Anda di halaman 1dari 40

Nama Syarikat:

Nama Usahawan :

KANDUNGAN 1

Isi Kandungan 1.0 2.0 3.0 4.0 RINGKASAN EKSEKUTIF PENGENALAN TUJUAN LATAR BELAKANG PERNIAGAAN 4.1 Butir Butir Perniagaan 4.2 Modal Permulaan 4.3 Bank LATAR BELAKANG USAHAWAN DAN RAKAN KONGSI 5.1 Butir-Butir Peribadi Usahawan 5.2 Butir-Butir Peribadi Rakan Kongsi 1 5.3 Butir-Butir Peribadi Rakan Kongsi 2 RANCANGAN PENTADBIRAN 6.1 Pengenalan Organisasi 6.2 Carta Organisasi 6.3 Senarai Jawatan dan Bilangan Pekerja 6.4 Spesifikasi Tugas 6.5 Imbuhan Balas Jasa,Gaji dan Ganjaran 6.6 Keperluan Pejabat 6.7 Perbelanjaan Pentadbiran RANCANGAN PEMASARAN 7.1 Produk @ Perkhidmatan yang Ditawarkan 7.2 Sasaran Pasaran 7.3 Sasaran Pasaran Lunjur@ Ramalan Pasaran 7.4 Pesaing-pesaing Utama 7.5 Syer Pasaran 7.6 Ramalan Jualan 7.7 Strategi Pemasaran 7.8 Perbelanjaan Pemasaran RANCANGAN OPERASI 8.1 Carta Aliran Operasi 8.2 Unit Pengeluaran @ Jam Operasi 8.3 Keperluan Bahan Mentah 8.4 Tenaga Pekerja 8.5 Mesin Peralatan 8.6 Susunatur Ruang Operasi 8.7 Overhed Operasi 8.8 Perbelanjaan Operasi RANCANGAN KEWANGAN 9.1 Kos Pelaksanaan Projek dan Sumber Pembiayaan Projek 9.2 Bayaran Balik Pinjaman 9.3 Kenyataan Aliran Tunai JADUAL PELAKSANAAN PROJEK RUMUSAN LAMPIRAN I

Mukasurat 2 3 6 6 6 7 7 8 9 11 13 13 14 15 15 16 17 17 17 19 19 20 20 22 23 25 25 26 26 27 28 28 29 30 31 33 34 35

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 11.0 12.0

1.0 RINGKASAN EKSEKUTIF


2

Sykt BCDS telah didaftarkan sebagai premis penghasilan produk puyuh pada 27 Oktober 2011 dengan nombor pendaftaran WWWW-N beralamat di Batu 6 Kampung Ketor Lutut, Johor.Perniagaan ini adalah milik perkongsian.Industri pemakanan sejukbeku merupakan bidang yang semakin berkembang di Malaysia.

Manakala,penyalaian puyuh pula merupakan produk yang masih baru dalam perbualan barangan Malaysia.Kedua-dua produk ini dapat membantu para surirumah atau wanita bekerjaya menyimpan bekalan makanan mereka dengan lebih lama dan jimat.

Bermula dengan minat yang ,mendalam terhadap penghasilan produk ini yang pada mulanya berbentuk kecil-kecilan,kami telah membuat keputusan untuk maju ke hadapan secara serius dengan menubuhkan premis ini.Premis ini berpotensi untuk

mengembangkan dan menjadi pengedar di kawasan berhampiran mahupun seluruh kawasan Malaysia.Secara ringkasnya, kami telah mengikuti kursus-kursus yang berkaitan bagi menjamin kualiti produk yang bakal dihasilkan.Premis perniagaan ini akan dijalankan pada 21 November 2011.

Selaras dengan hasrat kerajaan untuk menghasilkan lebih ramai usahawan bumiputera dalam memperluaskan produk makanan halal, BCDS berharap dapat menjadi syarikat berdaya saing dan maju,seterusnya dapat meluaskan lagi perniagaan ini.

2.0 PENGENALAN

BCDS ialah perniagaan perkongsian yang akan didirikan di Kampung Ketor Lutut, Johor yang akan beroperasi pada tarikh 21th Disember 2011 . Perniagaan ini menyediakan perkhidmatan menjual daging puyuh yang telah diproses ke pasaran tempatan.

Penternakan puyuh telah lama berkembang luas oleh penternak tempatan.Hasil utama penternakan ini bagi membekalkan daging puyuh yang siap disejuk beku dan disalai. Puyuh jantan dan puyuh penelur tua yang tidak diperlukan akan diproses dan dijual.

Penternakan puyuh masih di tahap kecilan kerana ramai menganggap penternakan ini susah mencapai tahap komersil.Pembekalan anak puyuh sangat terhad.Cara penternakan tradisional menimbulkan pelbagai masalah dan menyebabkan kerugian.

