SENARAI ELAUN TETAP DALAM NILAI RM

ITKA Elaun Khidmat Awam 160 160 160 220 300 ITK Elaun Tetap Keraian 400 550 600 800 2500 ITP Elaun Tetap Perumahan 180 180 180 180 250 400 700 700 900 1300

GRED DGA29 DGA32 DGA34 DGA38 DG41 DG44 DG48 DG52 DG54 JUSA C

ELAUN KHAS
JENIS ELAUN Elaun Pengetua Elaun Guru Besar Elaun Tanggungjawab (Semua GPK SK) - semua GPK SK kecuali GPKPK - semua GPK SM - Ketua Bidang Sekolah Gred A Elaun Pendidikan Khas BISP - PPPLD - PPPS Imbuhan tetap JUSA JUSA Imbuhan Perbatuan Rumah Elaun Selenggara Rumah (Sekali dalam setahun) 10% dari gaji 5% dari gaji 1000 500 2000 60 120 120 250 RM 150 100

BAYARAN INSENTIF WILAYAH
Bayaran Insentif Wilayah dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1987 Lingkungan gaji bagi menetapkan kadar Bayaran Insentif Wilayah berdasarkan Pekeliling Bilangan 4 Tahun 2002 dipinda seperti berikut: