Anda di halaman 1dari 1

DAMAI SEJAHTERA DARI TUHAN Allah Sumber Damai Sejahtera 1.

2 Tesalonika 3:16 Dan Ia, Tuhan damai sejahtera,kiranya mengaruniakan damai sejahteraNya terus-menerus, dalam segala hal, kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. 2.Bilangan 6:26 TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 3.Yesaya 26:12 Ya TUHAN, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kematian Allah memberikan damai sejahtera 4.Efesus 2:15 sebab dengan mati-Nya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, UNTUK SIAPA DAMAI SEJAHTERA? Bagi semua orang yang hidup dalam Kristus 5.Efesus 2:17 Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang "jauh" dan damai sejahtera kepada mereka yang "dekat ", 6.Yesaya 57:19 Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat-firman Tuhan-Aku akan menyembuhkan dia! Bagi mereka yang dibenarkan karena iman 7.Roma 5:1 Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi manusia yang berkenan kepadaNya 8.Lukas 2:14 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadaNya. Damai sejahtera tidak bagi orang fasik 9.Yesaya 48:22 Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik! firman Tuhan Bagi mereka yang hatinya teguh 10.Yesaya 26:3 Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadaMulah ia percaya. BAGAIMANA MENDAPATKAN DAMAI SEJAHTERA Mengerti dan memahami apa yang diperlukan 11.Lukas 19:42 kata-Nya: "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu! Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Mengenal Kristus 12.II Petrus 1:2 Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Memperhatikan perintah Tuhan 13.Yesaya 48:18 Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, Hidup dalam kebenaran 14.Yesaya 32:17 Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Berdoa 15.Filipi 4:6-7 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melakukan kebenaran yang kita terima 16.Filipi 4:9 Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.

MENGAPA DAMAI SEJAHTERA PENTING Damai sejahtera adalah buah roh 17.Galatia 5:22 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Damai sejahtera adalah kehendak Allah 18.I Korintus 14:33 Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 19.Roma 8:6 Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah esensi kerajaan Allah 20. Roma 14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.

FUNGSI DAMAI SEJAHTERA KRISTUS Memerintah hati kita 21. Kolose 3:15 Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Memelihara kesatuan Roh 22.Efesus 4:3 Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera: Untuk saling membangun 23.Roma 14:19 Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. NASIHAT UNTUK HIDUP DALAM DAMAI SEJAHTERA 24.2 Korintus 13:11 Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku! Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera; maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu! 25.Kisah 10:36 Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. DAMAI SEJAHTERA ADALAH JANJI ALLAH BAGI UMATNYA Damai sejahtera di dalam pergumulan 26.Yohanes 14:27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 27.Yesaya 60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Damai sejahtera di dalam penganiayaan 28.Yohanes 16:33 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera dalam rancangan masa depan kita 29.Yeremia 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. DAMAI SEJAHTERA SEBAGAI POKOK DOA 30.Roma 15:13 Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 31.1 Tesalonika 5:23 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.