Kewirausahaan Komunikasi PJ Kewirausahaan 0 8 24 14 10 32 25 0 0 24 3. PRODUKTIF J ASA BOGA GOL. MATA PELAJARAN KELAS X XI 21 XII 13 0 7

NO. 1

NAMA / NIP Dra.Sri Putri Insani NIP.19670327 199512 2 002 Agung Tisnawati, S.Pd. NIP.19640508 198903 2 011 Widaryati,S.Pd NIP. 19760218 200312 2 007 Yayuk Sakti,S.Pd NIP 19760620 200501 2 011 Hermin Lestari,S.Pd NIP. 1972112 200604 2 021

RUANG IV/a Prduktif Tata Boga

JML

KET.

34

IV/a

Prduktif Tata Boga

19

33 3 III/c Prduktif Tata Boga 10 14 10 34 4 III/c Prduktif Tata Boga 9 7 9 25 5 III/b Prduktif Tata Boga 28 7 0 35

NO. 6

NAMA / NIP Widi Astuti,S.Pd NIP. 19720303 200604 2 017 Suci Rahayu,S.Pd NIP. 19770112 200604 2 015 Sri Nuryati,S.Pd NIP. 19690728 200701 2 012 Wiwin Darmanti, S.Pd NIP. 19840606 200901 2 003 Nuraini NIP. Rahma Oktavia Trianitasari NIP. -

GOL.

RUANG III/b Prduktif Tata Boga

MATA PELAJARAN

KELAS X 0 XI 7 XII 27

JML

KET.

34 7 III/b Prduktif Tata Boga 0 14 20 34 8 III/b Prduktif Tata Boga 24 7 0 21 0 0 0 0

31

III/a

Prduktif Tata Boga

12

33 10 Prduktif Tata Boga 5 0 0 11 0 22 0 0 0 0 0 3 3 13 Nila Darmayanti, S.Pd NIP. Prduktif Tata Boga 5 6 6 17 4. NO. 1 PRODUKTIF PATISERI NAMA / NIP Diesty Wahyuningsih,S.Pd NIP. 19681201 200701 2 021 Eko Rahayuningsri,S.Pd NIP. 19740929 200604 2 021 Nazula Saida Rohma,S.Pd NIP. 19770516 200604 2 020 GOL. RUANG III/b Prduktif Tata Boga MATA PELAJARAN KELAS X 10 XI 14 XII 8 JML KET.

27

11

Prduktif Tata Boga

14

25

12

Dra.Agustina, M.Pd NIP. 19660817 199103 2 012

IV/b

Pengantar Akuntansi

32 2 III/b Prduktif Tata Boga 13 6 10 29 3 III/b Prduktif Tata Boga 3 14 14 31

5.

PRODUKTIF BUSANA BUTIK GOL. MATA PELAJARAN RUANG IV/b Produktif Busana KELAS XI 7

NO. 1

NAMA / NIP Dra.Selasih Rini NIP.19580917 198603 2 006 Sri Suharmi,S.Pd NIP. 19521117 197603 2 002 Dra.Nunung Sri Anggarwati NIP. 19680508 199412 2 002 Dra.Siti Margiyani NIP. 19660129 199503 2 001 Musripah,S.Pd NIP. 19690723 199503 2 006 Dra.Dwi Retno Yuni I NIP. 19660624 199603 2 003 Panca Sadini,S.Pd NIP.19651030 199303 2 006 Dra.Wiwik Wijiutami NIP. 19670205 199512 2 003 Suhartini,S.Pd NIP. 19680525 199703 2 004 Endah Susilowati,S>pd NIP. 19711126 199802 2 003 Anjar Mudaini,S.Pd NIP. 19710805 200312 2 006 Septyany,S.Pd NIP. 19780926 200604 2 017

X 9

XII 9

JML

KET.

25 2 IV/b Produktif Busana 17 0 9 26 3 IV/a Produktif Busana 18 8 28 4 IV/a Produktif Busana 0 17 7 24 5 IV/a Produktif Busana 12 9 6 27 6 IV/a Prodoktif Busana 13 17 0 30 7 IV/a Prodoktif Busana 13 0 0 7 0 9 15 0 0 15 0 0 15

28

IV/a

Prodoktif Busana

27

IV/a

Prodoktif Busana

26 10 IV/a Prodoktif Busana 9 0 0 3 15 0 0 17

24

11

III/c

Prodoktif Busana

26 12 III/b Prodoktif Busana 8 6 11 25

NO. 13

NAMA / NIP Yuni Dwi Irawati,S.Pd NIP. 19790605 200604 2 050 Giri Widiastuti NIP. 19751228 200901 2 003

GOL.

RUANG III/b Prodoktif Busana

MATA PELAJARAN

KELAS X 11 XI 0 XII 15

JML

KET.