Bagi membangunkan industri puyuh ini, Jabatan Perkhidmatan Haiwan telah mengeluarkan puyuh yang berkualiti dengan jenama PUYUH IKTA ( Coturnix japonica ) yang sedang giat pengeluarannya oleh pengusaha puyuh pedaging.

Pengambilan daging puyuh bagi menggantikan ayam masih di tahap rendah kerana kurangnya pebdedahan kepada masyarakat .Langkah-langkah memperkenalkan komoditi ini kepada orang ramai sedang giat dijalankan dan dijangka akan meningkat.

VISI SYARIKAT Selaras dengan hasrat kerajaan untuk menghasilkan lebih ramai usahawan bumiputra dalam memperluaskan produk makanan halal, BCDS berharap dapat menjadi syarikat berdaya saing dan dapat membekalkan produk makanan secara berterusan. MISI SYARIKAT Ingin menembusi pasaran tempatan dalam tempoh 3 tahun akan datang. Mencari peluang pemasaran di luar Malaysia . Menghasilkan produk makanan yang berkualiti dan bermutu Ingin mewujudkan francais secara meluas dapat mempromosikan puyuh dengan lebih terperinci. OBJEKTIF SYARIKAT

Mempromosikan daging puyuh kepada orang ramai dengan mencetak risalah serta mengadakan ceramah berkenaan dengan daging puyuh. Meningkatkan kualiti pengeluaran produk daging puyuh Menyediakan peluang pekerjaan kepada bumiputra.

ANALISA TREND PASARAN

Kekuatan

Kelemahan

Cita rasa baru Penggunaan seperti ayam Sumber makanan berkhasiat tinggi Masa pemeliharaan singkat Galakan dari kerajaan Permintaan yang tinggi

Bekalan daging tidak mencukupi Kurangnya promosi dan pendedahan

Sistem pengedaran tidak teratur Sistem pemasaran terhad Penternakan secara kecilan Sistem pengurusan yang kurang

Peluang Memperkenalkan produk baru


6

efisien Halangan Risiko penerimaan orang ramai.

Meningkatkan penjualan operasi puyuh

Harga yang tinggi Bersaing dengan pasaran daging yang lain.

Menjanakan sistem peredaran dan pemasaran yang sempurna

3.0

TUJUAN Kertas kerja ini bertujuan untuk membentangkan perancangaan perniagaan Quail Brilliances Corporation yang menjalankan puyuh sejukbeku dan puyuh salai mengfokuskan aspek pengurusan,pemasaran,perkhidmatan dan kewangan syarikat kepada pihak Agrobank dan seterusnya memohon pembiayaan berjumlah RM 300 000.

4.0

LATAR BELAKANG PERNIAGAAN 4.1 Butir-butir Perniagaan Nama Projek Nama Syarikat Alamat Perniagaan dan Surat-Menyurat : Projek Pemprosesan Produk Puyuh : BCDS Ent : Batu 6 ,Kampung Ketor Lutut

Johor. No.Telefon /faks E-mail No.Pendaftaran Perniagaan Jenis Perniagaan Tarikh Daftar Perniagaan : : : :Perkongsian :27 Oktober 2011 (lampiran I)

4.2 Modal Permulaan Modal Dibenar Modal Diterbit Modal Dibayar : RM 560 000 : RM 270 000 :RM 150 000

4.3 Bank Dalam projek perniagaan ini , akaun CIMB bank digunakan untuk menyimpan kewangan perniagaan. No. Akaun :

5.0

LATAR BELAKANG USAHAWAN DAN RAKAN KONGSI

5.1 Butir Butir Peribadi Usahawan Nama No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Umur Jantina Alamat tetap : : : : : :

Taraf Perkahwinan Kelulusan akademik

: :

Kursus pernah dihadiri

: 1) Kursus penternakan dan Penyembelihan Puyuh. 2) Seminar Pengurusan Pentadbiran Penternakan Puyuh. 3) Seminar Usahawan Muda.

Kemahiran

: Pengurusan untuk penternakan.

Pengalaman kerja

: 1) Menguruskan ladang puyuh semasa latihan industri. 2) Pegawai Pertanian di MARDI

Pekerjaan Sekarang Perniagaan lain pernah diceburi No.Telefon/ faks No. Handphone E-mail

: Pegawai Penasihat di FAMA :. : : :

5.2 Butir Butir Peribadi Rakan Kongsi 1 Nama No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Umur Jantina Alamat tetap Taraf Perkahwinan Kelulusan akademik Kursus pernah dihadiri
10

: : : : : : : : : 1) Seminar Pemantapan Usahawan

Muda 2011. 2) Kursus Penternakan dan Penyembelihan Puyuh. Kemahiran :Pentadbiran Perniagaan dan Pengurusan Sumber Manusia Pengalaman kerja :Pegawai Penbangunan Sumber Manusia dan Eksekutif Pemasaran Pekerjaan Sekarang Perniagaan lain pernah diceburi No.Telefon/ faks No. Handphone E-mail :Ahli perniagaan : TIADA : : :

5.3 Butir butir Peribadi Rakan Kongsi 2 Nama No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Umur : : : :

11

Jantina Alamat tetap . Taraf Perkahwinan Kelulusan akademik Kursus pernah dihadiri

: :

: :Ijazah Sarjana Muda : 1) Perancangan Perniagaan 2) Seminar Usahawan Negeri Sembilan 3) Seminar Projek Penternakan Puyuh.

