Anda di halaman 1dari 7

B1D13E1

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

NAMA

:__________________

TARIKH

:__________________

NILAI: BERTANGGUNGJAWAB

Warnakan gambar di bawah, yang menunjukkan nilai bertanggungjawab.

B2D13E1
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2
NAMA

:__________________

TARIKH

:__________________

NILAI: BERTANGGUNGJAWAB

Padankan gambar dengan pernyataan yang sesuai.

Mencuci kereta

Menyediakan makanan

Menjaga adik

Memotong sayur

B2D13E
2
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2
NAMA

:__________________

TARIKH

:__________________

NILAI

: BERTANGGUNGJAWAB

B3D13E1

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2


NAMA

:__________________

TARIKH

:__________________

NILAI: BERTANGGUNGJAWAB

Murid- murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Setiap kumpulan diberikan


satu situasi berdasarkan nilai tanggungjawab. Murid-murid dikehendaki
melakonkannya di dalam kelas.
Situasi 1
Adik membuat bising ketika ayah yang sedang menonton televisyen. Apa
tanggungjawab anda?

Situasi 2
Bapa sedang membersihkan kawasan rumah. Apa tanggungjawab anda?

B4D13E1

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2


NAMA

:__________________

TARIKH

:__________________

NILAI: BERTANGGUNGJAWAB

TEMUBUAL
1. Nyatakan apa yang kamu lakukan untuk menolong keluarga kamu di
rumah?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Adakah kamu menolong keluarga kamu di rumah secara sukarela atau
terpaksa?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3.Apakah perasaan kamu setelah menolong keluarga melakukan kerja-kerja
di
rumah?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Catatan guru :.

B5D13E1

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2


NAMA

:__________________

TARIKH

:__________________

NILAI: BERTANGGUNGJAWAB
SOAL SELIDIK
Arahan :
Ibu/bapa/penjaga sila sahkan kekerapan aktiviti yang dilakukan oleh
anak jagaan tuan/puan dalam seminggu.
Tempoh:Dari_______________hingga____________________
BIL

AKTIVITI

KEKERAPAN

CATATAN

(MINGGU)
Contoh

Siram bunga

4 kali

Sapu lantai

Basuh baju

Cuci pinggan

Kemas bilik

Tolong ayah cuci


kereta/perahu/basikal

Rajin

Catatan ibu/bapa/penjaga :__________________________________________


Nama ibu/bapa/penjaga

:__________________________________________

Tandatangan ibu/bapa/penjaga:______________Tarikh:__________________

B6D13E1
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

NAMA

:__________________

TARIKH

:__________________

NILAI: BERTANGGUNGJAWAB
SOAL SELIDIK
Arahan :
Ibu / bapa / penjaga dikehendaki melengkapkan borang soal selidik di
bawah.
1. Adakah anak anda pernah membantu anda melakukan kerja-kerja di
rumah?
SELALU

KADANG-KADANG

TIDAK PERNAH

2. Apakah kerja yang dilakukan oleh anak anda?


i.____________________________________________________
ii.____________________________________________________
iii.____________________________________________________
3 . Adakah anak anda melakukan kerja .
apabila di suruh.

secara sukarela
Nama ibu / bapa / penjaga :_______________________
Tandatangan ibu / bapa / penjaga :_____________________
Tarikh :____________________