26 14 III/a Prodoktif Busana 9 18 0 27 15 Dra.Agustina, M.Pd NIP. 19660817 199103 2 012 IV/b Pengantar Akuntansi 1 1 0 2 6. PRODUKTIF TATA KECANTIKAN KULIT GOL. MATA PELAJARAN KELAS X 10 XI 14 0 5 XII 0 0 0 0

NO. 1

NAMA / NIP Mugiarti NIP.19640410 199601 2 001 Herdina Purnaniwulan, S.Pd NIP. 19880731 201101 2 009 Dewani Endra Yanti, S.Pd NIP. 19841225 201101 2 014 Rani Nurwidya, S.Pd NIP. 19880525 201101 2 016 Maslikah, S.Pd NIP. Sri Ekowati, S,Pd, NIP. Fadilah Churosofa NIP. Anjar A Farika NIP. Krisnawan Wuriadi,S.Pd NIP. -

RUANG IV/a Prod. Kec. Kulit

JML

KET.

24

III/a

Prod. Kec. Kulit

0 0 6 0 10 0 0 6 18 0

5 10 0 16 0 22 32 0 16 0 0 7 0 16 5 5 9 0 9 24 0 0 2

III/a

Prod. Kec. Kulit

III/a

Prod. Kec. Kulit

5 7 8 9

Prod. Kec. Kulit Prod. Kec. Kulit Prod. Kec. Kulit Prod. Kec. Kulit

31 27 31

10

Prod. Kec. Kulit Seni Budaya

10 8

36

NO. 11 12

NAMA / NIP Leni Widyaningsih,S.Pd NIP. Hapshalita Dhestika M NIP. -

GOL.

RUANG Prod. Kec. Kulit Prod. Kec. Kulit

MATA PELAJARAN

KELAS X 0 12 XI 17 0 0 XII 16 0 0

JML

KET.

33 12

7.

PRODUKTIF TATA KECANTIKAN RAMBUT GOL. MATA PELAJARAN KELAS X 16 XI 0 XII 10

NO. 1

NAMA / NIP Slamet Rianto,S.Pd NIP. 19650719 198803 1 010 Dra.Dian Nurul Widijati NIP. 19650128 198903 2 010 Herdina Purnaniwulan, S.Pd NIP. 19880731 201101 2 009 Dewani Endra Yanti, S.Pd NIP. 19841225 201101 2 014 Sri Ekowati, S,Pd, NIP. Vitaria Widiastuti, S.Pd NIP. Deni Oktorini, SE, S.Pd NIP. Maslikah, S.Pd NIP. Lintang Kartikasari NIP. Hapshalita Dhestika M NIP. -

RUANG IV/b Prod. Kec. Rambut

JML

KET.

26 2 IV/b Prod. Kec. Rambut 20 6 0 26 3 III/a Prod. Kec. Rambut 8 0 0 0 6 8 8 0 10 0 0 20 28 0 10 10 16 0 20 0 20 0 0 14 6 9 0 0 0 0 0 30 10 34 Prod. Kec. Rambut 0 6 31 28 28 30 Prod. Kec. Rambut

III/a

Prod. Kec. Rambut

5 6 7 8 9 10

Prod. Kec. Rambut Prod. Kec. Rambut Prod. Kec. Rambut

Prod. Kec. Rambut

6.

PRODUKTIF AKOMODASI PERHOTELAN GOL. MATA PELAJARAN KELAS X 6 XI 14 XII 10

NO. 1

NAMA / NIP Rina Kuntari NIP.19681016 199203 2 006 Zuina Iftida, S.Pd NIP. 19730812 200604 2 026 Wijana Bangkit W,SST.Par NIP. A. Erry Fauriantoko, A.Md NIP. -

RUANG III/d Produktif AP

JML

KET.

30 2 III/a Produktif AP 10 10 10 30 3 Produktif AP 8 8 12 28 4 Produktif AP 6 6 7 MUATAN LOKAL GOL. MATA PELAJARAN KELAS X 2 XI 6 XII 8

NO. 1

NAMA / NIP Kristina, SE, S.Pd NIP. Titah Swastikaningrum S.Pt NIP. Rendra Priadiwirawan, S.Pd NIP. -

RUANG Bhs. Mandarin

JML

KET.

16 2 Lingkungan Hidup 10 6 0 16 3 Lingkungan Hidup 4 12 0 16 8 BIMBINGAN KONSELING GOL. RUANG IV/b MATA PELAJARAN BK KELAS X XI XII V

NO.

NAMA / NIP

JML 42

KET. 381

Tri Wahyuni,S.Pd NIP.19640427 19890303 2 008

NO. 2

NAMA / NIP Dra. Inti Rojanah NIP. 19610305 200701 2 002 Mayla Susaniesia,S.Psi NIP. -

GOL.

RUANG III/b BK

MATA PELAJARAN

KELAS X XI V XII

JML 48

KET. 419

BK

48

434

Tulungagung, 9 Juli 2012 Kepala UPTD

Dra.AGUSTINA, M.Pd Pembina NIP. 19660817 199103 2 012