Kemahiran Pengalaman kerja Pekerjaan Sekarang Perniagaan lain pernah diceburi No.Telefon No. Handphone E-mail

: TIADA : : : TIADA : TIADA :

6.0

RANCANGAN PENTADBIRAN

6.1 Pengenalan Organisasi

12

Projek Penternakan puyuh ini diusahakan oleh BCDS yang beroperasi di tanah kampung jauh dari perumahan seluas dua ekar yang terletak di batu 6 Kampung Ketor Lutut, Johor. Sila rijuk maklumat tapak projek di bawah: Lot No : 4363 2 ekar Lot Bumiputera Ketior

Luas Kawasan : Jenis Geran :

Mukim/Daerah:

Alamat Penuh Perniagaan

BCDS ENt, Batu 6 Ketor Lutut, Johor

Pasara ya raya Kawasan Perumaha Ladang Getah. n Jalan Kampung Ketor Lutut

Ladang Getah

Pagoh

Ladang Getah. R a n t a u Pa sar Be sar

Ger ai

Tapak Projek 13

Tuan ruma h

Sungai Ta

Peta 1: Peta Pelan Lokasi.

Bentuk bangunan yang dipilih ialah dari jenis ladang ternakan,bangsal pemprosesan dan pejabat pengurusan.Tanah ini dibina oleh pemilik tanah yang juga merupakan usahawan ladang puyuh ini iaitu EN XXXX.

Tapak

ladang

puyuh

ini

dilengkapi

dengan

bekalan

air

dari

sungai

berhampiran.Ianya juga dihubungkan dengan mini tar pada jarak daripada jalanraya.Selain itu,kemudahan elektrik juga diperoleh

500 meter daripada

penempatan berdekatan.Bagi memenuhi keperluan penggunaan elektrik di tapak projek,elektrik tiga fasa akan disalurkan. Kemudahan telefon dan penempatan pekerja disediakan di kawasan ladang.

Kemudian,bagi tujuan keselamatan ,angsa digunakan sebagai pengawal di setiap penjuru kawasan penternakan dan untuk keseluruhan dijaga oleh keselamatan. pengawal

Kos Pembangunan

14

BIL PERKARA 1 Pembersihan tanah,jalan dan longkang 2 Membuat Pagar dan Pondok Pengawal 3 Pengairan JUMLAH (RM)

JUMLAH (RM) 180 000 22 000 3 000 205 000

6.2 Carta Organisasi

Pengurus Besar ()

Pengurus Jualan ()

Pengurus Pentadbiran ( )

Pengurus Operasi (Razak)

Pekerja Jualan (3 Orang)

Kerani Am (1 Orang)

Pekerja Operasi ( 10 Orang)

15

6.3 Senarai Jawatan dan Bilangan Pekerja 1) Jabatan Jualan Ditadbir oleh seorang pengurus dan dibantu oleh tiga orang pekerja jualan. Pekerja mestilah mahir dalam bahagian-bahagian puyuh dan

mempunyai lesen memandu sekurang-kurangnya B2 dan D. 2) Jabatan Pentadbiran Ditadbir oleh seorang pengurus dan dibantu oleh seorang kerani.Kerani mestilah mahir menggunakan computer,mempunyai system fail yang teratur dan bijak berinteraksi dengan pelanggan mahupun pembekal. 3) Jabatan Operasi Ditadbir oleh seorang pengurus dan dibantu oleh sepuluh orang pekerja. Pekerja mahir dengan sifat-sifat ternakan dan arif

mengenalpasti kesihatan ternakan.Juga memiliki sijil sembelihan yang diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam Negeri 6.4 Spesifikasi Tugas 1) Jabatan Jualan Bertanggungjawab untuk: 1) Membuat promosi dan pengiklanan produk 2) Memasarkan produk terus kepada pelanggan 3) Memastikan kualiti dan kebersihan produk 4) Perancangan pemasaran.
16

5) Mendapat maklum balas pelanggan ke atas mutu produk 6) Memastikan penghantaran pada masa yang tepat 2) Jabatan Pentadbiran 1) Menguruskan kewangan syarikat
2) Memastikan pentadbiran syarikat dan kakitangan berjalan lancar

3) Menguruskan kebajikan pekerja 3) Jabatan Operasi 1) Memastikan kualiti ternakan di tahap maksimum. 2) Mematuhi piawaian penyembelihan 3) Menjadikan kebersihan adalah yang utama 4) Mengenalpasti kesihatan ternakan dalam keadaan baik

