KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TRH TEMA / TOPIK OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri. PEPERIKSAAN RAMALAN II

1-10 JAN 2013

1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.1 Perkembangan Corak Petempatan Manusia a. i. ii. iii Sejarah awal petempatan manusia Persekitaran gua Kawasan lapang Pinggiran sungai atau tasik

1. Memahami sejarah dan jenis petempatan awal manusia

9-10 JAN 2013 13-23 JAN 2013

1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.1 Perkembangan Corak Petempatan Manusia b. Jenis Penempatan Awal i Berpindah randah ii Gua iii Tempat kediaman

1. Memahami sejarah dan jenis petempatan awal manusia

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal

24 JAN 2013 27-29 JAN 2013 1-9 FEB 2013

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W.

UJIAN TOV Bersyukur dan 1.Memahami sejarah dan berbangga dengan jenis petempatan awal rumah sendiri manusia 2. Memahami faktor yang Berbangga dengan mempengaruhi pembinaan nilai estetika seni rumah bina rumah dinegara kita.

1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.2 Faktor mempengaruhi pembinaan rumah a. Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain i Sejarah ii. Geografi

10-11 FEB 2013 12-14 FEB 2013

TAHUN BARU CINA 1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.2 Faktor mempengaruhi pembinaan rumah a. Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain i. Keselamatan ii. Keselesaan 1.Memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah 2.Menghargai rumah sebagai tempat tinggal Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan 1

17-21 FEB 2013

1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.2 Faktor mempengaruhi pembinaan rumah a. Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain i. Kepadatan penduduk

Mengenali jenis rumah di Malaysia dan negara lain serta kepentingannya

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita

24-28 FEB 2013

1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.3 Jenis Rumah a. Rumah di Malaysia ii. Rumah Tradisional Rumah panjang Rumah Minangkabau Rumah Kampung iii Rumah Moden • Banglo • Rumah teres • Rumah Pangsa • Kondominium

Memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah Mengenali jenis rumah di Malaysia dan negara lain serta kepentingannya

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita. Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna

1-7 MAC 2013

1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.3 Jenis Rumah a. Rumah di Malaysia iii. Pembinaan Rumah . Struktur binaan • Bahan binaan • Pelan dan ruang

Memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah Mengenali jenis rumah di Malaysia dan negara lain serta kepentingannya Menghargai rumah sebagai tempat tinggal

Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita. Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna

4 MAC 2013 10-14 MAC 2013

HARI ULANG TAHUN PERTABALAN KE BAWAH D.Y.M.M SULTAN TERENGGANU

1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.3 Jenis Rumah b. Rumah di negara lain i. Zon Sederhana sejuk ii. Zon sederhana panas

Memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah Mengenali jenis rumah di Malaysia dan negara lain serta kepentingannya

Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita.

2

17-21 MAC 2013

1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA 1.4 Kepentingan rumah a. Fungsi i. Memberi perlindungan ii. Menyediakan keselesaan iii. Mewujudkan kemesraan anggota keluarga Menghargai rumah sebagai tempat tinggal

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa

22-30 MAC 2013 1-11 APR 2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.1 Latar belakang Kawasan Setempat a.Lokasi i. Kawasan Tempat tinggal murid dalam hubungan mukim,daerah bahagian • Kampung • Taman Perumahan • Ladang • Pekan • Bandar

1. Mengenali lokasi tempat tinggal murid

Berbangga dengan tempat tinggal sendiri

4 APR 2013 14-18 APR 2013

PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM .2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat b. Aspek Fizikal i. Keadan muka bumi • Tanah tinggi • Tanah pamah Mengenali Lokasi Tempat tinggal murid Bersyukur dengan persekitaran semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal

21-25 APR 2013

2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat b. Aspek fizikal ii. Keadaan muka bumi • Lembangan • Pinggir laut • Tanah pamah

Mengenali Lokasi Tempat tinggal murid

Bersyukur dengan persekitaran semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

3

28-30 APR 2 -9 MEI 2013

2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat c. Cuaca i. Keadaan cuaca • Hujan • Panas • Mendung

Mengenali Lokasi Tempat tinggal murid

Bersyukur dengan persekitaran semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

1 MEI 2013 12-16 MEI 2013 2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat c. Cuaca i. Keadaan cuaca • Redup • Berangin

HARI PEKERJA

1. Mengenali Lokasi Tempat tinggal murid

Bersyukur dengan persekitaran semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

16 MEI 2013 19-23 MEI 2013 25-31 MEI – 9 JUN 2013 09-13 JUN 2013

HARI GURU OTI 2 PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.1 Latar Belakang Kawasan Setempat c. Cuaca ii.Pengaruh Cuaca terhadap kegiatan harian

Mengenali Lokasi Tempat tinggal murid

Bersyukur dengan Persekitaran semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

16-19 JUN 2013

1.1 Identiti setempat a. Sejarah atau lagenda i. Asal usul nama tempat dari aspek sejarah atau lagenda

Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah,keistimewaan,struk tur pentadbiran dan kemudahan

