Anda di halaman 1dari 3

STANDARD PRESTASI KHB TINGKATAN 2

TOPIK / BAB
DESCRIP TOR BAB 1 REKA BANTUK DAN PENGHASILAN PROJEK B1D1 B1D1E1 B1D1E2 B2D1 B3D1 B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2 B4D1 B5D1 B6D1 BAB 2 ELEKTRONIK B1D2 B2D2 B3D2 B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 B3D2E2 B4D2 B4D2E1 Menyatakan empat simbol komponen elektronik Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya. Membaca nilai satu peringtang tetap dengan tepat Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur B4D1E1 B5D1E1 B6D1E1 Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya. Menyediakan jadual kerja Menghasilkan projek reka bentuk Menghasilkan projek reka bentuk mengikut prosedur Menghasilkan projek reka bentuk dengan daya usaha Menghasilkan projek reka bentuk dan melahirkan idea baharu sebagai nilai tambah EVIDEN CEN

CATATAN

BAB 3 LUKISAN TEKNIK B1D3 B2D3 B3D3 B4D3 B5D3 B1D3E1 B2D3E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D3E1 Menyatakan empat alatan lukisan teknik. Menerangkan empat alatan tangan lukisan teknik dari segi fungsinya. Melukis unjuran ortografik. Melukis unjuran ortografik mengikut prosedur Melukis unujuran ortografik menggunakan alatan dan prinsip yang betul dengan daya usaha

BAB 4 MASAKAN B1D4 B1D4E1 B1D4E2 B1D4E3 B2D4 BAB 5 TANAMAN HIASAN B1D5 B1D5E1 B1D5E2 BAHAGIAN PILIHAN 4 BAB 1 PENUBUHAN DAN PENGENDALIA N PERNIAGAAN B1D7 B2D6 B1D7E1 B2D6E1 B2D6E2 BAB 2 KEUSAHAWA NAN B1D8 B2D7 BAB 3 SIMPAN KIRA B1D9 B1D9E1 B1D9E2 B2D8 B2D9 B2D8E1 B2D9E3 B2D9E2 B3D4 B3D4E1 B3D4E2 Menyatakan dua jenis aset. Menyatakan dua jenis liabiliti. Mengelaskan aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasi dan belanja. Menyatakan dua prinsip catatan bergu. Menerangkan secara lisan atau bertulis empat syarat bayaran angkutan. Merekod 15 urusniaga tunai mengikut sistem catatan bergu. Merekod 10 urusniaga kredit mengikut sistem catatan bergu. B1D8E1 B2D7E1 Menyatakan lima agensi kerajaan yang membantu usahawan. Menerangkan dua agensi kerajaan dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan. Menyatakan empat jenis bantuan perniagaan. Menerangkan empat jenis bantuan perniagaan dari segi kepentingannya. Membezakan tiga ciri perbankan Islam dan perbankan Konvensional. Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan. Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula. B2D4E1 Menyatakan lima faktor penting dalam merancang menu. Menyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap. Menyatakan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap. Menerangkan lima adab sopan semasa makan.

B3D4E3 B4D4 B4D4E1 B4D4E2 B4D4E3 B5D4 B5D4E1 B5D4E2 BAB 4 PENGELUARA N B2D10 B2D10E1

Merekod 15 urusniaga ke dalam buku tunai dua ruangan. Merekod 15 urusniaga tunai mengikut prosedur. Merekod 10 urusniaga kredit mengikut prosedur.

Merekod 15 urusniaga tunai dengan daya usaha. Merekod 10 urusniaga kredit dengan daya usaha.

Menerangkan secara lisan atau bertulis empat daripada pengertian berikut iaitu pengeluaran, permintaan, pengkhususan, ekstraktif, perkilangan, pembinaan dan perkhidmatan. Menerangkan secara lisan atau bertulis dua daripada kos berikut iaitu kos bahan, kos upah dan kos overhed.

B2D10E2