6.5 Imbuhan Balas Jasa,Gaji Atau Ganjaran

17

Jawatan

Bilangan Pekerja

Nilai Seorang (RM) Gaji Bulanan Individu (Bersih) RM 3 960 RM 3 080 RM 3 080 RM 2 200 RM 2 200 RM 1 144 RM 15 664 KWSP Individu

Jumlah

Pengurus

RM 540 RM 420 RM 420 RM 300 RM 300 RM 156 RM 2 136

RM 4 500 RM 3 500 RM 3 500 RM 7 500 RM 2 500 RM 2 600 RM 24 100

Besar/Pentadbiran Pengurus Operasi 1 Pengurus Jualan Pekerja Jualan Kerani Am Pengawal keselamatan Jumlah 1 3 1 2

Untuk kebajikan pekerja, peruntukan sebanyak 12 % daripada gaji asas akan dimasukkan ke dalam KWSP.Elaun perubatan juga diperuntukkan RM 30 seorang setiap bulan.

6.6 Keperluan Pejabat Keperluan pejabat pentadbiran perniagaan ialah perabot,mesin pencetak, meja kubikal,kerusi dan mesin fotostat.

18

6.7 Perbelanjaan Pentadbiran 1) Perbelanjaan harta

Jenis Barang Perabot Mesin Fotostat Mesin Pencetak Meja dan Kerusi Jumlah (RM) 2) Perbelanjaan Bulanan Jenis Barang Bil Air Bil Elektrik Bil Telefon Gaji Pekerja KWSP Peralatan Alat Tulis dan barangan pejabat Jumlah 19 960

Kuantiti (Unit) 2 2 2 6

Harga (RM) 3 000 1 000 500 21 500 26 000

Seunit

Jumlah (RM) 200 800 300 15 664 2 136 500

19

7.0

RANCANGAN PEMASARAN

7.1 Produk Atau Perkhidmatan Yang Ditawarkan

Kedai BCDS menawarkan produk seperti: a. Produk sejukbeku b. Produk salai

Manakala perkhidmatan adalah seperti: a. Menerima tempahan untuk majlis kenduri seperti majlis kahwin dan majlis gotong-royong. b. Menyediakan perkhidmatan pesanan dan penghantaran produk kepada pelanggan.

7.2 Sasaran Pasaran Penjualan produk ini disasarkan kepada suri rumah dan wanita berkerjaya.Produk ini juga boleh menarik kanak-kanak untuk mengubah selera mereka dari ayam kepada puyuh. Puyuh mengandungi kandungan protein yang lebih tinggi berbanding ayam sekaligus dapat digunakan sebagai alternatif bagi menggantikan ayam.
20

7.3 Saiz Pasaran Lunjur Atau Ramalan Pasaran Industri ternakan puyuh adalah diramalkan akan berkembang dengan lebih pesat lagi apabila penternakan ini dikomersilkan dengan pengeluaran yang lebih tinggi dan dapat memenuhi keperluan pasaran.Segala galakan dan promosi akan diadakan bagi tujuan pendedahan kepada pengguna akan kepentingan daging puyuh.Anggaran unjuran pengeluaran adalah: Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Pengeluaran daging puyuh (tan metrik) Puyuh sejukbeku -300 Puyuh salai -150 Puyuh sejukbeku - 550 Puyuh salai - 500 Puyuh sejukbeku - 760 Puyuh salai - 602 Puyuh sejukbeku - 802 Puyuh salai - 710 Puyuh sejukbeku - 1257 Nilai Tahun (RM) 3 000 000 6 400 000 8 488 000 9 256 000 15 256 000

Puyuh salai -1300 Purata Nilai Harga : Puyuh sejukbeku RM 8.00/kg ,Puyuh salai RM 4.00/kg

Puyuh yang akan dipasarkan mengikut keperluan pelanggan samada dalam bentuk proses sejukbeku atau salai .Penghantaran akan dilakukan terus ke premis perniagaan yang telah berdaftar .Sekiranya,di musim hujan,penghantaran produk akan dilakukan secara rumah ke rumah.Selain itu, produk secara salai juga aka dilakukan. Daging puyuh yang disejukbeku ialah RM 8.00/kg manakala daging salai dijual pada harga RM 4.00/kg.

21

7.4 Pesaing-Pesaing Utama Bil 1 Nama dan Alamat Pasti Boleh Sdn. Bhd, d/a Ladang Infoternak, Kekuatan Merupakan Kelemahan pengeluar Kos penghantaran yang Baka mahal. produk puyuh yang

utama untuk pembelian tinggi.

Jabatan Haiwan Negeri baka Perak,31100 Sg. Siput puyuh.Menghasilkan (U) Perak. 2 Puyuh Best Sdn.Bhd, Kg.Dusun Nyiur, 70200 Seremban, 3 Negeri Sembilan. Puyuh Mas Enterprise, 71200 Rembau, Negeri Sembilan. pelbagai

berasaskan puyuh . Mempunyai lokasi Baru beroperasi. yang strategik. Terletakssebaris Secara kecil-kecilan dan kurang menarik.

dengan kedai makan Menjual produk salai Jualan secara kecilan burung puyuh. dan rangkaian jualan masih belum stabil.

7.5 Syer Pasaran 22

Berdasarkan kepada analisis pesaing ,didapati peratusnya adalah rendah untuk lingkungan kawasan sasaran pasaran ini. Namun faktor lain perlu diambil kira seperti lokasi perniagaan yang mempunyai kepadatan dan juga pesaing oleh pengusaha daripada luar kawasan mahupun pengusaha kecil-kecilan daripada rimah dan sebagainya.Oleh itu, sasaran syer pasaran dianggarkan sekitar 20%.

7.6 Ramalan Jualan

Bagi memperoleh angka anggaran jualan setahun,kita merujuk kepada formula Janggaran = Syer pasaran (%) X Kuasa beli Maka itu menjadikan ; 20% X RM 3 000 000 = RM600 000 sebagai anggaran jualan tahunan.Anggaran jualan dijangka meningkat dari tahun ke tahun.

7.7 Strategi Pemasaran BCDS telah merangka beberapa strategi pemasaran yang strategik dan unik bagi membantu meningkatkan prestasi perniagaan. Strategi utama yang digunakan ialah pihak pengurusan pentadbiran dan jualan hendaklah sentiasa menjalinkan hubungan yang baik dengan semua pelanggan serta pembekal untuk jangkamasa panjang.Pihak pengurusan jualan amat mementingkan perkhidmatan serta hasil
23

yang berkualiti tinggi.Pengurus operasi berperanan untuk memastikan kualiti serta produk jualan yang berterusan.Perniagaan ini mempunyai sijil Amalan Ladang Baik (GMP) dan sijil HALAL diperoleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang perlu dititiberatkan,antaranya:

a) Barangan@ Perkhidmatan

Produk yang ditawarkan kepada para pelanggan adalah berkualiti iaitu memiliki sijil Amalan Ladang Baik ( GMP ) dan sijil HALAL setara dengan harganya. Perniagaan juga sentiasa mengikuti perubahan semasa ekonomi dan kehendak pasaran untuk memastikan perkhidmatan produk ini terus kekal dan diterima pelanggan.

Produk yang dijual adalah dalam bentuk sejukbeku dan salai. Produk akan dijual di pasaran sekitar Negeri Sembilan. Produk Makanan adalah mengikut jualan terus atau tempahan. Apabila musim hujan.penghantaran terus ke rumah melalui tempahan akan dijalankan.

b) Promosi Antara strategi promosi BCDS bagi memperkenalkan produk pasaran ialah :

24

Mengwar-warkan produk secara iklan yang menarik minat pelanggan seperti mempromosikankebaikan produk terhadap kesihatan,harga yang

berpatutan,senang didapati. Melancarkan laman sesawang syarikat atau blog untuk memudahkan pengurusan antara pelanggan dan pembekal. Membina Banner bagi memperkenalkan syarikat di kawasan berhampiran. Melakukan test food bagi produk salai di gerai ladang dan di pasaraya berdekatan.

Mengedarkan pamplet dan risalah secara berkala pada kawasan-kawasan yang strategik dan pasaraya. yang menjadi laluan orang ramai seperti stesen KTM,bas

Menyediakan uniform yang seragam dan kemas kepada para pekerja sebagai mencipta imej korporat pada premis agar menjadi tanda niaga yang baik kepada pelanggan.

c) Harga

25

Penetapan harga yang ditawarkan ke atas produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah berpatutan,kompetitif dan ia berkonsepkan price- follower seperti yang ditetapkan pesaing-pesaing lain.

d) Edaran Lokasi premis terletak di kawasan yang mudah dilihat iaitu berhadapan jalan besar Jalan Kampung Ketor Lutut.Selain itu, pasar besar, pasaraya dan kawasan perumahan berada hampir 3 km dari premis.

Edaran akan dilakukan di pasaraya,pasar besar atau secara terus kepada pengguna( akan dilakukan di gerai premis).

7.8 Perbelanjaan Pemasaran Perbelanjaan Harta Jenis Barang Kerusi Meja Payung Kenderaan: Lori penghantaran (2) Hilux (1) Jumlah (RM) Jumlah (RM) 75 250 360 200 000 80 000 280 685

26

Perbelanjaan Bulanan Jenis Barang Bil Elektrik Bil Air Gaji Pekerja (Pokok) Jumlah (RM) Jumlah (RM) 500 200 7500 8500

Lain-lain Perbelanjaan Bentuk Promosi Majalah dan Suratkhabar Media cetak (Laman sesawang /blog Syarikat) Lawatan Sambil Belajar Membina Banner dan test food produk salai Risalah dan pamplet Uniform pekerja Jumlah Kos (RM) 1 500 1 000 2 000 8 000 2 000 1 5000 13 000 29 000

8.0 RANCANGAN OPERASI

27

8.1 Carta Aliran Operasi

Puyuh sejukbeku Puyuh daging ditangkap dan digredkan. (Puyuh dibeli secara pukal hidup)

Proses penyembelihan dilakukan terus oleh pengurus operasi dan kakitangan ladang .Proses pembersihan mestilah dilakukan berhati-hati.