Berbangga dengan identiti tempat sendiri Berbangga dengan sejarah dan lagenda setempat 4

20 JUN 2013 23-30 JUN 2013 2.2 Identiti setempat a. Sejarah atau lagenda ii. Peristiwa setempat

CUTI PERISTIWA (SUKAN TAHUNAN) Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah,keistimewaan,struk tur pentadbiran dan kemudahan Berbangga dengan indentiti tempat sendiri Berbangga dengan sejarah dan lagenda setempat

2-4 JUL 2013 7-11 JUL 2013 14-18 JUL 2013

PRA PERCUBAAN OTI 3 (TAHUN 1-6) 2.2 Identiti setempat b. Keistemewaan setempat i. Keistimewaan dari segi • Alam semulajadi 1.2 Identiti setempat b. Keistemewaan setempat ii. Keistimewaan dari segi • Warisan sejarah • Kesenian dan kebudayaan Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah keistimewaan,struktur pentadbiran dan kemudahan Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah,keistimewaan, struktur pentadbiran dan kemudahan Berbangga dengan indentiti tempat sendiri

Berbangga dengan sejarah dan lagenda setempat

20 JUL 2013 21-31 JUL 2013 28-30 JUL 2013 1-5 OGO S 2013 6-17 OGS 2013 18-22 OGO S 2013 25-29 OGO S 2013

HARI KEPUTERAAN SULTAN TERENGGANU 2.2 Identiti setempat b. Keistemewaan setempat iii. Keistimewaan dari segi • Prasarana 2. Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah,keistimewaan,struk tur pentadbiran dan kemudahan Berbangga dengan sejarah dan lagenda setempat

OTI 4 (PERCUBAAN UPSR) TAHUN 3-6 2.2 Identiti Setempat c. Struktur pentadbiran i. Kampung /Taman perumahan/ladang ii. mukim 2. Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah,keistimewaan, struktur pentadbiran dan kemudahan Menghormati ketua-ketua pentadbiran setempat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (CUTI HARI RAYA PUASA) 2.2 Identiti Setempat c. Struktur pentadbiran iii. Daerah iv. Negeri 2.2 Identiti Setempat d. Kemudahan dan perkhidmatan awam i. ii. Perkhidmatan perhubungan Perkhidmatan pendidikan Memperihalkan 5I dentity setempat dari segi sejarah,keistimewaan, struktur pentadbiran dan kemudahan 2. Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah,keistimewaan, struktur pentadbiran dan kemudahan Menghormati ketua-ketua pentadbiran setempat

Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan setempat 5

2-5 SEPT 2013 ii. iii.

2.2 Identiti Setempat d. Kemudahan dan perkhidmatan awam PerkhidmatanKeselamatan Perkhidmatan Kesihatan

2. Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah,keistimewaan, struktur pentadbiran dan kemudahan

Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmat an yang disediakan di kawasan setempat Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmat an yang disediakan di kawasan setempat

8-12 SEPT 2013

2.2 Identiti Setempat d. Kemudahan dan perkhidmatan awam v. Kemudahan beribadat

2. Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah,keistimewaan,struk tur pentadbiran dan kemudahan

16 SEPT 2013 17-19 SEPT 2013 2.3 Masyarakat Setempat 22-26 SEPT 2013

HARI MALAYSIA

UPSR / OTI (TAHUN 3-5) 1. Mengenali lokasi tempat tinggal murid. Menyedari bahawa masyarakat Setempat terdiri daripada pelbagai kaum. Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat Berbangga dengan sumbangan setiap individu dalam masyarakat setempat Bersyukur dengan sumbangan kegiatan ekonomi setempat

a. Penduduk i. Taburan • Kaum • Umur • Jantina • Pekerjaan • Agama dan Kepercayaan

2. Mengenali cirriciri setempat

29-30 SEPT 2013

b. Kegiatan Ekonomi i. Jenis kegiatan • Pertanian • Perlombongan • perindustrian

1. Mengenali ciri masyarakat setempat

6

1-3 OKT 2013

b. Kegiatan Ekonomi i. Jenis kegiatan • Perkhidmatan • Perlancongan • Perniagaan ii.Faktor-faktor yang mempunyai kegiatan ekonomi setempat atau pekerjaan utama penduduk

1. Mengenali ciri masyarakat Setempat

Bersyukur dengan sumbangan kegiatan ekonomi setempat

1. Mengenali ciri masyarakat setempat

Bersyukur dengan sumbangan kegiatan ekonomi setempat

6-10 OKT 2013 13-17 OCT 2013 14-16 OCT 2013 5 NOV 2013 15-30 NOV 1-31 DIS 2013

OTI 6 AKHIR TAHUN

PENGENALAN TOPIK TAHUN 5

HARI RAYA QURBAN CUTI PERISTIWA – HARI ANUGERAH

CUTI PENGGAL

7

SUKATAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

8