Ayam ditimbang dan dipek mengikut piawaian yang ditetapkan.

Produk yang telah dipek akan disimpan di dalam bilik sejukbeku dan sedia untuk dipasarkan. Produk ini akan dijual pada harga RM 8.00/kg.

Produk Salai Puyuh yang telah siap diproses digaul bersama garam dan air asam limau sebelum diperam dalam peti sejuk selama 8 -12 jam.
28

Puyuh dibilas dengan air sejuk dan digaul bersama garam dan rempah. Diperam selama 2 jam.

Puyuh dimasukkan ke dalam ketuhar salai selama 4-6 jam (3/4kering).

Produk siap disalai akan ditimbang menjalani proses pembungkusan dan pemasaran.Produk ini akan dijual pada harga RM 4.00/kg.

8.2 Unit Pengeluaran Atau Jam Operasi

29

Masa beroperasi ini merangkumi semua ahli iaitu semua pengurus dan pengurus besar, kerani am,pekerja jualan dan pekerja operasi.Waktu bekerja adalah seperti berikut: Pengeluaran sehari Ahad hingga Jumaat Sabtu : 50 000 kg : 6.00 pg hingga 4.00 petang (syif siang) : Cuti Cuti-cuti umum mengikut hari dan peristiwa keutamaan di Malaysia. Waktu rehat adalah pada pukul 1.00 petang hingga 2.00

petang.Pengecualian rehat awal hanya diberi pada hari Jumaat pada pukul 12.30 tengahari hingga 2.15 petang. Jika berlakunya bamyak tempahan dan tempahan secara mengejut,kerja lebih masa akan dilaksanakan dan peruntukan gaji lebih masa akan diambilkira.

8.3 Keperluan Bahan Metah

Stok bekalan bahan-bahan akan dikawal kuantiti dari semasa ke semasa bagi mengelakkan kerosakan serta bagi memastikan bahan-bahan tersebut sentiasa

30

dalam keadaan baik dan berkualiti agar menjamin penghasilan produk yang baik. Bahan mentah akan dibeli secara tunai dan bulanan. Senarai keperluan bahan mentah yang diperlukan dalam penghasilan produk adalah seperti berikut: BARANGAN Puyuh pedaging (RM 1.50/kg)/m.t Bahan rempah dan garam Jumlah (RM) 8.4 Tenaga Pekerja Dalam pengambilan pekerja, kami memilih untuk mengambil pekerja tetap dan sambilan bagi memastikan operasi sentiasa berjalan lancar. Unit 50 000 25 HARGA (RM) 75 000 80 75 080

Jawatan Pekerja Pemandu Jumlah

Bil.Pekerja Gaji Bersih(RM) 10 1232 2 1144

KWSP (RM) 168 156

Jumlah (RM) 14 000 2 600 16 600

8.5 Mesin Peralatan Alatan Kuantiti (unit) Bakul pengumpulan 10 hasil Penimbang -200 kg Generator Ketuhar Salai Peti Sejukbeku Pam Air Mesin Pemprosesan -Water 2
31

Harga (RM) 1500 680 850 75 000 850 3000

Pembekal CH Metal Engineering Comscale Enterprise E-Clean energy Saver Oven Malaysia Sdn.Bhd. Save Energy Sdn.Bhd Syarikat Air Negeri Sembilan. E Steel Holdings.

2 1 3 2 1

1800

heater/boiler -Mesin Pelekat Pembungkusan

2000

8.6 Susunatur Ruang Operasi

PENGUMPULAN DAN PENYEMBELIHAN PUYUH

PEMBERSIHAN DAN PENGGREDAN

TEMPAT PEMBUNGKUSA N

BILIK PEMBERSIHAN PUYUH Penyimpanan Produk sejukbeku.

RAK PENYIMPANAN SEBELUM DIPASARKAN KETUHA R

TEMPAT PEMBUNGKUS AN

SALAI

BILIK SEJUKBEKU

PETI SEJUKBEKU 32

JABATAN JUALAN

JABATAN PENTADBIRA N

JABATAN OPERASI

MEJA UTAMA

BILIK MESYUARAT PINTU UTAMA

8.7 Lokasi Lokasi untuk proses pembungkusan, pentadbiran dan kedai jualan adalah dalam kawasan yang sama dan saling berhampiran. 8.8 Overhed Operasi Kos minyak lori penghantaran Bil Air Bil Elektrik Plastik pembungkusan Jumlah RM 7500 RM 350 RM 900 RM 2000 RM 15 750

8.9 Perbelanjaan Operasi


33

Perbelanjaan Harta Jumlah (RM) 450 15 000 850 3 000 75 000 160 000 680 120 1 500 1 800 2 000 850 261 250

Jenis Barang Meja Panjang Bilik sejukbeku Peti sejukbeku Pam Air Ketuhar Salai Kenderaan Hilux (2) Penimbang Pisau pelbagai saiz Bakul Pengumpulan Hasil Mesin pemprosesan: -Water heater/boilers - Mesin Pelekat Pembungkusan Generator Jumlah (RM)

Perbelanjaan Bulanan Jumlah (RM) 350 900 16 600 3600 17 850

Jenis Barang Bil Air Bil Elektrik Gaji Pekerja (Pokok) Elaun perubatan Jumlah (RM)

Lain-Lain Perbelanjaan

34

Jenis Barang Jumlah (RM) Plastik pembungkusan 3600 Alatan label dan alatan sampingan 5 000 Bahan rempah dan garam 80 Alatan penyembelihan dan pembersihan 5000 Jumlah 7080

9.0

RANCANGAN KEWANGAN

9.1 Kos Pelaksanaan Projek dan Sumber Pembiayaan Projek


1) 2) 3)

Perbelanjaan harta Perbelanjaan Bulanan Lain-lain Perbelanjaan Belanja Pembelian ternakan/m.t Belanja Luar Jangka Jumlah Kos Projek

: RM 567 935 : RM 46 335 : RM 36 080 : RM 75 000 : RM 15 750 : RM 740 250

4)
5)

Sumber Pembiayaan Projek


1) 2) 3) 4)

Modal sendiri Pinjaman Sewa beli Lain-lain


35

: RM 450 000 : RM 300 000 : TIADA : TIADA

(termasuk geran kerajaan) Jumlah sumber pembiayaan :RM 750 000


9.2 Bayaran Balik Pinjaman

Pengiraan pembayaran dan nilai ansuran pokok bulanan yang dirancang adalah sebanyak RM 5000.00 sebulan selama lima tahun dengan faedah sebanyak 5 % Nilai Pembiayaan Kadar Keuntungan Keuntungan Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Bayaran Balik Bulanan : RM 300 000.00 : 5% : RM 15 000 setahun : RM 60 000 setahun : RM 6250.00 sebulan

9.3 Kenyataan Aliran Tunai


Perkara PENDAPATAN Pengeluaran/m.t Jualan @ RM 8.00/kg Jualan @ RM 6.00/kg Jualan @RM 4.00/kg PERBELANJAAN A. PERBELANJAAN PEMBANGUNAN ( Development Costs) 1.Pembersihan tanah,jalan dan longkang. 2.Membuat pagar 3.Membuat bangunan 4.Pengairan 5.Elektrik 6.Air 7.Telefon 8.Peralatan pejabat 9.Gaji Tahun 0 0 Tahun 1 450 3, 600000 2 ,700000 1 ,800000 Tahun 2 1 050 8, 400000 6,300000 4, 200000 Tahun 3 1 362 10, 896000 8, 172000 5, 448000 Tahun 4 1 512 12, 096000 9, 072000 6, 048000 Tahun 5 2 557 20, 456000 15, 342000 10, 228000

180 000 12 000 210 000 3 000 9600 2 400 3 600 32 000 213 600

9 600 2400 3 600 6 000 213 600 36

9600 2400 3 600 6 000 213 600

9 600 2 400 3 600 6 000 213 600

2 000 9 600 2 400 3 600 6 000 213 600

9 600 2 400 3 600 6 000 213 600

Subtotal Kontigensi 10% JUMLAH A B. KOS PENYELENGGARAAN DAN OPERASI (Operating and Maintenance Costs) 1.Cukai tanah 2.Penyelenggaraan longkang 3.Penyelenggaraan pagar 4.Penyelenggaraan jalan 5.Penyelenggaraan bangunan 6.Penyelenggaraan kenderaan 7.Kemudahan kemudahan - Elektrik - Air 8.Penyelenggaraan dan gantian alatan mesin pemprosesan 9.Gaji dan Upah 10. Pengurusan dan Pentadbiran

666 200 66 620 732,820

235 200 23 520 235 200

235 200 23 520 235 200

235 200 23 520 258 720

237 200 23 720 260 920 235 200

300 2 000 2500 -

300 -

300 2000 2100 2700 -

300 1 200 1000 2800 -

300 3 000 -

12 000

12 000

15 000

18 000

20 000

JUMLAH B C. KOS PENGELUARAN PRODUK (Production Costs) 1. Puyuh pedaging Hidup (RM 1.50/kg) 2.Rempah dan garam 3.Pisau pelbagai saiz 4.Bakul Pengumpulan Hasil 5.Penimbang 6.Generator 7.Ketuhar salai 8.Peti sejukbeku 9.Mesin pemprosesan -Water heater/boiler - Mesin Pelekat Pembungkusan 10. Meja Panjang 11. Bilik sejukbeku 12. Elektrik 13. Air 14. Gaji 15. Elaun Perubatan 16.Plastik pembungkusan 17 .Alatan Penyembelihan Dan Pembersihan 0.00 900 000 960 120 1 500 680 850 75 000 850 1800 2000 450 15 000 10800 4 200 199200 4320 3600 5000 16 800 900 000 960 120 10 800 4200 199200 4320 3600 5000

12 300 900 000 1920 10 800 4 200 199200 4320 3600 5000

22 100 900 000 2 880 240 150 1800 15 800 4 800 199200 4320 7 200 5000 23 300 900 000 2956 240 450 16 500 5 000 199200 4320 8 000 5 000

23 300 900 000 3000 360 150 680 2 550 1 800 2 000 18 500 6 000 199 200 4320 9 000 5 000

37

18. Kenderaan - Hilux Kos minyak

160 000 7500

7500

7500

7500

7500

7500

JUMLAH C D. KOS PEMASARAN (Marketing Costs ) 1.Kerusi 2.Meja 3.Payung 4.Kenderaan: - Lori penghantaran Hilux 5. Promosi 6. Gaji 7. Elektrik 8. Air JUMLAH D JUMLAH KOS (A +B+C+D) HARGA @ RM 8.00 Aliran Tunai Bersih Aliran Tunai Kumulatif HARGA @ RM 6.00 Aliran Tunai Bersih Aliran Tunai Kumulatif HARGA @ RM 4.00 Aliran Tunai Bersih Aliran Tunai Kumulatif

1, 393830 75 250 360 200 000 80 000 29 000 90 000 6 000 2 400 408 085 2,534735

1, 135700 25 000 90 000 6 000 2 400 123 400 1,511100

1,136540 20 000 90 000 6 000 2400 118 400 1,502440 8,400000 9,465265 6,300000 6,465265 4,200000 3, 465265

249 790 18 000 90 000 6 000 2 400 116 400 647 010 10,896000 20, 361265 8,172000 14,637265 5,448000 8,913265

1, 149166 150 500 720 200 000 15 000 90 000 12 000 4 800 323 170 1,756556 12, 096000 32,457265 9,072000 23, 709265 6,048000 14,961265

1, 160060 200 000 10 000 90 000 13 000 5 000 318 000 1, 736560 20,456000 52,913265 15 342000 39,051265 10 228000 25,189265

3,600000 -2, 534735 1, 065265 2,700000 -2, 534735 165 265 -2,534735 1,800000 -734 735

10.0

JADUAL PELAKSANAAN PROJEK Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Penyediaan kertas kerja Penyediaan tanah rancangan pembangunan Penyediaan peralatan pembinaan pembangunan Pembinaan bangunan,premit dan lesen perniagaan Barangan kilang dibeli dan diterima Penyusunan alatan dalam bangunan Pembersihan alatan dalam bangunan Ternakan puyuh pedaging dibeli dan diterima Penyembelihan dan pembersihan puyuh Produk disalai Promosi produk di pasaran dan kedai syarikat Pengiraan untung rugi setiap minggu akan dijalankan.
38

Tarikh 4 Disember 2011 27 Disember 2011 1 Januari 2012 2 Februari 2012 2 Ogos 2012 5 Ogos 2012 5 Ogos 2012 21 Ogos 2012 22 Ogos 2012 25 Ogos 2012 25-31 Ogos 2012 3 September 2012

11.0

RUMUSAN

BCDS beroperasi sebagai pemangkin kegiatan ekonomi pada sektor pengeluaran produk makanan ternakan bagi kawasan luar bandar. Tambahan pula,lokasi perniagaan yang strategik dan dilengkapi dengan sistem dan teknologi moden dapat menjadi daya penggerak pembangunan ekonomi bagi kawasan luar bandar yang ketandusan pengetahuan tentang teknologi. Puyuh pedaging proses merupakan produk yang sangat menguntungkan dan mempunyai nilai kompetitif yang tinggi,pasarannya masih belum diterokai dengan meluas dan sangat sesuai dibangunkan industrinya terutama di Malaysia.Untuk mencapai matlamat perniagaan ini ,usahawan atau penternak mestilah mempunyai pengetahuan asas dalam bidang yang diceburi.Tanpa pengetahuan asas, segala perjalanan proses penternakan akan menemui jalan buntu dan mengundang risiko kerugian yang besar pada masa akan datang.
39

Dengan adanya kertas kerja ini, perjalanan projek dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Analisis yang terperinci telah dijalankan untuk mengkaji pasaran produk ini dan memastikan perrniagaan ini berjalan dengan lancar. Diharap juga dengan adanya kertas kerja ini ,permohonan pinjaman untuk melaksanakan projek ini dapat dipertimbangkan kerana dengan adanya modal pinjaman ini,penambahbaikan akan dapat dilaksanakan sekaligus dapat mengeluarkan produk dalam tahap yang maksima.

Lampiran I

40

Anda mungkin juga menyukai